Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 22. oktober 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Sklep o nujnem postopku
 4.In vitro diagnostični medicinski pripomočki - Medicinski pripomočki (razprava)
 5.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Tarifne kvote za vino (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  6.2.Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  6.3.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (A7-0327/2013 - Peter Liese) (glasovanje)
  6.4.Medicinski pripomočki (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (glasovanje)
 7.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  8.1.Recikliranje ladij (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (glasovanje)
  8.2.Evropska demografska statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (glasovanje)
  8.3.Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (glasovanje)
  8.4.Človekove pravice na območju Sahela (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (glasovanje)
  8.5.Lokalni organi in civilna družba (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (glasovanje)
  8.6.Ponovni razmislek o izobraževanju (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (glasovanje)
  8.7.Predpristopna sredstva Evropske unije: pravosodni sistemi in boj proti korupciji (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  8.8.Varnost pacientov (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (glasovanje)
  8.9.Zavajajoče prakse oglaševanja (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Tarifne kvote za vino (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Medicinski pripomočki (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Recikliranje ladij (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Evropska demografska statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Človekove pravice na območju Sahela (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Lokalni organi in civilna družba (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Ponovni razmislek o izobraževanju (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Predpristopna sredstva Evropske unije: pravosodni sistemi in boj proti korupciji (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Varnost pacientov (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Zavajajoče prakse oglaševanja (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (razprava)
 13.Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018 (razprava)
 14.Hrvaški član Računskega sodišča (razprava)
 15.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 16.Mobilnost državljanov EU in sistemi socialnega varstva držav članic (razprava)
 17.Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (razprava)
 18.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razprava)
 19.Znanje o morju 2020 (razprava)
 20.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2017 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (7075 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov