Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2831(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0468/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.14
CRE 23/10/2013 - 11.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0449

Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.14. Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013, B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013) (ψηφοφορία)
PV
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nicht wegen des Mittagessens, sondern aus sachlichen Gründen beantragt die EVP, dieses Thema noch einmal zu verschieben, weil wir nächste Woche eine Delegation des Innenausschusses haben, die die Vereinigten Staaten besuchen und vor Ort Gespräche führen wird. Und wir haben einen Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament, der sich mit dieser Frage beschäftigen wird. Wir alle im Haus wollen Klarheit in dieser Fragestellung, aber es sollte zunächst geredet werden, und dann sollten wir entscheiden. Deswegen bitten wir nochmals darum, diesen Antrag noch einmal zu verschieben und die Ergebnisse der Kollegen abzuwarten, wenn sie zurückkommen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señora Presidenta, suscribo, entre otras, la razón que ha dado el señor Weber, porque aún estamos a tiempo de poder hacer una resolución común que refleje el sentir generalizado de la Cámara. Y el aún está subordinado a que acabemos el trabajo de la Comisión Europea, el trabajo de investigación de la comisión del Parlamento y también el trabajo potente, inequívocamente claro, del señor Moraes.

Por eso, señora Presidenta, creo que es mejor tener una voz común, y no una voz parcial, antes de ir el día 28 a Washington. Y, por eso, creo que podemos darnos un margen negociador más amplio, seguramente, quizá, hasta el Pleno de noviembre.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Frau Präsidentin! Ich bin dafür, dass wir jetzt abstimmen. Das Thema ist uns seit Langem bekannt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir hier nicht behaupten würden, es gäbe einen Untersuchungsausschuss. Wir haben eine sehr strittige Diskussion dazu gehabt. Es gibt eine Untersuchung durch den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, weil bestimmte Kollegen gegen einen eigenen Untersuchungsausschuss gestimmt haben – nicht wahr, Kollege Weber?

Und das zweite, was ich sagen möchte: Wenn hier ein Ausschuss nach Washington fährt, dann wäre es schön, wenn er ein starkes Votum dieses Parlaments im Rücken hätte, dass das Verhalten der amerikanischen Behörden in dieser Frage nicht akzeptabel ist.

(Beifall)

 
  
 

(La demande est rejetée)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Ceci clôt l'Heure des votes.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου