Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2852(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0465/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0465/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2013 - 11.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0445

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2013. gada 23. oktobris - Strasbūra Pārskatītā redakcija

12.3. Rīcības plāns e-tiesiskuma jomā laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam (B7-0465/2013)
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de Resolução, entendendo que a justiça eletrónica tem um importante papel a desempenhar no reforço da confiança e da compreensão mútuas e, deste modo, no suporte do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e administrativas, grande princípio do sistema jurídico da União Europeia. Neste sentido, saliento que os sistemas de justiça eletrónica, pela sua própria natureza, tendem a reduzir os custos dos procedimentos judiciais e administrativos, em especial através da automatização do intercâmbio de informações, da notificação de documentos e da tradução de determinados atos processuais. Considero que são do interesse de todas as partes interessadas no sistema jurídico e que, por considerações de custo-eficácia, os projetos devem permanecer voluntários. Ao memo tempo, aplaudo o desenvolvimento de ferramentas de justiça eletrónica para facilitar a utilização de determinados instrumentos da União Europeia, como o procedimento europeu de injunção de pagamento e o processo europeu para ações de pequeno montante, bem como de sistemas de informação no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos, nomeadamente o Sistema Europeu de Informação sobre os Registos Criminais (ECRIS) e o Sistema de Informação Schengen (SIS II).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Îmbunătăţirea accesului la justiţie, a cooperării între autorităţile judiciare şi a eficacităţii justiţiei sunt elemente care stau la baza dezvoltării şi consolidării spaţiului judiciar european. Introducerea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) în administrarea justiţiei oferă soluţii de îmbunătăţire a funcţionării justiţiei, contribuind în acelaşi timp atât la simplificarea procedurilor, cât şi la diminuarea costurilor. Dezvoltarea e-justiţiei este un element cheie al modernizării sistemelor judiciare. În ultimii ani de zile s-au făcut paşi importanţi în acest domeniu, atât prin lansarea, în anul 2010, a portalului e-justiţie, cât şi prin dezvoltarea unor instrumente care facilitează utilizarea sistemelor informatice din domeniul justiţiei, precum Sistemul de Informaţii Schengen SIS II. Prin propunerea de rezoluţie votată astăzi, Parlamentul European subliniază importanţa continuării eforturilor susţinute depuse în acest domeniu atât de Comisia Europeană, cât şi de statele membre. Îmbunătăţirea eficacităţii activităţii judiciare şi facilitarea accesului cetăţenilor la justiţie reprezintă obiectivele principale pe care Comisia trebuie să le aibă în vedere la alcătuirea viitorului plan de acţiune în materie de e-justiţie pentru perioada 2014-2018.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl e. teisingumo veiksmų plano 2014–2018 m. priėmimo. Pirmasis Europos e. teisingumo veiksmų planas taikytas 2009–2013 m. ir juo siekta sudaryti geresnę prieigą prie teisinės ir teisminės informacijos bei teisminių ir administracinių procesų tiek piliečiams, tiek teisininkams. E. teisingumui tenka svarbus vaidmuo gerinant tarpusavio pasitikėjimą ir supratimą, taigi ir įtvirtinant abipusį teisminių ir administracinių sprendimų pripažinimą, kuris yra vienas pagrindinių ES teisinės sistemos principų. E. teisingumo sistemos nulemia mažesnes teisminių ir administracinių procesų sąnaudas, ypač automatizuojant keitimąsi informaciją, dokumentų įteikimą ir procedūrinių aktų vertimą. Pritariu raginimams valstybėms narėms ir Komisijai mažinti tarpvalstybinę biurokratiją dažniau keičiantis dokumentais elektroniniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijomis ir labiau susiejant teisminius ir administracinius registrus. Atitinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas teisminėms institucijoms skirtoms e. mokymosi priemonėms plėtoti, bei turėtų būti numatytos sąlygos finansuoti sėkmingus Europos ir nacionalinius e. teisingumo projektus, kurie duotų piliečiams tikros Europos pridėtinės vertės.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi svarbu, jog teisingumas ir teisinė sistema būtų piliečiams prieinamesni ir kad teisininkai geriau suprastų vieni kitus, suteikiant elektronines informacijos ir bendradarbiavimo priemones. 2010 metais pradėjo veikti e. teisingumo portalas ir dabar atėjo metas priimti sprendimą dėl e. teisingumo veiksmų plano 2014–2018 metų laikotarpiui. Svarbu, kad planas būtų parengtas remiantis laisvos prieigos principu ir visos valstybės narės būtų skatinamos dalyvauti. E. teisingumui tenka svarbus vaidmuo gerinant tarpusavio pasitikėjimą ir supratimą, taigi ir įtvirtinant abipusį teisminių ir administracinių sprendimų pripažinimą, kuris yra vienas pagrindinių ES teisinės sistemos principų. Pastebima e. teisingumo svarba teikiant daugiakalbes standartines formas ir taip mažinant tarpvalstybinę biurokratiją bei siekiant sukurti tikrą europietišką teisminę kultūrą, nes jame talpinamos internetinės teisminio mokymo priemonės ir jis tarnauja kaip žinių valdymo ir sąsajų priemonė. Svarbu kuo dažniau naudoti elektronines taikomąsias programas, teikti dokumentus elektroniniu būdu, naudoti vaizdo konferencijas ir labiau susieti teisminius ir administracinius registrus, kad būtų toliau mažinamos teisminių ir kvaziteisminių procesų sąnaudos. ES teisingumo programoje 2014–2020 m. turėtų būti numatytos sąlygos finansuoti sėkmingus Europos ir nacionalinius e. teisingumo projektus, kurie turėtų piliečiams tikros Europos pridėtinės vertės.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Lansat în 2010, portalul e-Justice are nevoie de un plan de acţiune pentru perioada 2014-2018. Toate statele membre ar trebui încurajate să participe la această acţiune. Astfel se va facilita accesul deschis la utilizarea anumitor instrumente ale UE, cum ar fi ordinul european de plată şi procedura europeană privind cererile cu valoare redusă, precum şi a sistemelor informatice din domeniul justiţiei şi afacerilor interne, în special a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS) II. Sistemele de e-Justiţie vor reduce costurile procedurilor judiciare şi administrative, în special prin automatizarea schimburilor de informaţii, a serviciului de documente şi a traducerii anumitor acte procedurale, acest lucru fiind în interesul tuturor părţilor din sistemul judiciar. Furnizarea de formulare standard multilingve va contribui astfel la reducerea birocraţiei transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as it represents yet another attempt to create a unified, homogenised EU law designed to replace individual Member States’ national legal provisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai soutenu cette proposition de résolution permettant une transparence totale du système judiciaire européen. Lancé en 2008, le portail e-Justice procure aux citoyens européens une accessibilité large sur le droit et la jurisprudence de l'Union. Cette proposition de résolution a le mérite de proposer d'élargir toujours davantage cet accès à l'information juridique de l'Union tout en fournissant certains outils facilitant le fonctionnement efficace et rapide de la justice européenne. Par exemple, la procédure européenne d'injonction de payer ou encore la procédure de règlement des petits litiges.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com este plano de ação, que na sequência do plano de ação que abrangia o período de 2009-2013, irá contribuir para um sistema jurídico mais acessível aos cidadãos e melhorar a compreensão mútua entre profissionais e administrações, facultando ferramentas eletrónicas de informação e cooperação.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Având în vedere că portalul e-Justiţie a fost lansat în 2010, a venit momentul luării unei hotărâri cu privire la Planul de acţiune în materie de e-Justiţie pentru perioada 2014-2018. E-Justiţia este un mijloc care permite un acces sporit la informaţiile juridice şi judiciare, precum şi la procedurile judiciare şi administrative, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru practicieni. Sistemele de e-Justiţie au tendinţa de a reduce costurile procedurilor judiciare şi administrative, în special prin automatizarea schimburilor de informaţii, a serviciului de documente şi a traducerii anumitor acte procedurale. Acest lucru este în interesul tuturor părţilor interesate din sistemul judiciar şi, ţinând cont de considerentele legate de eficienţa din punctul de vedere al costurilor, proiectele ar trebui să rămână cu caracter voluntar. Programul UE pentru justiţie pentru perioada 2014-2020 ar trebui să permită finanţarea proiectelor europene şi naţionale de succes în materie de e-Justiţie, care ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană reală pentru cetăţeni. Activitatea legislativă, proiectele în materie de e-Justiţie şi planificarea programelor financiare ar trebui să fie raţionalizate şi, totodată, este important să fie furnizate formulare standard multilingve, pentru a reducere astfel birocraţia transfrontalieră.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa permitiu avançar na criação de um espaço europeu comum de justiça, no qual as autoridades policiais e judiciárias poderão confiar e contar, de facto, umas com as outras. Contribuindo, assim, para aumentar a confiança dos cidadãos na equidade dos procedimentos, em particular na proteção dos seus direitos caso estejam perante um tribunal noutro Estado-Membro ou sejam vítimas de um crime. O recurso às tecnologias de informação e comunicação nesta área, a chamada e-justice, tem contribuído para melhorar o acesso dos cidadãos à justiça, facilitar procedimentos na esfera europeia, reduzir os respetivos custos, tornar mais efetiva a resolução de litígios, bem como a punição de atos criminosos. A parte mais visível da justiça eletrónica europeia é o Portal Europeu da Justiça que funciona, desde 2010, como um balcão único na área da justiça. Permite um acesso mais fácil a informações sobre diferentes sistemas de justiça e à justiça em geral na UE. Precisamos de avaliar cuidadosamente a implementação do atual Plano de Ação, que está a terminar, e ver quais as melhorias que deverão ser introduzidas no próximo plano de ação (2014-2018), uma vez que cerca de 73 % dos cidadãos acreditam que ainda muito há a fazer para facilitar o seu acesso à justiça noutros Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione che si propone di rendere la giustizia e il sistema giudiziario più trasparente e accessibile ai cittadini, tramite la digitalizzazione degli atti e l'istituzione di strumenti di giustizia elettronica. Credo, infatti, che la giustizia elettronica possa dare un contributo importante a snellire e velocizzare i procedimenti giudiziari e amministrativi e ridurne i costi. Un piccolo passo, su una strada ancora molto lunga da percorrere. Soprattutto per l'Italia, che proprio a causa di un sistema giudiziario non in grado di garantire il diritto a una durata ragionevole del processo - diritto sancito anche nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - è stata più volte condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Um velho aforismo jurídico recorda a todos que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Não obstante esta posição de princípio, que frisa a impossibilidade de alguém arguir a ignorância da lei como causa exculpatória, a verdade é que esse desconhecimento prejudica muitos cidadãos na União Europeia (e é ilegitimamente aproveitado por outros) e nem sempre pode ser afastado de modo tão liminar no momento de aferir da bondade das suas condutas concretas. Devem ser saudadas quaisquer medidas tendentes a tornar mais percetíveis os ordenamentos jurídicos da União Europeia e, com particular ênfase, as iniciativas que apostam no suporte eletrónico para a sua difusão. Este conhecimento permitirá que as relações jurídicas sejam mais seguras e que os cidadãos conheçam mais cabalmente e de um modo direto e acessível os seus direitos e deveres e os melhores modos de interagirem com as administrações e os sistemas judiciais dos Estados-Membros. A aposta na justiça eletrónica é mais um passo nesse caminho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O conhecimento dos instrumentos da justiça civil da UE e dos procedimentos transfronteiriços é relativamente reduzido. E é precisamente tendo em vista facilitar o acesso à justiça civil noutros Estados-Membros que uma grande maioria dos cidadãos (73%) considera necessárias medidas adicionais ao nível da União Europeia. Os sistemas de justiça eletrónica constituem um meio de permitir maior acesso a informações legais e jurídicas, e a procedimentos judiciais e administrativos, tanto por cidadãos como por profissionais. Tendem a reduzir os custos dos procedimentos judiciais e administrativos, em especial através da automatização do intercâmbio de informações, da notificação de documentos e da tradução de determinados atos processuais. Importa, por isso, que Estados-Membros e Comissão reforcem os seus trabalhos sobre cooperação eletrónica no domínio da justiça.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O uso de meios eletrónicos é uma inevitabilidade dos nossos dias. No domínio da justiça, a justiça eletrónica constitui um meio para permitir maior e mais fácil acesso a informações legais e jurídicas e a procedimentos judiciais e administrativos, tanto por cidadãos como por profissionais. Há, todavia, exigências de confidencialidade que aconselham muita prudência neste campo. Ainda mais se se tratar de matérias da área criminal e/ou assuntos internos (ponto 4 da Resolução). Os sistemas de justiça eletrónica, pela sua própria natureza, tendem a reduzir os custos dos procedimentos judiciais e administrativos, em especial através da automatização do intercâmbio de informações, da notificação de documentos e da tradução de determinados atos processuais. Mas apesar dessa redução de custos, da celeridade e dos alegados ganhos de produtividade estão longe de estar assegurados os necessários mecanismos de segurança dos sistemas informáticos. E sobre isto nada é dito na resolução. Portugal é um bom exemplo de um país no qual têm sido detetados vários problemas e falhas ao nível da segurança e confidencialidade dos dados e dos processos. Não apoiámos esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Akčný plán zastrešujúci problematiku elektronickej justície pokrýval obdobie 2009 – 2013. V súčasnosti je na mieste rozhodnúť o akčnom pláne pre roky 2014 – 2018. Elektronickú justíciu možno oprávnene považovať za prostriedok, ktorý občanom i vykonávateľom právnickej profesie uľahčuje prístup k právnym a justičným informáciám a tiež zároveň k súdnym a správnym konaniam. Vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí v rámci členských štátov Únie je tiež jednou z podstatných zásad fungujúceho právneho systému EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il primo piano europeo di azione pluriennale in materia di giustizia elettronica ha coperto il periodo 2009-2013. Con il voto di oggi, il Parlamento ha esortato la Commissione ad avanzare un nuovo piano per il periodo 2014-2020, in modo da rilanciare l´azione dell´Unione in materia di giustizia elettronica, procedendo al contempo a una razionalizzazione dell´attività legislativa, dei progetti e della programmazione finanziaria che la riguardano. La giustizia elettronica vuole essere uno strumento finalizzato a rendere il sistema giuridico più accessibile tanto ai cittadini, quanto ai professionisti del settore. Le potenzialità da sfruttare sono molte: i sistemi di giustizia elettronica possono facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e amministrative, aiutare a ridurre i costi dei procedimenti giudiziari e amministrativi e accrescere la consapevolezza circa gli strumenti di giustizia civile dell´UE e le procedure transfrontaliere. Interessante e da approfondire nel nuovo piano sarebbe l´elaborazione di strumenti di apprendimento elettronico per la magistratura.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui, kadangi ES civilinės teisenos priemonių ir tarptautinių procedūrų žinomumas palyginti menkas ir kadangi 73 proc. piliečių mano, jog reikia papildomų priemonių, kad jiems būtų lengviau prieinama civilinė teisena kitose valstybėse narėse. E. teisingumas yra priemonė sudaryti geresnę prieigą prie teisinės ir teisminės informacijos bei teisminių ir administracinių procesų tiek piliečiams, tiek teisininkams. E. teisingumui tenka svarbus vaidmuo gerinant tarpusavio pasitikėjimą ir supratimą, taigi ir įtvirtinant abipusį teisminių ir administracinių sprendimų pripažinimą, kuris yra vienas pagrindinių ES teisinės sistemos principų. ES teisingumo programoje 2014–2020 m. turėtų būti numatytos sąlygos finansuoti sėkmingus Europos ir nacionalinius e. teisingumo projektus, kurie turėtų piliečiams tikros Europos pridėtinės vertės. Todėl dabar atėjo metas priimti sprendimą dėl e. teisingumo veiksmų plano 2014–2018 m. ir šis e. teisingumo veiksmų planas turėtų būti parengtas remiantis laisvos prieigos principu ir visos valstybės narės turėtų būti skatinamos dalyvauti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution qui reconnaît les bienfaits que pourrait apporter aux citoyens une convergence entre les nouvelles technologies et la justice, tout en permettant une réduction des coûts. Elle appelle à une meilleure accessibilité à la justice en ligne, que ce soit par le biais d'applications électroniques ou l'usage de la visioconférence. Je me félicite de l'adoption de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban Normálisan működő országokban az e-igazságszolgáltatás a polgárok és a jogászok számára egyaránt a jogi és igazságszolgáltatási információkhoz, valamint a bírósági és közigazgatási eljárásokhoz való jobb hozzáférést elősegítő eszköz.

Az állásfoglalás szerint a projektekben való részvételnek továbbra is önkéntes jellegűnek kell maradnia. Nagyban függ a kormányzati hozzáállástól, hogy mennyire lesz a rendszer polgárbarát, azonban az internet rohamos terjedése mellett meg kellett adnom az esélyt, hátha ez javítani fog a jelenlegi bürokratikus rendszeren, így megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté une résolution sur le plan d'action sur la justice en ligne 2014-2020 présenté par la Commission européenne. Nous avons salué le rôle du portail e-Justice lancé en 2010, qui vise à rendre la justice et le système juridique plus accessibles aux citoyens, ainsi qu'à améliorer la coopération entre les professionnels et les administrations des États membres. Les systèmes de justice en ligne permettent de réduire le coût des procédures judiciaires et administratives, en particulier grâce à l'automatisation des échanges d'informations, à la distribution de documents officiels et à la traduction de certains actes de procédure. Nous avons souligné le potentiel de la justice en ligne afin de faciliter l'utilisation de certains instruments européens, tels que la procédure européenne d'injonction de payer ou le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS). La mise à disposition de formulaires types multilingues pourrait également faciliter les procédures administratives. J'ai voté en faveur de ce texte qui adresse un signal positif pour la poursuite des travaux européens sur le thème de la justice en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution relative à la justice en ligne afin d’encourager le développement d’un outil efficace qui permet d’élargir l’accès aux informations juridiques et judiciaires et qui contribue à réduire les coûts des procédures judiciaires et administratives, en particulier grâce à l’automatisation des échanges d’informations. Le portail internet e-Justice, qui fournit des informations sur les systèmes juridiques dans l'ensemble de l'Union européenne, en vingt-deux langues, devrait être développé et proposer de nouvelles applications, comme des outils de formation en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − La giustizia è diventata uno dei maggiori costi nella UE. All'intuibile onere sociale si sommano significative perdite economiche. Tempi lunghi dei processi e conseguente insicurezza producono una consistente riduzione del PIL. In tale contesto il Piano per la Giustizia Digitale 2014/18 punta ad essere fattore di promozione di una maggiore efficienza delle procedure grazie all'automazione dello scambio di informazioni, della notificazione di documenti e della traduzione di alcuni atti procedurali. Gli obiettivi sono la riduzione della burocrazia, in particolare di quella transfrontaliera, e lo sviluppo di strumenti di apprendimento elettronico per la magistratura e il personale. Con la relazione degli onn. Lehne e López Aguilar il Parlamento chiede che il settore digitale nel campo della giustizia sia considerato tra le priorità nel programma europeo sulla giustizia per il periodo 2014/20. Condivido pienamente le esigenze sottese alla iniziativa parlamentare dei colleghi relatori e, con il mio voto favorevole, ho voluto esprimere il mio sostegno al percorso intrapreso.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La justice en ligne est un projet défendable s'il a pour but de faciliter l'accès des citoyens à la connaissance de leurs droits ou encore une meilleure coopération judiciaire entre professionnels, et uniquement lorsque les libertés sont garanties. Ce n'est manifestement pas le cas ici. Cette résolution avance une idée déshumanisée de la justice via la visioconférence. Elle représente également une menace sérieuse contre les libertés du fait de l'interconnexion des fichiers. On voit bien l'avantage en terme de réductions des coûts publics mais cela s'accommode du développement d'un marché lucratif et laissé aux mains du privé. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O primeiro Plano de Ação plurianual sobre a justiça eletrónica europeia abrangeu o período de 2009-2013 e procurou tornar a justiça e o sistema jurídico mais acessíveis aos cidadãos e melhorar a compreensão mútua entre profissionais e administrações, facultando ferramentas eletrónicas de informação e cooperação. Temos agora que definir o plano de ação sobre justiça eletrónica para o período de 2014-2018. A justiça eletrónica tem um importante papel a desempenhar no reforço da confiança e da compreensão mútuas e, deste modo, no suporte do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e administrativas, grande princípio do sistema jurídico da UE. A justiça eletrónica é muito importante para o acesso de todos à justiça com menores custos e maior eficiência. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de la presente resolución debido a que supone una mejora en la trasparencia y en el acceso a la información sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia en los Estados miembros de la Unión Europea. Las administraciones de justicia de los Estados miembros muchas veces carecen de la transparencia necesaria para poder garantizar la participación de todos los ciudadanos. Ante un colapso de los sistemas tradicionales, que llegan a alarmantes plazos de espera, los sistemas de justicia electrónica deben servir para permitir un mayor acceso a la justicia por parte de los ciudadanos europeos y para que puedan defender sus derechos de manera más ágil y adaptada a las nuevas tecnologías. Por ello he votado a favor de la presente resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Considérant l’Union européenne comme un espace de liberté, de sécurité et de justice où le droit à la libre circulation est considéré comme fondamental, je salue la résolution sur le plan d’action relatif à la justice en ligne. Cette avancée est un progrès non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. La liberté, la sécurité et la justice se trouvent au cœur de notre travail parlementaire et j’encourage tous les États membres à progresser sur la voie de la justice. Ces progrès montreront le renforcement de la cohésion européenne, la construction d’un espace judiciaire et la concrétisation de l’espace de justice, de sécurité et de liberté.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Council is in the process of drawing up a draft Action Plan on e-Justice for 2014-2018. There is no longer any possibility of drawing up an initiative report, as the JURI committee did in 2008, on the current Action Plan. Neither the oral question nor the resolution is balanced completely. The oral question focuses on experience with the current e-Justice Action Plan, the conclusions that can be drawn from it, and what the EP cannot expect from the future Action Plan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der intelligente Einsatz von Technologien ist sicherlich eine Möglichkeit, Kosten zu senken. Ebenso begrüßenswert ist das neue E-Justiz-Portal, das eine große Informationserleichterung schaffen kann, sofern noch offene Fragen gelöst werden können und eine entsprechende kontinuierliche Datenbankenpflege erfolgt. In einem gewissen Ausmaß mag auch ein Mehr an Bürgerservice dadurch entstehen. Allerdings nur, solange die Menschen nicht dazu zwangsbeglückt werden. Allzu leicht werden da nämlich einfach die Kosten auf den Empfänger überwälzt. Zum anderen muss gerade angesichts des jüngsten NSA-Skandals durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet sein, dass die USA nicht bei sämtlichen Schriftstücken gleich mitlesen und sensible Daten so in die falschen Hände gelangen. Diese Punkte wurden meiner Ansicht nach zu wenig berücksichtigt, sodass ich dem vorliegenden Aktionsplan nicht vorbehaltlos zustimmen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritariu EP rezoliucijai dėl e. teisingumo veiksmų plano 2014–2018 m. E. teisingumas yra priemonė, kuria gerinama prieiga prie teisinės ir teisminės informacijos, palengvinama prieiga prie teisminių ir administracinių procesų, be to, prisideda prie biurokratijos mažinimo. Tokie projektai kaip e. teisingumas ar „e. Codex“ padėjo sumažinti teisminių ir administracinių procesų sąnaudas, o ES piliečiai galėjo paprasčiau ir lengviau susipažinti su ES civiline teisena. Remdami tokius projektus prisidedame prie europietiškos teisminės kultūros kūrimo ir ES piliečių teisinio išprusimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La giustizia elettronica è uno strumento atto a consentire un maggiore accesso alle informazioni giuridiche e giudiziarie e ai procedimenti giudiziari e amministrativi sia per i cittadini che per i professionisti del settore. Siamo dell'avviso che la giustizia elettronica possa svolgere un ruolo importante per il rafforzamento della fiducia e della comprensione reciproche e, quindi, a sostegno del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e amministrative tra Stati, che rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'Unione. I sistemi di giustizia elettronica tendono, per loro natura, a ridurre i costi dei procedimenti giudiziari e amministrativi, in particolare grazie all'automazione dello scambio di informazioni, della notificazione di documenti e della traduzione di taluni atti procedurali. Riteniamo che ciò sia nell'interesse dei vari soggetti interessati nell'ambito del sistema giudiziario e, sulla base di considerazioni sul rapporto costi/efficacia, riteniamo che i progetti debbano continuare.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car elle met très clairement en avant le souhait du Parlement européen de suspendre l'accord SWIFT, cet accord permettant l'échange de données en masse avec les USA au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais les actions des services secrets américains ont balayé toutes les libertés individuelles et les droits fondamentaux de nos concitoyens. Cependant, la résolution ne propose que la suspension de l'accord SWIFT en attendant des explications concernant les actes dont les autorités américaines sont accusées. J'aurais souhaité, purement et simplement, la suppression de cet accord tout comme les négociations sur le traité de libre-échange UE-USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução referente ao Plano de Ação sobre a justiça eletrónica para 2014-2018 por concordar com os seus pressupostos, designadamente que a justiça eletrónica é um meio para permitir maior acesso a informações legais e jurídicas, e a procedimentos judiciais e administrativos, tanto por cidadãos como por profissionais, e que tem um importante papel a desempenhar no reforço da confiança e da compreensão mútuas e, deste modo, no suporte do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e administrativas, princípio-base do sistema jurídico da UE. Neste sentido o Parlamento Europeu sublinha que o Programa Justiça para o período de 2014 a 2020 da UE deve prever o financiamento de projetos de justiça eletrónica europeus e nacionais bem-sucedidos. Estes projetos devem ter um real valor acrescentado europeu para os cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. − Snad nejčastěji je Evropské unii vyčítáno, že nejedná ve věcech, ve kterých by měla jednat, anebo že jedná až příliš tam, kde je lepší nedělat nic. Překračování smluvních vztahů je dle mého názoru jedna z oblastí, kde je nutno jednat a nejenom mluvit. Spojené státy svým vyspělým špehovacím mechanizmem totálně překračují důvěru, kterou jsme jim projevili uzavřením dohody SWIFT. Proto si myslím, že nestačí – jak navrhují kolegové v pravém spektru tohoto parlamentu – si jen postesknout nad možným porušováním dohody. Musíme rezolutně jednat a ne jenom krčit rameny. Pozastavení dohody SWIFT do doby, dokud nebudou objasněny nepovolené přístupy k finančním údajům, je proto čin adekvátní a čin mající potenciál vyvolat reakci na straně USA. Věřím, že zájmem USA je stále boj proti terorizmu a ne bezbřehé špehování. Pro EU jsou USA stále rodinou, ale EU má radši strýčka Sama, ne velkého bratra Sama.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Joint JURI-LIBE initiative on the e-Justice portal launched in 2010 for enabling greater access to legal and judicial information, and to judicial and administrative proceedings, for both citizens and practitioners. Greens expect procedure rights to be guaranteed through this process.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che la giustizia elettronica sia uno strumento atto a consentire un maggiore accesso alle informazioni giuridiche e giudiziarie e ai procedimenti giudiziari e amministrativi, sia per i cittadini che per i professionisti del settore. Serve un maggior ricorso alle applicazioni elettroniche, alla trasmissione elettronica dei documenti, alle videoconferenze e all'interconnessione dei registri giudiziari e amministrativi, al fine di ridurre ulteriormente i costi dei procedimenti giudiziari o quasi giudiziari. Questo strumento potrà portare ad una notevole semplificazione burocratica, per questi motivi ho dato parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of the European Semester for Economic Policy Coordination as I believe in greater economic growth between Member States and more harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − It is important that we take stock of the effectiveness of EU initiatives such as this e-justice Action Plan to ensure that they are functioning effectively and to evaluate how they can be improved. Therefore I welcome this opportunity for the European Parliament to make recommendations for the e-justice programme for 2014-2018.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La justice en ligne a un rôle majeur à jouer dans le renforcement de la confiance et de la compréhension mutuelles, et donc dans le soutien de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et administratives, ce qui constitue un principe majeur du système juridique européen. Soulignons que les systèmes de justice en ligne, par leur nature même, contribuent à réduire les coûts des procédures judiciaires et administratives, en particulier grâce à l'automatisation des échanges d'informations, à la distribution de documents officiels et à la traduction de certains actes de procédure. Tout cela sert l'intérêt de toutes les parties prenantes du système judiciaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O primeiro Plano de Ação plurianual sobre a justiça eletrónica europeia (2009-2013) procurava tornar a justiça e o sistema jurídico mais acessíveis aos cidadãos e melhorar a compreensão mútua entre profissionais e administrações, facultando ferramentas eletrónicas de informação e cooperação. Concordo com a resolução apresentada pois entendo que a justiça eletrónica tem realmente de representar um reforço da confiança dos cidadãos, reforçar a utilização de aplicações eletrónicas e o fornecimento eletrónico de documentos. Entendo ainda como positivo que se facilite a audição de testemunhas e demais pessoas envolvidas nos processos judiciais através do uso da videoconferência e da interligação dos registos judiciais e administrativos, reduzindo-se assim o custo dos procedimentos judiciais ou para-judiciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted for the e-Justice Action Plan 2014-2018. I did so because I believe that e-justice has an important role to play in enhancing mutual trust and understanding in judicial and administrative decisions.

I think the e-justice Action Plan should be developed on an open-access basis and all Member States should be encouraged to participate. I support this plan because e-justice systems have a tendency to decrease the costs of judicial and administrative proceedings.

Furthermore, I believe that this plan will be an important step towards building a true European judicial culture by hosting online tools for judicial training, and will serve as a knowledge management and interconnection instrument.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Terrorismusbekämpfung ist – leider – nach wie vor ein wichtiges sicherheitspolitisches Thema, dessen Notwendigkeiten jedoch immer mit jenen der Menschenrechte und des Datenschutzes abgewogen werden müssen. Es ist grundlegend, dass die persönliche Freiheit der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union geschützt und bewahrt wird, insbesondere auch im Hinblick auf Zahlungsverkehrsdaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − This resolution calls for the suspension of the EU-US Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) and for an investigation to be carried out into allegations that US authorities have had unauthorised access to SWIFT information.

The SWIFT agreement gives the US Treasury Department access to data on European Citizens’ financial transactions as part of the TFTP. MEPs were cautious about the SWIFT agreement when it was first negotiated, but eventually we gave our support on the basis that the agreement provided a balanced approach to fighting terrorism whilst at the same time guaranteeing EU citizens’ right to privacy. However, reports of the NSA tapping into the SWIFT data mean that there are now serious doubts that this agreement offers any real legal guarantees and safeguards.

Labour MEPs supported this resolution as we believe that suspending the agreement would put the necessary political pressure on the US to appropriately respond to the allegations and to ensure adequate safeguards for EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Europejski portal „e-Sprawiedliwość” ma pełnić rolę „punktu kompleksowej obsługi” dostarczającego informacje na temat europejskiego wymiaru sprawiedliwości i europejskich postępowań sądowych. Portal skierowany jest do obywateli, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Sendo verdade que a justiça eletrónica constitui um meio de permitir maior acesso a informações legais e jurídicas, e a procedimentos judiciais e administrativos, tanto por cidadãos como por profissionais; sendo verdade que os sistemas de justiça eletrónica, pela sua própria natureza, tendem a reduzir os custos dos procedimentos judiciais e administrativos, em especial através da automatização do intercâmbio de informações, da notificação de documentos e da tradução de determinados atos processuais e que o uso de meios eletrónicos é uma inevitabilidade dos nossos dias, não podemos, no entanto, deixar de sublinhar que, em matéria de Justiça, há exigências de confidencialidade que aconselham muita precaução neste campo, sobretudo se se tratar de matérias da área criminal e/ou assuntos internos. Em Portugal têm sido detetados vários problemas e falhas ao nível da segurança e confidencialidade dos dados e dos processos. Em nome da redução de custos, da celeridade e dos alegados ganhos de eficiência, não podemos permitir que não sejam assegurados os necessários mecanismos de segurança dos sistemas informáticos.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika