Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 23. oktober 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 5.Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25. oktober 2013) (forhandling)
 8.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (forhandling)
 9.Ændring af dagsordenen
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 11.Afstemningstid
  11.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 - alle sektioner (afstemning)
  11.2.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen) (afstemning)
  11.3.Viden om havene 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves) (afstemning)
  11.4.Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (afstemning)
  11.5.Handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (A7-0167/2013 - Franck Proust) (afstemning)
  11.6.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (afstemning)
  11.7.Narkotikaprækursorer (A7-0153/2013 - Anna Hedh) (afstemning)
  11.8.Klimakonference (B7-0482/2013) (afstemning)
  11.9.Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino) (afstemning)
  11.10.Handlingsplan for 2014-2018 vedrørende e-justice (B7-0465/2013) (afstemning)
  11.11.Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012 (B7-0484/2013) (afstemning)
  11.12.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira) (afstemning)
  11.13.Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013) (afstemning)
  11.14.Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning (B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013, B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (A7-0167/2013 - Franck Proust)
  12.2.Narkotikaprækursorer (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
  12.3.Handlingsplan for 2014-2018 vedrørende e-justice (B7-0465/2013)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.De væsentligste aspekter og grundlæggende valgmuligheder i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (Artikel 36 i TEU) - Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 (forhandling)
 16.Situationen i Maldiverne (forhandling)
 17.Fængsling af Greenpeace-aktivister i Rusland (forhandling)
 18.Beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling (forhandling)
 19.Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 (forhandling)
 20.Dagsorden for næste mødeperiode: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1038 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3491 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik