Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Οκτωβρίου 2013) (συζήτηση)
 8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (συζήτηση)
 9.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 10.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  11.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen) (ψηφοφορία)
  11.3.Γνώσεις για τη θάλασσα 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves) (ψηφοφορία)
  11.4.Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (ψηφοφορία)
  11.5.Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών (A7-0167/2013 - Franck Proust) (ψηφοφορία)
  11.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  11.7.Πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών (A7-0153/2013 - Anna Hedh) (ψηφοφορία)
  11.8.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (B7-0482/2013) (ψηφοφορία)
  11.9.Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino) (ψηφοφορία)
  11.10.Σχέδιο δράσης e-Justice 2014-2018 (B7-0465/2013) (ψηφοφορία)
  11.11.Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 (B7-0484/2013) (ψηφοφορία)
  11.12.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
  11.13.Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013) (ψηφοφορία)
  11.14.Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013, B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών (A7-0167/2013 - Franck Proust)
  12.2.Πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
  12.3.Σχέδιο δράσης e-Justice 2014-2018 (B7-0465/2013)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 της ΣΕΕ) - Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας το 2012 (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στις Μαλδίβες (συζήτηση)
 17.Φυλάκιση ακτιβιστών της Greenpeace στη Ρωσία (συζήτηση)
 18.Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (συζήτηση)
 19.Γενικό πρόγραμμα δράσης της EE για το περιβάλλον έως το 2020 (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1038 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3491 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου