Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 23. lokakuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Eurooppa-neuvoston kokouksen (24.-25. lokakuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
 8.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
 9.Esityslistan muuttaminen
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Äänestykset
  11.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 - kaikki pääluokat (äänestys)
  11.2.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen) (äänestys)
  11.3.Meriosaaminen 2020 -aloite (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves) (äänestys)
  11.4.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (äänestys)
  11.5.Yhteisön ja kolmansien maiden välinen huumausaineiden lähtöaineiden kauppa (A7-0167/2013 - Franck Proust) (äänestys)
  11.6.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (äänestys)
  11.7.Huumausaineiden lähtöaineet (A7-0153/2013 - Anna Hedh) (äänestys)
  11.8.Ilmastokokous (B7-0482/2013) (äänestys)
  11.9.Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino) (äänestys)
  11.10.Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (B7-0465/2013) (äänestys)
  11.11.Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (B7-0484/2013) (äänestys)
  11.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira) (äänestys)
  11.13.Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013) (äänestys)
  11.14.SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013, B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Yhteisön ja kolmansien maiden välinen huumausaineiden lähtöaineiden kauppa (A7-0167/2013 - Franck Proust)
  12.2.Huumausaineiden lähtöaineet (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
  12.3.Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (B7-0465/2013)
 13.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) - Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (keskustelu)
 16.Malediivien tilanne (keskustelu)
 17.Greenpeace-aktivistien vangitseminen Venäjällä (keskustelu)
 18.Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat (keskustelu)
 19.Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (keskustelu)
 20.Seuraavan istuntojakson esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1038 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3491 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö