Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkės keitimas
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 5.dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 6.SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 7.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. spalio 24-25 d.) (diskusijos)
 8.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (diskusijos)
 9.Darbotvarkės keitimas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)
  11.2.Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen) (balsavimas)
  11.3.Žinios apie jūrą 2020 m. (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves) (balsavimas)
  11.4.Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (balsavimas)
  11.5.Prekyba narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių (A7-0167/2013 - Franck Proust) (balsavimas)
  11.6.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (balsavimas)
  11.7.Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) (A7-0153/2013 - Anna Hedh) (balsavimas)
  11.8.Klimato kaitos konferencija (B7-0482/2013) (balsavimas)
  11.9.Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino) (balsavimas)
  11.10.E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (B7-0465/2013) (balsavimas)
  11.11.Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (B7-0484/2013) (balsavimas)
  11.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira) (balsavimas)
  11.13.dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013) (balsavimas)
  11.14.SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013, B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013) (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
  12.1.Prekyba narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių (A7-0167/2013 - Franck Proust)
  12.2.Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
  12.3.E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (B7-0465/2013)
 13.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 15.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos (ES sutarties 36 straipsnis) aspektai ir pagrindinės galimybės - Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. (diskusijos)
 16.Padėtis Maldyvuose (diskusijos)
 17.Organizacijos „Greenpeace“ aktyvistų sulaikymas Rusijoje (diskusijos)
 18.Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų (diskusijos)
 19.Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (diskusijos)
 20.Kitos sesijos darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1038 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3491 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika