Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 23 oktober 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging agenda
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 5.Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (debat)
 8.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)
 9.Wijziging agenda
 10.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 11.Stemmingen
  11.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (stemming)
  11.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen) (stemming)
  11.3.Mariene kennis 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves) (stemming)
  11.4.Toepassing en handhaving van internationale handelsregels (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (stemming)
  11.5.Handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (A7-0167/2013 - Franck Proust) (stemming)
  11.6.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (stemming)
  11.7.Drugsprecursoren (A7-0153/2013 - Anna Hedh) (stemming)
  11.8.Conferentie over klimaatverandering (B7-0482/2013) (stemming)
  11.9.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino) (stemming)
  11.10.Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (B7-0465/2013) (stemming)
  11.11.Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (B7-0484/2013) (stemming)
  11.12.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira) (stemming)
  11.13.Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013) (stemming)
  11.14.Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013, B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (A7-0167/2013 - Franck Proust)
  12.2.Drugsprecursoren (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
  12.3.Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (B7-0465/2013)
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (debat)
 16.Situatie op de Malediven (debat)
 17.Gevangenhouding van Greenpeace-activisten in Rusland (debat)
 18.Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren (debat)
 19.Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 (debat)
 20.Agenda van de volgende vergaderperiode: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1038 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3491 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid