Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 23 oktober 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (24–25 oktober 2013) (debatt)
 8.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt)
 9.Ändring av föredragningslistan
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret – alla avsnitt (omröstning)
  11.2.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen) (omröstning)
  11.3.Kunskap i havsfrågor 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves) (omröstning)
  11.4.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (omröstning)
  11.5.Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (A7-0167/2013 - Franck Proust) (omröstning)
  11.6.Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (omröstning)
  11.7.Narkotikaprekursorer (A7-0153/2013 - Anna Hedh) (omröstning)
  11.8.Klimatförändringskonferensen (B7-0482/2013) (omröstning)
  11.9.Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino) (omröstning)
  11.10.Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (B7-0465/2013) (omröstning)
  11.11.Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (B7-0484/2013) (omröstning)
  11.12.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira) (omröstning)
  11.13.Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013) (omröstning)
  11.14.Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning (B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013, B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (A7-0167/2013 - Franck Proust)
  12.2.Narkotikaprekursorer (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
  12.3.Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (B7-0465/2013)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (debatt)
 16.Situationen i Maldiverna (debatt)
 17.Gripandet av Greenpeace-aktivister i Ryssland (debatt)
 18.Faror som uppstår till följd av joniserande strålning (debatt)
 19.Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1038 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3491 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy