Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2101(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0295/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0295/2013

Keskustelut :

PV 22/10/2013 - 19
CRE 22/10/2013 - 19

Äänestykset :

PV 23/10/2013 - 11.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0438

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 24. lokakuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen versio

13.3. Meriosaaminen 2020 -aloite (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, is dóigh liom go bhfuil an t-ábhar seo an-tábachtach go háirithe i dtaobh comhluadair atá ag brath ar an bhfarraige dá ngairm bheatha. Tá a lán díobh siúd i mo cheantar féin.

Dá bhrí sin, tá sé an-tábhachtach go mbeadh eolas cinnte againn bunaithe ar eolaíocht agus taighde; go mbeadh muid in ann acmhainní na farraige a úsáid i gceart; agus go háirithe cosaint a thabhairt do na héisc agus don áit ina bhfuil siad á mbreith i dtreo agus nach gcuirfimid isteach orthu. Is é atá i gceist leis seo ná mapa a dhéanamh de leaba na farraige, agus caithfear é sin a dhéanamh ar dtús sular féidir linn dul ar aghaidh agus na hacmhainní atá faoi bhun na farraige a úsáid.

Tá an-seans go deo againn jabanna a chruthú trasna na hEorpa ar fad agus feictear é sin sna tuarascálacha go léir atá againn. Ach sular féidir é sin a dhéanamh, caithfimid a bheith cinnte faoi cad a tharlóidh do na héisc agus don chomhshaol nuair a thugaimid faoin obair seo.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, tendo em consideração o Livro Verde sobre o Conhecimento do Meio Marinho 2020 – Da cartografia dos fundos marinhos à previsão oceanográfica, integrado na promoção, desenvolvimento e expansão da Economia Azul. Esta iniciativa serve os propósitos da Estratégia Europa 2020 no respeitante ao mar, ao associar o conhecimento e a inovação tecnológica, a utilização sustentável dos recursos, a competitividade e a criação de emprego, em prol de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Para a prossecução deste objetivo, pretende elaborar-se um mapa digital multirresoluções contínuo dos fundos marinhos europeus até 2020. Sem subestimar a importância de uma visão holística dos oceanos, mas sendo impossível abarcar todas as temáticas do Livro Verde devido à sua abrangência e multidisciplinaridade, o presente relatório opta por analisar como o setor das pescas poderá ser integrado neste novo contexto, como poderá contribuir e como poderá beneficiar do Conhecimento do Meio Marinho 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Impulsionarea procesului de cercetare ştiinţifică a arealului marin, respectiv oceanic, poate oferi decidenţilor naţionali şi europeni datele necesare pentru consolidarea „economiei albastre”. Aceasta este elementul esenţial al atingerii obiectivelor statuate de dimensiunea maritimă a Strategiei „Europa 2020”. Totodată, aceste informaţii, pe care procesul de cercetare şi de cunoaştere le poate releva, sunt utile pentru fundamentarea unor politici capabile să creeze premisele dezvoltării durabile a economiilor şi societăţilor europene, care depind de spaţiul marin – ca resursă economică, ca mijloc de transport şi de comerţ internaţional, ca sursă importantă în alimentaţia publică. În acelaşi timp, colectarea de date cu privire la acest areal este extrem de importantă pentru industria pescuitului, o industrie de care depinde atât viabilitatea economiilor regionale europene, cât şi prezervarea modului de viaţă al comunităţilor costiere din UE. O cunoaştere mai profundă a mediului marin poate oferi argumente pentru dezvoltarea industriei pescuitului, precum şi pentru conservarea eficientă a biosferei şi a biodiversităţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport constitue l'aboutissement du livre vert de la Commission européenne appelant à renforcer notre connaissance du milieu marin d'ici 2020. Le but est ici de profiter au maximum des nouvelles technologies disponibles afin de dresser l'état des lieux le plus exhaustif des ressources naturelles et du milieu marin dans son ensemble. J'ai voté en faveur de rapport, persuadée que c'est en étant mieux informés que nous pourrons mieux protéger le milieu marin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą. Komisija 2012 m. pateikė Žaliąją knygą „Žinios apie jūrą 2020 m. – nuo jūros dugno kartografavimo iki procesų vandenynuose numatymo“, kuria siekiama prisidėti prie „mėlynosios ekonomikos“ skatinimo, vystymo ir plėtros. Mėlynoji ekonomika“ yra labai svarbi įgyvendinant strategijoje „Europa 2020“ nustatytus tikslus su jūra susijusiose srityse, ypač derinant žinias ir technologines naujoves, tvarų išteklių naudojimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Iki 2020 m. būtų parengtas vientisas kintamosios skiriamosios gebos skaitmeninis Europos vandenų jūros dugno žemėlapis, kuriuo informacija, susijusi su vandenynais, būtų prieinama įvairioms suinteresuotosioms šalims. Pritariu EP pozicijai, jog labai svarbu užtikrinti visų su šiuo tikslu susijusių duomenų surinkimą, apdorojimą bei saugojimą, bei užtikrinti duomenų patikimumą standartizuojant jų kokybę bei nustatant duomenų rinkimo ir apdorojimo procedūras ir formatą.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Приветствам доклада на г-жа Невеш за подобряване на картографирането на морското дъно за целите на рибарството с презумпцията, че за постигането на целите на „Стратегия –Европа 2020“ познанията за морската среда са от съществено значение, а основен фактор за реализацията на стратегията е развитието на „синята икономика”. Според мен, чрез този амбициозен и широкообхватен проект може да се постигне значително подобрение в области свързани с морето, като същевременно се съчетаят доста други приоритети за развитието на „синята икономика”, чиито предимства и ползи за ЕС са неоспорим факт.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi žinios apie jūrų aplinką nepaprastai svarbios norint skatinti, vystyti ir plėsti „mėlynąją ekonomiką“ – strategijos „Europa 2020“ jūrinį aspektą, siejantį technines inovacijas, tausų išteklių naudojimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Svarbu yra užtikrinti, kad būtų prieinamos didelės turimų duomenų apie jūrų aplinką Europoje atsargos ir kad šiuos duomenis būtų lengva gauti, siekiant užtikrinti kuo didesnius išteklius ir skatinti vystymąsi, inovacijas ir darbo vietų kūrimą jūrų ir laivybos sektoriuose. Žuvininkystė – viena iš pagrindinių jūrų aplinkoje žmogaus vykdomos veiklos sričių, kurios pagalba apsirūpinama maisto prekėmis ir kuri be galo svarbi, ypač kai kurioms pakrančių bendruomenėms, ir todėl tai esminis integruotos jūrų politikos elementas, tačiau kartu tai yra ir sektorius, kurį labiausiai paveikė daugybė naudojimosi jūrų aplinka būdų ir įvairi joje vykdoma veikla, todėl užtikrinus didesnį informacijos apie žvejybos veiklą prieinamumą gali būti paskatinta verstis ne tik aplinkos, bet ir ekonominiu ir socialiniu aspektais tausesne žvejybos praktika. Būtent iniciatyva „Žinios apie jūrą 2020 m.“ leido pradėti keistis idėjomis šiuo klausimu ir surengti viešas konsultacijas, skirtas nuomonėms dėl galimybių ir iššūkių, susijusių su prieiga prie informacijos apie jūrų stebėseną Europoje.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as my party believes that the potential merits of seabed mapping are far outweighed by the negative effects associated with the EU gaining more control over the sea and seabed.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport d’initiative Patrão Neves exposant la nécessité d’institutionnaliser un réseau européen d’observation et de transmission des données du milieu marin (EMODNET). A l’échelon européen, parvenir à une cartographie numérique des fonds marins habiliterait une meilleure gestion des ressources halieutiques. Par une collaboration étroite entre les Etat-membres de l’Union, et donc par une diffusion large de la connaissance sur le milieu marin, ce rapport se situe dans la droite ligne des objectifs fixés par la nouvelle politique commune de la pêche, et de son volet financer, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com o relatório hoje aprovado sobre o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP) para 2014-2020com um orçamento de 6,5 mil milhões de euros. Este fundo permitirá ajudar os pescadores a cumprir as regras da nova Política Comum das Pescas. O FEAMP deverá financiar medidas para melhorar a segurança e as condições de trabalho, a formação profissional, a inovação, a recolha de dados, as infraestruturas dos portos e apoiar o desenvolvimento da pesca costeira e de pequena escala. O fundo prevê também incentivos para os jovens pescadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − "Conosci te stesso", diceva Socrate. Su questo principio è basata la relazione d'iniziativa per la quale ho espresso il mio voto a favore. Una maggiore e migliore conoscenza degli oceani non può che portarci a sfruttarne meglio le risorse, nel senso di proteggere quanto c'è di scarso e di utilizzare ciò che invece scarseggia sulle terre emerse. La storia dell'uomo ha fatto progressi grazie alla conoscenza, e aggiungerne non può che farci bene.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că trebuie elaborată, până în 2020, o hartă digitală multi-rezoluție continuă a fundului mărilor și oceanelor europene, pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Pour s'impliquer dans l'établissement d'une pêche durable, il faut mieux récolter, transmettre et autant que possible centraliser les données sur les fonds marins d'ici 2020. Actuellement détenues par un grand nombre de parties prenantes, il est essentiel d'en avoir une maîtrise globale et d'en faciliter l'accès au public. L'objectif, c'est de faire concorder deux piliers fondamentaux de notre action: la sensibilisation des Européens et la protection de notre environnement marin, au bénéfice de l'économie, des Européens, des pêcheurs et de l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui permettra de stimuler le projet ambitieux, proposé par la Commission européenne, qu'est l'élaboration d'une cartographie numérique accessible et durable des fonds marins européens. Il est important de collaborer avec les États membres pour recenser les moyens et les mécanismes disponibles afin de développer notre connaissance du milieu marin dans l'intérêt de l'industrie, des pouvoirs publics, des chercheurs et de la société. Renforcer notre connaissance du milieu marin constitue une avancée dans le projet de l'Union européenne consistant à favoriser la croissance d'une "économie bleue" durable et génératrice d'emplois dans les secteurs marin et maritime. Ceci renforcera notre compétitivité et l'efficacité de notre industrie dans ces domaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − The Agri-food and Biosciences Institute (AFBI) has been working extensively on mapping the seabed around Northern Ireland and today has some of the most detailed maps available anywhere. Around two years ago AFBI was approached by representatives of the Northern Ireland fishing industry who were conscious that, with the onset of a variety of challenges most notably in respect of marine spatial planning, marine protected areas and offshore renewable energy projects, there was a need to assimilate all the available information to create a database or map that could visually demonstrate the importance of the marine environment to fishermen. This joint project has already had positive results for fishermen, one of them being to demonstrate the importance of key fishing habitats and zones where proposals for the development of offshore energy projects are being pursued. When fishermen can visually demonstrate the impacts of various offshore projects and marine policies in terms of the displacement of their activities, as well as the effects on the environment on which they depend, this kind of collaboration becomes an important tool.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report that focuses on the importance of incorporating fisheries data into the Marine Knowledge seabed mapping and ocean forecasting green paper. It is very important for the Welsh fishing industry that accurate data, directly sourced from these industries, are used when creating marine policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Assim como há já muitos séculos se descobriram, percorreram e cartografaram os caminhos da superfície marítima, também hoje se demonstra a necessidade de realizar esforço semelhante quanto ao meio marinho e de melhorar e enriquecer o mapeamento já existente. Ao contrário desses tempos em que os navegadores se regiam primeiramente por lealdades nacionais e promoviam políticas de segredo, o tempo que hoje vivemos aconselha não apenas a partilha de informações como o trabalho profundo de parceria entre os principais atores e interessados. A sustentabilidade do setor pesqueiro beneficiará amplamente desse estímulo integrador de conhecimentos. A sua participação neste processo é essencial para que sejam efetivamente coligidos dados que se encontram dispersos e detetadas potencialidades e ameaças que impendem sobre o meio marinho e a própria atividade piscatória. Saúdo a Colega Maria do Céu Patrão Neves pela qualidade do seu relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório surge na sequência de um Livro Verde da Comissão Europeia sobre a temática do conhecimento do meio marinho. Discordamos dos objetivos que inspiram muitos destes documentos – de promoção da proclamada economia azul. Todavia, este relatório avança com questões, preocupações e recomendações pertinentes, que na generalidade subscrevemos. A preocupação geral é a da necessidade de melhoria do conhecimento sobre o meio marinho. A relatora centra-se preferencialmente no domínio das pescas, abordando questões como o tipo de dados e de fontes, o papel das organizações internacionais e do setor, incluindo os segmentos da pesca de pequena escala, a disponibilidade dos dados, o financiamento da recolha destes dados, o papel das autoridades nacionais e da cooperação internacional. Em geral, a abordagem da relatora parece-nos correta e pertinente, para além de suficientemente abrangente. O relatório é um contributo útil para o aprofundamento da discussão de uma temática que carece de avanços na discussão e na concretização de medidas que permitam superar as evidentes lacunas hoje existentes. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska komisia v auguste minulého roka predstavia Zelenú knihu: Poznatky o mori 2020 – od mapovania morského dna k oceánskym prognózam ako súčasť propagácie, rozvoja a rozširovania modrého hospodárstva. Jedným z hlavných zámerov je vytvorenie digitálnej mapy morského dna európskych mori s viacúrovňovým rozlíšením do roku 2020. Množstvu záujemcov tak bude možné sprístupniť rozsiahle údaje spadajúce pod problematiku poznatkov o mori. EU poskytne pomoc prostredníctvom spoločného strategického rámca na štrukturálne financovanie, vrátané Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo. Na to, aby vytýčený ciel v rámci danej problematiky mohol byt skutočne naplnený, je ale dôležité a potrebne úsilie členských štátov i súkromného sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Partiamo dal presupposto che tutto ciò che può portare dei benefici al comparto della pesca è ben accetto. La Commissione Europea si è fatta promotrice di una serie di iniziative volte a incentivare l´innovazione tecnologica, l´utilizzo sostenibile delle risorse, la competitività e la creazione di occupazione nell´ambito dell´"economia blu". In questo contesto è stata giustamente prevista la predisposizione, entro il 2020, di una mappa digitale multirisoluzione continua dei fondali marini delle acque europee. Questo permetterà di rendere disponibili tutta una serie di dati a una grande varietà di stakeholders pubblici e privati. Un ottimo segnale da parte dell’Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − This is a very good report which explores the possibilities and the potential of the blue economy. The context of this is the digital mapping of the seabed of European waters, the results of which will be produced by 2020. We are expecting a policy paper from the Commission in early 2014 on the blue economy, and once we have the knowledge we can then use the seabed maps to tap the potential of the oceans in a sustainable way.

The report also looks at all of this potential with a view to promoting sustainable fisheries and, in the context of our vote on the Common Fisheries Policy, it is a visionary report. It offers the potential to do everything from protecting spawning grounds to indicating the best type of gear with which to fish.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), i scríbhinn. − Vótáil mé ar son na tuarascála seo mar feictear domsa go bhfuil sé an-tábhachtach i gcomhthéacs Straitéis Mhuirí 2020. Tá eolaíocht, teicneolaíocht agus nuálaíocht ríthábhachtach maidir lenár ndul chun cinn geilleagrach agus sóisialta.

I saol atá ag éirí níos domhandaithe, aithnítear go bhfuil leibhéil arda infheistíochta sa taighde agus sa nuálaíocht ríthábhachtach le haghaidh acmhainn iomaíochta gheilleagrach agus nuálaíochtaí a tháirgeadh i réimsí ar nós cúram sláinte agus teicneolaíochtaí comhshaoil a chuireann feabhas inláimhsithe ar chaighdeán ár mbeatha.

Is féidir linn dul chun cinn a dhéanamh trí pháirtnéireachtaí láidre idir tionscal agus taighde, trí fhórsa oibre oilte agus trí chumas straitéiseach a fhreagraíonn do mhargaí agus don teicneolaíocht. Tá obair iontach déanta ag Bean Patrão Neves, agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl di.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, nes yra būtina skirti pakankamą dėmesį duomenų apie žuvininkystę telkimo, kartografavimo ir sklaidos svarbai bei šių duomenų naudingumui ir praktiniam pritaikymui. Reikia skatinti galimybę kaupti duomenis ir suteikti galimybę jais naudotis, užtikrinti veiksmingą duomenų kaupimą ir telkimą bei neabejotinai gauti naudos iš šių duomenų apdorojimo ir aiškinimo. Iki 2020 m. turėtų būti parengtas vientisas kintamosios skiriamosios gebos skaitmeninis Europos vandenų jūros dugno žemėlapis. Skaitmeninis žemėlapis apims įvairias sritis, įskaitant informaciją apie jūros dugno topografiją, geologiją, buveines ir ekosistemas bei žmogaus veiklą. Jūros kartografavimas yra būtinas bet kokių išteklių saugiai gavybai. Nors Lietuvos akvatorija nėra didelė, jos kartografinis ištirtumas yra menkas – atliktas kartografavimas 1:200 000 masteliu ir tik akvatorijos dalis tarp Klaipėdos ir Šventosios kartografuota 1:50 000 masteliu. Čia sudaryti akvatorijos valstybiniai geologiniai žemėlapiai yra skirti panaudoti sprendžiant pajūrio bei įjūrio industrijos problemas, tenkinant krašto ekonominės zonos apsaugos, žuvininkystės, laivavedybos bei kitas gamtosaugos ir gamtonaudos reikmes. Dėl lėšų stokos, deja, kartografavimas yra nutrūkęs. Taigi, tikėtina kad pateiktas pranešimas paskatins tokių darbų plėtrą. Beje, galimas postūmis ir angliavandenilių darbų sektoriuje, tam reikės išsamaus poveikio aplinkai vertinimo, o tai savo ruožtu galima padaryti tik turint kartografavimo duomenis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Mario do Ceu Patrao Neves, qui indique de quelle manière le secteur de la pêche pourrait contribuer et profiter du projet de carte sous-marine digitale européenne devant être réalisé d'ici 2020. Le rapport se concentre sur l'importance de mettre en commun les informations et de les disséminer, tout en s'assurant de la validité des sources et de la bonne disponibilité des données. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Conoscere l'ambiente marino è di fondamentale importanza per promuovere e sviluppare l'"economia blu" e ampliare le conoscenze oceanografiche favorendo, inoltre, il conseguimento degli obiettivi della "strategia Europa 2020" per quanto riguarda il mare. Il miglioramento della conoscenza oceanografica, attraverso l’ottenimento di una mappa digitale multirisoluzione continua dei fondali marini europei favorirà l'utilizzo delle risorse per una crescita sostenibile, mirata e inclusiva per tutti gli attori quali enti pubblici e il settore industriale, di istruzione e di ricerca.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté un rapport en réponse au projet de la Commission européenne de mettre en place une Carte digitale des fonds marins européens d'ici à 2020. Le rapport souligne l'importance de rassembler et de diffuser des données sur les fonds marins, qui sont actuellement détenues par une multitude d'instituts, de façon dispersée et fragmentée. L'Union européenne doit permettre à un large public d'accéder à ces données afin d'encourager la préservation des ressources, l'innovation et la création d'emplois dans les secteurs marins et maritimes. Cette carte contiendra des informations relatives aux activités de pêche, notamment les zones sujettes à une plus grande intensité de pêche, les espèces pêchées et les volumes des captures. J'ai voté en faveur de ce texte car je considère que l'obtention d'informations plus précises sur les fonds marins nous permettra de mieux gérer les ressources halieutiques et de mieux préserver les écosystèmes marins fragilisés.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la connaissance du milieu marin 2020 suite à la communication de la Commission européenne qui souligne la nécessité de libérer le potentiel économique des observations du milieu marin afin de favoriser une croissance économique durable et génératrice d’emplois. La question du traitement des données et de leur utilisation est importante pour élaborer un outil efficace, les données devraient être standardisées et contrôlées pour une utilisation efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose de créer une cartographie des fonds marins européens en regroupant des données jusqu’ici éclatées et des disciplines qui n’échangent pas ou peu. Cela permettra une meilleure connaissance des milieux marins et de la ressource halieutique, nécessaire pour une meilleure protection de l’écosystème en général et des zones vulnérables en particulier. Cette cartographie sera publique. L’apport considérable d’internet dans la diffusion et le partage des connaissances n’est plus à démontrer. La collecte, la synthèse et la mise en réseau des données scientifiques et de pêche que promeut ce rapport est une démarche que je soutiens. Cependant, comme souvent avec la Commission,  il y a loin de la coupe aux lèvres entre les intentions et les applications. Pour l’heure, l’urgence est à la constitution d’un fichier européen des navires de pêche et à l’amélioration du contrôle des déclarations de capture de chaque État membre. Sans quoi, les pêcheurs des États qui respectent les déclarations seront pénalisées au profit des pêcheurs et des États qui dissimulent leurs prélèvements. Cette réserve ne m'empêche pas de voter pour ce qui restera une avancée de la connaissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Este relatório vem defender a disponibilização de dados da pesca para serem integrados num mapa digital multirresoluções dos fundos marinhos até 2020, e que o mesmo deve ser devidamente incentivada e apoiada pela UE. A criação de um mapa digital multirresoluções contínuo dos fundos marinhos europeus até 2020 visa disponibilizar informação sobre os oceanos a uma multiplicidade de interessados das entidades públicas, da indústria, do ensino, da investigação e da sociedade civil. O conhecimento do meio marinho é fundamental para a promoção, desenvolvimento e expansão da Economia Azul, que representa a dimensão marítima da Estratégia Europa 2020, ao associar o conhecimento e a inovação tecnológica, a utilização sustentável dos recursos, a competitividade e a criação de emprego em prol de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Daí o meu voto favorável

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I have voted in favour of this report as I recognise the importance and usefulness of pooling, mapping, and disseminating fisheries data, which is essential for the fisheries sector to continue to grow.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que trata de afrontar una histórica escasez de datos comparables en el sector, que permitan analizar la realidad del sector en los diferentes Estados miembros. El informe incluye aspectos indispensables para la correcta recolección y puesta en común de los datos; también trata de involucrar a los pequeños pescadores en la toma de datos. De esta forma se reconoce la multifuncionalidad de la actividad pesquera y se impulsa la financiación de actividades que sirvan para la recolección de datos. El informe insta a la responsabilidad de los Estados miembros en tomar de forma adecuada datos e información sobre sus recursos pesqueros y someterlos a protocolos que permitan comparar esos datos con los de los demás Estados miembros. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Suite à la proposition de la commission sur les milieux marins, le rapport Neves a mis en avant la cartographie du milieu marin au profit de la pêche. C’est en effet un instrument essentiel si l’on veut faire du secteur de la pêche un secteur durable, profitable et écologique. Il est dès lors important d’utiliser et exploiter, grâce à l’échange, la collecte de données. Beaucoup d’organismes privés et publics détiennent des données concernant la pêche qui devraient être insérés dans ces cartographies grâce à des mécanismes de compatibilité et d’interopérabilité. Il est dès lors crucial de favoriser la coordination et la coopération au sein de l’Union. Il faudra toutefois rester attentif à ce que la confidentialité de ces données et la protection des intérêts commerciaux soient garanties.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report is focused on the importance and usefulness of pooling, mapping and disseminating fisheries data within the wider ‘Marine Knowledge 2020’ initiative, with particular reference to the following key points: information sources and types of data; how to achieve data availability; how to compile and pool data effectively; and how to benefit from the processing and interpretation of data. I agree with the rapporteurʼs line and call for the identification and establishment of fish recovery areas and marine protected areas in order to ensure vulnerable marine ecosystems are protected. I have confidence in the importance of the precautionary approach and the need to have aggregated data publicly available. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Von 2000 bis 2010 haben 2.700 Wissenschaftler aus 80 Nationen eine Untersuchung der Meere, den „Census of Marine Life“ vorgenommen. In dieser Art „Volkszählung“ in den Ozeanen identifizierten sie 120.000 verschiedene Arten, darunter 1.200 bis dato unbekannte. Die Wissenschaftler schätzten das Vorhandensein von etwa einer Million höherer Lebensformen und einer Milliarde Mikrobenarten. Eine Kartierung des Meeresbodens würde vermutlich einen schweren Eingriff für dieses über Jahrtausende gewachsene Ökosystem bedeuten, dessen Erhaltung, auch in Hinblick auf das Weltklima, es unbedingt zu fördern gilt. Da zu befürchten steht, dass die Kartierung auch der Erkundung von Rohstoffen wie Erdgas oder Erdöl dient und dies dann eine Förderung nach sich ziehen könnte, ist es fraglich, ob die Kartierung nicht der erste Schritt für die sukzessive Zerstörung dieses Lebensraumes bedeuten würde. Da in dem Bericht darauf überhaupt nicht eingegangen wird, habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La conoscenza dell'ambiente marino è fondamentale per promuovere, sviluppare e ampliare l'«economia blu», che rappresenta la componente marittima della strategia “Europa 2020”, associando conoscenze e innovazione tecnologica, utilizzo sostenibile delle risorse, competitività e creazione di posti di lavoro per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Può essere una risorsa, ma anche un ostacolo, la molteplicità di enti pubblici e privati in possesso di dati sull'attività alieutica nell'UE. Questi dati possono essere integrati nella mappa digitale multirisoluzione dei fondali marini, a disposizione del pubblico. Un'iniziativa ambiziosa come «Conoscenze oceanografiche 2020», caratterizzata da un'ampia portata e da un carattere multidisciplinare, integrata da informazioni alieutiche nella forma desiderata, implica certamente l'esigenza di un piano di azione specifico che definisca obiettivi per il medio e il lungo termine, nell'ambito di uno sforzo concertato da parte dell'UE e degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, însă consider că transpunerea în practică a ideilor cuprinse în acesta face necesară o mai bună cooperare cu statele terțe. Or, în acest domeniu, activitatea Comisiei este deficitară, în domeniul pescuitului existând multe tensiuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − National data do not tell us all we need to know about the seas as a global system connected by shifting winds, seasonal currents and migrating species. Consequently, integrating different national and local systems into a coherent whole, at European level, is essential. Marine Knowledge 2020 brings together marine data from different sources with the aim of improving our understanding of how the seas behave. By helping public authorities and researchers to find the data and make more effective use of it, the industry will be able to develop new products and services. At the same time, we need to ensure vulnerable marine ecosystems are protected by establishing fish recovery and marine protected areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, την οποία και υπερψήφισα, αποτελεί συνέχεια της Πράσινης Βίβλου με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020: από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις» που εξέδωσε η Επιτροπή πριν ένα περίπου χρόνο. Αποσκοπεί στην κατάθεση προτάσεων για την χαρτογράφηση και την διάδοση δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, χώρα ναυτική με αυξημένη αλιευτική δραστηριότητα, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη υλοποίηση του στόχου δημιουργίας ψηφιακού χάρτη του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020. Πρόκειται για φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ινστιτούτα, ακαδημαϊκή έρευνα, χρήση υψηλής τεχνολογίας) και αυξημένους πόρους, και του οποίου τα αποτελέσματα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον θαλάσσιο πλούτο και της χώρας μας (επάρκεια αλιευτικών αποθεμάτων κτλ).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − In order to promote the ‘blue economyʼ in Europe, the Commission submitted the Green Paper on ‘Marine Knowledge 2020: from seabed mapping to ocean forecastingʼ. This forms part of the action to meet the targets of the Europe 2020 Strategy, particularly in combining knowledge and technological innovation, sustainable use of resources, competitiveness and job creation to achieve smart, sustainable, and inclusive growth in the marine and fisheries sector. In view of the importance of the fisheries data in the Marine Knowledge 2020 initiative, I voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi è stata votata in plenaria la relazione della collega Neves sulle conoscenze oceanografiche.

Risulta importante, anche sulla scia del Libro verde presentato dalla Commissione dal titolo "Conoscenze oceanografiche 2020: dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche", contribuire a conseguire gli obiettivi della "strategia Europa 2020" per quanto riguarda il mare, associando conoscenze e innovazione tecnologica, utilizzo sostenibile delle risorse, competitività e creazione di occupazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

A tal fine concordo con la relatrice sul fatto che occorre predisporre entro il 2020 una mappa digitale che possa dare una risoluzione continua dei fondali marini delle acque europee. Tale ampio ed ambizioso progetto multidisciplinare è volto a divulgare le informazioni a numerosi attori interessati dai dati oceanografici, anche relativamente all'attività alieutica riservando particolare attenzione a tematiche fondamentali quali fonti di informazione e tipologie di dati; promozione della raccolta e della disponibilità dei dati; garanzia dell'efficace elaborazione e messa in rete dei dati; analisi del vantaggio tratto dall'elaborazione e dall'interpretazione dei dati.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In August 2012 the Commission submitted the Green Paper on ‘Marine Knowledge 2020: from seabed mapping to ocean forecasting’, as part of the action being taken to promote, develop, and expand the ‘blue economy’. The blue economy will serve to meet the Europe 2020 Strategyʼs targets as regards the sea, combining knowledge and technological innovation, sustainable use of resources, competitiveness and job creation to achieve smart, sustainable, and inclusive growth. With that end in view, a seamless multi-resolution digital seabed map of European waters is to be produced by 2020. This is an ambitious, wide-ranging, multidisciplinary project intended to make information available to a wide variety of stakeholders interested in ocean data, whether representing public bodies, industry, education, research or civil society. Digital mapping of this kind encompasses several areas, including information on seabed topography, geology, habitats and ecosystems, and on human activities. Data will record the physical, chemical and biological state of the overlying water column, and oceanographic forecasts will be made.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Nel mese di agosto 2012, la Commissione europea ha presentato il Libro verde dal titolo "Conoscenze oceanografiche 2020: dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche", nell'ambito degli interventi adottati al fine di promuovere, sviluppare e ampliare "l'economia blu". L'economia blu è un modello di business a livello globale dedicato alla creazione di un ecosistema sostenibile, il cui obiettivo principale è lo sviluppo sostenibile, una forma di sviluppo che non ostacola le possibilità di crescita delle generazioni future, avendo cura del patrimonio e delle riserve naturali esauribili. Non si tratta quindi di un blocco della crescita, bensì della crescita economica rispettosa dell'ambiente e dei suoi limiti; esso sarà parte integrante della "strategia Europa 2020" per quanto riguarda il mare, associando conoscenze e innovazione tecnologica, utilizzo sostenibile delle risorse, competitività e creazione di occupazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per raggiungere quest'obiettivo occorre predisporre entro il 2020 una mappa digitale multi risoluzione continua dei fondali marini delle acque europee. Esprimo il mio voto favorevole alla realizzazione di una mappatura digitale dei fondali marini, in modo da creare un sistema d'informazioni coerente e accessibile a tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Dovoljno je pogledati kartu Europe da bismo postali svjesni enormnog potencijala mora i oceana koji oplakuju naš kontinent. Taj potencijal nije u dovoljnoj mjeri iskorišten, stoga je Komisija u Zelenoj knjizi naslova „Znanje o moru 2020.” predstavila viziju realizacije „plavog gospodarstva” koje će se temeljiti na racionalnoj upotrebi resursa. „Plavo gospodarstvo” je komplementarno ciljevima strategije „Europa 2020.” jer se bazira na znanju, tehnološkim inovacijama, adekvatnom korištenju resursa i stvaranju novih radnih mjesta. Da bi spomenuta vizija u potpunosti zaživjela, potrebno je izraditi višerezolucijsku digitalnu kartu morskog dna. Riječ je o vrlo kompleksnom projektu koji bi pružio informacije širokom spektru zainteresiranih skupina. Kartiranje morskog dna će odrediti osjetljive biogeografske zone i uspostaviti zone zaštićenih morskih područja kako bi se osigurala zaštita ugroženih ekosustava. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam kojim bi se olakšao pristup podacima o ribarstvu. Dio podataka su već sada dužne prikupljati zemlje članice u okviru obveza prema EU, međutim velika baza podataka se nalazi kod ribarskih flota opremljenih sustavima za nadzor plovila. Potrebno je štititi povjerljivost podataka koji su povezani s interesima tržišta ili znanstvenim interesima, kao i štititi privatnost vlasnika brodova koji su prikupili podatke.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I am really pleased to see this report stressing the importance of the need to better understand our seabeds. It is vital that the potential of such knowledge is not underestimated. By improving our knowledge of our seabeds we can not only strengthen the effectiveness of measures to protect our marine environments, but we can also unlock great potential for innovation and job creation in our fisheries sector. This must comprise an important element of EU marine policy going forwards and it will be vital in achieving the commitment to support sustainable and competitive fishing industries, which we have outlined in the reform of the common fisheries policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Au mois d'août 2012, la Commission européenne a présenté un Livre vert intitulé "Connaissance du milieu marin 2020: de la cartographie des fonds marins à la prévision océanographique", intégré à la promotion, au développement et à l'expansion de "l'économie bleue". Celle-ci sert les objectifs de la "Stratégie Europe 2020" pour ce qui concerne la mer, en associant la connaissance et l'innovation technologique, l'utilisation durable des ressources, la compétitivité et la création d'emplois en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive. À cet effet, il est prévu d'élaborer une carte numérique multirésolution continue des fonds marins européens jusqu'en 2020. Il s'agit d'un projet ambitieux, vaste et pluridisciplinaire, qui vise à diffuser les informations à une multitude d'acteurs intéressés par les données sur les océans au niveau des organismes publics, de l'industrie, de l'enseignement et de la recherche, ainsi que de la société civile. Cette cartographie numérique couvre divers domaines, notamment des informations sur la topographie, la géologie, les habitats et les écosystèmes des fonds marins et les activités humaines. Elle fournit des données sur les paramètres physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau surjacente et procède à des prévisions océanographiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório centra-se na relevância e na utilidade da integração, mapeamento e disponibilização de dados sobre a atividade da pesca no âmbito da iniciativa Conhecimento do Meio Marinho 2020. Para tal, o documento tem em conta a importância das várias fontes de informação e tipos de dados, bem como as questões de promover a obtenção e disponibilização de dados, garantir uma eficaz compilação e articulação de dados e beneficiar do processamento e interpretação dos dados. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Unter Einhaltung der Vertraulichkeit sensibler Karten ist der Kartierung des Meeresbodens zuzustimmen. Jedoch sollte geklärt werden, welche Daten von der Öffentlichkeit finanziert und aus diesem Grund dieser auch zugänglich gemacht werden sollten. Eine genaue Zusammenstellung und Verknüpfung der Daten ist wichtig, um die gewünschten Erfolge zu erzielen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Wiedza o morzu stanowi jeden z instrumentów przekrojowych zintegrowanej polityki morskiej UE, wpisuje się w cele strategii Europa 2020 oraz w priorytety polityki morskiej Polski. Pozyskanie danych morskich, stworzenie ich baz, jak również zwiększenie dostępności informacji wychodzi naprzeciw potrzebom: przedsiębiorców, organów publicznych, świata nauki i społeczeństwa. Sprzyja wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności, co przełoży się na wartość dodaną płynącą z szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej. Tekst Zielonej Księgi "Wiedza o morzu 2020: od mapowania dna morskiego do prognozowania oceanicznego" dostępny jest w serwisie internetowym Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/documents/com_2012_473_pl.pdf

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório surge na sequência de um Livro Verde da Comissão Europeia sobre a temática do conhecimento do meio marinho. Discordamos dos objetivos que inspiram muitos destes documentos – de promoção da proclamada economia azul. Todavia, este relatório avança com questões, preocupações e recomendações pertinentes, que na generalidade subscrevemos. Em geral, a abordagem da relatora parece-nos correta e pertinente, para além de suficientemente abrangente. O relatório é um contributo útil para o aprofundamento da discussão de uma temática que carece de avanços na discussão e na concretização de medidas que permitam superar as evidentes lacunas hoje existentes. Votámos favoravelmente.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö