Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2012/0359(COD)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0308/2013

Textos apresentados :

A7-0308/2013

Debates :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Votação :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Declarações de voto
PV 02/04/2014 - 18.9
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Relato integral dos debates
Quinta-feira, 24 de Outubro de 2013 - Estrasburgo Edição revista

13.4. Aplicação e cumprimento das regras de comércio internacionais (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
Vídeo das intervenções
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Z pewnością brak uwarunkowań prawnych dotyczących egzekwowania korzyści wynikających z postanowień WTO oraz szeregu umów handlowych nie służy polityce gospodarczej Unii. Mam nadzieję, że proponowane regulacje wpłyną na poprawę tej sytuacji, czym umocnią wiarygodność Brukseli jako partnera handlowego.

Zgadzam się z podejściem, że stosowanie działań odwetowych powinno być ostatecznością, co nie zmienia faktu, że należy takim instrumentem dysponować. Podzielam ponadto stanowisko dotyczące konieczności rozszerzenia środków zaradczych w ramach polityki handlowej również na sektor usługowy.

Dobrym prognostykiem jest uwzględnienie postulatu, aby Komisja współuczestniczyła w pracach parlamentarnej Komisji Handlu Zagranicznego w tym zakresie. Pozwoli to na dokładniejsze omawianie kwestii sporów handlowych czy też działań pozostających w obszarze zainteresowania europejskich przedsiębiorców.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tomando em consideração que a União Europeia não dispõe atualmente de um quadro legislativo horizontal para fazer cumprir os seus direitos ao abrigo da OMC e de outros acordos de comércio internacionais. Num contexto global em que é crescente o número de medidas de retaliação, o instrumento proposto é legitimamente concebido para fazer cumprir os direitos comerciais da União Europeia, para consolidar a credibilidade da União Europeia em última análise, para convencer os nossos parceiros comerciais a respeitarem as regras do jogo estabelecidas nos acordos de comércio. A presente proposta é também parte integrante da estratégia de abertura de novos mercados para a União Europeia e alinha os procedimentos de tomada de decisão com o Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Šiuo metu ES neturi horizontalios teisės aktų sistemos savo teisių pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir kitus tarptautinius prekybos susitarimus vykdymui užtikrinti. Pritariu pranešėjo nuomonei, kad privalu geriau užtikrinti Europos Sąjungos prekybos teisių vykdymą, sustiprinti ES patikimumą ir galiausiai įtikinti mūsų prekybos partnerius laikytis prekybos susitarimuose nustatytų vykdomos veiklos taisyklių. Manau, kad reikia išplėsti Europos Sąjungos disponuojamų prekybos politikos priemonių spektrą, kad jis apimtų bent jau paslaugų sektorių, kadangi paslaugų sektorius yra sparčiai auganti ekonomikos sritis. Taip pat turi būti užtikrintas sisteminis ir struktūrinis keitimasis informacija tarp Parlamento ir Komisijos, išvengiant gaišinančio sprendimų priėmimo proceso.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Al momento l'Unione Europea non dispone di una normativa comune per far rispettare i suoi diritti nel quadro dell'OMC e nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali. Risulta dunque sempre più evidente l'esigenza dell'Unione di essere in grado di esercitare efficacemente il diritto di sospendere o revocare concessioni, in risposta alle violazioni di norme commerciali internazionali da parte di un Paese terzo. Sostengo quindi con convinzione la proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio, necessaria per assicurare una rapida azione a tutela dei diritti dell'Unione - nel contesto degli accordi commerciali internazionali - e per garantire credibilità e leva negoziale all'Unione Europea, sia nel quadro dell'accordo GPA che negli accordi commerciali bilaterali.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană reprezintă în acest moment cel mai important actor economic şi cel mai important actor comercial la nivel global. Atât sub raportul comerţului extern dezvoltat de statele Uniunii, cât şi sub aspectul dinamicii în continuă creştere a legăturilor comerciale dintre statele membre, putem spune, fără riscul de a exagera, că problematica regulilor şi a reglementărilor comerciale este una de maximă importanţă pentru Uniunea Europeană. Abordarea acestei problematici, însă, trebuie făcută cu moderaţie şi cu eficienţă. Este adevărat că Uniunea promovează principiile de drept şi este adepta susţinerii libertăţilor comerciale. În acelaşi timp însă, trebuie să avem în vedere şi impactul social al modificărilor propuse, precum şi necesitatea satisfacerii cât mai complete a aşteptărilor consumatorilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Cette proposition de règlement permettra à l'Union européenne de faire appliquer ses droits lorsque des mesures commerciales injustes ou illégales sont prises dans un pays tiers. Avec ce texte, l’Union européenne pourra réagir beaucoup plus vite et plus fort. Vu l'importance de ce texte j'ai soutenu le rapporteur, y compris sur sa demande de lancer immédiatement la négociation avec le Conseil des ministres de l’Union afin qu'un accord puisse être trouvé dans les plus brefs délais et que la politique commerciale de l’Union soit rapidement renforcée.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą. ES nėra bendros teisinės sistemos Sąjungos teisėms pagal tarptautinius prekybos susitarimus užtikrinti. Reglamento projekto tikslas – nustatyti taisykles ir tvarką, kuriomis būtų užtikrinta, kad trečiajai šaliai pažeidus tarptautines prekybos taisykles Sąjunga galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis sustabdyti nuolaidų taikymą šalims, siekiant surasti tenkinantį sprendimą, jas koreguoti ir koreguoti kitus prekybos su trečiosiomis šalimis santykių įsipareigojimus. Pritariu pranešėjo siūlymams imtis atsakomųjų veiksmų tik kraštutiniu atveju. Taip pat svarbu užtikrinti sisteminį keitimąsi informacija tarp Komisijos ir Parlamento, be gaišinančio sprendimų priėmimo proceso.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Подкрепям доклада относно предложението за регламент за упражняване правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски права, тъй като понастоящем ЕС не разполага с хоризонтална законодателна рамка за осигуряване на съблюдаването на своите права в рамките на СТО и по други международни търговски споразумения.

Предложеният регламент има за цел да даде възможност на Съюза да установи цялостна и ефективна рамка, която да позволи да се вземат незабавни мерки за ефективното упражняване на правата на Съюза по международните търговски споразумения, с цел да бъдат защитени икономическите му интереси. Основните идеи, залегнали в този доклад, са най-вече с цел да се предостави структуриран и систематичен обмен на информация между Комисията и Парламента без забавяния в процеса на вземане на решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Deoarece UE nu dispune la ora actuală de un cadru legislativ orizontal pentru a asigura exercitarea drepturilor sale în temeiul OMC şi al altor acorduri comerciale internaţionale, sunt de părere că instrumentul propus este menit să consolideze exercitarea drepturilor comerciale ale UE şi credibilitatea UE şi să îi convingă pe partenerii noştri economici să respecte regulile jocului stabilite în acordurile comerciale, cu scopul de a deschide noi pieţe pentru UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − È un dato di fatto che nell'attuale scenario globale gli episodi di ritorsione non siano infrequenti e che anzi siano ricorrenti i rischi di una guerra commerciale in piena regola, per esempio tra USA e Cina, in relazione alla nuova piattaforma commerciale Asia-Pacifico e al braccio di ferro sull'apprezzamento della valuta cinese.

Il relatore si fa laicamente carico di tale consapevolezza e raccomanda uno strumento in assenza del quale l'Unione si trova disarmata anche di fronte a violazioni commerciali reiterate, comunque in posizione di relativa debolezza quando si tratti di confrontarsi con interessi altrui nei mercati emergenti.

Concordo sul fatto che la disponibilità di uno strumento orizzontale, facile da maneggiare nei tempi utili, possa pesare positivamente su questo piano, fermo restando l'impegno dell'Unione sui principi di libero commercio. Sottoscrivo altresì l'applicabilità delle misure al settore dei servizi, che secondo la Banca mondiale ormai esprime dal 50% al 60% del PIL dei paesi dell'Unione, area nella quale gli scambi commerciali con partner extra UE sono ormai un dato strutturale e sono essenziali anche in ambiti di stretto interesse pubblico, come la sicurezza, le reti, i sistemi sanitari. Esprimo pertanto un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Abstain. I abstained from voting as while my Party supports international trade rules, we are against the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della proposta del collega on. Rinaldi perché ritengo utile un regolamento che garantisca all’UE uno strumento legislativo efficace nella difesa dei propri diritti in ambito di commercio internazionale. In particolare, porre in essere una procedura decisionale standard rapida in caso di infrazione e limitare le procedure ad hoc fino ad oggi seguite. Questo passo rafforza il ruolo dell’Unione europea nella difesa dei propri diritti e scoraggia Paesi poco virtuosi a praticare misure di concorrenza sleale. Ritengo di importanza cruciale l’applicazione anche nel campo degli appalti pubblici, nonché degli accordi internazionali nel contesto dell’Organizzazione mondiale del Commercio e dell’Unione doganale.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com a proposta de criação de legislação que trate de forma sistemática casos de incumprimento das regras de comércio internacionais. Estas medidas são fundamentais para o bom funcionamento da economia e dos acordos comerciais entre a UE e países terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea Regulamentului referitor la aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional. Consider că este necesară includerea sectorului serviciilor în cadrul ariilor de aplicare a măsurilor de suspendare a concesiilor, așa cum prevede Organizația mondială a comerțului. Totodată, este necesară informarea Parlamentului European cu privire la litigiile comerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'Union européenne doit disposer d'une politique commerciale plus réactive, plus cohérente et qui défende mieux les intérêts des entreprises européennes, en particulier des PME. La réciprocité devrait être la règle dans les relations commerciales. Alors que l’OMC constate une recrudescence des mesures restrictives au commerce de la plupart des partenaires commerciaux de l’Union, notamment les émergents, il est impératif que l’Europe ait, elle aussi, des moyens de recours pour faire respecter ses droits. Jusqu’à présent l’Union n’avait pas toujours eu la capacité de prendre les mesures de rééquilibrage auxquelles elle avait pourtant accès en vertu d’accords commerciaux internationaux. Cet instrument lui permettra de mieux faire respecter ses droits, à travers un recours plus systématique au mécanisme de règlement des différends de l’OMC et la possibilité de contrer des pratiques commerciales déloyales. Utilisé à bon escient, il doit contribuer à ce que les relations commerciales de l’Union avec ces partenaires soient plus équilibrées.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car il me semble indispensable de s'assurer du respect des droits de l'Union européenne au titre des accords commerciaux internationaux. Un instrument législatif efficace apparaît légitime pour répondre aux exigences du traité de Lisbonne, qui préconise la mise en place d'un cadre européen de mise en œuvre de la politique commerciale commune. La réciprocité doit être un préalable non négociable à tout accord conclu entre l'Union européenne et un pays tiers. Il n'est pas acceptable que nos entreprises européennes puissent être pénalisées de quelque manière que ce soit par la conclusion d'accord commerciaux internationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − Trade – whether international or within the EU – should adhere to standardised rules, many of which emanate from this place. One of the more positive aspects of the European Union is the importance of the single market for free trade between Member States. Unfortunately for the UK, and in particular for milk producers in Northern Ireland, we have a situation pertaining whereby the Republic of Ireland is complicit in a campaign which restricts milk entering their market, a purely protectionist measure. Through the use of the National Dairy Council logo, which guarantees milk is produced in the Irish Republic for the Irish domestic retail market, milk processors and farmers from Northern Ireland are being excluded. At the very least this is against the spirit of the single market if not illegal, therefore I would urge the Commission to investigate this practice as a matter of urgency. Furthermore, I would call on the ROI Government and those who support the NDC campaign to recognise that, if Harvest 2020 targets are to be achieved, this protectionist policy against the UK must stop. Forget at your peril that an agri-food sector which is highly dependable on exports cannot afford to be protectionist.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A UE não dispõe atualmente de um quadro legislativo horizontal para fazer cumprir os seus direitos ao abrigo da OMC e de outros acordos de comércio internacionais. Concordo, por isso, com os objetivos da Comissão Europeia, tal como descritos no Considerando 2 da proposta; é essencial que a União disponha de ferramentas adequadas para assegurar o exercício efetivo dos direitos da União ao abrigo de acordos de comércio internacionais, a fim de salvaguardar os seus interesses económicos. (...) A União deverá estar em condições de reagir rapidamente e de forma flexível no contexto dos procedimentos e prazos estabelecidos pelos acordos de comércio internacionais por ela celebrados. A União deve, pois, adotar legislação que defina o quadro para o exercício dos direitos da União em certas situações específicas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A concretização de um quadro legislativo horizontal para regular as relações comerciais da União Europeia com países terceiros assume-se como uma necessidade premente, capaz de garantir maior segurança, credibilidade e equidade. Com esta proposta de regulamentação, que o presente relatório vem consumar, melhorando e reforçando a amplitude do documento apresentado pela Comissão, designadamente incluindo áreas importantes nas relações comerciais internacionais, como são os serviços, a União Europeia passará a dispor de meios para se defender rapidamente perante países e parceiros que não cumprem as suas obrigações. A criação deste quadro legislativo, dotando a Comissão de intervenção efetiva e em tempo oportuno perante situações adversas e de violação de acordos, até mesmo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, vem assegurar condições para fazer cumprir os direitos comerciais da União Europeia e dos seus Estados-Membros, consolidar a credibilidade externa da UE e reforçar a pressão sobre os parceiros comerciais no respeito das regras e acordos celebrados.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta estabelece regras e procedimentos para garantir o exercício efetivo dos direitos da UE de suspender e retirar concessões ou outras obrigações nos acordos de comércio internacionais. Na elucidativa retórica belicista dos arautos do livre comércio, trata-se de estabelecer medidas de retaliação defensiva. Esta proposta abrange quatro tipos de situação: medidas de retaliação após a adjudicação de disputas comerciais no âmbito da OMC; medidas de retaliação após a adjudicação de disputas comerciais no âmbito de outros acordos internacionais, medidas de reequilíbrio quando um terceiro país adota uma salvaguarda sem adequada medidas de reequilíbrio e medidas de reequilíbrio nos casos em que um terceiro modifica as suas concessões tarifárias. O relator alerta que a ideia é não usar o mecanismo agora criado. A sua simples existência, diz, gerará um “efeito dissuasor” que tornará desnecessária a sua utilização. É a União Europeia a querer impor os seus desígnios e a acautelar os seus interesses, incitando os países terceiros a respeitar as regras de comércio internacionais (passe o oxímoro, já que regras não existem senão a única e singela regra de que regras não pode haver, ou seja, a lei do mais forte). Caso contrário, adotam-se as medidas de retaliação defensiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Jednou z priorít EU je účinné presadzovanie jej obchodných práv. V súčasnosti však nedisponuje spoločným legislatívnym rámcom, aby obchodne práva mohli byt presadzovane podľa dohôd o medzinárodnom obchode. Aktuálne je teda v návrhu nariadenia navrhovane, aby sa v súlade s Lisabonskou zmluvou takýto spoločný legislatívny rámec vytvoril. Časový rámec na prijatie opatrenia ma prvoradý význam. Pred Lisabonskou zmluvou EU využívala prístup od prípadu k prípadu, pokiaľ ide o odvetne obchodne opatrenia proti tretej krajine v rámci Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a obnovenie rovnováhy v rámci Dohody WTO o ochranných opatreniach. I v zaujme možného posilnenia predkladaného návrhu, čo sa rozsahu týka, je veľmi dôležité, aby EU vytvorila tento horizontálny nástroj čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Il contenuto di questa relazione riguarda la tutela degli interessi commerciali per contrastare le ritorsioni o comportamenti di Paesi Terzi, che violano le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il testo è senza dubbio valido in quanto servirà - grazie al fatto stesso della sua attuazione - per dissuadere taluni Paesi Terzi a non rispettare le norme dell’OMC. Il mio voto è favorevole in quanto il Paese che sarà danneggiato avrà maggiori tutele.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − E’ importante dotarsi di un unico strumento legislativo che consenta di difendere gli interessi dell´Unione in modo più rapido ed efficace. L´Unione europea, infatti, non ha avuto fino a questo momento un quadro legislativo unico per far valere i propri diritti nell´ambito dei vari accordi commerciali internazionali. Ciò significa che le misure di ritorsione nei confronti dei Paesi terzi non rispettosi degli accordi sono state adottate singolarmente mediante regolamenti del Consiglio, seguendo un approccio "caso per caso". Penso che il relatore abbia migliorato la proposta, introducendo ad esempio uno scambio di informazioni sistematico tra la Commissione e il Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (ALDE), în scris. − Am crezut și cred în continuare într-o piața deschisă și în valoarea adăugată din punct de vedere economic a comerțului internațional. UE este probabil una dintre cele mai deschise piețe din lume cu o politică comercială liberală. A avea o piață deschisă nu înseamnă totuși absența oricăror reguli. O piață deschisă nu înseamnă nici naivitate și pasivitate atunci când partenerii noștri comerciali nu-și respectă angajamentele luate și regulile jocului stabilite la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului, unde UE este membră. De aceea, pentru a ne apăra interesele comerciale în mod eficient și pentru a ne asigura credibilitatea în fața partenerilor noștri, nu pot decât să susțin instrumentul propus de către Comisie.

Pentru a putea reacționa rapid la eventualele măsuri comerciale restrictive impuse de către partenerii comerciali ai Uniunii, avem nevoie de un cadru clar, iar propunerea adoptată de Parlament răspunde acestei exigențe. În mod evident, adoptarea acestui cadru nu înseamnă că va trebui să folosim represaliile în mod sistematic sau mai des decât până acum. Cred în continuare că interesele comerciale ale Uniunii trebuie apărate într-o prima fază prin negociere și doar când aceasta eșuează să trecem la măsuri restrictive.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − This report is badly needed. Until now the EU did not have a specific legislative framework for enforcing its rights in the field of trade policy. We need to move away from the previous case-by-case approach to something more concrete. The EU needs to be able to enforce and defend its rights in the event of unfair or illegal trade actions taken in a third country. The effectiveness of EU action is dependent on a timely defence of our trade rules. With all this in mind, the initiative intends to provide the EU with a single legislative instrument enabling it to defend its interests in a rapid, effective and flexible way, in order to encourage offending countries to put an end to illegal behaviour.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsuodamas pritariau komiteto pasiūlymui, kadangi siūlomos priemonės tikslas – geriau užtikrinti ES prekybos teisių vykdymą, sustiprinti ES patikimumą ir galiausiai įtikinti mūsų prekybos partnerius laikytis prekybos susitarimuose nustatytų vykdomos veiklos taisyklių. Šis pasiūlymas taip pat yra strategijos, kuria Europos Sąjungai siekiama atverti naujas rinkas, dalis, be to, juo sprendimų priėmimo procesas suderinamas su Lisabonos sutarties nuostatomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport. La Commission a présenté une proposition de règlement visant à établir des règles régissant la manière dont l'Union européenne appliquerait et défendrait ses droits en cas de mesures commerciales injustes ou illégales prises dans un pays tiers. Pour faire appliquer ses droits, l'UE suit une approche au cas par cas, grâce à des règlements adoptés par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission. Afin de respecter le traité de Lisbonne, ces règlements suivent la procédure législative ordinaire et l'action de l'Union pourrait perdre en efficacité et crédibilité. L'initiative vise donc à doter l'Union d'un instrument législatif unique lui permettant de défendre ses intérêts de manière rapide, efficace et flexible afin d'encourager les pays en infraction à mettre un terme au comportement illégal. Le rapport a été adopté avec 573 voix pour, 25 contre et 79 abstentions. Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban Szomorú tapasztalatunk, hogy a Bizottság tevékenysége gyakorta az új tagországok gyarmatosítását és a régiek piacszerzését segíti elő. A rendelet azt javasolja, hogy a Bizottságot fel kellene jogosítani arra, hogy az EUMSZ 291. cikkének megfelelően végrehajtási aktusokat fogadjon el az e rendelettervezet által meghatározott hatályon és korlátokon belül, az egyértelműen előírt kritériumok szerint. A megható indoklás mindezt az Unió kereskedelmi érdekeivel magyarázza. Nekem pedig elsődlegesek Magyarország érdekei, melyekre eddig a Bizottság nem volt figyelemmel, így a javaslatot leszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La presente relazione, che ha ottenuto una larga maggioranza sia in Aula sia in Commissione, garantirà un confronto con il Consiglio in fase di trilogo più spedito ed efficace. In particolare, voglio sottolineare la novità che il Parlamento europeo ha proposto in tema di applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali e cioè la possibilità, da parte della Commissione, di colpire le merci provenienti da un Paese membro che non ottempera ai suoi obblighi derivanti da una decisione degli organi specializzati dell’organizzazione e di colpire, altresì, i servizi del Paese che commette l’infrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because I agree that there is a need for broadening the scope of a Commission proposal designed to establish a horizontal instrument. This instrument would enable the EU to conduct swift trade retaliation in the event that a trading partner does not respect international trade rulings delivered pursuant to the WTO or FTAs.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur l’application et le respect des règles du commerce international, qui établit des règles permettant à l’Union européenne de se défendre face à des mesures commerciales injustes ou illégales prises dans un pays tiers. Il est important que l’Union se dote d’un tel instrument juridique afin de décourager les pays en infraction de poursuivre leurs pratiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce projet de règlement illustre l'hypocrisie de l'"Europe qui protège". Officiellement, il s'agit de faciliter la procédure permettant à l'Union européenne de prendre des mesures de rétorsion commerciale. Mettre fin au laissez-faire coupable des libéraux européens serait en effet urgent. Mais l'esprit du texte est seulement de contrer les États qui ne respectent pas les accords de libre-échange en renforçant l'autonomie de la Commission pour décider des rétorsions. Connaissant l'ultralibéralisme de la Commission, le doute est permis sur le sens de cette initiative. On peut y voir un moyen d’empêcher les États de se protéger selon leurs propres intérêts. Comme à propos du CO2 émis par les véhicules, ou l'industrie des panneaux solaires, la Commission sera à la remorque du plus influent: l'Allemagne. Les arguments du rapporteur trahissent la pensée des eurocrates: "la simple existence de ce règlement constitue d'ores et déjà une menace crédible et il est à espérer qu'il dissuadera nos partenaires commerciaux d'enfreindre les règles du jeu", afin de ne pas avoir "la moindre finalité protectionniste"! Nous voulons construire un protectionnisme solidaire pour que le libre-échange soit remplacé par la coopération et la relocalisation. Ce texte s'inscrit dans un projet totalement inverse. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − The EU has not yet had a specific legislative framework for enforcing its rights in the field of trade policy and has instead been following a case-by-case approach. This initiative intends to provide the EU with a single legislative instrument enabling it to defend its interests in a rapid, effective and flexible way, in order to encourage offending countries to put an end to illegal behaviour. The EU must lay down rules governing how the European Union would enforce and defend its rights in the event of unfair or illegal trade actions taken in a third country. I have therefore voted in favour of this dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Não existe atualmente, na UE, um quadro legislativo horizontal para fazer cumprir os seus direitos ao abrigo da OMC e de outros acordos de comércio internacionais. Num contexto global em que é crescente o número de medidas de retaliação, o instrumento proposto é legitimamente concebido para fazer cumprir os direitos comerciais da UE, para consolidar a credibilidade da UE e, em última análise, para convencer os nossos parceiros comerciais a respeitarem as regras do jogo estabelecidas nos acordos de comércio. A presente proposta é também parte integrante da estratégia de abertura de novos mercados para a UE e alinha os procedimentos de tomada de decisão com o Tratado de Lisboa. Este regulamento pode, por si só, constituir uma ameaça credível que se espera que sirva para dissuadir os nossos parceiros comerciais de desrespeitarem as regras do jogo.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe debido a que no pone en cuestión las normas comerciales internacionales impuestas por la Organización Mundial del Comercio. Pese a que el informe propone normas de funcionamiento que permitan defender los intereses de los Estados miembros ante una eventual acción unilateral, no podemos compartir un sistema de regulación del comercio internacional que es ilegitimo. Las actuales normas que regulan el comercio internacional están impuestas por los grandes países que pueden condicionar las políticas comerciales de los más pequeños. Vivimos en un sistema comercial internacional heredero del imperialismo donde el primer mundo continúa importando los recursos naturales de los países empobrecidos sin ofrecer nada a cambio. Por ello he votado en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The EU currently does not have a legislative framework to streamline and effectively enforce its rights under the WTO and other international trade agreements. This proposal will create a legal framework for the EU to do this, so that we can exercise our rights in a timely and effective manner. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Es gilt die Durchsetzung der Handelsrechte der EU zu stärken, die Glaubwürdigkeit der EU zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass die Handelspartner sich an die in Handelsübereinkünften niedergelegten Spielregeln halten. Immer wieder muss die EU sich entweder vor der WTO verteidigen oder die WTO in Handelsstreitigkeiten bemühen. In diesem Sinne scheinen ein paar Anpassungen des bestehenden Regelwerks sinnvoll, wobei natürlich die Anzahl der Streitbeilegungen keinesfalls dadurch negativ beeinflusst werden sollte. Retorsion als letztes und befristetes Mittel gegen ein Land, das gegen die Vorschriften verstößt, hat sich in der Vergangenheit als durchaus wirkungsvoll erwiesen, wobei diese Maßnahme natürlich nur sparsam eingesetzt werden darf. Experten sind übrigens der Meinung, dass die handelspolitischen Maßnahmen der EU auch für den Dienstleistungssektor gelten sollten. Die diesbezügliche Argumentation ist überzeugend, sodass ich für den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Besikeičiančiame daugiapoliame pasaulyje, kur vienos valstybės išgyvena ekonominius sunkumus, o kitos įgauna naujų ekonominių bruožų, kur nuolat kyla įvairaus pobūdžio iššūkiai saugumui, turi būti tvirtai ginamos tokios pamatinės vertybės kaip demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės, socialinis teisingumas ir kova su skurdu. ES turi užtikrinti šių vertybių bei savo piliečių teisių visame pasaulyje apsaugą. Tam reikia darnaus bendradarbiavimo tarp šalių narių, tarp valstybių ir ES institucijų, ir vieningo veikimo daugiašaliuose tarptautiniuose formatuose, bei kalbėjimo vienu balsu su trečiosiomis šalimis. Manau, kad ES ne tik turi stiprinti savo vieningumą ir veiksmingumą, BUSP bei ESGP instrumentus, bet ir tęsti veiksmus įgyvendinant ES strateginius tikslus, pradedant transatlantine partneryste, ekonomine ir politine plėtra rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse, Artimųjų Rytų taikos procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riflette l'obiettivo prioritario dell'Unione di far valere efficacemente i diritti commerciali in essere. Tale obiettivo è stato illustrato nella comunicazione della Commissione "Commercio, crescita e affari mondiali" ed approvato nelle conclusioni del Consiglio del 21 dicembre 2010. L'Unione non dispone attualmente di un quadro legislativo comune per far valere i suoi diritti derivanti da accordi commerciali internazionali. La presente proposta intende quindi rimediare a questa situazione e l’accogliamo con favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Derzeit fehlt es an klaren Durchsetzungsmechanismen der EU für Handelsübereinkünfte – auch solchen, welche durch die WTO getroffen wurden. Dieser Umstand sorgt dafür, dass gelegentlich notwendige wirtschaftliche Abschreckungs- oder Vergeltungsmaßnahmen von EU-Staaten gegenüber Drittstaaten viel zu langwierig im Beschluss sind. Der Bericht unterstützt eine Vorgehensweise, mit der solche horizontalen Maßnahmen schneller durchgeführt werden können, allerdings wird darauf verweisen, dass dies nach wie vor als letztes Mittel angesehen werden muss. Meines Erachtens sind glaubwürdige, weil durchführbare Drohungen wichtig, um eine funktionierende Abschreckung schadhafter Handelspraktiken anderer Staaten sicherzustellen. Das soll nicht heißen, dass Abschreckungs- oder Vergeltungsmaßnahmen häufiger durchgeführt werden sollten, aber die offen bekannte Möglichkeit, es machen zu können, stärkt die Verhandlungsmacht der EU-Mitgliedstaaten, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, bevor es zu besagter ultima Ratio kommen muss. Im Hinblick auf die steigende Wirtschaftsmacht Chinas und der BRICS-Staaten sind solche Möglichkeiten wichtiger denn je. Infolgedessen habe ich für den Bericht und seine Empfehlungen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A UE não dispõe atualmente de um quadro legislativo horizontal para fazer cumprir os seus direitos ao abrigo da OMC e de outros acordos de comércio internacionais. Num contexto global em que é crescente o número de medidas de retaliação, o instrumento proposto é legitimamente concebido para fazer cumprir os direitos comerciais da UE, para consolidar a credibilidade da UE e, em última análise, para convencer os nossos parceiros comerciais a respeitarem as regras do jogo estabelecidas nos acordos de comércio. A presente proposta é também parte integrante da estratégia de abertura de novos mercados para a UE e alinha os procedimentos de tomada de decisão com o Tratado de Lisboa. Votei favoravelmente a presente proposta que apenas peca por ser pouco ambiciosa. No entanto, a existência do regulamento, por si só, constitui um instrumento credível que se espera que sirva para dissuadir os nossos parceiros comerciais de desrespeitarem o quadro normativo da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − In mattinata il Parlamento europeo, convocato in seduta plenaria, ha votato una relazione dell'onorevole Rinaldi concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali.

La risoluzione persegue il fine legittimo di far valere i diritti commerciali dell'UE, consolidare la sua credibilità nonché convincere i nostri partner commerciali al rispetto delle regole del gioco come previsto dagli accordi internazionali, in un contesto globale dove le ritorsioni commerciali sono all'ordine del giorno.

Inoltre, ampiamente condivisibile è il parere, proposto dal relatore, secondo cui la gamma di misure di politica commerciale a disposizione dell'UE dovrebbe essere estesa, includendo il settore dei servizi. La proposta di regolamento stabilisce, infine, una concreta cooperazione tra la Commissione e il Parlamento, senza ritardare il processo decisionale.

Per i motivi suddetti, non posso fare a meno di appoggiare un regolamento che, per il semplice fatto di esistere, costituisce una minaccia credibile per i nostri partner commerciali inclini al mancato rispetto delle regole del gioco.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il commercio mondiale riguarda tutti noi, sebbene la politica commerciale sembri un argomento tecnico, in realtà essa influisce sulla vita di tutti i cittadini. Con la globalizzazione un numero crescente di Paesi partecipa all’economia mondiale. L'UE è fortemente interessata a creare le condizioni necessarie per un’espansione degli scambi e la sua posizione implica talune responsabilità nei confronti del resto del mondo. Nonostante tutto questo, L'UE non dispone attualmente di un quadro legislativo orizzontale per far valere i suoi diritti nel quadro dell'OMC e nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali. Esprimo il mio voto favorevole affinché l'Europa si doti di uno strumento concepito per il fine legittimo di far valere i diritti commerciali dell'UE, consolidare la sua credibilità e, in definitiva, convincere i nostri partner commerciali a rispettare le regole del gioco come previsto dagli accordi commerciali.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of the application and enforcement of international trade rules as I aim to discourage the unfair trading practices between trading partners within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I voted in favour of this report on the proposal to strengthen the enforcement of the EU’s trade rights in trade agreements and I am pleased that this report facilitates a role for the European Parliament’s International Trade Committee, via the holding of regular exchanges of views with the European Commission on matters relating to trade dispute management.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. L'Union européenne ne dispose actuellement d'aucun cadre législatif horizontal pour faire appliquer ses droits découlant de l'accord sur l'OMC et d'autres accords commerciaux internationaux. Dans un contexte mondial où le nombre de mesures de rétorsion augmente, l'instrument proposé est légitimement conçu pour renforcer l'application des droits commerciaux de l'Union, asseoir la crédibilité de celle-ci et, in fine, convaincre nos partenaires commerciaux de respecter les règles du jeu énoncées dans les accords commerciaux. La proposition à l'examen s'inscrit également dans une stratégie visant à élargir les débouchés de l'Union et aligne le processus de décision sur le traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Numa era de globalização permanente, mostra-se essencial para a União Europeia a existência de um quadro legislativo horizontal que faça cumprir os seus direitos ao abrigo da Organização Mundial do Comércio e de outros acordos de comércio internacionais. Esta salvaguarda legislativa não vem só garantir o cumprimento dos direitos comerciais da UE mas também vem consolidar a sua credibilidade, fazendo ver aos futuros parceiros comerciais quais são as regras estabelecidas nos diversos acordos de comércio. O relatório propõe também regras para a resolução de litígios multilaterais, regionais e bilaterais como, por exemplo, medidas de retaliação defensiva temporária contra o país em situação de infração.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted for the exercise of the Union’s rights in the application and enforcement of international trade rules. I did so because I believe that there is a need to create a legal framework for the EU to enforce its rights in international trade disputes and conciliation. With common commercial policy being an exclusive competence of the EU, and the number of global trade disputes rising, I think that there is a need for this framework to be implemented. This is because this framework will allow fast and effective decision-making, in relation to retaliatory measures the Union could take in response to any unfair trading practices from our trading partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report because Europe’s economy must be given a chance to restart; we have to enforce and at the same time protect the EU’s trade rights. Because, generally I believe that ‘trade’ is a key element in one’s country’s economic development. Maybe the current legislative framework for the EU’s trade rights will not be the direct solution for decreasing the current unemployment rate across Europe’s countries, but it can be a general answer and a starting solution for the EU’s economies. Openness to new markets can be translated into new business opportunities for least developed EU countries that struggle to make their local business stronger and boost competiveness, by facilitating and promoting the growth of small and medium-sized enterprises. But at the same time we have to convince our trading partners that certain rules, trade agreements, must be followed.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta estabelece regras e procedimentos para garantir o exercício efetivo dos direitos da UE de suspender e retirar concessões ou outras obrigações nos acordos de comércio internacionais. Esta proposta abrange quatro tipos de situação: medidas de retaliação após a adjudicação de disputas comerciais no âmbito da OMC, medidas de retaliação após a adjudicação de disputas comerciais no âmbito de outros acordos internacionais, medidas de reequilíbrio quando um terceiro país adota uma salvaguarda sem adequadas medidas de reequilíbrio e medidas de reequilíbrio nos casos em que um terceiro modifica as suas concessões tarifárias. O relator alerta que a ideia é não usar o mecanismo agora criado. A sua simples existência, diz, gerará um efeito dissuasor que tornará desnecessária a sua utilização. É a União Europeia a querer impor os seus desígnios e a acautelar os seus interesses, incitando os países terceiros a respeitar as regras de comércio internacionais.

 
Aviso legal - Política de privacidade