Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2081(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0330/2013

Ingivna texter :

A7-0330/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2013 - 12.4
CRE 24/10/2013 - 12.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0453

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

13.15. Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
Anföranden på video
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, este informe anual de iniciativa evalúa la política exterior y de seguridad común de la Unión y da una serie de recomendaciones para mejorarla, especialmente para hacerla más integral, más coherente, más efectiva y más visible. Por eso, pensamos, en primer lugar, que los objetivos de esta política tienen que tener recursos adecuados y que se tienen que establecer, en el marco de esta estrategia, unas prioridades más claras y una mejor utilización de los recursos de la Unión y de los Estados miembros, tal como preveía el Tratado de Lisboa. Las prioridades tienen que ser la asociación atlántica, el desarrollo económico y político de los países vecinos y el proceso de paz en Oriente Próximo. Nos parece fundamental, y por eso votamos favor.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, Elmar Brok ansaitsee kiitoksen työstään, Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut kuitenkin enemmänkin reagointia kuin luovaa ja proaktiivista. Tehokas ulkopolitiikka vaatii poliittista johtajuutta, näkemystä, suunnannäyttämistä. Yhteinen tehtävämme onkin varmistaa unionimme toiminnan johdonmukaisuus ja tehokkuus, muuten me ajelehdimme kuin tuuliajolla.

Maailma on muuttunut tälle vuosikymmenelle tultaessa, ja myös EU:n ulkopolitiikan tavoitteiden ja keinojen tulee mukautua tähän muutokseen. Tämä edellyttää toimintatapojen uudistamista, osallistamista ja vastuunkantoa. Selkärankana on arvopohjamme: oikeusvaltio, moniarvoinen demokratia, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, köyhyyden torjunta sekä ihmisoikeudet. Tämän tulee myös päteä kaikkiin strategisiin kumppanuuksiimme. Meidän on oltava joustavia uusien uhkien ja haasteiden edessä.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Podejmując temat wspólnej polityki zagranicznej, nie sposób pominąć kwestii naszych skomplikowanych stosunków z Rosją. W ostatnim czasie kraj ten bezceremonialnie torpeduje unijnie inicjatywy w ramach Partnerstwa Wschodniego czy w Azji Środkowej. Wyraźną niechęć Moskwy daje się zaobserwować także wobec niektórych państw Wspólnoty. Szczególnej krytyce poddaję rosyjską politykę wykorzystywania instrumentów handlowych i energetycznych do wywierania nacisków i szantażu w relacjach międzynarodowych. Ubolewania godnym tego potwierdzeniem jest ubiegłotygodniowa wypowiedź prasowa rosyjskiego przedstawiciela w Brukseli. Nie podzielam argumentacji o konieczności wzmacniania wspólnej polityki obronnej. Ogromna większość państw członkowskich realizuje te cele za pośrednictwem sojuszu północnoatlantyckiego. Podobnie nie widzę powodów, dla których Unia miałaby występować w charakterze stałego członka na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Panie Przewodniczący! Sprawozdanie na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest typowym rocznym sprawozdaniem przeglądowym. Poparłem je, chcąc jednak na jego tle podkreślić wagę polityki sąsiedztwa. O tym też mówiliśmy w oddzielnym sprawozdaniu. Jednak w tym względzie chciałbym szczególnie podkreślić sprawę reżimu wizowego dla obywateli państw wchodzących w skład Partnerstwa Wschodniego. Całość sprawy pokazuje, że włączenie do tego procesu obywateli ułatwi ten trudny proces zmian. Chociażby kwestia selektywnej sprawiedliwości czy korupcji. Nowe wzorce, nowe kontakty dają zupełnie inną perspektywę ze strony obywateli, którzy wybiorą lepszą drogę. Uważam, że konieczne jest rozwiązanie kwestii polityki migracyjnej. Pierwsze decyzje zapadły piętnaście lat temu na szczycie w Tampere w Finlandii. Od tamtego czasu niewiele się w tej sprawie zmieniło, a przykład Lampedusy – tragedii, która rozgrywa się na Morzu Śródziemnym – potwierdza, że tego rodzaju rozwiązania w sprawie polityki migracyjnej są konieczne.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, I voted against the report on the Common Foreign and Security Policy, as it calls for greater cooperation within the EU, and between the EU and NATO. Unfortunately, this directs the EU towards even greater militarisation, which merely tackles the symptoms, rather than the causes, of global inequalities.

Today half of the world’s population live in poverty, with one person in eight suffering from malnutrition. Poverty kills approximately 19 people globally every minute of every day. Nineteen people will have died from poverty during the time it will take me to speak here. That is absolutely shocking.

In 2011, USD 1 738 billion was spent globally on military expenditure. This is a disgraceful misuse of public funds. Through positive neutrality, Sinn Féin supports greater funding for programmes for human rights which would lift people out of poverty. After all, poverty is one of the greatest causes of instability, conflict and human suffering.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Die Bürger erwarten von der EU vor allem Frieden, Freiheit und Sicherheit. Und gerade bei dieser gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die im Bericht-Brok so gut behandelt wird, hat die EU leider nach wie vor die größten Defizite.

Deshalb appelliere ich an den künftigen deutschen Außenminister, die Fehler seines Vorgängers Westerwelle nicht zu wiederholen, nicht genügend Kontakt mit Frankreich zu suchen. Wir brauchen eine deutsch-französische Initiative für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wir brauchen eine Kerngruppe von Staaten, die bereit ist, da voranzuschreiten, aber wir brauchen vor allem eine Initiative aller Europäer. Eine Vergemeinschaftung der Außen- und Sicherheitspolitik als großes Ziel dieser Union.

Deshalb sage ich ganz klar, dass wir in Zukunft einen kompetenten Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik haben müssen. Er muss als Vizepräsident eng in die Kommission eingebunden werden. Gerade auf außenpolitischem Gebiet muss die EU endlich zu einem Faktor in der Welt werden und nicht nur zu einer Ansammlung von Kleinstaaten.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. − Preżentement il-Mediterran għaddej minn taqlib kbir. Taqlib li sa ftit tas-snin ilu konna qegħdin nittamaw li l-pajjiżi Afrikani li jmissu ma' dan il-baħar kienu se jibdew jersqu lejn sistema demokratika simili għal dik li aħna l-Ewropej ingawdu. Progress sar, imma ftit wisq. Sfortunatament għadna ferm 'il bogħod minn dak li konna qegħdin nittamaw. Iċ-ċittadini tal-Libja, it-Tuneżija u l-Eġittu għadhom ferm 'il bogħod milli jibdew igawdu d-demokrazija li ħafna minnhom kienu ħasbu li se tasal meta tneħħew mis-setgħa t-tiranni li kienu ilhom jaħkmuhom snin twal. Hawn nixtieq nagħmel referenza għall-Union for the Mediterranean, għaqda li naħseb li rriduċiet ruħha f'għaqda ta' fuq il-karta. Naħseb li jkun għaqli jekk naraw x'jista' jsir biex din l-għaqda titqajjem fuq tagħha u fi żminijiet daqshekk importanti tagħti s-sehem tagħha biex ir-reġjun tal-Mediterran ikollu ġejjieni demokratiku, ġejjieni fil-paċi, fejn iċ-ċittadini ta' kull pajjiż ikunu jistgħu jgħixu ħajja diċenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, começando por observar que, em 2011, a Política Externa e de Segurança Comum apresentou um resultado de 3,54 % do total de dotações da categoria 4; regista uma taxa de execução de 93,12 % em dotações de autorização e de pagamento disponíveis para esta política até dezembro de 2012. Continuo, todavia, preocupado com o facto de os mandatos referentes à Missão da União Europeia para o Estado de Direito no Kosovo e à Missão de Observação da União Europeia na Geórgia para o período de 2012-2013 terem sido renovados pelo Conselho com um orçamento inferior ao esperado. Apesar da boa taxa global de execução, alerto ainda para as repercussões de cortes injustificados ao orçamento da PESC no âmbito do quadro financeiro plurianual (QFP) 2014-2020, que prejudicariam a eficácia e o impacto desta política. Termino por manifestar minha preocupação com os problemas em dar início às missões da Política Comum de Segurança e Defesa, tais como atrasos no planeamento e no destacamento, falta de pessoal, dificuldades de planeamento e de execução financeira, questões relacionadas com o estatuto dos acordos da Política Europeia de Segurança Comum com países terceiros e dificuldades no arranque.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − I have voted in favour of Amendment 6 to the annual report from the Council to the European Parliament on the CFSP because the amendment stresses that international trade needs to be based on social rights and standards on health, environment and labour conditions. In addition, the amendment stresses the importance of including a broad range of stakeholders in international trade negotiations, which I support. However, my support for Amendment 6 does not mean that I support the EU-US TTIP-negotiations. Nor do I believe that TTIP will bring growth and welfare to ordinary citizens – or that TTIP should serve as a trade model for other regions and global actors.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană nu îşi poate defini politica externă fără a rămâne fidelă principiilor democraţiei şi statului de drept. Uniunea este construită în jurul acestor principii, motiv pentru care nu îşi poate permite să nu urmărească promovarea lor în propria politică externă sau includerea lor ca element fundamental al ordinii internaţionale care se prefigurează.

Este la fel de important ca Uniunea să îşi dovedească, prin intermediul unei politici robuste şi eficiente, capacitatea de a acţiona decisiv pentru protejarea securităţii şi intereselor cetăţenilor săi.

Nu în ultimul rând, Uniunea şi statele membre trebuie să dea dovadă de o flexibilitate suplimentară pentru a gestiona provocările de securitate cu care ne confruntăm, provocări ce variază de la impactul schimbărilor climatice la probleme precum siguranţa alimentară sau securitatea energetică.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pour que l'Union européenne avance réellement vers une politique commune et matière d'action extérieure et de sécurité, j'ai apporté mon soutien à cette proposition de résolution qui l'encourage à parler d'une seule voix sur la scène internationale, à faire preuve de cohérence et de réactivité, mais aussi à définir des objectifs et une coordination stratégiques sous l'impulsion de la Haute Représentante pour la PESC.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Приветствам доклада Брок върху общата външна политика и политиката за сигурност. Това е една много важна сфера за ЕС в неговото развитие. В доклада е обърнато и специално внимание на взаимоотношенията на ЕС с неговите стратегически партньори в сферата на мира, сигурността и социално-икономическото развитие. Що се отнася до сътрудничеството на ЕС със САЩ, в доклада е подчертано, че за да се изгради доверие, е необходимо САЩ да спазват чувствителното законодателство за защита на личните данни и да променят своите дейности по събиране на данни, насочени срещу ЕС и неговите граждани. Това е много важна точка в момент като сегашния, в който назряват сериозни проблеми и съмнения.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Criza financiară mondială creează provocări politice, economice, sociale, culturale şi de mediu majore, inclusiv probleme interne, pentru toate părţile şi abordarea unor astfel de provocări impune desfăşurarea unor acţiuni colective şi unite ale UE, precum şi crearea unor alianţe, în scopul de a promova pacea, securitatea, progresul social, prosperitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului. În acest context, consider că acţiunea externă europeană trebuie să fie înţeleasă şi sprijinită de cetăţenii UE.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as I see this policy as little more than a drain on taxpayers’ hard-earned money.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione presentata dal collega on. Brok perché ritengo di fondamentale importanza favorire un assetto chiaro e determinato tra risorse ed obiettivi perseguibili in termini di sicurezza e politica estera. Garantire le risorse previste dal Trattato di Lisbona, in relazione alle priorità degli obiettivi prefissati, significa rafforzare il ruolo internazionale e diplomatico dell’UE. Condivido la volontà di rafforzare la partnership transatlantica, uno dei pilastri fondamentali della PESC, oltre all’impegno nel processo di pace in Medio Oriente e alla cooperazione economica e politica con i Paesi dell’est e del sud Europa. Apprezzo la volontà di dotare la PESC di quei mezzi che le permetteranno di avere nel prossimo futuro un ruolo più attivo ed un peso maggiore nel sistema internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com o relatório hoje aprovado pelo Parlamento Europeu que exorta os Estados-Membros a desempenharem um papel construtivo na política externa e de segurança da União, promovendo a coordenação das políticas estratégicas a nível da UE, em particular através de uma cooperação eficaz entre as suas capitais e Bruxelas, no tocante a posições adotadas em fóruns multilaterais, nomeadamente nas Nações Unidas e na NATO.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della risoluzione in quanto credo fermamente che per rispondere alle attuali sfide a livello globale, l'Unione europea debba mettere a punto una Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) nuova e credibile. Nel mondo globalizzato attuale e dinanzi all'emergere di nuovi attori sulla scena internazionale, la promozione e difesa dei nostri valori, interessi e posizionamento competitivo necessita di un'azione esterna a livello europeo che sia coerente, sistematica e forte. Solo in questo modo l'Europa, primo importatore ed esportatore a livello mondiale, potrà far valere il suo peso determinante sul piano economico e commerciale anche nelle dinamiche della politica internazionale. L'Unione europea deve però definire e attuare chiaramente i propri obiettivi strategici, attraverso un coinvolgimento proficuo del Parlamento europeo e di tutti gli Stati Membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I voted in favour of the Brok own-initiative resolution on the Council’s annual report on the EU common foreign and security policy in 2012, although I do not support all parts of it, most notably the calls for closer EU-NATO cooperation. Ireland takes part in the EU common foreign and security policy in accordance with the EU treaties, including Article 42(2) which provides that Union policy in the common security and defence policy arena shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States (i.e. Irish neutrality) and in accordance with Ireland’s ‘triple-lock’ under which members of the Irish Defence Forces participate in international missions upon approval by the Irish Government, approval by the Irish Parliament and under a UN mandate. I welcome the emphasis in this resolution that all EU common foreign and security policies and actions should be in accordance with international law and the Charter of the United Nations and anchored in the EU’s fundamental values of democracy, the rule of law and human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce rapport pose de grandes ambitions pour l'action internationale de l'Union européenne, que je soutiens dans leur principe. Cependant, je m'oppose à plusieurs propositions contenues dans le texte. J'ai notamment décidé de rejeter une vision qui soutiendrait l'ouverture de nouveaux chapitres de négociation pour l'adhésion de la Turquie à l'UE. L'Europe ne peut pas continuer à faire miroiter un avenir européen à un pays qui n'a pas vocation à entrer dans l'UE: elle devrait plutôt œuvrer pour créer un partenariat stratégique fort avec notre voisin turc. Je déplore plus globalement que l'élargissement soit présenté comme un levier important de la politique étrangère, à l'heure où nous devons faire une pause durable dans l'élargissement de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I abstained from this vote, as a number of amendments were rejected, making this a very weak report. The EU is in a unique position globally and has the power to influence the international stage; that is why Wales is proud to be a part of the EU. However, the EU could certainly do more in this regard and should work better within its borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Comungo da posição do relator quanto às prioridades e grandes linhas da Política Externa e de Segurança Comum da União e partilho a noção de que só juntos teremos capacidade de fazer ouvir a nossa voz. Esta convergência não dispensa, evidentemente, a condução de políticas externas próprias pelos Estados-Membros nem impõe que tenhamos sempre que estar de acordo. Reitero a convicção de que as exigências constantes da opinião minoritária recorrentemente apresentada sobre os relatórios do colega Brok por deputados do grupo GUE constituem uma excelente lista de passos que a União Europeia não deve dar sob pena de se tornar não apenas irrelevante, mas sobretudo vulnerável.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Política Externa e de Segurança Comum (PESC) cumpre um papel determinante para que a União Europeia concretize uma atuação à escala global condizente com os seus valores e acervo comunitário, designadamente em matéria de construção da paz, promoção da democracia e do Estado de direito, boa governação e sociedades justas, assim como ao nível da segurança global e do desenvolvimento económico e social. Nesse sentido, são motivos de forte preocupação os cortes no orçamento da PESC no âmbito do quadro financeiro plurianual (QFP) 2014-2020 e as suas potenciais repercussões negativas na eficácia e no impacto desta política, tendo também em conta a sua boa taxa global de execução nos últimos anos. Esta preocupação é agravada face aos problemas em dar início às missões da Política Comum de Segurança e Defesa, tais como atrasos no planeamento e no destacamento, falta de pessoal, dificuldades de planeamento e de execução financeira, questões relacionadas com o estatuto dos acordos PESC com países terceiros. É, por isso, importante criar sinergias, designadamente entre civis e militares, e evitar sobreposições entre as políticas existentes e novas iniciativas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Výročná správa sa zaoberá hlavnými otázkami SZBP EÚ ako z inštitucionálnej, tak i z politickej roviny. Zdôrazňuje predovšetkým ústrednú úlohu presadzovania demokracie, ľudských práv a právneho štátu v EÚ v rámci zahraničnej politiky. Zdôrazňuje výzvy, ktorým EÚ v rámci SZBP čelí vo vzťahoch s takými krajinami ako Rusko (najmä v súvislosti s otázkami Východného partnerstva) a Čína. Novým prvkom v tohtoročnej správe je odkaz na zmeny v Iráne po zvolení prezidenta. Správa vyzýva zvážiť možné stimuly berúc do úvahy skutočnosť či a kedy Irán splní svoje záväzky voči medzinárodnému spoločenstvu s ohľadom na jeho jadrový program.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport, car c’est un rapport riche et il met l’accent sur les priorités de la politique étrangère et de sécurité de l’UE. Le rapport met notamment en avant la nécessaire coordination entre les différents acteurs de la politique étrangère de l’UE dans les pays tiers (les représentants spéciaux, les chefs de délégation et les chefs de mission). Cela doit apporter plus de visibilité à l’UE sur la scène internationale. J’ajouterai qu’un des partenariats stratégiques de l’UE est celui avec l’Afrique, en travaillant avec les organisations régionales (UA) et subrégionales comme la CEDEAO et la CEEAC. La PESC doit aussi mettre l’accent sur la diplomatie préventive dans une approche globale, où l’UE joue le rôle de médiateur. Par ailleurs, j’ai voté pour ce rapport, car il faut en effet appuyer les efforts de la Haute Représentante pour l’obtention d’un siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU. Ce serait un grand pas en avant pour la PESC. Enfin je salue la dynamique créée par Catherine Ashton pour l’inclusion de plus de femmes dans la politique étrangère de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport Brok sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune. Je ne souhaite pas l'ouverture des chapitres primordiaux pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, comme le souligne ce rapport. Certes, la Turquie a vocation à être un partenaire important et privilégié de l'Union. Elle est au carrefour entre l'Union et le Proche-Orient et joue un rôle essentiel contre les mouvements fondamentalistes et antidémocratiques présents dans la région. La Turquie apporte aussi une aide humanitaire vitale aux Syriens fuyant les violences perpétrées de l'autre côté de ses frontières. Elle n'a cependant pas vocation à être membre de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), in writing. − I have voted in favour of Amendment 6 to the annual report from the Council to the European Parliament on the CFSP because the amendment stresses that international trade needs to be based on social rights and standards on health, environment and labour conditions. In addition, the amendment stresses the importance of including a broad range of stakeholders in international trade negotiations which I support. However, my support for Amendment 6 does not mean that I support the EU-US TTIP-negotiations. Nor do I believe that TTIP will bring growth and welfare to ordinary citizens – or that TTIP should serve as a trade model for other regions and global actors.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση αποκλίνει εντελώς από τη δημιουργία μιας ΕΕ που θα εξυπηρετεί όχι τα γεωστρατηγικά οικονομικά της συμφέροντα αλλά τα συμφέροντα των λαών. Αποκλίνει εντελώς από την ανάπτυξη μιας εξωτερικής πολιτικής που θα οδηγεί στον αφοπλισμό και την Ειρήνη. Διαφωνούμε με βασικούς στόχους που τίθενται όπως την περαιτέρω προώθηση της στρατιωτικοποίησης, την προώθηση της συνέργειας μη στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνάμεων, την προσπάθεια περιορισμού του κυρίαρχου ρόλου των κρατών μελών στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και δη την ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά το Κυπριακό η έκθεση περιλαμβάνει προβληματικές αναφορές. Παρουσιάζει την Τουρκία ως στρατηγικής σημασίας εταίρο και ζητεί να ανοίξουν νέα κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία. Παραβλέπεται εντελώς το ότι η Τουρκία αρνείται να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της για το άνοιγμα έκαστου κεφαλαίου. Καμία αναφορά δεν γίνεται στην υποχρέωση της Τουρκίας να υλοποιήσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και να αποσύρει τα κατοχικά της στρατεύματά της από την Κύπρο.

Σε μια προσπάθεια εξίσωσης της δράσης της Τουρκίας και της Κ.Δ., καλωσορίζεται η αίτηση της ΚΔ για ένταξη στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη», ως πρώτο βήμα για την άρση των εμποδίων μεταξύ ΕΕ-ΝΑΤΟ. Σε ποιους κινδύνους μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια αντιμετώπιση των ζητημάτων, διερωτήθηκαν όσα κόμματα στηρίζουν την έκθεση;"

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), in writing. − This is a deep and thoughtful report with many proposals with which the European Parliamentary Labour Party strongly agrees. But I regret we had to vote against overall, retaining our clear opposition to ideas in the text for a single EU seat in the UN, for an EU defence headquarters, for permanent structured cooperation on defence, for a higher multiannual financial framework or the suggestion for a ‘new’ rather than evolving EU foreign policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport. Ce rapport consiste en un exercice annuel d'évaluation par le Parlement européen de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) avec la rédaction de recommandations. Le rapport souligne ainsi que des priorités devraient être données au partenariat transatlantique, au développement politique et économique du voisinage est et sud de l'Union et au processus de paix au Moyen-Orient. Une meilleure coopération des États-membres entre eux et avec Bruxelles est également demandée ainsi qu'un soutien aux outils de la PESC. Cependant, le rapport salue le développement du nouveau programme constructif de la Commission pour les relations UE-Turquie et demande l'ouverture de nouveaux chapitres de négociations pour le processus d'adhésion de la Turquie. Étant donné les récents développements politiques dans le pays, son instabilité et les tensions présentes au sein même de la population, cette question ne peut être d'actualité et je ne peux soutenir l'ensemble du rapport. Je suis résolument opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté jeudi 23 octobre une résolution afin d'orienter la Politique étrangère et de Sécurité Commune (PESC) de l'Union européenne. Le rôle du Parlement européen dans la définition de la PESC est relativement limité, bien que les députés européens soient les représentants directs des citoyens. C'est pourquoi nous avons demandé que le Parlement soit consulté de façon approfondie et régulière sur les objectifs de la PESC et exigé plus de transparence afin de pouvoir mieux contrôler le budget de la PESC. Par ailleurs, nous avons appelé les États membres à mieux coordonner leurs politiques étrangères, notamment leurs positions au sein des instances internationales, comme les Nations unies ou l'OTAN. Nous avons encouragé les États membres à avoir recours au dispositif de la coopération renforcée entre certains pays en cas de de veto au sein du Conseil. Enfin, nous avons adopté des positions afin d'orienter les relations entre l'Union européenne et ses partenaires. J'ai voté en faveur de ce rapport car j'estime que la définition d'une politique étrangère commune ambitieuse est nécessaire au renforcement de l'influence de l'Union européenne et de ses États membres dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Sprawozdanie to jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ dotyczy miejsca Wspólnoty w globalnym świecie. Jest to jednocześnie działanie będące konsekwencją Traktatu z Lizbony, a wciąż jesteśmy w pół drogi. Rozwijamy Służbę Działań Zewnętrznych, tworzymy zręby organizacyjne w Brukseli oraz placówki w świecie. Realizowane priorytety wskazują, że z jednej strony przywiązujemy ogromną uwagę do pozycji UE w globalnym świecie – kładziemy akcent na relacje z najważniejszymi regionami, jak np. Chiny, USA czy Rosja, zajmujemy się także regionami zapalnymi, takimi jak Syria, Afganistan czy Sahara Zachodnia – nie zapominając jednak z drugiej stronyo działaniach służących rozszerzeniu UE. Popieram poprawki dotyczące równowagi płciowej w Służbie Działań Zewnętrznych oraz relacji UE-NATO. Pomimo świadomości, jak dużo jeszcze pozostaje do zrobienia, wyrażając jednocześnie uznanie dla tego, co już zrobiono, głosuję za przyjęciem sprawozdania rocznego.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Am votat pentru acest raport. Regret însă că încă un an a trecut fără să se înregistreze niciun progres în rezolvarea conflictului înghețat din regiunea Transnistria. Federația Rusă se folosește de această situație pentru a șantaja Republica Moldova și a-i împiedica parcursul european. În acest an tensiunea a crescut în regiune atunci când, în aprilie 2013, așa-zisele „autorități transnistrene” au încercat să introducă posturi de control pe așa-zisa linie administrativă de pe râul Nistru. O altă provocare a venit în iulie 2013, când o publicație a guvernului Federației Ruse anunța că forțele ruse aflate în regiunea Transnistria vor fi întărite cu elicoptere. Pe 11 octombrie, vice-președintele Federației Ruse amenința că „Transnistria pregătește un răspuns dur autorităților de la Chișinău, în cazul asocierii Republicii Moldova la UE”.

În ciuda acestor amenințări directe la integritatea sa teritorială, Republica Moldova își continuă cu determinare parcursul european. Eforturile sale de a implementa reformele necesare pentru integrarea europeană trebuie răsplătite cu acțiuni concrete la momentul oportun. Semnarea Acordului de Asociere și a Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător trebuie să aibă loc înainte de toamna anului 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. − Подкрепям доклада. Системата за сигурност, която ЕС се стреми да изгради за себе си, е амбициозна и уникална. От една страна, ние все още изграждаме Европейската служба за външна дейност, от друга в ЕС разглеждаме външните работи, сигурността и отбранителната политика по интегриран начин, паралелно с приоритетите на НАТО за интелигентна отбрана.

Изхождайки от този поглед върху нещата, вярвам, че ние сме на прав път, за което искам да поздравя лейди Катрин Аштън и всички участници. Тъй като България е съсед на част от разглежданите в доклада на г-н Брок държави и е засегната от ситуацията в Сирия, изразявам задоволство от впечатляващата работа на ЕСВД по отношенията между Косово и Сърбия; радвам се да видя акцент върху стратегическото партньорство с Турция, както и препотвърждаване на разширяването като основен инструмент на ЕС.

Но – тук споделям мнението на колегата г-жа Нейнски – при развитието на своеобразния начин, по който ЕС провежда външната си политика, бюджетните съкращения внасят особена несигурност за бъдещите ни действия. Ето защо „ефективност” трябва да бъде ключовата дума за следващите години, което също означава засилена и изначална координация с Европейския парламент. Ако успеем в това начинание, ще видим единна и активна, вместо реактивна външна политика.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this report because it contained points which I do not support. For example, the report called for the establishment of a permanent military operational headquarters for the EU and an EU seat on the UN Security Council. I believe that Member States are best placed to protect their citizens in foreign policy and this is not the direction EU evolution should be going in.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport annuel sur la politique étrangère et de sécurité commune qui demande une PESC plus dynamique avec la fixation de priorités plus claires afin que les ressources de l’UE et des Etats membres dans ce domaine soient mieux utilisées. Les États membres devraient davantage coopérer entre eux lorsqu’ils adoptent des positions sur la politique étrangère et de sécurité au sein des instances internationales. Par ailleurs, j’ai voté contre le paragraphe concernant l’ouverture de nouveaux chapitres relatifs au processus d’adhésion de la Turquie car je suis opposée à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE deve continuar a desenvolver os seus objetivos de política externa e promover os seus valores e interesses à escala mundial, com o propósito genérico de contribuir para a paz, a segurança, a solidariedade, a prevenção de conflitos, a promoção da democracia, a proteção dos direitos humanos, a igualdade de género, o respeito do direito internacional, o apoio às instituições internacionais, o multilateralismo eficaz e o respeito mútuo entre as nações, o desenvolvimento sustentável, o comércio livre e justo e a erradicação da pobreza. Estes objetivos só serão concretizados com uma Política Externa e de Segurança Comum (PESC) eficaz e partilhada por todos os Estados-Membros da UE. É necessário conseguir explicar os objetivos da PESC aos cidadãos, para isso, é necessário envolver os órgãos de comunicação social europeus, com vista a promover a solidariedade, aproximar as diferentes perceções nacionais e aumentar a sensibilização para a PESC.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I welcome this own-initiative report that evaluates the EU Common Foreign and Security Policy (CFSP) and gives a number of recommendations for improving it, notably by making it more comprehensive, coherent, effective and visible. I have therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe porque presenta una vergonzosa posición del Parlamento Europeo frente a la Política Exterior y de Seguridad Común desempeñada por el Consejo a lo largo de 2012. El informe recoge de una manera elegante el trabajo del Consejo en su labor imperialista en las diferentes regiones del mundo. Resulta vergonzoso cómo se elogia una política de estas características que fomenta la violación del derecho intencional en múltiples partes del mundo. Mi grupo parlamentario desarrolló un informe minoritario debido a la falta de referencia a los conflictos abiertos en que el Consejo no ha dejado de intervenir, tanto por acción como por omisión, favoreciendo los intereses de sus aliados militares, que son conocidos violadores sumarios de los Derecho Humanos. Por ello he votado en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Malgré les progrès accomplis par l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, cette dernière doit encore faire face à de nombreuses lacunes. Le rapport Brok propose une stratégie claire et décisive qui permettra à l'UE, en tant qu’acteur international, d’améliorer son efficacité et sa crédibilité. La politique étrangère de l’Union européenne est basée non seulement sur ses intérêts politiques et économiques mais aussi sur des valeurs et principes fondamentaux qui définissent son identité très normative. Le soutien des citoyens à la politique étrangère ne fera qu’augmenter son efficacité. Dès lors, le contrôle du Parlement européen de la PESC est crucial. La coordination et la coopération des actions internationales ainsi que le renforcement du rôle de la Haute Représentant sont essentiels pour l’unité et la crédibilité de l'action de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report is vague and imprecise; a lot of water. I cannot support such unprofessional work. Elmar should revise it. I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist eines der wichtigsten Projekte und soll als Antwort der EU auf zukünftige Bedrohungen bzw. Herausforderungen in den verschiedensten Bereichen dienen. Eine verlässliche Außenpolitik soll daher nicht nur ein Garant in sicherheitspolitischen Maßstäben sein, sondern auch den gemeinsamen wirtschaftlichen Bereich stärken. Dennoch muss sich die EU als eigenständige außenpolitische Macht erweisen und sich von den Konflikten anderer Großmächte, insbesondere jenen der Vereinigten Staaten, möglichst distanzieren. Des Weiteren sollte die EU nicht weitere Erweiterungen als Motivation in Betracht ziehen, um so ihre außenpolitischen Verhandlungen zu führen – dies gilt vor allem für das Vorhaben eines Türkei-Beitritts. Da ich eine gemeinsame Außenpolitik als wichtig erachte, jedoch der Zweck jene Mittel nicht heiligt, habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − La politica estera dell'Unione europea è nei fatti pressoché inesistente, come del resto si è rivelato un grande fallimento anche l'istituzione della figura dell'Alto Rappresentante, ad oggi la baronessa Catherine Ashton. In qualsiasi parte del mondo gli Stati europei continuano ad agire in maniera autonoma, a volte prendendo addirittura decisioni contrastanti tra loro: credo che questo sia abbastanza normale, poiché a volte ci sono lunghe relazioni storiche, culturali ed economiche che non possono passare in secondo piano ed essere soppiantate da un presunto, quanto inesistente, interesse comune europeo. La cosa che poi mi sembra inammissibile è la totale inadeguatezza delle relazioni dell'UE con i propri partner: non so se sia per la debolezza della baronessa Ashton o per altre ragioni, ma sta di fatto che l'Europa non riesce a contare nulla, e questo è comunque inammissibile. L'ultimo, importante, scenario in cui l'Unione europea sta mostrando tutta le sua nullità è rappresentato dalla realtà Siriana: anche in questo caso ognuno va per la sua strada, e l'Europa ufficiale e istituzionale si limita a sterili interventi fini a loro stessi. Anche in ambito di politica estera è quindi chiaro che qualcosa, in questa Unione europea, assolutamente non funziona.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Besikeičiančiame daugiapoliame pasaulyje, kur vienos valstybės išgyvena ekonominius sunkumus, o kitos įgauna naujų ekonominių bruožų, kur nuolat kyla įvairaus pobūdžio iššūkiai saugumui, turi būti tvirtai ginamos tokios pamatinės vertybės kaip demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės, socialinis teisingumas ir kova su skurdu. ES turi užtikrinti šių vertybių bei savo piliečių teisių visame pasaulyje apsaugą. Tam reikia darnaus bendradarbiavimo tarp šalių narių, tarp valstybių ir ES institucijų ir vieningo veikimo daugiašaliuose tarptautiniuose formatuose bei kalbėjimo vienu balsu su trečiosiomis šalimis. Manau, kad ES ne tik turi stiprinti savo vieningumą ir veiksmingumą, BUSP bei ESGP instrumentus, bet ir tęsti veiksmus įgyvendinant ES strateginius tikslus, pradedant transatlantine partneryste, ekonomine ir politine plėtra rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse, Artimųjų Rytų taikos procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório em que se exorta os Estados-Membros a desempenharem um papel construtivo na Política Externa e de Segurança da União, promovendo a coordenação das políticas estratégicas a nível da UE, em particular através de uma cooperação eficaz entre as suas capitais e Bruxelas, no tocante a posições adotadas em fóruns multilaterais, nomeadamente nas Nações Unidas e na NATO. O Parlamento Europeu aponta ainda, num período marcado por restrições económicas, para a necessidade de aumentar a eficácia da União enquanto ator global coeso. Neste sentido, observa, em particular, que os Estados-Membros têm um papel importante a desempenhar no desenvolvimento e na execução eficaz da Politica Comum de Segurança e Defesa, não só disponibilizando capacidades civis e militares, mas também garantindo o financiamento comum das operações e reforçando a base industrial e tecnológica europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − S tem poročilom Evropski parlament ne izraža samo odnosa do kriznih žarišč, ampak jasneje precizira temeljna izhodišča skupne zunanje in varnostne politike. V tem smislu sem še posebej vesel, da vključuje poročilo prvič tudi strateško usmeritev glede zdravja. Zdravje, ki je omenjeno skupaj z energijo, klimatskimi spremembami in oskrbo z vodo kot eden od sodobnih izzivov, je treba v našem sporazumevanju in sodelovanju z različnimi partnerji obravnavati kot strateški element varnostne in zunanje politike. Soglašam s pozivom k zunanjepolitični fleksibilnosti, ko gre za nove grožnje, hkrati pa poudarjam, da zdravje ni čisto nov izziv. Že dalj časa smo priče slabšanju zdravstvenih kazalcev v EU in globalno. To je tudi posledica napačnih politik in napačne razvojne paradigme. Sedaj, ko EU pripravlja strateške partnerske sporazume z vodilnimi državami sveta, je prilika, da vanje vključi zdravje kot enega od bistvenih elementov bilateralnega sodelovanja in deljene skrbi za globalni razvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. Again, a very unbalanced report, including some good recommendations, and many bad references to a model of Europe based on values that contradict the very spirit of the European idea.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), skriftlig. − Jeg har stemt for ændringsforslag 6, fordi ændringsforslaget betoner vigtigheden af, at international handel i langt højere grad bør baseres på standarder indenfor sundhed, sociale rettigheder, arbejdsvilkår og miljø - samt vigtigheden af, at forhandlinger om handelsaftaler bør baseres på inddragelse af en bred gruppe af interesser i samfundet. Min støtte til ændringsforslag 6 betyder dog ikke, at jeg støtter EU-USA TTIP-forhandlingerne: Jeg mener heller ikke, at en TTIP-aftale kan betyde vækst for almindelige mennesker - eller at TTIP bør være en handelsmodel for andre lande og regioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − Enmienda 3: voto en contra porque no respaldo la declaración unilateral de independencia de Kosovo el 17 de febrero de 2008; esta tampoco ha sido reconocida por Serbia, Rusia ni las Naciones Unidas. Enmienda 5: voto a favor porque es importante la distensión con Irán para que se resuelvan los problemas derivados de la falta de libertades y las violaciones de los derechos humanos (caso especial del campo de refugiados de Ashraf). Apartado 46: me abstengo porque comparto el espíritu del apartado pero no respaldo la declaración unilateral de independencia de Kosovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − With so many difficult tasks still ahead for the European Union, I would really like to see this Parliament focusing on the vital areas in which the EU does have competence, such as the single market, or the environment, or investment in research and development. Not, as we are here, on the expansion of European Union defence policy, which is an area that rightly remains the competence of the Member State.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de ce rapport annuel qui fait le point sur l’action extérieure de l’Union européenne dans différents domaines thématiques et géographiques. Il souligne la position du Parlement sur les questions-clés auxquelles l’Union est confrontée sur le plan de la politique extérieure. Le groupe S&D a systématiquement soutenu une approche globale de la politique étrangère de l’Union. Celle-ci doit être menée au bénéfice de l’ensemble des citoyens européens, ancrée dans les valeurs européennes fondamentales et adossée à une coopération constructive avec nos partenaires stratégiques. Étant donné la volatilité du paysage international, l’Union européenne a besoin d’une politique étrangère cohérente sur le plan interne et externe. Ce n’est qu’en exploitant pleinement les outils institutionnels que lui confère le traité de Lisbonne – au premier rang desquels figurent le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et le poste de haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité – que l’Union pourra assumer ses responsabilités et jouer efficacement son rôle sur la scène mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A crise financeira mundial e a crescente afirmação das novas economias emergentes criam importantes desafios à Política Externa e de Segurança Comum da União. Para enfrentar estes desafios, será necessário empreender ações coletivas e concertadas na União e estabelecer alianças, devendo todas as suas políticas estar em conformidade com o Direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Por considerar que a União deve defender os interesses dos seus cidadãos no mundo e fundar as suas políticas na promoção dos valores fundamentais em que a própria assenta, como a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos, a justiça social, a luta contra a pobreza e o respeito pelos outros países, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση αποκλίνει εντελώς από την κατεύθυνση μιας ΕΕ που θα εξυπηρετεί όχι τα γεωστρατηγικά οικονομικά της συμφέροντα αλλά τα συμφέροντα των λαών. Αποκλίνει εντελώς από την κατεύθυνση μιας εξωτερικής πολιτικής που θα οδηγεί στον αφοπλισμό και την Ειρήνη. Διαφωνούμε με βασικούς στόχους που τίθενται, όπως είναι η περαιτέρω προαγωγή της στρατιωτικοποίησης, η προώθηση της συνέργειας μη στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνάμεων, η προσπάθεια περιορισμού του κυρίαρχου ρόλου των κρατών μελών στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και δη η ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά το Κυπριακό, η έκθεση περιλαμβάνει προβληματικές αναφορές. Παρουσιάζει την Τουρκία ως στρατηγικής σημασίας εταίρο και ζητεί να ανοίξουν νέα κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία. Παραβλέπεται εντελώς η·άρνηση της Τουρκίας να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της για το άνοιγμα έκαστου κεφαλαίου. Καμία αναφορά δεν γίνεται στην υποχρέωση της Τουρκίας να υλοποιήσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και να αποσύρει τα κατοχικά της στρατεύματά της από την Κύπρο.

Σε μια προσπάθεια εξίσωσης της δράσης της Τουρκίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλωσορίζεται η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη» ως πρώτο βήμα για την άρση των εμποδίων στη σχέση ΕΕ-ΝΑΤΟ. Διερωτήθηκαν άραγε όσα κόμματα στηρίζουν την έκθεση σε ποιους κινδύνους μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια αντιμετώπιση των ζητημάτων;

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Ich bin im Grunde der Ansicht, dass vertiefte Integration der Weg ist, den Europa beschreiten sollte. Es ist für die Mitgliedsstaaten von großer Bedeutung, die Kräfte zu bündeln, um auf dem turbulenten globalen Markt und zwischen den großen Interessenträgern wie Nord- oder Südamerika oder auch China bzw. anderen asiatischen Ländern nicht den Anschluss zu verlieren. Allerdings denke ich auch, dass die Mitgliedsstaaten sich entweder gegenwärtig nicht in der Lage befinden oder insgesamt so weit sind, gerade im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik eine derart vertiefte Partnerschaft einzugehen, wie es im Bericht nahegelegt wird. Die Mitgliedsstaaten sollten in jedem Fall daran arbeiten, das gegenseitige Vertrauen zu verbessern, und Schritt für Schritt sollten wir in diesem Bereich Punkte gemeinsamen Handelns finden. Da wichtige Anträge (wie zum Beispiel betreffend Zypern), die im Gegensatz zu internationalen Abkommen stehen, im Plenum akzeptiert wurden, habe ich mich enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La crisi finanziaria mondiale e il crescente affermarsi di nuove economie emergenti pongono importanti sfide politiche, economiche, sociali, culturali e ambientali: per affrontare tali sfide è dunque necessario intraprendere un'azione collettiva e unitaria a livello unionale e forgiare alleanze per promuovere e mantenere la pace, la sicurezza, il progresso sociale, la prosperità, la diversità culturale, nonché la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto per i diritti umani.

Per queste ragioni l'Unione europea è chiamata a difendere gli interessi dei suoi cittadini in modo determinato e uniforme, basando sempre le sue politiche sulla promozione dei valori fondamentali sui quali l'Unione è fondata (democrazia, Stato di diritto e diritti umani, giustizia sociale e lotta contro la povertà) e sul rispetto per gli altri paesi.

Nel contempo, la politica estera deve essere flessibile nel rispondere alle minacce e alle sfide emergenti in settori quali la sanità, l'energia, i cambiamenti climatici e l'accesso all'acqua, ciascuno dei quali può avere un impatto sulle priorità politiche e l'economia internazionale.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy