Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 24. října 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 3.Převody prostředků: viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Elektronické komunikace - Nedávné návrhy na dokončení jednotného digitálního trhu (rozprava)
 7.Budoucnost evropského odvětví vína (rozprava)
 8.Strategie pro oblast Karpat (rozprava)
 9.Opravný rozpočet č. 6/2013 (rozprava)
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 12.Hlasování
  12.1.Opravný rozpočet č. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (hlasování)
  12.2.Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (hlasování)
  12.3.Ochrana před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (hlasování)
  12.4.Výroční zpráva Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice v roce 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (hlasování)
  12.5.Elektronické komunikace (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
  13.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie - rozpočtový rok 2014
  13.2.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Znalosti v námořní oblasti 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Evropský námořní a rybářský fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Konference o změně klimatu (B7-0482/2013)
  13.7.Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (B7-0484/2013)
  13.9.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Opravný rozpočet č. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Ochrana před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Výroční zpráva Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice v roce 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Elektronické komunikace (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1549 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5431 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí