Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 24. oktoober 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Elektrooniline side - Hiljutised ettepanekud digitaalse ühtse turu lõpuleviimiseks (arutelu)
 7.Euroopa veinisektori tulevik (arutelu)
 8.Karpaatia piirkonna srateegia (arutelu)
 9.Paranduseelarve projekt nr 6/2013 (arutelu)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 12.Hääletused
  12.1.Paranduseelarve projekt nr 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (hääletus)
  12.2.ELi üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (hääletus)
  12.3.Ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevad ohud (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (hääletus)
  12.4.Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 2012. aastal (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (hääletus)
  12.5.Elektrooniline side (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
  13.1.Euroopa Liidu üldeelarve projekt - eelarveaasta 2014ЍЍ
  13.2.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Merealased teadmised 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Rrahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamine ja jõustamine (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Kliimamuutuste konverents (B7-0482/2013)
  13.7.Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse edendamine: EP seisukoht 2012. aasta eduaruannete kohta (B7-0484/2013)
  13.9.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampedusa lähistel (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.SWIFTi lepingu peatamine riikliku julgeolekuasutuse NSA jälgimistegevuse tõttu (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Paranduseelarve projekt nr 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.ELi üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevad ohud (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 2012. aastal (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Elektrooniline side (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1549 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5431 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika