Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 24. lokakuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Sähköinen viestintä - Äskettäiset ehdotukset digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta (keskustelu)
 7.EU:n viinialan tulevaisuus (keskustelu)
 8.Karpaattien alueen strategia (keskustelu)
 9.Lisätalousarvio nro 6/2013 (keskustelu)
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 12.Äänestykset
  12.1.Lisätalousarvio nro 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (äänestys)
  12.2.Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (äänestys)
  12.3.Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (äänestys)
  12.4.Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (äänestys)
  12.5.Sähköinen viestintä (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
  13.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2014ЍЍ
  13.2.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Meriosaaminen 2020 -aloite (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Ilmastokokous (B7-0482/2013)
  13.7.Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (B7-0484/2013)
  13.9.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Lisätalousarvio nro 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Sähköinen viestintä (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1549 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5431 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö