Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 3.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 5.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 6.Elektroniskās komunikācijas - Jaunākie priekšlikumi par digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanu (debates)
 7.ES vīna nozares nākotne (debates)
 8.Stratēģija attiecībā uz Karpatu reģionu (debates)
 9.Budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts (debates)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Padomes nostājas pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (balsošana)
  12.2.Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (balsošana)
  12.3.Jonizējošā starojuma radītie draudi (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (balsošana)
  12.4.Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku 2012. gadā (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (balsošana)
  12.5.Elektroniskās komunikācijas (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
  13.1.Eiropas Savienības visprējais budžets - 2014. finanšu gads
  13.2.Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Klimata pārmaiņu konference (B7-0482/2013)
  13.7.Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (B7-0484/2013)
  13.9.Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projekts (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Jonizējošā starojuma radītie draudi (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku 2012. gadā (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Elektroniskās komunikācijas (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 17.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1549 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5431 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika