Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 24 oktober 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Elektronische communicatie - Recente voorstellen voor de voltooiing van de gemeenschappelijke digitale markt (debat)
 7.Toekomst van de Europese wijnmarkt (debat)
 8.Strategie voor het Karpatengebied (debat)
 9.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013 (debat)
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 12.Stemmingen
  12.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (stemming)
  12.2.Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (stemming)
  12.3.Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (stemming)
  12.4.Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (stemming)
  12.5.Elektronische communicatie (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (stemming)
 13.Stemverklaringen
  13.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie begrotingsjaar 2014ЍЍ
  13.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Mariene kennis 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Toepassing en handhaving van internationale handelsregels (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Conferentie over klimaatverandering (B7-0482/2013)
  13.7.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (B7-0484/2013)
  13.9.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Elektronische communicatie (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1549 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5431 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid