Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 24 października 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 3.Przesunięcie środków: Patrz protokól
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 6.Łączność elektroniczna - Niedawne wnioski mające na celu zakończenie tworzenia jednolitego rynku internetowego (debata)
 7.Przyszłość sektora wina w UE (debata)
 8.Strategia dla regionu Karpat (debata)
 9.Budżet korygujący nr 6/2013 (debata)
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 12.Głosowanie
  12.1.Budżet korygujący nr 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  12.2.Ogóunijny program z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (głosowanie)
  12.3.Zagrożenia wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (głosowanie)
  12.4.Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 r. (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (głosowanie)
  12.5.Łączność elektroniczna (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014
  13.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Wiedza o morzu 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Europejski Fundusz Morski i Rybacki (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Konferencja w sprawie zmiany klimatu (B7-0482/2013)
  13.7.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (B7-0484/2013)
  13.9.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Budżet korygujący nr 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Zagrożenia wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 r. (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Łączność elektroniczna (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1549 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5431 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności