Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 24 octombrie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizii privind anumite documente: consultaţi procesul-verbal
 3.Transferuri de credite: consultaţi procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 6.Comunicaţiile electronice - Propunerile recente referitoare la finalizarea pieței digitale unice (dezbatere)
 7.Viitorul sectorului vitivinicol din UE (dezbatere)
 8.Strategia pentru regiunea carpatică (dezbatere)
 9.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 (dezbatere)
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Poziţiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 12.Votare
  12.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (vot)
  12.2.Programul general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (vot)
  12.3.Pericolele prezentate de expunerea la radiațiile ionizante (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (vot)
  12.4.Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună în 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (vot)
  12.5.Comunicaţiile electronice (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (vot)
 13.Explicaţii privind votul
  13.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene - exercițiul financiar 2014
  13.2.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014 - toate secţiunile (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Cunoașterea mediului marin 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Conferința privind schimbările climatice (B7-0482/2013)
  13.7.Crima organizată, corupţia şi spălarea de bani (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Politica europeană de vecinătate, spre o consolidare a parteneriatului: poziţia PE referitoare la rapoartele intermediare de activitate pentru 2012 (B7-0484/2013)
  13.9.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Fluxurile migratorii din Mediterană, cu o atenţie specială acordată evenimentelor tragice petrecute în apropiere de Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Suspendarea Acordului SWIFT ca urmare a supravegherii efectuate de NSA (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Programul general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Pericolele prezentate de expunerea la radiațiile ionizante (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună în 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Comunicaţiile electronice (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 16.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 17.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1549 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5431 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate