Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 24. októbra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 3.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 6.Elektronické komunikácie - Nedávne návrhy na dobudovanie jednotného digitálneho trhu (rozprava)
 7.Budúcnosť vinárskeho odvetvia EÚ (rozprava)
 8.Stratégia pre Karpatský región (rozprava)
 9.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (rozprava)
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 12.Hlasovanie
  12.1.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  12.2.Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (hlasovanie)
  12.3.Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku ionizujúceho žiarenia (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (hlasovanie)
  12.4.Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike v roku 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  12.5.Elektronické komunikácie (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014
  13.2.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Poznatky o mori 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Európsky námorný a rybársky fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Konferencia o zmene klímy (B7-0482/2013)
  13.7.Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Európska susedská politika, snaha o posilnené partnerstvo: pozícia EP k správam o pokroku za rok 2012 (B7-0484/2013)
  13.9.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Nebezpečenstvá vznikajúce v dôsledku ionizujúceho žiarenia (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike v roku 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Elektronické komunikácie (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1549 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5431 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia