Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 24. oktober 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 3.Prerazporeditev sredstev: gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 6.Elektronska komunikacijska omrežja - Nedavni predlogi za dokončanje enotnega digitalnega trga (razprava)
 7.Prihodnost vinskega sektorja EU (razprava)
 8.Strategija za Karpatsko regijo (razprava)
 9.Predlog spremembe proračuna št. 6/2013 (razprava)
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Stališča Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 12.Čas glasovanja
  12.1.Predlog spremembe proračuna št. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  12.2.Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (glasovanje)
  12.3.Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (glasovanje)
  12.4.Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki v letu 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (glasovanje)
  12.5.Elektronska komunikacijska omrežja (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja
  13.1.redlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2014
  13.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Znanje o morju 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Konferenca o podnebnih spremembah (B7-0482/2013)
  13.7.Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (B7-0484/2013)
  13.9.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Predlog spremembe proračuna št. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki v letu 2012 (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Elektronska komunikacijska omrežja (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 17.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1549 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5431 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov