Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 24 oktober 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Elektronisk kommunikation - Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (debatt)
 7.Framtiden för EU:s vinsektor (debatt)
 8.Strategi för Karpatregionen (debatt)
 9.Ändringsbudget nr 6/2013 (debatt)
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 12.Omröstning
  12.1.Ändringsbudget nr 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  12.2.Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco) (omröstning)
  12.3.Faror som uppstår till följd av joniserande strålning (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer) (omröstning)
  12.4.Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A7-0330/2013 - Elmar Brok) (omröstning)
  12.5.Elektronisk kommunikation (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014ЍЍ
  13.2.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
  13.3.Kunskap i havsfrågor 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
  13.4.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  13.5.Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  13.6.Klimatförändringskonferensen (B7-0482/2013)
  13.7.Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
  13.8.Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter (B7-0484/2013)
  13.9.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
  13.10.Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
  13.11.Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
  13.12.Ändringsbudget nr 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
  13.13.Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 (A7-0166/2013 - Gaston Franco)
  13.14.Faror som uppstår till följd av joniserande strålning (A7-0303/2013 - Thomas Ulmer)
  13.15.Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A7-0330/2013 - Elmar Brok)
  13.16.Elektronisk kommunikation (A7-0313/2013 - Catherine Trautmann)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1549 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5431 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy