Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0436(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0424/2012

Texte depuse :

A7-0424/2012

Dezbateri :

PV 18/11/2013 - 18
CRE 18/11/2013 - 18

Voturi :

PV 19/11/2013 - 8.8
CRE 19/11/2013 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0462

Stenograma dezbaterilor
Luni, 18 noiembrie 2013 - Strasbourg Ediţie revizuită

18. Programul „Europa pentru cetățeni” (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Hannu Takkula im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 2014-2020 (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP)) (A7-0424/2012).

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, esittelijä. − Arvoisa puhemies, Kansalaisten Eurooppa –ohjelma jatkaa nykyistä ohjelmaa ja toimin myös tämän aikaisemman ohjelman esittelijänä.

Ohjelma on suhteellisen vaatimattomasta budjetista huolimatta hyvin näkyvä Euroopan unionin ohjelma. Ohjelman päätavoitteena on tuoda Euroopan unioni lähemmäksi kansalaisia lisäämällä kansalaisten unionia koskevaa tietoisuutta ja ymmärtämystä ja edistämällä Euroopan kansalaisuutta. Ohjelma myös pyrkii vahvistamaan muistiperintöä ja lisäämään kansalaisten osallistumisvalmiuksia unionin eri tasoilla. Voimme toki argumentoida, että kaikki EU-ohjelmat ovat sen kansalaisia varten, mutta tämä on kuitenkin ainut ohjelma, jossa keskitytään yksinomaan näiden tavoitteiden edistämiseen Euroopan tasolla.

Näin Euroopan kansalaisten teemavuonna tämä on erityisen ajankohtainen ohjelma. Kansalaiset muodostavat Euroopan ja rakentavat Euroopan tulevaisuutta. Sadat projektit ystävyyskaupunkihankkeista aina erilaisiin ajatushautomoihin ovat hyötyneet tästä ohjelmasta vuosittain ja olen erittäin iloinen siitä, että tämä on mahdollista myös jatkossa.

Itse olen tämän ohjelman yhteydessä aina nostanut esille pienten hankkeiden rakentamisen tärkeyttä. Ruohonjuuritason ja alhaalta ylöspäin suuntautuvien aloitteiden ja kansalaisten esille ottamien, heille tärkeiden asioiden merkityksen korostaminen on tärkeää.

Uskon itse luovuuteen ja innovatiiviseen toimintaan ja meidän sekä komission tulee pyrkiä vaalimaan juuri uusia ajatuksia ja projekteja, sillä sitä kautta voi syntyä jotakin uutta ja ainutlaatuista, ja sitähän me tarvitsemme tämän päivän ja tämän hetken Euroopassa.

Mitä tulee ohjelman budjettiin, olisin toki toivonut, että se olisi saavuttanut komission sille alun perin esittämän 229 miljoonan euron tason seuraavalle ohjelmakaudelle, mutta sitä on jouduttu nyt pääosin neuvoston paineesta johtuen leikkaamaan ja budjetti tulee olemaan noin 185 miljoonaa euroa. Toki toivon, että tällä rahalla saadaan silti pyöritettyä hyvää toimintaa eri puolilla Eurooppaa ja ennen muuta, kuten jo totesin, aktivoitua ruohonjuuritasoa. Ehkä jonakin päivänä me pääsemme siihen tilanteeseen, että tämän ohjelman budjetti olisi yksi euro jokaista EU-kansalaista kohden. Sitä kautta myös vaikuttavuutta varmasti saataisiin enemmän nimenomaan ruohonjuuritason toimintaan.

On ollut harmittavaa, että olemme joutuneet EU-instituutioiden sisällä vähän riitelemään tämän ohjelman oikeusperustasta. Vaikka ohjelma on pitkälti samanlainen kuin nykyinen ohjelma, komissio teki pienen, mutta kuitenkin merkittävän muutoksen ehdotuksessa, kun se esitti, että 352 artikla on ohjelman ainoa oikeusperusta. Parlamentin mielestä myös 167 artikla olisi ollut erittäin relevantti artikla, mutta en tässä puheenvuorossani halua alkaa puimaan tätä asiaa uudestaan. Oikeusperustasta tulemme ehkä olemaan eri mieltä pitkäänkin neuvoston ja komission kanssa, mutta yksi asia on varma: kansalaisia tämä lakidebatti ei kiinnosta ja nyt on keskityttävä saamaan ohjelma valmiiksi ja käännettävä katseet tulevaisuuteen.

Haluan tässä yhteydessä kiittää varjoesittelijöitä heidän kiinnostuksestaan ja tuestaan. Haluan myös kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä, siitäkin huolimatta, että olimme hieman eri mieltä oikeusperustasta. Joka tapauksessa tärkeintä on nyt saada tämä ohjelma toimimaan, saada se vaikuttamaan eri puolilla Eurooppaa ja sitä kautta se voi myös liikuttaa eurooppalaisia ihmisiä ruohonjuuritasolla.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, first of all I would like to thank Parliament, its rapporteur Mr Takkula, and the Chair of the Committee on Culture and Education, Mrs Pack, for this report.

We all agree that this programme is of high value for European citizens. Whilst there were initial disagreements between Parliament and the Council regarding the legal basis, very constructive and creative solutions were ultimately found. We appreciate this constructive approach and welcome the fact that Parliament intends to give its consent to this Regulation.

In the context of the current general economic situation and the Union’s challenging agenda for the following years, it is now more important than ever for citizens to help shape European Union policies. As Members of the European Parliament, you know how important it is to bring the Union closer to its citizens and the citizens closer to the Union. These assumptions are at the core of the new programme.

Complementary to instruments such as the European Citizens’ Initiative introduced by the Lisbon Treaty, the Europe for Citizens programme aims to further encourage the involvement of citizens in shaping the future of the European Union. This will be done by, among other things, supporting an active civil society and through reflecting the importance of understanding Europe’s recent past, coming to terms with it and passing the message on to Europe’s young generation.

The new programme will build on the successes of the current programme. As this programme is already the smallest instrument of the 2014-2020 generation, I share your disappointment regarding the reduction of its budget. I nevertheless welcome the effort made by Parliament in proposing an amendment to increase the budget available for the Programme in 2014 by EUR 2 million.

I particularly wish to thank Parliament – as well as the Council and its successive Presidencies – for their flexibility and spirit of compromise.

Last but not least, let me once again recall the importance of having this programme adopted in time. I appreciate Parliament’s decision to proceed to the vote in this plenary session. With fewer than 200 days to go before the European elections, consent will allow the programme to be adopted quickly, which will be in the best interests of future beneficiaries.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményének előadója. − E program által meghatározott célkitűzések társadalmaink két alapvető problémáját helyezik előtérbe: a történelmi emlékezet gyengeségét és az állampolgári részvétel alacsony szintjét. A fiatal generáció számára – szerencsére – természetesek a polgári szabadságjogok, a demokrácia, a valamennyire tervezhető életpálya, a gazdasági fejlettség. Európában ezek a dolgok nem is olyan túl régen még hiánycikknek számítottak, és éppen az európai államok összefogása, a korábban egymás ellen acsarkodó nemzetek megbékélése, valamint az Európa újjáépítésében vállalt állampolgári részvétel révén sikerült átalakítani a kontinens arculatát.

Ugyanakkor az egyes nemzetek közötti megértés és bizalom alapja az, ha tisztában vagyunk egymás történelmével. Vannak azonban élesen szembenálló történelemértelmezések is. Nem szabad kikerülnünk a gyakoribb vitát és az álláspontok ütköztetését, a kérdést súlyának megfelelően kell kezelnünk a közvélemény szintjén.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für konstitutionelle Fragen. − Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ ist mit Sicherheit eines der erfolgreichsten in den letzten sieben Jahren gewesen. Es ermöglicht unmittelbares Aktivwerden von Bürgerinnen und Bürgern über die Grenzen ihrer Mitgliedstaaten hinweg, um Europa von unten lebendig werden zu lassen, aufzubauen in den verschiedenen Themenfeldern, die sich hier stellen, von kulturellen Fragen, geschichtlichen Fragen, Aufarbeitung bis hin zu Fragen der Gestaltung der Zukunft, zu ökologischen Fragen, demokratischen Fragen – ein ausgesprochen fruchtbares und sinnvolles Programm.

Deswegen haben wir das auch ausgesprochen konstruktiv beraten und wir gingen alle davon aus, dass wir das in den nächsten sieben Jahren verbessern werden und vor allen Dingen auch den Etat deutlich erhöhen können. Das ist nicht der Fall. Der Etat ist drastisch reduziert worden. Es war ohnehin nicht viel – 215 Mio. EUR –, jetzt sind es 185 Mio. EUR, also 30 Mio. EUR weniger! Dafür habe ich kein Verständnis! Noch weniger Verständnis habe ich dafür, dass es hier zwar um ein Programm für Bürger geht, aber die einzige direkt gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger dabei nichts mitzureden hat.

Die Kommission hat eine neue Rechtsgrundlage gewählt und das jetzt im Zustimmungsverfahren gemacht. Zustimmungsverfahren soll heißen, dass dem Parlament nur noch übrig bleibt, zuzustimmen, ja und amen zu sagen, dass es aber nicht ändern oder beraten kann, wie man es besser machen kann. Das halte ich für dieses Gegenstands – des Europa der Bürger – für unwürdig und plädiere deshalb für ein anderes Verfahren!

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxela, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, como bien ha explicado el ponente Hannu Takkula, en este informe ha habido un problema con la base jurídica, ya que en la Comisión de Cultura y Educación entendíamos y seguimos defendiendo que el procedimiento aplicable era el de codecisión y no el de aprobación.

Durante el diálogo a tres bandas, el Consejo decidió seguir con la línea propuesta por la Comisión y, por tanto, mañana tendremos que votar en contra del informe del Parlamento y aceptar la propuesta del Consejo.

Es un programa esencial para Europa y para sus ciudadanos, y una posición contraria del Parlamento hubiese supuesto el bloqueo en el inicio del programa y el hecho de que, a ojos de la opinión pública, el Parlamento fuese el responsable de este retraso.

En un año muy importante para Europa, con la vista puesta en las próximas elecciones, y ante el auge de partidos antieuropeos, considero imprescindible este programa, que representa un punto de conexión entre la Unión Europea y sus ciudadanos, y muy decepcionante su escasísimo presupuesto.

Este programa debería tener un mayor peso específico de dotación económica, pero, de todas formas, me congratulo de que, durante las negociaciones con el Consejo, se aceptasen algunas de las propuestas del Parlamento, como la creación de un capítulo específico sobre la memoria histórica de Europa. También se ha conseguido que la dotación financiera del programa que se destina a la comunicación institucional de la Unión —cosa que no debería ser— sea proporcionada al total del presupuesto del programa, y también se ha logrado incluir la noción de equilibrio geográfico.

Quiero agradecer, finalmente, los esfuerzos y la constancia del señor Takkula y de la presidenta de la comisión, Doris Pack.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski, w imieniu grupy ECR. – Ten dokument ma dobry tytuł: „Europa dla obywateli”. I chociażby z tego powodu warto byłoby mu się dobrze przyjrzeć, natomiast czasami było w tym dokumencie coś odwrotnego, znaczy miałem takie wrażenie przy pracy nad nim, że czasami niektórzy uważali, że to obywatele powinni być dla Unii czy dla Europy. Powinno być odwrotnie. Rzeczywiście cierpimy na deficyt demokratyczny, cierpimy na to, że obywatele w niewielkim stopniu są uwzględniani w procesach politycznych Unii Europejskiej i warto robić wszystko po to, żeby zwiększać ten wpływ, żeby zwiększać obywatelskość, żeby kontrolować nas, polityków, kontrolować nas, urzędników, kontrolować Unię, dlatego że Unia przetrwa tylko wtedy, kiedy będzie miała mandat społeczny, mandat demokratyczny, czyli będzie Unią, będzie Europą obywateli. W dużej mierze jutrzejsze głosowanie będzie nad procedurą, a nie nad meritum. Moja grupa polityczna wstrzyma się w tym głosowaniu.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, l'Europe, pour les citoyens, est un tout petit budget, symbole de la place que l'Union européenne accorde à ses citoyens au-delà des beaux discours!

169 millions d'euros pour sept ans, soit 20 millions annuels, 0,17 % du budget de l'UE, à rapprocher des deux petits millions de l'année européenne des citoyens. Comme si c'était encore trop, la majorité de ce Parlement a réécrit les objectifs de ce programme, réduisant la partie "citoyenneté (participation civique)" aux bénéfices d'un volet, "mémoire de l'histoire européenne", limité à l'histoire moderne, banalisant le nazisme, amalgamant fascisme, stalinisme et communisme. Une première!

Et quel mépris pour les milliers de communistes qui ont donné leur vie en luttant contre le nazisme et le fascisme dans le sud de l'Europe. Loin de moi l'idée de refuser de prendre cette histoire en compte. Mais l'histoire de l'Europe n'a pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, et ce n'est pas aux politiques de l'écrire et de la cadenasser.

Ce sont des siècles d'histoire qui ont construit l'Europe et il serait bon de ne pas l'oublier, notamment parce que, dans cette histoire, les pays européens n'ont pas toujours eu le beau rôle. Je pense notamment au colonialisme et à la traite négrière …

(Le Président coupe le micro à l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE). - Signor Presidente, non so quante volte sia accaduto nella storia di questo Parlamento o dei Parlamenti nazionali che un parlamento chieda di votare contro il proprio testo. Ma lo facciamo e lo faremo perché abbiamo un senso di responsabilità per far approvare un programma che riteniamo fondamentale per i cittadini europei: il programma "Europa per i cittadini".

Avrei però sperato in uno sforzo maggiore. Proprio durante l'Anno europeo dei cittadini ci troviamo ad approvare un programma che dovrebbe essere fondamentale per tutti gli abitanti dell'Unione europea, in quanto dovrebbe dar loro prospettive, oltre che la possibilità di partecipare alla vita dell'Unione e di raggiungere le loro aspettative, mentre ci troviamo di fronte a un testo banale e limitato, che non dà il giusto senso di ciò che dovrebbe fare l'Europa per i cittadini, arrivando addirittura a diminuire la dotazione finanziaria. Non potremo certo lagnarci se i nostri cittadini, leggendo il testo di questo regolamento, si sentiranno ancora una volta trascurati, lontani dall'Unione ed esprimeranno critiche su quanto produciamo direttamente per loro.

Abbiamo prima gioito sui risultati per Erasmus+ e per "Europa creativa", mentre per ciò che concerne l'Europa per i cittadini non ci siamo proprio e, al di là delle belle parole del Commissario, continuiamo a ritenere che questo programma sia davvero molto lontano dalle esigenze che l'Unione europea si è data.

Ringrazio comunque i relatori del Parlamento per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Mesmo que as pessoas sintam que a União Europeia contribui para a retirada dos seus direitos, mesmo que não se identifiquem com o projeto, a União Europeia decidiu que gastará 215 milhões nos próximos sete anos para convencer e obrigar as pessoas a sentirem, passe o pleonasmo, um sentimento de pertença e que sintam os valores deste projeto de integração capitalista que é a União Europeia.

É uma aberração querer impor-se uma identidade. Etimologicamente, identidade significa essência do ser, ou se sente ou não se sente, não se impõe. 25% do financiamento deste programa são dedicados à vertente 1, consagrada à propaganda anticomunista, que é a falsificação da realidade histórica, equiparando fascismo com comunismo, tentando criminalizar e ilegalizar não apenas os comunistas mas todos os que rejeitam este sistema, branqueando o nazi-fascismo, ocultando a natureza de classe do fascismo e ocultando que o antifascismo está e esteve na essência da ação e da luta libertadora dos comunistas pela qual milhões deram as suas vidas. Não permitiremos isso.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger neigt sich langsam dem Ende zu und als Abschiedsgeschenk haben uns die Mitgliedstaaten ausgerechnet in diesem, für die Bürgerinnen und Bürger Europas wichtigem Programm eine Mittelkürzung von – sage und schreibe – 23 % beschert. Dies löst bei mir absolutes Unverständnis aus!

Dieses Programm soll in besonderer Weise der Verbesserung des Verständnisses der EU-Bürger untereinander dienen und zu mehr Kenntnis der europäischen Zusammenhänge führen. Es dient der Völkerverständigung und der Schaffung einer europäischen Identität und sollte ein positives Signal für viele engagierte, begeisterungsfähige und ehrenamtlich tätige Europäer sein. Gerade in einer Zeit, in der das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EU und ihre Institutionen durch die Krise auf eine harte Probe gestellt wird, ist ein solches Programm besonders wichtig. Da ist die Kürzung gerade dieses – sowieso sehr kleinen – Programms das absolut falsche Signal.

Das Parlament hat, obwohl uns die Mitgliedstaaten und die Kommission eine echte Mitentscheidung verwehrt haben, einige Verbesserungen am ursprünglichen Entwurf durchsetzen können. Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack bei so viel Unverständnis gegenüber echtem, gelebtem europäischem Miteinander seitens des Rates und der Kommission!

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu koledze Hannu Takuli za bardzo dobre sprawozdanie. I choć faktycznie możemy dyskutować o procedurze braku współdecyzji i o mniejszym budżecie, to musimy powiedzieć jasno, że ten program jest niezwykle ważny dla wszystkich obywateli Europy, szczególnie właśnie w kończącym się Roku Obywatelstwa. Pamiętamy, że mamy takie nowe inicjatywy jak inicjatywa obywatelska: po Traktacie z Lizbony mamy jak gdyby podwójne obywatelstwo, oprócz narodowego także obywatelstwo europejskie, skąd mamy dodatkowe prawa. Ważne jest, aby integrować Europejczyków, aby mówić o wspólnej historii Europy. To wszystko jest zawarte w tym niezwykle ważnym programie. Kwestia wspierania partnerstwa miast – to są tysiące, dziesiątki tysięcy różnych ciekawych relacji międzyludzkich z różnej części Europy, które są wspierane dzięki temu programowi. To jest także cała kwestia dotycząca funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizacje pozarządowe. Uważam, że warto o tym mówić, wspierać to, szczególnie w tym ważnym Roku Obywatelstwa.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). – Gospodine predsjedniče, danas smo imali priliku raspravljati o tri važna programa koja su u prvom redu namijenjena našim građanima, građanima Europske unije. Sva tri programa važan su podsjetnik da mi u Europskom parlamentu nismo zbog sebe samih, nego upravo zato da bismo na najbolji i najefikasniji način bili direktan glas građana – glas onih koji su nam povjerili zadaću očuvanja svojih interesa.

U tom je smislu program Europa za građane. Taj program služi upravo tome da bi svi građani Europe, njih više od 500 milijuna, razvijali svijest o zajedničkoj pripadnosti povijesti, kulturi i baštini koja ih obvezuje. Ne zaboravimo da su ovo programi putem kojih svaki građanin Europske unije može osjetiti da zaista nije isto s Europom i bez nje. Da je zaista život toga istog građanina obogaćen i oplemenjen, kako ekonomski, tako i na svaki drugi način, sudjelovanjem u životu Europske unije.

Na koncu, od srca zahvaljujem svima koji su doprinijeli radu na ovom izvješću, te osobito izvjestitelju Takkuli.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, by its nature, citizenship can only be of a political state. All British citizens were made citizens of the European Union in 1993 without their consent. Few realise that this also includes our supposedly sovereign Head of State, Her Majesty The Queen. Under the still-existing English Constitution, the Head of State cannot be subject to a higher political authority. The English monarch is the physical embodiment of the sovereignty of the nation, and that is the fundamental problem at the heart of British membership of the European Union. The British people still imagine that they are a free and sovereign people, and yet they are not. The issue can only be resolved by them, by a democratic decision accepting their new status as a region of the European Union, or by leaving and re-establishing our national democratic independence.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! (Der Redner spricht ohne Mikrofon) ... für Bürger besteht darin, die Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene auszubauen. Große Worte nutzen wenig, solange man keine effektiven Elemente der direkten Demokratie implementiert, zum Beispiel bei der Bürgerinitiative. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung der Kommission, auch wirklich tätig zu werden.

Besonders seltsam ist der jüngste Versuch der Kommission, bei dem angeblichen Programm für Bürger die Entscheidungsbefugnis des EU-Parlaments – also des einzig gewählten Organs der EU – einzuschränken. Danach könnte das Parlament den Text nur mehr annehmen oder ablehnen, aber keine Änderungen mehr einbringen. Ob mit delegierten Rechtakten oder – so wie hier – mit einer Änderung der Rechtsgrundlage, die Kommission versucht, ihre Kompetenzen immer mehr auszuweiten. Das ist Autismus einer zentralen Bürokratie, die sich immer weiter von den Bürgern entfernt!

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, thank you very much for your remarks. The Commission takes note of these remarks concerning the content of this programme.

The Commission is convinced that this programme is a good programme for encouraging democratic engagement and civic participation, which is the main aim of this programme. The Commission is also convinced that we have to start this programme at the beginning of the next financial period. This is why the Commission is suggesting that this vote should take place. Concerning the legal basis, there is always a debate about the legal bases of different legislative acts, but our legal observations and considerations have led to the conclusion that the basis proposed is legally the most appropriate one.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, esittelijä. − Arvoisa puhemies, kiitoksia kommenteista. Tässä kohden on pakko todeta, että huomasin, että osa jäsenistä oli perehtynyt ohjelmaan, osa käytti ehkä vain tilastopuheenvuoron. Jäsen Zuber vasemmalta ja jäsen Batten oikealta eivät todennäköisesti olleet tätä mietintöä lukeneet, vaan esittivät omia mielikuviaan mietinnön sisällöstä. Toivon, että Te kollegat voisitte tutustua siihen. Jäsen Batten, näkisitte, että tämä ei ole vaara Iso-Britannian itsenäisyydelle millään muotoa. Päinvastoin myös Iso-Britannian kansalaiset saavat tästä hyviä projekteja aikaan. Mitä taas tulee jäsen Zuberin puheenvuoroon, tämä ei ole mikään natsismia suosiva tai jotain muuta siihen suuntaan oleva ohjelma. Päinvastoin me hyvin voimakkaasti nousemme puolustamaan eurooppalaisia arvoja ja muistiperinnössä muistamme sen, että sekä fasismi, natsismi että totalitaarinen kommunismi ovat olleet niitä, jotka ovat aikanaan polkeneet Eurooppaa. Noista kauhuista on päästy irti ja on pystytty rakentamaan demokraattinen Eurooppa, jossa ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus ja oikeusvaltioperusta ovat kovaa ydintä ja demokratia on tärkeä ja sitä pitää puolustaa.

Haluan kiittää tässä yhteydessä myös valiokuntamme puheenjohtajaa Doris Packia kaikesta avusta ja hyvästä yhteistyöstä. Totean vielä lopuksi komissiolle, että kuten komission jäsen hyvin tietää, meillä oli sekä komission, neuvoston että parlamentin oikeudellinen yksikkö paikalla ja kolmet eri juristit näkivät kolmella eri tavalla oikeusperustan. Tämä kertoo, että ehkä meillä on vielä tässä tehtävää, jotta saamme oikeusperustat selviksi. Huomenna annan pienen lausunnon äänestyksen yhteydessä tästä oikeusperusta-asiasta ja siitä, millä tavalla me sen näimme ja millä tavalla parlamentin oikeusyksikkö sen näki.

Kiitoksia tästä keskustelusta. On tärkeätä saada tämä mietintö myös käytäntöön ja äänestys…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), in writing. In these times of increasing mistrust of the European Union and its institutions, participation by European citizens in the democratic life of the Union is one of our major challenges if we want to overturn this negative trend. Enabling grassroots and bottom-up initiatives is crucial to restoring the connection with our citizens and with civil society. This programme therefore needs sufficient funding, with a fair geographical balance and enhanced collaboration between the EU institutions.

Let me also highlight two points included in the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. Firstly, with regard to the European Citizens Initiative: while three initiatives have now reached the million signatures mark, we need to keep strengthening this tool of participatory democracy and to make it more accessible. Secondly, we need to publicise the activities of European political parties who represent the natural link between citizens and the EU.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate