Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 18. november 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74): se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 12.Andragender: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15."ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (forhandling)
 16.Programmet Et Kreativt Europa (forhandling)
 17.Connecting Europe-faciliteten - Det transeuropæiske transportnet (forhandling)
 18.Fastlæggelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 (forhandling)
 19.Ændring af aftalen om offentlige indkøb (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (518 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2035 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik