Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 18. marraskuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 12.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Yhteinen Erasmus -ohjelma (keskustelu)
 16.Luova Eurooppa -ohjelma (keskustelu)
 17.Verkkojen Eurooppa -väline - Euroopan laajuinen liikenneverkko (keskustelu)
 18.Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (keskustelu)
 19.Julkisia hankintoja koskeva sopimus (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (518 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2035 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö