Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Powitanie
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 8.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę: Patrz protokól
 12.Petycje: Patrz protokól
 13.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 14.Porządek obrad
 15.Program Erasmus dla wszystkich (debata)
 16.Program „Kreatywna Europa” (debata)
 17.Instrument „Łącząc Europę” - Transeuropejska sieć transportowa (debata)
 18.Program „Europa dla obywateli” (debata)
 19.Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (debata)
 20.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (518 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2035 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności