Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 18. novembra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 12.Petície: pozri zápisnicu
 13.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Program Erasmus pre všetkých (rozprava)
 16.Program Tvorivá Európa (rozprava)
 17.Nástroj na prepojenie Európy - Transeurópska dopravná sieť (rozprava)
 18.Program Európa pre občanov (rozprava)
 19.Dohoda o vládnom obstarávaní (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia (článok 150)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (518 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2035 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia