Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 18 november 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 12.Framställningar: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Programmet Erasmus för alla (debatt)
 16.Programmet Kreativa Europa (debatt)
 17.Fonden för ett sammanlänkat Europa - Transeuropeiska transportnätet (debatt)
 18.Programmet Ett Europa för medborgarna (debatt)
 19.Avtalet om offentlig upphandling (debatt)
 20.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (518 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2035 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy