Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (Selected)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Debatten
Dinsdag 19 november 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Interinstitutioneel akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (debat)
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). - Voorzitter, ik heb drie dingen gehoord in dit debat. Het ging over de hoogte van de begroting. Op een moment dat gezinnen, provincies, gemeentes en lidstaten de broekriem aanhalen, is het terecht dat Europa dat ook doet.

Ten tweede ging het erover waar wij ons geld aan uitgeven. Dan merk je dat er ten aanzien van de grote uitdaging voor Europa voor de 21e eeuw, namelijk de toegang tot grondstoffen, energie op een duurzame manier en het behoud van onze concurrentiekracht, stappen in die richting zijn gezet, maar perfect is het niet.

Het derde punt was: hoe wordt de Europese begroting gefinancierd? En ja hoor, dan hebben we weer een werkgroep over eigen middelen, een déjà-vu.

Maar er is één enorme olifant in deze kamer waar we allemaal omheen hebben gepraat en volgens mij gaat het daarom. Ik heb uiterst rechts een beetje horen mopperen en tekeergaan tegen de jaarlijkse conclusies van de Rekenkamer en vervolgens hebben ze deze zaal verlaten. Er is een oplossing om in te spelen op die uitdaging van een betere verantwoording van Europese gelden - want daar gaat het om - en dat zijn nationale managementverklaringen. Dat was ooit een prioriteit van het Europees Parlement, maar ik hoor er niemand meer over. Het is ook een schande dat de Europese Commissie hier de prioriteit niet van inziet, maar evenmin de Raad en lidstaten als Nederland, die dat traditioneel als een prioriteit hadden. De Nederlandse premier Rutten - ik heb hem er niet over gehoord.

Juist in een betere verantwoording van Europese gelden ligt de legitimiteit van onze begroting en het beleid dat we daarmee financieren. Slagen wij er niet in om die verantwoording te verbeteren, dan zal die legitimiteit daaronder lijden. Dan zal het erin resulteren dat de volgende onderhandelingen over begrotingen alleen maar zuurder worden en alleen maar resulteren in kampen die in de loopgraven nog verder van elkaar staan. Dat moeten we niet laten gebeuren.

Mijn advies is dus: stem in met deze imperfecte meerjarenbegroting en richt als Europees Parlement de energie, de pijlen op het verbeteren van die verantwoording van gelden die nationaal beheerd worden, en daarmee op het verbeteren van de legitimiteit van onze Europese Unie.

 
Legal notice - Privacy policy