Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0370(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0011/2013

Внесени текстове :

A7-0011/2013

Разисквания :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Гласувания :

PV 19/11/2013 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0461

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 ноември 2013 г. - Страсбург Редактирана версия

9.8. Програма „Творческа Европа“ (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
Видеозапис на изказванията
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej gwarantować musi poszanowanie swoistego kanonu podstawowych wartości cywilizacyjnych. Propagowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego może pełnić rolę doskonałego instrumentu wzmacniającego tożsamość zarówno Europy, jak też poszczególnych państw członkowskich. Niezmiernie ważne jest, aby ten wspaniały dorobek wielu pokoleń był w odpowiedni sposób pielęgnowany i eksponowany, szczególnie wobec coraz powszechniej pojawiających się interpretacji kontestujących jego zasadność. Realizacja założeń programu powinna uwzględniać działalność branżowych organizacji kulturalnych, w tym pozarządowych, a także wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i instytucji. Wówczas stanowić on będzie wartościowe uzupełnienie krajowych, regionalnych i lokalnych przedsięwzięć. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest propozycja włączenia do programu również krajów partnerskich, z których większość wywodzi się przecież z tożsamego europejskiego kręgu kulturowego.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Любчева (S&D). - Г-жо Председател, днес говорим по-често за икономика, финанси, за режим на строги ограничения, забравяме често, че на първо място във фундаменталните ценности на Европейския съюз стои нашата културна идентичност и едно от най-важните послания на Съюза: единни в многообразието.

Обединяването на досегашните програми в областта на културата в единна Творческа Европа е правилният подход, който ще ни помогне да изпълним целите на Европа 2020. Продължаващата социална фрагментация и трудностите, които изпитват културните индустрии, създават опасности от натрупване културна бедност в младите генерации.

Трябва да дадем сигурност на творческите индустрии в няколко посоки: по-бърз и лесен достъп до инструментите на културната програма; сигурност, че квалификацията в областта на културата е от съществено значение за визията на Европа и за повишаването на конкурентоспособността ѝ; подкрепа на интеркултурния диалог:

Бих обърнала внимание на необходимостта от по-силна подкрепа за живата култура, на промовирането на културно-историческото наследство, защото добавената стойност, която те създават, ще преодолее скептицизма, надигащите се националистични настроения и изграждането на разделителни линии между държави и народи.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Pani Przewodnicząca! Cieszę się, że Parlament Europejski przyjął dzisiaj zdecydowaną większością głosów program „Kreatywna Europa”. Przez najbliższe siedem lat program ten będzie określał unijne działania i – mam nadzieję – pobudzał nowe inicjatywy oraz inwestycje w sferze kultury i w sektorach kreatywnych. Bardzo mnie cieszy to, że zarówno pani sprawozdawczyni, jak i merytoryczne komisje Parlamentu w swoich opiniach na jego temat podnosiły to, że program ma przede wszystkim służyć pobudzaniu rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, innowacji, ma wzmacniać konkurencyjność. W grupie małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorach kreatywnych i sektorze kultury ma stwarzać mechanizmy wspierające prowadzenie działalności przez ułatwienie m.in. dostępu do jej finansowania. Zatem program, stymulując wzrost gospodarczy tych sektorów, będzie służył jednocześnie rozwojowi kultury europejskiej i chronił też naszą różnorodność kulturową.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, arís bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don ghrúpa agus do na vótaí go léir sa tuarascáil seo agus go háirithe bhí mé sásta gur ghlac 650 as 692 Fheisire leis an tuarascáil. Is fiú é, dar ndóigh, mar tugann an tuarascáil seo fostaíocht do 8.5 milliún duine trasna na hEorpa agus tá siad ag soláthar 4% d’OTI na hEorpa. Dá bhrí sin, is fiú EUR 1.46 billiún a chaitheamh ar an gclár seo. Tugann an clár nua seo na cláir éagsúla a bhí againn go dtí seo le chéile agus is maith é sin. Agus freisin, tá siad chun airgead a chur ar fáil do d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, iasachtaí, agus deontais agus is maith é sin. Freisin, tá muid ag súil leis an téip dhearg a ghearradh do na fiontair bheaga agus meánmhéide agus fáiltíonn gach duine roimhe sin agus deasca a chur ar fáil sna Ballstáit agus cabhróidh siad siúd go mór leis na fiontair bheaga agus mheánmhéide chun iad a chur in eolas faoi oibriú an chláir seo.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, Euroopan kulttuurinen moninaisuus on rikkaus, jota tulee vaalia. Se luo myös erityisiä haasteita kulttuurin tekijöiden, tuotteiden ja tuotantojen liikkuvuudelle sekä kulttuurin kuluttajille.

On hienoa, että Luova Eurooppa –ohjelma pyrkii entisestään vahvistamaan alan toimijoiden valmiuksia ja edellytyksiä toimia rajat ylittävästi muun muassa uuden lainainstrumentin turvin. Tärkeää on myös, että ohjelma pyrkii aikaisempaa laajempaan kansainvälisyyteen avaamalla yhteistyömahdollisuudet muun muassa Euroopan itäisille ja eteläisille naapurusvaltioille. Tärkeää on myös nostaa esiin kulttuurin ja luovien alojen merkitys Euroopan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomisessa. Ohjelman tavoitteet ovat sangen kunnianhimoiset. Kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseksi on luvassa myös sangen positiivinen ohjelmabudjetti. Kaiken kaikkiaan olen siis hyvin tyytyväinen tämän ohjelman lopputulokseen.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Ačiū, pirmininke, noriu padėkoti Jums už puikiai tariamą mano pavardę. Matyt buvimas šitoje bendroje Europos tautų šeimoje moko mus pažinti vieniems kitus per lingvistinius dalykus.

Europos kultūros, kalbų įvairovės išsaugojimas yra mūsų visų prioritetas. Tai ne tik kiekvienos valstybės tradicijų puoselėjimas, bet ir bendro Europos Sąjungos identiteto stiprinimas. Europos Sąjungos identiteto, kuris turi daug sudedamų dalių. Kalbant apie kultūrą, aišku, pirmiausias uždavinys yra ugdyti kultūringą visuomenę. Tačiau kultūros srityje galima sukurti ir naujas darbo vietas, užtikrinti ekonominį augimą, prisidėti prie jo. Kaip matome, bendra Europos Sąjungos programų tendencija yra suburti buvusias programas po giminingu stogu. Vis tik džiugu, kad pavyko pasiekti, jog programos „Kultūra“ ir „Media“ turėtų tam tikrą savarankiškumą, kad galės išlaikyti savo atpažįstamumą ir atskirą biudžetą.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Pani Przewodnicząca! Główną siłą i podstawową wartością integracji europejskiej jest różnorodność kulturowa i historyczna państw członkowskich, co doskonale oddaje motto Unii Europejskiej „united in diverstity” – zjednoczeni w różnorodności. W dzisiejszych czasach naznaczonych kryzysem gospodarczym i społecznym wydawać by się mogło, że inwestowanie w kulturę czy w kinematografię to nadmierna rozrzutność i strata pieniędzy. Otóż nic bardziej mylnego. Europejski sektor kultury i sektor kreatywny tworzy rocznie 4,5% europejskiego PKB i zatrudnia prawie 4% Europejczyków, jest więc ważnym źródłem wzrostu gospodarczego w Europie. Dzięki programowi „Kreatywna Europa” tysiące osób pracujących w branży filmowej, telewizyjnej czy muzycznej będą mogły skorzystać z prawie 2 mld euro do roku 2020. Na szczególną uwagę zasługuje instrument poręczeń finansowych, który umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do pożyczek bankowych, co w przyszłości może zaowocować nowo powstałymi miejscami pracy. Program „Kreatywna Europa” to odpowiedź na ciągle zmieniającą się rzeczywistość, globalizację oraz wszechobecną digitalizację. Dzięki dostępnym środkom dzieła sztuki i kultury europejskiej będą mogły dotrzeć do nowej, szerszej publiczności. To umożliwi promocję dziedzictwa kulturowego wszystkich państw członkowskich w Europie, a także poza nią. Warto inwestować w kulturę, warto głosować za takimi rozwiązaniami.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. − The Creative Europe programme will support projects in the culture, creativity and audio-visual sectors. All these elements give added value for Europe. Embracing the recognition of the dual nature of culture and promoting both tangible and less-tangible cultural heritage, it also supports training in professional skills and access to culture for young people, persons with a disability and other under-represented groups.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o relatório, começando por saudar a tentativa da Comissão de criar pontes entre os setores culturais e audiovisuais através da criação de uma vertente intersetorial, que os ajudará a combater os atuais desafios globais: a fragmentação do mercado europeu gerada pela diversidade linguística e cultural, a necessidade de adaptação à globalização e à transição para o sistema digital, a falta de dados comparáveis e as dificuldades das PME ativas nos domínios culturais e criativos em aceder ao crédito, em que todos eles exigem uma ação a nível da União. No entanto, sugiro que se deve ter em conta a natureza própria de cada setor e, deste modo, a meu ver, o presente programa deve, por isso, ser criado enquanto Programa-Quadro, composto por dois programas independentes, ou seja, um Programa Cultura e um Programa MEDIA, e uma vertente intersetorial, tendo cada um dos programas as suas prioridades, objetivos e critérios de avaliação específicos. Acabo por recordar a resolução, de 8 de junho de 2011, intitulada Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva, onde se reitera que são necessários recursos adicionais suficientes para permitir à União cumprir as suas prioridades políticas existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (ECR), in writing. − I voted for the Costa report on the Creative Europe Programme because it will benefit culture and arts in the UK, which is an increasingly important part of the services industry in our country. I believe that it will increase jobs and be good for the economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Con il Programma quadro Europa creativa daremo l'opportunità alle attuali e future generazioni di imprenditori, artigiani, creativi ed innovatori nel campo digitale, della moda, della tecnologia, dell'arte, del design, della cultura e dell'innovazione sociale di poter realizzare i loro progetti ed incrementarne la circolazione nel mondo. Oggi i settori della cultura e della creatività contribuiscono nella misura del 2.6% del PIL europeo, con più di 5 milioni di posti di lavoro. La proposta di aumento del 37% della dotazione finanziaria, quindi con una somma di 1,801 miliardi di euro, contribuirà anche a stimolare la riconversione delle economie locali, favorendo l'emergere di nuove attività economiche, accrescendo l'attrattività di regioni, città e territori rurali dell'UE. Finalmente l'Europa potrà investire culturalmente ancora di più, con l'obiettivo di stimolare una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile ma soprattutto capace di fronteggiare la crescente concorrenza estera.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Dezvoltarea industriilor creative și culturale contribuie la transformarea economiilor locale, favorizând noi activități economice, creând locuri de muncă noi și sustenabile și sporind atractivitatea regiunilor, orașelor și comunităților rurale europene. Programul „Europa creativă” are potențialul de a valorifica sectoarele culturale și creative în ceea ce privește creșterea economică, competitivitatea și crearea de locuri de muncă, precum și în ceea ce privește protejarea și promovarea diversității culturale și lingvistice europene.

Consider că menținerea și sporirea patrimoniului cultural european trebuie să fie obiectivul principal al programului „Europa creativă”, iar sprijinirea expresiei artistice și creative prin mobilitate, circulație și parteneriat, promovarea operatorilor culturali și creativi, precum și un acces mai bun la cultură al cetățenilor trebuie să fie păstrate ca și obiective specifice.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il s'agit d'un nouveau programme intitulé "Europe créative" (2014 à 2020 qui va réunir les programmes actuels Culture, MEDIA et MEDIA Mundus. J'ai voté en faveur de ce rapport car ce programme sera assorti d’un nouveau dispositif financier visant à faciliter l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les organisations des secteurs de la culture et de la création.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl „Kūrybiškos Europos“ programos, kurios tikslas – remti Europos kultūros ir kūrybos sektorius. Kultūros sektoriaus indėlis į Europos BVP siekia 2,6 proc., o jame dirba iki 5 mln. ES piliečių. Nauja programa planuojama finansuoti 300 000 Europos menininkų judumą ir jų darbų sklaidą, paremti 2 500 kino teatrų. Pritariu, kad būtina aktyviau remti Europos kino, televizijos, kultūros, muzikos, scenos meno ir paveldo sritis, nes šie sektoriai yra labai svarbus Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo šaltinis. Svarbu, kad programa „Kūrybiška Europa“ padėtų ES spręsti tokius iššūkius kaip paskolų prieinamumas, ypač MVĮ, globalizacija, perėjimas prie skaitmeninių technologijų ir kt. Pritariu išdėstytiems siūlymams tobulinti tarptautinio politinio bendradarbiavimo priemones švietimo srityje: gerinti skaitmeninių platformų diegimą, bendradarbiavimą su universitetais ir kultūros įstaigomis, stiprinti programos „Kūrybiška Europa“ centrų vaidmenį ir pajėgumus, bei siekti kultūros sektoriuje pritraukti platesnę auditoriją, visų pirma vaikus, jaunimą ir neįgaliuosius.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece reunirea tuturor programelor din domeniul culturii într-un singur program-cadru va asigura un sprijin mai eficient pentru cei implicați în acest domeniu. Astfel ei ar putea să se folosească mai bine de oportunitățile oferite de digitalizare și globalizare. Pe de o parte, trebuie să încurajăm cooperarea în domeniu între statele membre, iar pe de alta, avem nevoie de o mai mare protecție și dezvoltare a diversității lingvistice și culturale europene. Până la urmă, dezvoltarea unui sentiment de identitate europeană ar putea duce la mai multă coeziune în UE. Susțin și eu promovarea evenimentelor culturale europene sau a unor instrumente deja consacrate, precum Capitala Culturală Europeană ori Marca de Patrimoniu European. De aceea consider că, dacă va fi folosit într-un mod constructiv și coordonat, programul „Europa creativă” se poate transforma într-o poveste de succes a Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A proteção e a promoção da criatividade e da cultura são necessárias para reforçar as raízes e o futuro da unidade europeia na diversidade, com o seu pluralismo, democracia e coabitação pacífica, assim como para reforçar o modelo social, a inovação, a inclusão social, o desenvolvimento sustentável, o diálogo intercultural e a abertura a países terceiros. Atualmente, o contributo dos setores culturais e criativos para o PIB europeu é de 2,6 %, com tendência crescente, o que é assinalável dado o atual contexto de crise económica, com mais de 5 milhões de empregos criados. Deverão, nesse sentido, ser criadas pontes entre os setores culturais e audiovisuais através da criação de uma vertente intersetorial, que ajudará no combate aos desafios atuais e à fragmentação do mercado europeu, na necessidade de adaptação à globalização, na transição para o sistema digital e nas dificuldades das PME ativas nos domínios culturais e criativos em aceder ao crédito. Nesse sentido, deverá apoiar-se a expressão artística e criativa, através da mobilidade, da circulação, do estabelecimento de parcerias e ainda da promoção dos operadores culturais e criativos, bem como de um melhor acesso dos cidadãos à cultura. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. Europa muss stärker in die Kultur- und Kreativwirtschaft investieren. Sie bringt ungebrochen weiteres Wachstum, Beschäftigung und Innovation und steigert nachweislich das schöpferische ‚Sozialprodukt‘ der Gesellschaft. Ziel des Programmes ist die Bewahrung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- und Kreativbranche. In einem von wirtschaftlicher Rezession gebeutelten Europa konnte der Kreativsektor trotz allem in den letzten Jahren Wachstumsraten aufweisen. Hier gibt es weiteres Potential auszuschöpfen. „Kreatives Europa“ ist der Zusammenschluss der zwei erfolgreichen Programme „Media“ und „Kultur“ und kann tausenden Künstlern und Kulturschaffenden helfen, neue Publikumsschichten, Märkte und internationale Chancen zu erschließen. Für Künstler, die grenzüberschreitend arbeiten wollen, und für transnationale Kulturaktivitäten ist zusätzliche finanzielle Unterstützung vorgesehen. Auch Privatfinanzierungen sollen durch Garantien erleichtert werden. Europas Wettbewerbsfähigkeit bei Kultur und Film soll ausgebaut werden. Unsere Kreativwirtschaft ist daher aufgefordert, sich um die konkreten Projektförderungen zu bewerben und vorhandene Chancen zu nützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Една от основните цели на всяка държава членка на ЕС трябва да бъде свързана със запазване на културното многообразие и националната идентичност – нещо особено важно и за нас като българи. Затова за мен беше удоволствие да подкрепя доклада за „Програма Европа“. Общите цели, заложени в програмата, са свързани с опазване и насърчаване на европейското културно и езиково многообразие и засилване на конкурентоспособността на сектора. Програмата ще допринесе и за изпълнението на стратегията „Европа 2020“.

Отбелязвам като много важно изграждането на връзки между сектора на културата и аудио-визуалния сектор чрез създаване на хоризонтално направление, което ще им помогне да се справят с настоящите глобални предизвикателства: разпокъсаността на европейския пазар, генерирана от езиковото и културното многообразие, необходимостта да се приспособят към глобализацията и прехода към цифровизация, липсата на съпоставими данни и затрудненията на МСП от сектора на културата и творчеството да получат достъп до кредитиране, като всичко това налага да се предприемат действия на равнището на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo col mio voto la relazione Costa sul programma "Europa Creativa" che sarà il futuro programma quadro (2014-2020) che racchiuderà gli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus. Condivido pienamente gli obiettivi che si prefigge di raggiungere attraverso nuovi investimenti nei settori culturali e creativi europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi kūrybiškumo ir kultūros apsauga bei skatinimas yra būtini siekiant sutvirtinti Europos šalių susivienijimo įvairovėje pagrindą ir užtikrinti jos ateitį, išlaikant pliuralizmą, demokratiją ir taikų sugyvenimą, taip pat stiprinti socialinį modelį, inovacijas, socialinę įtrauktį, tvarią plėtrą, kultūrų dialogą ir atvirumą trečiosioms šalims. Šiuo požiūriu ES saugo bei puoselėja materialųjį ir nematerialųjį paveldą ir užtikrina, kad visose politikos srityse būtų atsižvelgta į kultūros aspektą. Taip pat turime išnaudoti visas kūrybos ir kultūros sektorių galimybes ekonomikos augimo, konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo, taip pat Europos kultūros ir kalbų įvairovės apsaugos bei skatinimo srityse. Ypač svarbu tai, jog daug dėmesio skirta siūlomos programos nuoseklumui ir papildomumui su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir veiksmais (visų pirma švietimo, sanglaudos, mokslinių tyrimų ir verslo srityse). Be to, į programą įtraukti kultūros ir kūrybos sektoriai, kas garantuoja didesnį naudos gavėjų bei dalyvaujančių šalių ir įgyvendinamų veiksmų skaičių. Būtent programa „Kūrybiška Europa“ yra dar viena bendroji programa, kuri gali prisidėti prie kūrybinės ir kultūros pramonės veiklos vykdytojų gyvenimo didelės pažangos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − „Europa Creativă” (2014-2020) este cadrul de finanțare comunitară ce va continua actualele programe Cultura (2007-2013), MEDIA (2007-2013) și MEDIA Mundus. Programul va avea trei componente distincte: MEDIA, Cultura și o componentă transsectorială dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Noul mecanism de garantare a împrumuturilor ar trebui să determine crearea de noi posibilități de finanțare pentru microîntreprinderi și IMM-urile din sectorul cultural și creativ. Toți posibilii dezvoltatori de proiecte — inclusiv creatorii de jocuri video, mici trupe de teatru sau artiști individuali — vor putea avea acces la credite contractate la bănci europene și garantate parțial prin intermediul acestui program.

Componenta Cultura din Programul „Europa Creativă” va încuraja cu precădere întărirea capacității profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul culturii, întărirea capacității operaționale a organizațiilor care oferă oportunități de dezvoltare profesională la nivel internațional, circulația transnațională a creațiilor culturale și dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru aceste creații culturale europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Anche in questo caso sottoscrivo con un voto favorevole l'approccio di razionalizzazione e riordino dei tre programmi (Cultura, Media e Media Mundus), che consente – e giustifica – anche l'incremento significativo di risorse assegnate. Non credo che il futuro occupazionale dell'Europa, soprattutto quella mediterranea, possa esaurirsi nel rappresentare il parco archeologico o la colonia vacanze globale, ma ovviamente riconosco alcune potenzialità specifiche di questi comparti, pronte a fruttare se sapremo far leva sul cambiamento tecnologico e culturale.

In questo senso, sia la proposta del Consiglio, che alcuni emendamenti del relatore, intervengono su alcuni nodi cruciali: le garanzie finanziarie alle microimprese attive nel settore, il sistema dei desk, il concetto di "creazione del pubblico" nell'industria dei media – destinata, peraltro, ad assorbire più della metà delle risorse del programma. In questo ambito le debolezze del sistema europeo – la frammentazione linguistica, ad esempio – possono trasformarsi in opportunità se sapremo far valere la natura multi-stakeholder della distribuzione su piattaforme digitali di cui all'art.11. Mi pare, nel complesso, che il regolamento possa costituire uno strumento intelligente di sostegno all'industria e ai valori intangibili del settore, contribuendo anche alla discontinuità con superate filosofie di sostegno alle produzioni che si sono ampiamente dimostrate antieconomiche e non adeguate.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Novi program Kreativna Europa u osnovi će spojiti prijašnje programe MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura, ali će u isto vrijeme zadržati njihove specifičnosti i pojedinačne kvalitete.

Izvjestiteljica iz kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D) uspjela se izboriti za brojne preinake koje su poboljšale originalni prijedlog Komisije, kao što su promoviranje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, potpora obrazovanju i usavršavanju kulturnih djelatnika te lakšeg pristupa europskoj kulturnoj baštini za mlade, osobe s posebnim potrebama i razne manjine.

Nažalost, cjelokupan dojam kvari činjenica da su prvotno određena sredstva za ovaj program smanjena za čak 19 %. Ako znamo da je naša kultura izvozna kategorija te da industrija povezana s njom čini gotovo 4,5 % europskog BDP-a, smanjenje ulaganja u nju ne čini se kao dobra ideja. Pogotovo zato što raspolažemo s podacima prema kojima je na razini EU-a oko 4 % ljudi direktno ili indirektno zaposleno u kulturnoj i kreativnoj industriji.

Ipak, treba imati na umu da je prijedlog o kojem glasamo ipak prihvatljiv kompromis, a u vremenima krize i stezanja remena kompromisi su potrebni radi normalnog funkcioniranja sustava.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce projet de rapport de la commission culture sur le nouveau programme Europe créative. Celui-ci soutiendra, dans les sept années à venir, la mobilité des œuvres et des artistes européens ainsi que l’adaptation du secteur de l'audiovisuel à l’ère numérique. Une étude récente a montré le poids de l'industrie culturelle dans notre économie, qu'il ne faut pas sous-estimer.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W pełni popieram zaproponowaną przez sprawozdawczynię Silvię Costę inicjatywę „Kreatywna Europa”. Stanowi ona kontynuację programów Kultura, Media i Media Mundus. Głównymi założeniami powyższego programu są ochrona materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy oraz popularyzacja różnorodności kulturowej i językowej obywateli Unii. Sektor kultury oraz sektor kreatywny to obecnie prężnie rozwijające się branże, które w bezpośredni sposób wpływają na rozwój takich dziedzin gospodarki, jak turystyka, informatyka czy edukacja.

Wdrożenie programu „Kreatywna Europa” to szansa na dodatkowe wsparcie finansowe dla 8,5 mln obywateli pracujących w branży telewizyjnej, muzycznej, kinowej czy dziedzictwa kulturowego. Myślę, że należy popierać programy takie jak „Kreatywna Europa”, gdyż promują one zróżnicowaną kulturę naszego kontynentu, wpływają na ożywienie gospodarcze w państwach członkowskich, wspierają innowacje i pobudzają kreatywność obywateli Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Costa établissant le programme "Europe créative" pour la période 2014 - 2020. Ce programme a pour objectif la croissance des secteurs de la culture de de la création. Ces deux domaines réunis représentent 4,5% du PIB et 3,8% des emplois en Europe. Dans le respect des spécificités nationales, il est pertinent que l'Union européenne s'engage pour la promotion de la culture et de la création.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A proteção e a promoção da criatividade e da cultura são necessárias para reforçar as raízes e o futuro da unidade europeia na diversidade, com o seu pluralismo, democracia e coabitação pacífica, bem como para reforçar o seu modelo social, a inovação, a inclusão social, o desenvolvimento sustentável, o diálogo intercultural e a abertura a países terceiros. O Programa MEDIA deve estar aberto ao mesmo número de países que o Programa Cultura, através de uma simplificação das condições de participação.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Am votat acest raport deoarece, la fel ca și raportoarea „consider că promovarea și protejarea culturii sunt necesare pentru a consolida rădăcinile și viitorul unitătii europene în diversitate, pluralismul, democrația, conviețuirea pașnică precum și pentru consolidarea modelului său social, incluziunea socială și dezvoltarea durabilă, dialogul intercultural și deschiderea către tarile terțe și culturile lor”. În prezent, contribuția sectoarelor culturale și creative la PIB-ul european este de 2,6%, cu mai mult de 5 milioane de locuri de muncă, tendința fiind în creștere, ceea ce este remarcabil în contextul actual al crizei economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Apoio o compromisso alcançado para a criação de um programa-quadro de apoio aos setores culturais e criativos. Este Programa deverá incluir os atuais programas Cultura, MEDIA e MEDIA MUNDUS, embora divididos em subgrupos, tendo em conta a natureza própria de cada setor, bem como um novo mecanismo financeiro que deverá permitir melhorar o acesso ao financiamento por parte das PME e das organizações destes setores. É fundamental proteger e promover a criatividade e a cultura, que contribuem de forma decisiva para reforçar a educação, estimular a inovação, o empreendedorismo, o crescimento sustentável e inteligente, bem como a inclusão social e o diálogo intercultural. Desempenham, assim, um papel essencial para o futuro da unidade europeia na diversidade, com o seu pluralismo e democracia. Apesar dos setores culturais e criativos terem registado um crescimento acima da média em muitos países nos últimos anos, no entanto, continuam a enfrentar vários desafios e dificuldades comuns, relacionados com a fragmentação do mercado, a globalização e a passagem à era digital, a escassez de dados e a falta de investimento privado. É fundamental criar uma abordagem estratégica coerente ao nível da UE, bem como os incentivos apropriados, de forma a reforçar a competitividade destes setores, melhorando as suas capacidades e apoiando a circulação transnacional das obras culturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore del 'Programma Europa creativa'. I settori della cultura e della creatività meritano di essere sostenuti da parte dell'Unione per il potenziale che rappresentano in termini di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro, tutela e promozione della diversità culturale e linguistica europea. Infatti, corrispondono al 2,6% del PIL europeo, una cifra non da poco. Questi finanziamenti europei acquistano, inoltre, particolare rilevanza in questa fase di crisi economica perché, spesso, nelle politiche di austerità nazionali - cui sono costretti gli Stati membri per rispettare i parametri europei - i settori della cultura e della creatività sono messi in secondo piano rispetto ad altri ritenuti prioritari. Pertanto, come per il programma Erasmus per tutti, dobbiamo saper utilizzare anche il programma 'Europa creativa' per diffondere il messaggio che l'Europa incide positivamente sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese e che tiene a cuore la salvaguardia e il rafforzamento del patrimonio culturale europeo, come pure la diffusione di nuove idee creative e la circolazione delle opere culturali. In questa direzione si colloca l'incremento della dotazione finanziaria di circa il 37% rispetto al passato, scelta che condivido pienamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − Europe’s cultural and creative sectors (CCS) should be recognised for their intrinsic cultural value but also for the major contribution they make to growth and jobs, particularly in large urban areas. A 2010 Dublin City Council report found that Dublin’s CCS were responsible for 77 000 jobs in the greater Dublin area, making up 10% of total employment and generating total gross added value of EUR 3.2 billion for the Dublin city-region. Spending on culture is not a luxury, but a smart investment and it is at times of economic crisis that we most need culture. I therefore very much welcome the new Creative Europe programme. This will see spending of almost EUR 1.5 billion – 9% more than the current programme – supporting European culture, music, literature, the performing arts, heritage and related sectors, over the next seven years. Funding will also be available under Erasmus+, COSME and Horizon 2020 as well as the Structural Funds. I would like to see my own city of Dublin now use Creative Europe and these other programmes to emulate cities like Barcelona and Amsterdam and tap in to the potential of its CCS as a way of promoting wider socio-economic development.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Jednym ze zobowiązań wynikających z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej jest obowiązek szanowania różnorodności kulturowej i językowej. Program „Kreatywna Europa” jest moim zdaniem doskonałym środkiem do wypełniania tego obowiązku. Unia powinna tworzyć środowisko sprzyjające innowacji i kreatywności, głównie poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy i zapewnienie wsparcia finansowego sektorowi kultury.

Każde państwo członkowskie wykształciło indywidualne, niepowtarzalne dziedzictwo kulturowe. Unia ma za zadanie nie tylko konserwowanie tego bogactwa, ale też powinna przyczyniać się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności kulturowej, narodowej czy językowej. Wspierając i uzupełniając działania państw członkowskich służące poszanowaniu różnorodności kulturowej i językowej, jednocześnie wzmacnia się konkurencyjność sektora kultury i ożywia się gospodarkę, zatrudnienie i innowacyjność.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Includerea dimensiunii culturale în politicile europene este benefică pentru asigurarea păstrării unității europene în diversitate, pluralismului, democrației şi conviețuirii pașnice, dar şi pentru consolidarea modelului social european, inovare, dezvoltarea durabilă şi dialogul intercultural. Nu trebuie să uităm că procentul contribuţiei sectoarelor culturale și creative la PIB-ul European este de 2,6% şi există mai mult de 5 milioane de locuri de muncă în domeniu, cu tendință de creștere, ceea ce nu poate decât să ne bucure în actualul context al crizei economice.

Susţin propunerea raportorului privind consolidarea cooperării transnaționale şi promovarea unor platforme digitale, crearea unor rețele mai structurate, o mai bună cooperare a operatorilor cu universitățile și instituțiile culturale în domeniul educației culturale, media și digitale, precum și în cel al educației cinematografice.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Si j'ai voté pour ce texte, c'est avant tout pour protéger et renforcer l'identité culturelle de l'Union européenne, qui puise sa force dans sa diversité. Le programme Europe Créative apportera un soutien aux différents secteurs de la culture, notamment à travers la mise à disposition de financements pour les entreprises du secteur. Il devenait urgent d'acclimater le secteur de l'audiovisuel à l'ère du numérique. En visant à assurer une meilleure distribution des œuvres culturelles européennes dans l'Union et dans le monde, ce programme apporte une dimension concrète à l'exception culturelle européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis que le Parlement européen se soit prononcé en faveur du programme « Europe Créative ». Il faut savoir que le secteur de la culture est tout à fait central dans l'Union européenne, puisqu'il représente 7% du PIB européen et emploi 8 millions de personnes réparties dans plus d'un million d'entreprises. Mais la culture joue également un rôle essentiel en Europe du point de vue de notre histoire, de nos valeurs et de nos traditions respectives que nous devons protéger. Désormais, grâce à un mécanisme de garantie des prêts, l'Union européenne soutiendra de manière effective le secteur culturel européen en lui allouant une enveloppe de 1,4 milliards d'euros afin de venir en soutien au domaine de la création, en particulier à l'audiovisuel. Si je me réjouis de l'adoption de ce programme par le Parlement européen, j'appelle de mes vœux un vote positif du Conseil en janvier 2014 pour que le programme rentre effectivement en application pour les sept prochaines années à venir.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Les secteurs artistiques et créatifs jouent un rôle important dans l'économie européenne : ils représentent environ 4,5 % du PIB de l'UE et emploient plus de 8 millions de personnes. De plus ils participent, par leur rayonnement, à l’affirmation de l’Europe sur la scène internationale. Le nouveau programme « Europe créative » constitue un bon investissement. Il permettra à nos secteurs culturels dynamiques de créer de nouveaux emplois et de contribuer davantage à l'économie de l'UE. Entre 2014 et 2020, il subventionnera au moins 250 000 artistes et professionnels de la culture, 2 000 cinémas, 800 films et 4 500 traductions de livres. Il instituera également un nouveau mécanisme de garantie financière à concurrence de 750 millions d'euros qui permettra aux petites entreprises culturelles et créatives d'avoir accès à des prêts bancaires. Grâce à lui, des milliers d'artistes talentueux pourront atteindre de nouveaux publics en Europe, et au-delà, tout en favorisant la diversité culturelle et linguistique.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte établissant un programme "Europe créative" pour la période 2014-2020 qui assure aux secteurs de la culture et de la création un instrument financier permettant de promouvoir la diversité culturelle et de renforcer la compétitivité de ces secteurs en Europe. Je reconnais que ce programme doit être conçu avec un dispositif cohérent de subventions en s'assurant que les PME soient bien intégrées à ce programme. Je soutiens donc une "Europe créative" devant stimuler l'innovation de nos entreprises et ainsi générer la croissance de ces secteurs en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A négy háromoldalú egyeztetést követően született megállapodást üdvözlöm, az elfogadott szöveg alapján két alprogram létrehozására tesz javaslatot, külön-külön költségvetési prioritásokkal. A program célja a részt vevő országokban a filmművészet, televízió, kultúra, zene, előadóművészet, kulturális örökségvédelem területén támogatást nyújtani és erősíteni az európai kultúrát. A program nagyon fontos abból a szempontból is, hogy például ezernél is több európai film számára nyújt terjesztési támogatást abból a célból, hogy azokat Európában és Európán kívül is műsorra tűzhessék. Körülbelül 2500 európai filmszínháznak nyújt támogatást ahhoz, hogy a vetített filmek legalább fele európai legyen. Több mint 5500 könyv és más irodalmi mű fordítását támogatja. A programból a magyarországi kulturális szervezetek, művészek és filmszínházak is jelentős támogatáshoz jutnak majd a következő években, a jelentés megszavazását ezért támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du programme "Europe créative" pour la période 2014-2020, qui est le programme de l'Union européenne pour les secteurs culturel, créatif et de l'audiovisuel. Il fournira approximativement 1,462 milliards d'euros pour les programmes en faveur de la culture et des médias.

L'action du Parlement européen a permis de réduire la portée des coupes budgétaires demandées par les États membres, et ainsi de maintenir les financements nécessaires pour ces secteurs importants de l'économie, en comparaison avec le cadre pluriannuel précédent. C'est une évolution importante.

Le nouveau programme va permettre de rassembler les programmes actuels "MEDIA", "MEDIA Mundus" et le programme "culture" dans un cadre commun, ainsi que de mettre en place de nouveaux instruments financiers afin d'améliorer l'accès aux financements via des prêts pour les petites et moyennes entreprises créatives des différents secteurs de la culture, ce dont je me félicite.

Le travail du Parlement européen et des socio-démocrates a aussi permis d'insister sur la nécessité de soutenir l'éducation et l'acquisition de compétences professionnelles dans le domaine de la culture, ainsi que d'améliorer l'accès aux métiers de la culture, notamment pour les jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por promover a criação de sinergias entre os setores culturais e audiovisuais, que os ajudará a combater os atuais desafios globais, como é o caso da fragmentação do mercado europeu gerada pela diversidade linguística e cultural. Podem assim as PME do setor adaptar-se melhor à globalização e à transição para o sistema digital e ultrapassar as dificuldades de acesso ao crédito.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − Creative Europe is a new programme following the Culture, Media and Media Mundus programmes. I was happy to vote in favour of Creative Europe which has the objective of enhancing cultural and linguistic diversity – something which is very important to Wales. We see ourselves as a modern, bilingual nation in an international context. This is not only important in a strictly cultural sense but does actually have a positive impact on the economy: the Commission study on the economic value of cultural and linguistic diversity shows it is a booster beyond 6 % of GDP. Therefore the potential for Wales is considerable, as long as smaller projects have access to the programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A criação cultural europeia e o nosso património cultural, que é coletivo, merecem a maior atenção e uma abordagem transversal. Para além da dimensão imaterial da nossa riqueza cultural, o contributo dos setores culturais e criativos para o PIB europeu é de 2,6 %, com tendência crescente, o que é assinalável dado o atual contexto de crise económica, com mais de 5 milhões de empregos criados. É por isso de saudar a tentativa da Comissão de criar pontes entre os setores culturais e audiovisuais neste Programa Europa Criativa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Silvia Costa debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Programa Europa Criativa. Na medida em que devemos conservar o lema Unidos na Diversidade, considero que a proteção e a promoção da criatividade e da cultura são fundamentais. Valores como o pluralismo, a democracia e coabitação pacífica, a inovação, a inclusão social, o desenvolvimento sustentável, o diálogo intercultural e a abertura a países terceiros estão presentes no novo programa para 2014-2020 Europa Criativa. O contributo dos setores culturais e criativos para o PIB europeu é de 2,6 %, com tendência crescente, com mais de 5 milhões de empregos criados, o que é assinalável dado o atual contexto de crise económica. Considero que ao unir neste programa o Cultura e o Media, estamos a criar pontes entre os setores culturais e audiovisuais através da criação de uma vertente intersetorial, que os ajudará a combater os atuais desafios globais, a fragmentação do mercado europeu gerada pela diversidade linguística e cultural e a necessidade de transição para o sistema digital. Ainda assim, não devemos esquecer a natureza própria de cada setor, bem como as suas especificidades e necessidades particulares.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O programa Europa Criativa vem substituir os programas MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus, tendo por objetivo financiar atividades culturais e artísticas na UE (tão diversas como traduções literárias, videojogos, peças de teatro, coproduções cinematográficas, legendagem, dobragem e audio-descrição de obras audiovisuais). Uma alteração preocupante do novo programa é a introdução da ideia da transição do sistema de subsídios a fundo perdido para um sistema de empréstimos bancários, tendo por fiador o orçamento da UE, denominado "mecanismo de garantia de empréstimos", para as micro, pequenas e médias empresas ativas no setor da cultura, micro-organizações culturais e ONG do setor. O conceito das “indústrias culturais” e a mercantilização da cultura que lhe é inerente são prevalecentes neste relatório, como, de resto, na abordagem geral da UE às questões da cultura. Nenhuma medida é proposta para inverter a tendência, manifesta nos últimos anos, de concentração dos fundos ao dispor destes programas em meia dúzia de países e de produtores culturais; nenhuma medida para promover uma repartição mais justa entre países e entre agentes culturais das verbas disponíveis. Assim sendo, não pudemos apoiar este relatório. Este programa poderia ter uma importância acrescida num contexto de sufoco financeiro do setor e de cortes avassaladores em diversos países, como Portugal. Infelizmente, fica muito longe disso.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Rámcový program Tvorivá Európa spája súčasné programy Kultúra, MEDIA a MEDIA mundus. Ide o nový finančný nástroj zameraný na zlepšenie prístupu k financiám pre malé a stredné podniky a organizácie v oblasti kultúry, ako aj tvorivej činnosti. Táto podpora je kľúčová z hľadiska budúceho procesu európskeho zjednocovania v rozmanitosti. Podiel sektoru kultúry a tvorivej činnosti na európskom HDP je v súčasnosti 2,6 % a poskytuje viac ako 5 miliónov pracovných miest. Je veľmi dôležité chrániť európske hmotné a nehmotné dedičstvo, ako aj zohľadňovať kultúrny rozmer Európskej únie ako celku. Je potrebné podporovať pluralitu a demokraciu, pokojné spolunažívanie, sociálny model Únie, ako aj medzikultúrny dialóg a otvorenosť voči tretím krajinám. Kultúrny rozmer je potrebné zohľadňovať vo všetkých politikách Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda il Programma “Europa Creativa”, ovvero il futuro programma quadro (2014-2020) che raggrupperà gli attuali programmi di cultura, MEDIA e MEDIA Mundus. Gli obiettivi sono quelli di: promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e creativi, rafforzare la capacità finanziaria di questo settore (in particolare di PMI e delle organizzazioni), infine sfruttare al meglio il passaggio al digitale ed alla globalizzazione per i settori culturali. L’iniziativa trova il mio consenso in quanto è fondamentale lo sviluppo degli strumenti che permettono alle PMI una maggiore partecipazione ai programmi ed inoltre è utile ricordare che questi settori contribuiscono nella misura del 2,6% al PIL europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Nézetem szerint kiemelten fontos a kreativitás és a kultúra védelme Európa szerte. Bár különbözőek vagyunk, mégis fontos, hogy megerősítsük az európai eszmét, a demokráciát, a békés egymás mellett élést, és ezáltal lehetőséget biztosítsunk a sokféle kultúra közötti párbeszédre. Ezen jelentés e célokat tűzte ki, ezért pozitív szavazatommal támogatom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag valde att avstå i slutomröstningen. Trots att programmet Kreativa Europa innehåller många viktiga frågor om kulturbredd och kulturens utveckling, ser jag att det också finns en federalistisk inriktning och en onödig detaljstyrning. Jag tycker också att man satsar alltför mycket på en marknadsanpassning av kulturen och att det är olyckligt att det är knutet till Horisont 2020. En fri och utvecklande kultur är mer än antalet jobb, och jag valde därför att avstå.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Wkład sektora kultury i sektora kreatywnego w europejski PKB stanowi 2,6%, z tendencją wzrostową, a sektory te zapewniają 5 mln miejsc pracy. W kontekście kryzysu gospodarczego oraz pilnej potrzeby tworzenia nowych miejsc pracy na rynku wewnętrznym należy tym sektorom poświęcić należytą uwagę. Konieczne jest wykorzystanie ich pełnego potencjału poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia.

Poparłam sprawozdanie, ponieważ dzięki programowi instytucje i organizacje działające we wspomnianych sektorach zyskają możliwość realizacji ponadnarodowych projektów, uczestnictwa w szkoleniach, wzmocnienia swoich kwalifikacji z zakresu współpracy międzynarodowej. Program „Kreatywna Europa” włączy miliony obywateli w działalność kulturalną. Te działania mają znaczenie nie tylko pod względem wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy, ale także pod względem ochrony i wspierania europejskiej różnorodności kulturowej i językowej.

Dostrzegam tutaj też ogromne znaczenie dla województwa śląskiego, które charakteryzuje zróżnicowanie wynikające z przenikania się różnych tradycji kulturowych. Dzięki programowi będzie można nie tylko zadbać o zachowanie tych tradycji, ale także szeroko zaprezentować je całej Unii Europejskiej. Z budżetu programu ponad 300 000 artystów i pracowników sektora kultury z Europy będzie mogło dotrzeć do odbiorców w innych krajach. Wsparta zostanie dystrybucja ponad 1 000 filmów europejskich, a ponad 5 500 książek i innych dzieł literackich zostanie przetłumaczonych w różnych krajach.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I was happy to support this report. With the Creative Europe programme’s budget for the next seven years to increase by 9%, investment in and promotion of the cultural and creative sectors on the Single Market will be important for jobs and sustainable growth as well as promoting cultural diversity.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this report as I felt that this proposal is a great initiative for small and medium-sized enterprises and organisations in the cultural and creative sectors. The programme will be composed of two sub-programmes (MEDIA and Culture) and one cross-sectoral strand, each sub-programme having its own budget priorities and logos and most importantly we have agreed to allocate specific percentage rates for each programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The cultural and creative sectors in Europe play a vital role in all our countries and I was happy to support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl „Kūrybiškos Europos“ programos, nes kūrybiškumo ir kultūros apsauga bei skatinimas yra būtini siekiant sutvirtinti Europos šalių susivienijimo įvairovėje pagrindą ir užtikrinti jos ateitį, išlaikant pliuralizmą, demokratiją ir taikų sugyvenimą, taip pat stiprinti socialinį modelį, inovacijas, socialinę įtrauktį, tvarią plėtrą, kultūrų dialogą ir atvirumą trečiosioms šalims. Šiuo požiūriu ES saugo bei puoselėja materialųjį ir nematerialųjį paveldą ir užtikrina, kad visose politikos srityse būtų atsižvelgta į kultūros aspektą. Būtina išnaudoti visas kūrybos ir kultūros sektorių galimybes ekonomikos augimo, konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo, taip pat Europos kultūros ir kalbų įvairovės apsaugos bei skatinimo srityse. Šiuo metu kultūros ir kūrybos sektorių indėlis į Europos BVP siekia 2,6 proc. ir toliau didėja, o tai reiškia daugiau kaip 5 mln. darbo vietų; ir tai vyksta ekonominės krizės aplinkybėmis. Be to, ypač daug dėmesio skirta siūlomos programos nuoseklumui ir papildomumui su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir veiksmais (visų pirma švietimo, sanglaudos, mokslinių tyrimų ir verslo srityse).

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Am votat in favoarea acestui raport. Noul program Europa creativă va reuni programele MEDIA, MEDIA Mundus și Cultura, menținând în același timp caracteristicile și identitățile lor specifice. Pentru mine este important sprijinul UE pentru sectoarele culturale și creative.Raportul face îmbunătățiri semnificative fata de propunerea inițială a Comisiei. Cu toate acestea, cea mai mare preocupare pentru grupul din care fac parte si pentru mine este bugetul redus pentru sectoarele culturale și creative.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − I would like to welcome the establishment of the Creative Europe programme as a framework linking the Culture programme and a MEDIA programme, including a cross-sectoral strand between the two. Hopefully, the programme will contribute to the development and promotion of Europe’s cultural and linguistic diversity, safeguard and enhance our common cultural heritage, as well as develop a sense of European identity among European citizens. It is also necessary to build up and strengthen the capacity of cultural and creative sectors in the EU, with a view to promoting smart, sustainable and inclusive growth, and to help them to adapt to industrial and economic changes. The promotion and enhancement of the transnational circulation of European cultural and creative works and the mobility of cultural and creative operators in the above-mentioned sectors is also very important, as well as to reach wider and new audiences and improve access to cultural and creative works in Europe, in particular for youth, members of minorities, and disadvantaged groups.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Silvia Costa qui organise la fusion des anciens programmes Culture, MEDIA et MEDIA Mundus dans un même ensemble pour la période 2014-2020, assortis d'un dispositif financier qui facilitera l'accès au financement pour les PME et les acteurs de la culture et de la création. Un réseau de bureau Europe Créative sera établi dans les États membres pour améliorer la compréhension des caractéristiques du programme pour chaque secteur. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report because I share the rapporteurʼs opinion that the protection and promotion of creativity and culture are necessary to strengthen the roots and future of European unity. This unity should be accompanied by our respect for Europeʼs internal diversity. I believe that our variety, democracy and peaceful coexistence are what makes us strong. Our innovation, intercultural dialogue, and our openness to third countries will make us even greater.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione dell’On. Costa sul programma “Europa creativa”. La promozione e la tutela del patrimonio artistico e culturale europeo devono necessariamente passare attraverso una maggiore diffusione delle opere (cinematografiche, audiovisive, televisive), che sia adeguatamente sostenuta dal punto di vista finanziario. In tal senso il monitoraggio - a medio e lungo termine - del programma “Europa creativa” ci consentirà di verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti ed il ritorno in termini di investimento di quello che può considerarsi un valore aggiunto europeo con cui si vuole promuovere e facilitare la circolazione delle opere creative.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Consider binevenită adoptarea propunerii de regulament privind programul „Europa creativă”. Uniunea Europeană are nevoie de investiții suplimentare în sectoarele culturale și creative, datorită impactului pozitiv pe care acestea le au asupra dezvoltării economice. Programul va permite acestor sectoare să profite de oportunitățile erei digitale și ale globalizării, contribuind în mod direct la atingerea obiectivelor Europa 2020, prin inovare și crearea de locuri de muncă. Artiștii vor putea accesa mai ușor surse de finanțare, datorită creșterii competitivității bancare în aceste domenii și creării mecanismului de garantare financiară. De asemenea, ei vor putea lucra cu mai mare ușurință în alte state membre, participând activ la coeziunea socială. Consider că „Europa creativă” va salvgarda și promova diversitatea culturală și lingvistică în Uniune și va crea sectoare culturale și creative mai competitive la nivel mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Cu 7% din PIB-ul UE și mai mult de 8,5 milioane de locuri de muncă, sectorul cultural și creativ arată potențialul pe care îl are cultura în a contribui la forța economică a Uniunii Europene. Datele Comisiei Europene arată că, între 2000 și 2007, ocuparea forței de muncă din aceste sectoare a crescut cu 3,5% pe an, față de 1% pentru economia globală a UE-27.

Uniunea Europeană este departe de a fi un lider mondial, precum Statele Unite și China, în creșterea exporturilor de produse din industria creativă. Una dintre cauze este faptul că industria culturală rămâne închisă în spațiul național și nu profită la maximum de avantajele pieței unice. Programul „Europa creativă” sprijină, cu un buget de 1,8 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, potențialul transfrontalier al cinematografiei europene și al sectorului cultural și cel puțin 100 de milioane de oameni vor intra în contact cu programele de cultură europeană. Cu acești bani se vor crea locuri noi de muncă pentru mii de profesioniști și se va sprijini modernizarea și digitalizarea sectorului, pentru a fi competitiv pe piețe economice noi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. − Udio kulturne i kreativne industrije u BDP-u na razini Europske unije iznosi 2,6 % s više od 5 milijuna radnih mjesta i rastućim trendom. Za program Kreativna Europa predložen je proračun od 1,8 milijardi EUR. Ovaj program objedinjuje prethodno samostalne programe MEDIA i Kultura te uvodi novi instrument financijskih jamstava, kojim će se zainteresiranim bankama u članicama dodijeliti sredstva koja mogu koristiti kao jamstvo u slučaju dodjele kredita kulturnim industrijama.

Hrvatski korisnici programa Kultura i MEDIA dosad su bili vrlo uspješni u povlačenju sredstava te je povučeno više sredstva nego što je uplaćeno. Godišnja članarina za program Kultura iznosi 170 000 EUR. Za hrvatske projekte u programu Kultura 2007. – 2013. izdvojeno je, zaključno s 2012. godinom, 3,8 milijuna EUR, a u programu MEDIA za potporu audiovizualnih projekata 2,7 milijuna EUR. Kada se ovom iznosu dodaju i dodijeljene stipendije ukupan iznos povučenih sredstava je 2,9 milijuna EUR.

U programu Kreativna Europa 2014. – 2020. naglasak se stavlja na poduzetništvo u kulturi i razvoj kulturnog i kreativnog sektora. Kao prioritet postavljeno je traganje za novom publikom i razvijanje što većeg interesa građana za europsku kulturu. Zbog važnosti programa u razvoju kulturnog i kreativnog sektora rado sam podržala izviješće i usvajanje zakonodavnog okvira koji omogućuje provedbu programa.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Accogliamo positivamente la Proposta di Regolamento del Programma "Europa creativa" che mira a creare condizioni più favorevoli per l'innovazione e la creatività, attraverso incentivi allo sviluppo delle imprese e un più ampio accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi. Siamo convinti che la tutela e la promozione di queste attività siano necessarie per rafforzare le radici e il futuro dell'unità europea, così come per potenziare l'innovazione, il dialogo interculturale e l'apertura nei confronti dei Paesi terzi. Queste industrie contribuiscono, infatti, in maniera evidente, a stimolare la riconversione delle economie locali favorendo l'emergere di nuove attività economiche; creano posti di lavoro nuovi e durevoli e accrescono l'attrattiva delle regioni, delle città e delle comunità rurali europee, in un'ottica di coesione sociale e territoriale. Per questo è necessario trasformare l'Unione Europea in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occupazione e produttività. Inoltre, sarà altresì importante istituire, in tali settori, un sostegno specifico per la formazione dei professionisti, finalizzato a potenziare le loro competenze digitali, così come a migliorare le tecnologie per il cinema e le misure di sostegno per la distribuzione di film europei non nazionali attraverso altre piattaforme, in particolare quelle satellitari.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur le programme « Europe créative », qui est composé de 2 programmes distincts, à savoir un programme Culture et un programme MEDIA. Le but de ce dispositif est d’aider les secteurs de la culture et de la création afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne, valoriser le patrimoine culturel et développer une identité européenne. Ce programme devra également aider à ce que ces secteurs s’adaptent aux changements industriels et économiques, afin de renforcer la compétitivité de l’industrie européenne de l’audiovisuel.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Programul Uniunii în domeniul culturii și audiovizualului este deosebit de important, deoarece va sprijini sectoarele culturale și creative din Europa să devină mai competitive, să profite de avantajele digitalizării și să genereze mai multe locuri de muncă. Unul dintre obiectivele care vor fi susținute este acela de a promova diversitatea lingvistică și culturală la nivel european. Venind dintr-un stat considerat drept model european la aceste capitole, susțin aplicarea lor și în relația cu țările terțe, care își doresc să adere pe viitor la UE. De altfel, „Europa creativă” mizează pe activitățile transfrontaliere, inclusiv pe dimensiunea comercială a culturii și mobilitatea operelor, precum și a autorilor.

Dincolo de aspectul cultural, vor fi sprijinite noi modele de afaceri, prin instituirea unui mecanism de garantare financiară. Acesta este menit să încurajeze băncile să ofere împrumuturi unor inițiative din sectorul cultural și creativ, inclusiv împrumuturi de mici dimensiuni pentru inițiative ale artiștilor.

Provin dintr-o țară unde domeniul filmului este bine reprezentat, unde regizorii și actorii câștigă premii la diverse festivaluri internaționale și contribuie la prestigiul cinematografiei europene. Acest lucru e posibil cu sprijinul actualului program MEDIA, al cărui scop va fi păstrat și în viitorul program.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le programme-cadre "Europe créative" propose de regrouper les politiques européennes dans le secteur européen de la culture et de l'audiovisuel. Certes, le rapport fait référence à la convention de l'Unesco, qui insiste pour que les biens culturels ne soient pas "traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale", mais le reste vient le rendre complètement nul et non avenu. La compétitivité des industries culturelles et créatives est l'objectif essentiel de ce rapport. Le programme dépend des objectifs de la stratégie Europe 2020, des objectifs de croissance et d'emploi qu'elle comprend et donc des politiques générales d'austérité. L'Union européenne "soutient et complète les actions des États membres en faveur du renforcement de la compétitivité de ses secteurs". Je vote contre ce texte, qui fait la promotion de la concurrence économique dans le domaine de la culture. Les premières victimes en seront encore une fois les populations les plus fragiles.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I support the encouragement of a ‘Creative Europe’ through this programme, which will include two independent sub-programmes (MEDIA and Culture). This will also introduce a new financial facility that will help improve access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs) and organisations in the cultural and creative sectors. I have therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone un impulso a las actividades culturales y las industrias creativas en la Unión Europea. El informe supone la aprobación en primera lectura del reglamento del programa de Europa Creativa que incluye algunas enmiendas en el mismo relativas a garantizar la diversidad cultural dentro de la Unión, a garantizar los derechos laborales, la igualdad entre hombre y mujer, etc. Además, el informe solicita que se incluyan partidas específicas dentro del MFP 2014-2020 para garantizar que las acciones del programa se puedan llevar a cabo. Entre estas acciones hay programas de movilidad e intercambio para artistas y una serie de medidas muy positivas para garantizar el mantenimiento de un sector creativo dentro de la economía de la Unión Europea. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le programme “Europe créative” qui a pour objectif de promouvoir les secteurs culturels et créatifs (SCC) comme une source de croissance économique intelligente, durable et innovante est une plus-value pour l'Europe. La culture a non seulement une valeur intrinsèque mais est aussi un secteur économique. Cette initiative touche plus de 1 million d'entreprises, dont 6 millions de personnes, soit 5 à 7% du PIB européen. En outre, la culture, c’est l’éducation, la formation, l’ouverture au savoir. Une société scolarisée est par définition source d’emplois. La culture constitue le ciment des identités positives, ce qui définit tout à la fois l’individu et le collectif, ce qui nous fait exister, en tant qu’Homme et en tant que Peuples. C’est l’expression la plus élevée de l’identité d’un peuple et le fondement de la cohésion sociale. Elle est un élément vital de dialogue et de pacification dans les relations entre les peuples.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The aim of this programme is to bring Europe closer to its citizens and to enable them to participate fully in the European construction. Through this programme, citizens have the opportunity to be involved in transnational exchanges and cooperation activities, contributing to developing a sense of belonging to common European ideals and encouraging the process of European integration. However, I and my group regret that the MEPs directly elected by the citizens could not fully participate in the creation of citizens’ programme for the next seven years and that it has received such a low budget in the European Year of Citizens itself. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Förderung von Kultur und Kreativität ist ein wichtiger Aspekt zur Bewahrung der europäischen Identität. Der Bericht legt nahe, dies verstärkt durch Unterstützung von europäischer Ebene aus zu bewerkstelligen. Gleichzeitig wird meines Erachtens richtigerweise hervorgehoben, dass die Diversität der europäischen Kultur ihre größte Stärke ist. Mir ist es daher unverständlich, wieso die Förderung durch zentrale europäische Institutionen hier von Vorteil sein sollte, wenn gerade die dezentrale Entwicklung zu unserer diversen Kulturlandschaft geführt hat. Aus dieser bereits grundsätzlichen logischen Inkonsequenz habe ich gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce programme a pour objectif de créer des ponts entre les secteurs de la culture et de l’audiovisuel afin d’aider ceux-ci à relever les défis auxquels ils doivent actuellement faire face (fragmentation du marché européen, nécessité de s’adapter à la mondialisation et au virage du numérique et difficulté d’accession au crédit pour les PME notamment).

C’est une approche globale de la politique culturelle européenne qui est ainsi adoptée. Elle a pour mérite d’accroître les synergies entre les programmes Culture et MEDIA déjà existants, ce qui permettra de renforcer leur efficacité. Cette importante amélioration a ainsi justifié mon soutien à ce rapport. Il faudra que la Commission européenne s'attèle aussi avec ce programme à financer les projets et viviers culturels des RUP, je l'espère et c'est aussi ce qui a justifié mon vote favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Visų pirma, manau kad yra būtina skirti didesnį finansavimą programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimui. Ši programa suteiks postūmį sparčiai augantiems kultūros ir kūrybos sektoriams, kuriuose sukuriama daug darbo vietų. Pažymėtina, kad kūrybiškumo ir kultūros apsauga bei skatinimas yra būtini siekiant sutvirtinti Europos šalių susivienijimo įvairovėje pagrindą ir užtikrinti jos ateitį. Tik kultūros pagalba galėsime išsaugoti pliuralizmą, demokratiją ir taiką. Atsižvelgiant į tai, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas Europos kultūrų ir kalbų įvairovės saugojimui bei puoselėjimui bei šio sektoriaus konkurencingumo didinimui. Tik tinkamai įgyvendinus numatytas priemones bus sustiprintas socialinis modelis, skatinamos inovacijos, socialinė įtrauktis, kultūrų dialogas.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The preservation and endorsement of culture and creativity is an important part of strengthening the future of the EU. Culture is an essential part of Europe’s diversity. A creative Europe will help to strengthen collectiveness and stimulate growth, innovation and competitiveness. The significance of the creative and culture sector can be observed through the development of the sector’s GDP, which has continued to grow despite the economic crisis. It is an important sector to continue to foster in the economy because it provides jobs to 3.8% of the workforce, or about 5 million people. Although it is regrettable that the Council reduced the proposed budget for this year, the programme has still received a deserved increase in funding over previous years. This new Creative Europe Programme will bring together current MEDIA, MEDIA Mundas, and Culture programmes without losing valuable qualities of each individual programme. For these reasons I voted in favour of the report on the Creative European Programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − In linea con l'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale per il 2014 - 2020 il Parlamento ha votato oggi la proposta di regolamento che istituisce il programma Europa Creativa. La relazione riguarda il finanziamento a sostegno dei settori della cultura e della creatività quali l'audiovisivo e il cinema. L'obiettivo è di stimolare la formazione professionale, la competitività delle imprese europee, la crescita e l'internazionalizzazione dell'Europa per quanto riguarda gli investimenti culturali. Una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile per le imprese culturali e creative grazie ad un fondo di un miliardo e 400 milioni di euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Cultural participation is declining across Europe, and especially among those countries hit the hardest by the crisis. I voted in favour of the Creative Europe Programme for several reasons: it will strengthen EU support for the cultural and creative sectors by highlighting the dual feature of culture, business and heritage; it will safeguard cultural diversity and boost the cultural sector’s competitiveness; it will build upon earlier Union programmes and initiatives in the cultural and audio-visual fields, bringing together under a common framework, the current MEDIA, MEDIA Mundus and Culture programmes whilst maintaining their specific characteristics and identities; it will open up international opportunities and audiences for artists and professionals by establishing sustainable networks, supporting emerging talents and facilitating access to financing. A new financial instrument will be set up for providing loan assistance to cultural and creative SMEs. I voted in favour of this programme, as I believe that the overall agreement is a good compromise that significantly improves the Commission’s original proposal. I do regret, however, the significant 19% budget cut to the original EC budget proposal. That necessitates more dynamic synergies of all stakeholders and society, to reaffirm the valuable contribution of culture and creativity to today’s economies and societies.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το ψήφισμα για το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", το οποίο και υπερψήφισα, στηρίζει τον πολιτισμό και την δημιουργικότητα, προστατεύει την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά και αναδεικνύει το "μωσαϊκό" της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας. Η διάδοση των Ευρωπαϊκών αξιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας που αποτελεί και την βάση του προγράμματος. Η "Δημιουργική Ευρώπη" ενισχύει την βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων, δίνοντας έμφαση κυρίως στις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, και υποστηρίζει τους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ άπτονται του πολιτισμού και της δημιουργικότητας εν γένει, ενώ η συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ένωσης υπολογίζεται στο 2,6%. Μέσω του προγράμματος, το οποίο διακρίνεται στα επιμέρους τμήματα "Πολιτισμός" και "Media", συνδέεται ο οπτικοακουστικός τομέας με την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης και πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων όπως η ανάγκη προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A proteção e a promoção da criatividade e da cultura são necessárias para reforçar as raízes e o futuro da unidade europeia na diversidade, com o seu pluralismo, democracia e coabitação pacífica, bem como para reforçar o seu modelo social, a inovação, a inclusão social, o desenvolvimento sustentável, o diálogo intercultural e a abertura a países terceiros. Nesta perspetiva, a UE protege e promove o património material e imaterial e garante que a dimensão cultural é tida em consideração em todas as políticas. O contributo dos setores culturais e criativos para o PIB europeu é de 2,6 %, com tendência crescente, o que é assinalável dado o atual contexto de crise económica, com mais de 5 milhões de empregos criados. Votei favoravelmente a presente proposta em que a Comissão apresenta uma proposta no sentido de realizar todo o potencial dos setores criativos e culturais em termos de crescimento, competitividade e criação de emprego, bem como em termos da proteção e promoção da diversidade cultural e linguística europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − The Commission proposed a single ‘Creative Europe’ framework programme, which improves access to finance for European small- and medium-sized enterprises and organisations in the cultural and creative sectors. In order to strengthen the roots and the future of the European unity, it is necessary to promote creativity and culture in the context of the core values of the European Union, including pluralism, democracy, innovation, social inclusion, sustainable development, etc., which requires sufficient financial capacity. Therefore, I voted in favour of this proposal to support the promotion of European cultural and creative sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption par le Parlement européen du nouveau programme "Europe créative", doté d'un budget de 1,4 milliards pour la prochaine période 2014-2020. En assurant un soutien financier aux secteurs de la culture et de la création, l'Union européenne reconnaît à ces domaines un rôle essentiel de cohésion mais également d'insertion sociale.

Je salue tout particulièrement la possibilité qui est offerte aux PTOM (à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) de bénéficier de ce programme. Il constitue une occasion unique de mettre en valeur les richesses culturelles et artistiques de nos territoires ultramarins.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Certains voient la culture comme du folklore. Elle est pourtant un élément important de l'économie de certaines régions d'Europe. En France, nous sommes très attachés à notre culture. Et nous partageons d'ailleurs certaines parties de notre héritage et de notre culture avec certaines parties d'Europe. Tel est le but du programme: promouvoir les liens qui ont forgé l'Europe. Mais j'insiste pour que ce programme porte réellement ses fruits, que les citoyens arrivent à identifier le soutien de l'Europe à chaque fois qu'elle participe à un événement, un colloque, une production artistique. Dans le cas contraire, tous les bénéfices seront perdus. Et ceci doit notamment passer par la mise en valeur de nos héritages les plus évidents. Pour ma région, la Romanité est un pilier de son histoire, tout autant que d'autres régions d'Europe, et pas uniquement méditerranéennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport. Malgré le marasme économique, l'Europe n'oublie pas les secteurs créatifs et culturels, qui représentent presque 5% du PIB européen et 3,8% de la main-d'œuvre européenne. Nous sommes ainsi parvenus à débloquer près d'1,4 milliards d'euros pour le programme "Europe créative" sur la période 2014-2020. "Europe créative" va fusionner deux programmes bien connus des secteurs culturels - MEDIA pour l'audiovisuel, qui représente la plus grosse partie du budget, et Culture, qui est à l'origine d'initiatives telles que le prix européen de la culture, le label du patrimoine ou encore les capitales européennes de la culture. Un troisième volet transsectoriel a été ajouté, qui ouvrira les financements à des secteurs dynamiques moins subventionnés par l'Union européenne ; je pense notamment à l'informatique dans le domaine culturel. Parmi les nouveautés figure un mécanisme de garantie de prêts qui facilitera l'accès des PME et des micro-entreprises porteuses de projets culturels et créatifs à des emprunts. Cela devrait stimuler l'activité de nombreuses start-ups. Notre Assemblée s'est également battue pour obtenir le financement des sous-titrages, du doublage et de l'audio-description des films européens pour améliorer l'accès aux œuvres européennes non-nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. Within that overall perspective, the first key point was to ensure that smaller projects still have the broadest possible access to the programmes, and that is often specified now in the legal basis. Likewise it remains as a recommendation for the bigger point on the new guarantee facility. We are very much on guard as to how the guarantee facility will be put in place.

Generally speaking, we succeeded in bringing to the forefront the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of Cultural Diversity, emphasising too the word ‘artists’ and the notion of ‘risk taking’.

Another crucial point that was made (and a real plus in terms of the work of the EP) was on the relationship between the European Union and the (Council of Europe) Audiovisual Observatory and the need for other quality data and indicators proving that culture as a booster of the economy accounts for more than 6% of GDP (Commission 2006 Study on the economic value of culture), and showing too that cultural and linguistic diversity are not merely ‘obstacles’ but rather sources of richness that such a programme has the means to promote.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Per i prossimi sette anni, il nuovo programma "Europa Creativa" sosterrà la mobilità delle opere e degli artisti europei, oltre ad aiutare l'adattamento del settore audiovisivo all'era digitale. Finalmente sarà disponibile un meccanismo legislativo in grado di garantire prestiti in soccorso alle imprese del settore culturale per svilupparsi ulteriormente. Anche in questo settore potremo giocare le nostre carte per vincere le sfide lanciate da globalizzazione, digitalizzazione e accesso al credito di un comparto che rappresenta da solo il 7% del PIL europeo, occupa quasi otto milioni di persone e coinvolge 1 milione di imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Costa. Η προστασία και η προώθηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των θεμελίων και του μέλλοντος της ευρωπαϊκής ενότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Συμφωνώ με τις τροπολογίες της εισηγήτριας που αφορούν την διακρατική συνεργασία και την βελτιωμένη συνεργασία των φορέων στον τομέα του πολιτισμού καθώς και εκείνες που αφορούν την κατάρτιση επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole questa relazione presentata dall'On. Silvia Costa in quanto sostiene la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale, promuove la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali, rafforza la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle piccole e medie imprese e sostiene la cooperazione politica transnazionale in modo da favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli di business.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Dopo quattro triloghi il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto l’accordo in prima lettura per il programma quadro Europa Creativa nel settore culturale, creativo e audiovisivo. Ho votato a favore della relazione poiché credo nell’importanza di dare impulso all’investimento culturale europeo, settore di estrema importanza per una crescita Europea intelligente, inclusiva e sostenibile. A vantaggio delle imprese culturali e creative, che si stima incidano sul PIL europeo in una percentuale che va dal 4% al 7% e che occupino circa 8 milioni di persone e 1 milione di compagnie, il programma Europa creativa darà il via ad un nuovo piano che tiene conto delle nuove esigenze dell’era digitale e delle sfide sociali ci troviamo da affrontare.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La tutela e la promozione della creatività e della cultura sono fondamentali per rafforzare le radici e il futuro dell'unità nella diversità europea, da Italiano non posso non esprimere voto favorevole a tale relazione. La cultura è un elemento essenziale dell’identità italiana nel mondo e rappresenta un patrimonio materiale e immateriale cui attingere per affrontare le sfide della contemporaneità. La promozione culturale occupa quindi un ruolo fondamentale nella politica estera del nostro Paese e costituisce uno dei principali strumenti di proiezione esterna. In tale prospettiva, l'UE deve tutelare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale, conservando il patrimonio culturale comune dell'Europa. Senza dimenticare che Oggi, i settori della cultura e della creatività contribuiscono nella misura del 2,6% al PIL europeo, con una tendenza in ascesa, il che è ragguardevole nel contesto dell'attuale crisi economica, con più di 5 milioni di posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo si myslím, že nový rámcový program týkajúci sa sektoru kultúry a tvorivej činnosti môže vytvoriť nielen jednoduchší prístup a priestor na vykonávanie tejto činnosti, ale v čase hospodárskej a finančnej krízy môže zohrať významnú úlohu pri naplnení cieľov sociálnej politiky. Som presvedčená o tom, že sektor kultúry má zásadný význam pre spoločenský rozvoj celej EÚ, najmä čo sa týka ochrany kultúrneho dedičstva a podpory umeleckej inovácie. Kľúčovú úlohu pri spravovaní kultúrneho a jazykového dedičstva kultúry zohrávajú najmä miestne a regionálne samosprávy. Preto očakávam od nich, že v rámci svojich rozvojových programov a cieľov budú omnoho efektívnejšie pôsobiť, najmä pri informovaní mikropodnikov a malých a stredných podnikov o spôsobe a prostriedkoch podpory miestnych a regionálnych kultúrnych činnosti. Miestne a regionálne samosprávy budú musieť zohrávať významnejšiu úlohu v rámci nadnárodného pohybu kultúry bez ohľadu na zemepisnú polohu a častý problém viacjazyčnosti a urobia všetko preto, aby si program Tvorivá Európa našiel čo najširšiu odozvu u všetkých občanov v regiónoch Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Prema statistikama, kulturne aktivnosti sve više pridonose gospodarskom razvoju EU-a. Predviđa se da će u razdoblju od 2014. – 2020. godine u programu sudjelovati najmanje 8000 kulturnih organizacija, 300 000 umjetnika, djelatnika u kulturi i njihovih proizvoda, koji će primiti potporu za prekograničnu suradnju, što će im pomoći pri stjecanju iskustva i stvaranju međunarodne karijere.

Posebno bih naglasio nove istrumente koji su predviđeni za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u sektorima kreativnih djelatnosti. Istaknuo bih i prijedlog ovog programa koji sadrži financijski instrument usmjeren na izgradnju kapaciteta financijskih jamstava za bolje razumijevanje kulturnih i kreativnih sektora. Smatram da je ovaj instrument ključan jer je u nekim članicama poput Hrvatske vrlo teško osigurati finaciranje novim i kreativnim industrijama.

Program "Kreativna Europa" izravni je instrument za promicanje kulturne i audiovizualne inicijative u EU-u. Iako ima utjecaj na rast i stvaranje radnih mjesta, glavni cilj je potaknuti kreativnost. Program je usredotočen na malo i srednje poduzetništvo, a omogućuje tvrtkama u kulturnom i audiovizualnom sektoru razvoj i generiranje novih ideja, dakle, upravo onoga što je Hrvatskoj potrebno.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I represent a constituency with a strong tradition of cultural and creative excellence, of which I am particularly proud. As a result I recognise the importance of supporting our creative industries, ensuring the continued celebration of our unique cultures, whilst also maximising the contribution that these industries can make to economic growth. I hope that this programme will act as a key tool in unlocking the potential of our creative industries and supporting them in their continued growth and expansion.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. En effet, pour moi, la protection et la promotion de la créativité et de la culture sont nécessaires pour renforcer l'enracinement et l'avenir de l'unité européenne dans la diversité, que caractérisent le pluralisme, la démocratie et la coexistence pacifique, ainsi que pour consolider son modèle social, l'innovation, l'inclusion sociale, le développement durable, le dialogue entre les cultures et l'ouverture aux pays tiers. Dans cette perspective, l'Union européenne protège et promeut le patrimoine matériel et immatériel et veille à ce que la dimension culturelle soit prise en considération dans toutes les politiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A cultura e a criatividade são importantes para o reforço do sentimento de pertença à identidade europeia e o caminho para a inclusão social, o pluralismo democrático e o diálogo entre culturas. Por estas razões, o programa Europa Criativa, que engloba dois programas independentes, um de Cultura e um de Media, e uma vertente intersectorial, apoiará financeiramente as micro e as pequenas e médias empresas da área cultural e criativa, através de um novo Mecanismo de Garantia que facilitará o acesso ao crédito. Com o orçamento de mais de 1,4 mil milhões, este novo quadro regulamentar irá promover a mobilidade dos artistas e dos seus trabalhos e permitirá a adaptação necessária à era digital. Por outro lado, os filmes, as curtas-metragens, os vídeos, os documentários e vídeos-jogos poderão também receber apoia deste programa Europa Criativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du programme Europe Créative qui réunit les actions en matière de culture et d’audiovisuel de l’Union Européenne. Ces deux sous-programmes, MEDIA pour l'audiovisuel et Culture pour la création et la culture, soutiendront la création européenne, sa diversité et son excellence et seront des accélérateurs pour la croissance et l’emploi dans ces secteurs. Grâce notamment à mon travail et à celui des socialistes et démocrates dont la rapporteur Silvia Costa, un mécanisme de facilitation d’accès au crédit sera mis en place en direction des PME et des petits organismes. Il permettra à ces structures d’avoir les moyens de financer leur projet en les cautionnant au niveau européen. Les PMEs et les petites structures de la création et de la culture pourront renforcer leur propre production et ainsi développer ces secteurs. Je me réjouis que, malgré les menaces de la part de la Commission Européenne et de la droite, le programme MEDIA continuera de soutenir la production cinématographie européenne ainsi que les salles de cinéma qui seront accompagnées dans leur transition vers le numérique. Le 7ème art européen, par sa richesse, sa diversité et son originalité, constitue l'un des piliers de notre culture.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament privind instituirea programului „Europa creativă” prin care se adoptă poziția în primă lectură a PE. Sectoarele culturale și creative reprezintă o sursă de idei inovatoare care pot fi transformate în produse și servicii generatoare de creștere și de locuri de muncă și care pot să contribuie la gestionarea schimbărilor la nivel de societate. În acest scop, susțin îmbunătățirea accesul la finanțare pentru sectoarele culturale și creative. Pentru a contribui la consolidarea unui spațiu cultural comun, este important să se promoveze mobilitatea transnațională a actorilor din domeniul cultural și creativ și circulația transnațională a operelor, inclusiv a operelor și produselor audiovizuale, promovându-se astfel schimburile culturale și dialogul intercultural. Trecerea la era digitală are un impact masiv asupra modului în care bunurile și serviciile culturale și creative sunt produse, difuzate, accesate, consumate și monetizate. Pentru a valorifica la maxim oportunitățile respective și pentru a se adapta la contextul globalizării și al trecerii la era digitală, este necesar ca sectoarele culturale și creative să dezvolte competențe noi și să beneficieze de un acces mai larg la finanțare în vederea modernizării echipamentelor, a dezvoltării unor noi metode de producție și distribuție și a adaptării modelelor de afaceri.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Ovaj program planira spojiti tri trenutačno aktualna programa: Media, Media Mundus i Kultura, zadržavajući njihove specifične karakteristike i identitet u vidu obuhvaćanja navedenih pod novi financijski instrument – "vještine kulturnog i kreativnog sektora", usmjeren ka unaprjeđenju pristupa fondovima putem zajmova.

U ovom programu, čiji je glavni cilj jačanje potpore EU-a usmjerene ka kreativnom i kulturnom sektoru, vidim odličnu priliku za istodobno jačanje malog i srednjeg poduzetništva, uz naglasak da je nužno voditi računa o uravnoteženoj zemljopisnoj rapodjeli potpore kako bi profitirale i one članice koje trenutačno imaju niski proizvodi kapacitet.

Budući da je Komisija vodila računa o osnutku Objekta za jamstva, čija je svrha olakšavanje pristupa financijskim sredstvima za male i srednje poduzetnike te organizacije u kulturnom i kreativnom sektoru, i da su osmišljeni i programi tehničke pomoći, usavršavanja i povezivanja, glasovala sam za ovaj prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − Today I voted in favour of the Creative Europe Programme, which has merged and replaced the current Culture, Media and Media Mundus programmes which ran from 2007-2013. I did so because I believe in increasing the competitiveness of European cultural and creative industries by taking advantage of technological advancements and creating further international employment. Under the Creative Europe Programme, thousands of people working in cinema, TV, culture, music and the performing arts will benefit from increased support and funding. I hope that this will provide a boost to the already successful culture sector in Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dem Bericht über das Programm Kreatives Europa ist besonders im Hinblick auf die branchenübergreifenden Aktionsbereiche zuzustimmen. Diese schaffen einen Übergang zwischen der Kulturbranche und dem audiovisuellen Bereich. Besonders Frauen sollten auch im Bereich der Kultur unterstützt und gefördert werden. Ebenso sollte die transnationale Zusammenarbeit in diesem Bereich ausgebaut werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O programa Europa Criativa vem substituir os programas MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus, tendo por objetivo financiar atividades culturais e artísticas na UE como traduções literárias, videojogos, peças de teatro, coproduções cinematográficas, legendagem, dobragem e áudio-descrição de obras audiovisuais, para o período de 2014-2020. A alteração preocupante do novo programa é a ideia, embrionária, da transição do sistema de subsídios a fundo perdido para um sistema de empréstimos bancários, tendo por fiador o orçamento da UE, o denominado mecanismo de garantia de empréstimos para as micro, pequenas e médias empresas ativas no setor da cultura, micro-organizações culturais e ONG do setor. O relatório considera este esquema vantajoso para as empresas, considerando que encontrarão condições de financiamento mais favoráveis, aspeto que consideramos preocupante pelo facto de descaracterizar e enfraquecer o apoio à cultura, empurrando, além do mais, estas estruturas culturais para situações de dívida pela contração de empréstimos, em vez de as fortalecer pela atribuição de subsídios. Ainda que, do orçamento de 1,4 mil milhões de euros para a Europa Criativa, entre 2014-2020, apenas 9% sejam atribuídos ao mecanismo de empréstimo, essa quantia seria certamente mais útil no reforço dos subsídios, nomeadamente garantindo maior acessibilidade e a sua execução plena, por parte das PME, micro, pequenas e médias organizações referidas.

 
Правна информация - Политика за поверителност