Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0302(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0021/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0021/2013

Συζήτηση :

PV 18/11/2013 - 17
CRE 18/11/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2013 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0463

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.10. Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Rozwój europejskich sieci transportowych, energetycznych czy telekomunikacyjnych to najprostsza droga do właściwej integracji gospodarczej poszczególnych państw członkowskich. Coraz większego znaczenia nabiera bowiem szybkość, czy to przemieszczania się, czy dostarczania towaru bądź wykonywania usługi. Dlatego wszelkie dodatkowe środki służące realizacji projektów infrastrukturalnych przekładają się wprost na potencjał ekonomiczny Europy.

Kolosalnego znaczenia nabiera telekomunikacja, w najbardziej bezpośredni sposób integrująca, a przede wszystkim aktywizująca obywateli. Inwestycje w nowoczesne technologie, w tym szerokopasmowe sieci internetowe czy usługi cyfrowe, jak administracja online, to dziś absolutny priorytet.

Pozytywnie oceniam pozostawienie w gestii rządów poszczególnych państw określonego poziomu elastyczności w zakresie działań związanych z infrastrukturą na swoim terytorium. Pozwoli to na bardziej efektywne rozdysponowanie funduszy.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signora Presidente, nel contesto della crisi economica e sociale senza precedenti che attraversa l'Europa, credo sia fondamentale fare un utilizzo intelligente delle risorse a disposizione e farlo in maniera concentrata su progetti maturi, che presentino un forte valore aggiunto europeo.

In quest'ottica, ho sostenuto inizialmente l'adozione del Meccanismo per collegare l'Europa, che è uno strumento finanziario innovativo che darà un contributo all'obiettivo della crescita e della competitività. Certo, si poteva e si doveva essere più ambiziosi in termini di risorse visto che, a fronte dell'esigenza di finanziamento del settore dei trasporti, stimata in 250 miliardi di euro, l'importo stanziato ammonta a poco più di 23 miliardi di euro, 7 in meno rispetto alla già esigua proposta della Commissione. Questa drastica riduzione della dotazione finanziaria imporrà molto probabilmente una revisione non trascurabile dei progetti selezionati, determinando di conseguenza un forte ridimensionamento della strategia europea nel settore dei trasporti.

Infine, voglio plaudere all'iniziativa di inclusione nel testo, tra le priorità orizzontali, delle azioni a sostegno dello sviluppo delle autostrade del mare, un vero e proprio corridoio marittimo delle reti TEN-T, in grado di favorire e veicolare un'integrazione nel mercato unico delle aree gravate da svantaggi naturali.

Signora Presidente, mi consenta di ringraziarla per il sostegno che – come Ufficio di presidenza – ha voluto dare oggi al momento sia di partecipazione e di raccoglimento che quest'Aula ha celebrato per il disastro avvenuto in Sardegna che per le iniziative che il Parlamento sta portando avanti.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − L'appello è stato rivolto da Lei e dalla collega Barracciu dinanzi al Consiglio e alla Commissione e quindi ci auguriamo che, oltre alla doverosa solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime nei territori colpiti, ci siano soprattutto in questo momento anche aiuti concreti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, the more we connect Europe, the more we will connect the people of Europe, particularly in trying to reduce the democratic deficit that people speak of and the feeling that people do not see Europe as being relevant to their lives. If we can connect Europe, especially in relation to transport, energy and telecommunications, that will help to alleviate that problem somewhat.

In the telecommunications area, eliminating roaming and having high speed broadband right across Europe will obviously go a long way to connecting Europe in that regard. Energy is absolutely vital and will become more vital into the future, and Europe certainly has to wean itself off dependency on importing fuels, especially fossil fuels, from third countries.

We have to utilise the resources within Europe. Mr Turmes referred last night to renewable resources, especially the potential of offshore wind off the west coast of Ireland and Scotland, where you have the most reliable wind in Europe. These aspects have to be taken into account.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Ovaj projekt, Connect Europe Facility, obuhvaća promet, energiju i telekomunikacije, što znači da hoćemo otvoriti kralježnicu Europe odnoso budućeg zajedničkog tržišta. Međutim, željela sam pitati povjerenika i vas kolege znate li da postoji jedan dio Europe koji se fizički ne nalazi u Europi.

Dakle, radi se o gradu Dubrovniku iz kojega dolazim: da bih došla u rodni grad koji se nalazi u EU-u dva puta trebam pokazati putovnicu. Dakle, to je jedna eksklava koja postoji u EU-u.

Glasovala sam za projekt povezivanja Europe, ali istovremeno želim da se Europa na neki način upozna, pa i danas ovdje ovim izlaganjem upozoravam na to da postoji jedan dio EU-a koji je potpuno odvojen. Dakle, zalažemo se za koheziju, govorimo o jednakosti sjevera i juga, Šengena i ne-Šengena, europodručja i ne-europodručja, ali istodobno trebamo pogledati da se ovaj grad nalazi na Jadransko-jonskom koridoru, koji se pak ne nalazi u 7-godišnjem projektu EU-a povezanom s europskim koridorima, i zato i na ovaj način podižem glas i pokušavam osvijestiti i Komisiju i sve vas kolege da Europu moramo i fizički povezati, a ovdje mislim na Dubrovnik i Hrvatsku.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). - Instrument „Łącząc Europę”” jest szansą i nadzieją na zaprzestanie podziałów infrastrukturalnych w całej Europie. Naszą ogromną szansą jest to, aby umożliwić szybki transport drogowy, kolejowy, połączyć porty morskie, połączyć brakujące ogniwa sieci energetycznej czy internetowej. Dlatego uważam, że jest to nowe narzędzie, które może być w perspektywie kilkudziesięciu lat tylko wzmacniane. Przechodzimy obecnie bardzo ważny test, na ile uda połączyć się współpracę często kilku krajów w tych samych projektach, jak łatwo łączyć dzisiaj kraje, kiedy jest konieczność wymuszonej współpracy. Jednym z takich projektów flagowych, wpisanych dzięki mojej poprawce i posła Zasady, jest odcinek drogi S-3 od Nowej Soli do Hradec Kralove i mam nadzieję, że w przyszłości ten odcinek połączy dobrą komunikację między Polską a Czechami, a docelowo Polską przez Austrię aż do Chorwacji w Rijece.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Pred niekoľkými dňami som čítala správu o napätí v obchodných vzťahoch medzi Ukrajinou a spoločnosťou Gazprom. V tejto chvíli možno prerušenie dodávok ruského plynu do Európy nehrozí, ale všetci si pamätáme na zimy v rokoch 2006 a 2009. Slovensko a niektoré ďalšie členské štáty pritom nedostatočná diverzifikácia dodávok zemného plynu ohrozuje najviac. Preto vítam skutočnosť, že predložený návrh nariadenia berie toto riziko na vedomie a dobudovanie plynárenskej infraštruktúry v strednej a východnej Európe patrí spolu s južným plynovodným koridorom k prioritám najbližších rokov. Len tak sa môžeme oslobodiť z pozície rukojemníka v sporoch, ktoré sa nás priamo netýkajú a môžeme ich len ťažko ovplyvniť.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE). - Madame la Présidente, l'Union européenne a dans ses gènes la liberté de circulation, qu'elle soit pour les marchandises, les capitaux, les services et les personnes. C'est pourquoi j'ai voté le mécanisme d'interconnexion européenne et les réseaux de transport. Si la mobilité en Europe est un acquis dans l'esprit des gens, il nous reste encore beaucoup de travail pour leur offrir un réseau européen de transport à la hauteur de ses promesses.

Aujourd'hui, l'adoption de cet ambitieux mécanisme est une réelle avancée pour le transport intraeuropéen. Je viens d'une région frontalière, à la limite de l'Espagne. La valeur ajoutée de l'Europe s'y manifeste concrètement. Les crédits européens ont permis de construire une ligne à grande vitesse, qui reliera bientôt Perpignan à Barcelone, et ainsi de développer l'économie du territoire. Malheureusement, la réalisation du chaînon manquant entre Perpignan et Montpellier, qui permettrait de relier Séville à Amsterdam, a été repoussée par le gouvernement français et ce, à l'encontre des priorités européennes et de ses offres de cofinancement.

J'espère que l'adoption de ces rapports le fera changer d'avis.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório. O Parlamento deve estar envolvido. Além disso, nos domínios da energia e das telecomunicações, não existe uma lista de projetos de interesse comum para financiar, o que pode dar um poder discricionário demasiado importante à Comissão. Lamento ainda que, apesar de no Tratado estar referido que as Redes Transeuropeias de transportes devem, por um lado, estabelecer as ligações entre todos os Estados-Membros, de acordo com o princípio da subsidariedade e da coesão territorial, enquanto cidadão de uma Região Ultraperiférica, não deixo de referir que um dos objetivos igualmente mencionados é ultrapassar os obstáculos que impedem certas regiões ou Estados de estarem completamente integrados nas redes europeias. No caso das Regiões Ultraperiféricas, apesar de nossa ligação com o continente europeu se limitar aos transportes aéreos e marítimos, a verdade é que este conjunto de regiões, apesar de suas especificidades serem alvo do artigo 349.º do Tratado, são sempre despromovidas de qualquer intenção da Comissão beneficiar os meios de transporte e comunicação entre estas regiões e o resto do território europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. − The funds that are used for the Connecting Europe Facility are aimed at investment in projects for Europe’s infrastructure, in the fields of transport, energy and telecommunications. It helps to ensure a more cohesive EU and also promotes sustainable jobs and growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP), kadangi pasitelkus šią priemonę bus galima užtikrinti aukštą infrastruktūros vystymo lygį Europoje. Šios programos tikslas – paramos teikimas 2014–2020 m. transporto, energetikos ir telekomunikacijų jungčių projektams. Svarbu pažymėti, kad tarp daugelio šioje priemonėje nurodytų projektų, yra numatyti ir Baltijos valstybių energetinę atskirtį mažinantys projektai. Primenu, kad Lietuvai aktualūs projektai, kurie bus finansuojami iš šios priemonės, yra – dujotiekio jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos ir Lenkijos elektros energijos jungtis tarp Alytaus ir Elko (Lenkija), Estijos, Latvijos ir Lietuvos elektros energijos sistemų integracija į žemyninės Europos tinklus (sinchronizavimo jungtis), dujotiekių infrastruktūros atnaujinimas rytinėje Baltijos jūros dalyje, įskaitant dujotiekio jungties tarp Latvijos ir Lietuvos stiprinimą ir Kiemėnų dujotiekio pajėgumų stiprinimą. Atsižvelgiant į daugelio ES valstybių narių sunkią ekonominę situaciją, būtina siekti tiek ekonominės, tiek socialinės ir aplinkosauginės pažangos. Europa turi išlikti konkurencinga ir grįžti prie tvaraus ir subalansuoto augimo. Pritariu pranešėjų nuomonei, kad EITP ne tik suteiktų lėšų, kurios yra būtinos infrastruktūros projektams įgyvendinti, bet ir skatintų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Doresc să îmi exprim susținerea față de Regulamentul prin care se propune instituirea mecanismului Conectarea Europei, ce va finanța investiții care vor contribui la realizarea obiectivului privind creșterea economică și competitivitatea în domeniul transporturilor, al energiei și al telecomunicațiilor. Prin intermediul mecanismului Conectarea Europei, în perioada 2014-2020 se vor investi 50 de miliarde de euro, din care 31,7 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii de transport, 9,1 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii energetice şi 9,2 miliarde de euro pentru sprijinirea investițiilor în rețelele de bandă largă rapide şi ultrarapide şi în serviciile digitale paneuropene. Uniunea Europeană va dispune în viitorul apropiat de sisteme și infrastructuri de transport, energetice și de telecomunicații solide, performante și fiabile, care să contribuie la competitivitatea economiei sale, la dinamizarea sectoarelor economice și industriale, precum și la o creștere economică durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport portant sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Le MIE sera le nouvel instrument de financement pour trois réseaux d'infrastructures de l'Union: les transports, l'énergie et les télécommunications. Ces trois réseaux constituent la base du marché unique. Des investissements significatifs dans des réseaux modernes, efficaces, durables et flexibles sont capitaux pour la stratégie "Europe 2020" pour une croissance économique durable.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už naują Europos infrastruktūros tinklų fondo programą, kuri padės užbaigti pagrindinius transeuropinių transporto, energetikos ir telekomunikacijų jungčių projektus. Tarp prioritetinių projektų, kuriems bus teikiamas Europos Sąjungos finansavimas, numatyti ir projektai, skirti panaikinti Baltijos valstybių energetinę izoliaciją: Baltijos energijos rinkos elektros jungčių planas ir Baltijos energijos rinkos dujų jungčių planas. 2014–2020 metais Europos infrastruktūros tinklų fondo biudžetas – 29 milijardai eurų. Iš jų 23 milijardai eurų bus skirti transporto sektoriui (tarpvalstybinėms jungtims gerinti), 5 milijardai – energetikos sektoriui (energetikos infrastruktūrai modernizuoti, plėtrai ir tiekimo saugumui padidinti). Pritariu, kad didesnę tikimybę gauti Europos Sąjungos paramą turėtų turėti projektai, stiprinantys ne tik vienos valstybės, bet regiono ir visos ES energetinę sistemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat in favoarea raportului deoarece dezvoltarea interconexiunilor energetice și de transport va stimula competitivitatea statelor membre, ducând astfel la creștere economică. Vreau să remarc în mod special includerea între prioritățile programului a dezvoltării infrastructurii portuare din România. De asemenea, modernizarea unor căi navigabile, precum Main-Dunăre va încuraja schimbul comercial între țările dunărene și vecinii occidentali. Iar acesta este unul dintre principalele obiective ale Strategiei Dunării pentru care am militat alături de alți colegi.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O presente regulamento que estabelece o Mecanismo Interligar a Europa desempenha um papel de relevo no objetivo de crescimento e de competitividade no domínio dos transportes, da energia e das telecomunicações. Este novo Mecanismo Interligar a Europa terá um orçamento de cerca de 29,3 mil milhões de euros para os próximos sete anos. O setor dos transportes ficará com a maior parte do orçamento, 23,2 mil milhões de euros, dos quais 10 mil milhões foram transferidos do fundo de coesão para serem gastos exclusivamente nos Estados-Membros elegíveis para financiamento por este fundo, como é o caso de Portugal. O setor da energia recebera 5,12 mil milhões de euros para modernizar desenvolver infraestruturas e para reforçar a segurança e aprovisionamento da União. Por seu lado, o setor das telecomunicações terá mil milhões de euros para a implantação da banda larga e infraestrururas de serviços digitais. As novas regras aprovadas têm por objetivo simplificar a concessão de fundos a projetos prioritários nestes três setores e melhorar a integração dos países da coesão. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Met de goedkeuring van de Connecting Europe Facility hebben we een belangrijke stap gezet om in de periode 2014-2020 investeringen in transport-, energie- en telecommunicatienetwerken verder te stimuleren. In het kader van de CEF wordt een bedrag van circa 22 miljard euro uitgetrokken voor transport, circa 6 miljard euro voor energie en circa 1 miljard euro voor telecommunicatie. Investeringen in bestaande en nieuwe transportinfrastructuur zijn van groot belang om onze bedrijven goed te laten functioneren. Bovendien zal een Europees vervoersnet een belangrijke bijdrage leveren om de uitstoot van broeikasgassen door transport verder te reduceren en de mogelijkheden voor intermodaal vervoer optimaal te benutten. Ook op het vlak van energie zijn investeringen in grensoverschrijdende energie-infrastructuur van het allergrootste belang om onze energie-afhankelijkheid van derde landen te verminderen en om de energieprijzen betaalbaar te houden voor de burgers en de bedrijven.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Con il protrarsi della crisi economico-finanziaria, il perseguimento del processo economico e sociale giustifica sia il miglioramento della competitività dell'economia in Europa, sia il ritorno a una crescita sostenibile e inclusiva. In particolare, nel settore energetico, le insufficienze in materia di investimenti sono stimate in circa 200 miliardi di euro, mentre i ritardi nel completamento del mercato interno costituiscono i principali ostacoli per raggiungere gli obiettivi fissati della strategia "Europa 2020". In questo contesto, accolgo con favore il regolamento che stabilisce un meccanismo che collega l'Europa e che dà un contributo deciso all'obiettivo della crescita e della competitività nel settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Esso, infatti, dota gli Stati membri di efficaci sistemi di trasporto, di energia e di telecomunicazioni che partecipano al funzionamento integrato dell'Unione. Ritengo, tuttavia, che solo una gestione trasparente e semplificata possa permettere al meccanismo per collegare l'Europa di ottenere la massima efficacia dai finanziamenti europei al servizio dei progetti in materia di trasporto, energia e telecomunicazione. In particolare, sollecito l'attenzione della Commissione sull'importanza di stimolare in tali settori la ricerca, il trasferimento di tecnologie e lo sviluppo operativo affinché l'Europa mantenga in questi settori la posizione di primo piano su scala mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Докладът относно Механизма за свързване на Европа е ясен и аргументиран, затова го подкрепям изцяло. За да постигне интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да стимулира създаването на работни места, Съюзът се нуждае от модерна и високоефективна инфраструктура, която допринася за свързването и интеграцията на Съюза и всички негови региони, особено в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Това е предпоставка за по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване, като модернизацията наистина ще спомогне за подобряването на свободното движение на хора, стоки, капитали и идеи посредством улесняване на трансграничните връзки.

Механизмът за взаимно свързване в Европа ще допринесе за постигането на целта за растеж и конкурентоспособност: като предоставя на инженерния сектор на обществения транспорт средствата, необходими за изпълнението на инфраструктурни проекти; като стимулира научните изследвания, трансфера на технологии и разработките (финансови и оперативни) в тези сектори; чрез предоставяне на ЕС на здрави, ефективни и надеждни транспортни, енергийни и телекомуникационни системи, които допринасят за световната конкурентоспособност на икономиката на ЕС, за хармоничното и интегрирано функциониране на Съюза като подобряват икономическите, социалните и екологичните резултати и териториалната интеграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa si configura come un progetto eccessivamente ambizioso. I suoi costi e le sue dimensioni sono tali da rendere più che legittimi i dubbi sulla sua fattibilità e per questi motivi mi sono astenuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi svarbu sutelkti lėšas projektams, kuriais sukuriama papildoma europinė nauda transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityse (šie sektoriai yra labai svarbūs Sąjungos ir jos gyventojų ateičiai), kad būtų įdiegti Europos integruoti tinklai, kuriais visoje Sąjungos teritorijoje būtų užtikrinta gerai veikianti aukšto lygio infrastruktūra. Taip pat svarbu nustatyti Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), kuri labai padėtų siekti augimo ir konkurencingumo tikslo transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityje. Būtent EITP gali leisti pasiekti maksimaliai veiksmingą ES finansavimą svarbiausiems Sąjungos politiniams prioritetams transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityse taikant skaidrų, sinerginį, supaprastintą, centralizuotą ir reikalavimais pagrįstą valdymą. Europos Sąjungai reikia suteikti tvirtas, gerai veikiančias ir patikimas transporto, energetikos ir telekomunikacijų sistemas, kurios prisidėtų prie jos ekonomikos konkurencingumo pasaulyje, prie darnaus ir integruoto Sąjungos veikimo, bei padėtų gerinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius rodiklius ir savo teritorinę integraciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Europa trebuie să reia creșterea economică și să iasă din criză. Avem nevoie de investiții masive în rețelele europene, care nu vor avea loc fără investiții paneuropene de la bugetul Uniunii Europene. Banii europeni trebuie să fie folosiți mai bine. Mecanismul Conectarea Europei va crea o adevărată „valoare adăugată europeană”; va ajuta la construirea de căi ferate, aeroporturi, porturi maritime, interconexiuni modale, rețele de energie, conducte, sisteme de transport inteligente și rețele de bandă largă esențiale pentru Europa; va ajuta la dezvoltarea conexiunilor care încă lipsesc și la eliminarea blocajelor.

Aceste investiții vor promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă și vor crea condiții de călătorie și de muncă mai bune pentru milioane de cetățeni și întreprinderi europene, vor contribui la stimularea pieței unice europene și vor încuraja investiții viitoare. În momentul de față, când piața mondială este din ce în ce în ce mai competitivă, Europa nu își poate permite să amâne dezvoltarea infrastructurii sale. Trebuie să ne interconectăm pentru a fi mai puternici, împreună, în competiția globală.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione affronta una serie di nodi centrali delle politiche in materia di mercato comune e competitività e il mio voto favorevole si rafforza nella consapevolezza che i nostri singoli Paesi, se non sapranno avvalersi del valore aggiunto insito nei processi di integrazione, rischiano di perdere terreno. Il paragone con il Libro bianco sulla crescita firmato vent'anni fa da Jacques Delors è illuminante. Rispetto agli anni '90, il ritardo infrastrutturale è stato quantificato in circa 70 miliardi per le sole infrastrutture hard sul territorio italiano.

D'altra parte, è sempre più attuale il problema del digital divide. L'Italia si ferma a 22 connessioni a banda larga ogni 100 abitanti, sotto la media UE; le transazioni telematiche con le pubbliche amministrazioni sono, letteralmente, off the charts, determinando un costo aggiunto procapite superiore a 4.000 EUR; l'ultimo rapporto della Commissione ONU colloca l'Italia al 57esimo posto nella graduatoria per l'utilizzo di Internet per attività di informazione, intrattenimento e e-commerce. Secondo alcune stime, basterebbe raddoppiare la velocità media delle connessioni per guadagnare mezzo punto di PIL. Ben vengano pertanto le previsioni di questo regolamento, che consentono di intervenire attraverso operazioni di razionalizzazione, integrazione e semplificazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Il permettra en effet de favoriser les grands réseaux de transports européens. On met régulièrement en avant le besoin de mobilité que ce soit pour l'emploi, l'économie, les loisirs, mais il faut des mécanismes d'interconnexion pour pouvoir assurer nos politiques. Le MIE disposera d'un budget total d'environ 29,3 milliards d'euros pour 2014-2020. Environ 23,2 milliards seront alloués au secteur des transports. 5,12 milliards d'euros seront consacrés à l'énergie, afin de moderniser et d'étendre les infrastructures d'énergie et d'accroître la sécurité de l'approvisionnement. Un milliard d'euros sera également attribué aux télécommunications en vue d'encourager le développement des réseaux à large bande et les services numériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Nástroj pro propojení Evropy je nezbytný pro rozvoj páteřních infrastruktur v EU, které přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti EU. Jedná se o usnadnění a zrychlení volného pohybu zboží a osob, které ušetří náklady finanční i časové. Rozvoj infrastruktury je bytostně propojen s rozvojem průmyslu, zejména toho dopravního, v němž je EU se světovém měřítku na špici. Problém je, že tato oblast je podfinancovaná a ty finanční prostředky, které do ní proudí, trpí roztříštěností a nevytváří potřebné synergie. Je proto žádoucí vytypovat ty infrastrukturní projekty, které mají i díky přeshraničnímu charakteru evropskou přidanou hodnotu a odpovídajícím způsobem je podpořit. Zároveň by měla být zajištěna zeměpisná vyváženost těchto klíčových projektů, aby některé oblasti nebyly preferované na úkor jiných. Plných 85 % prostředků vyčleněných na Nástroj propojení Evropy obdrží projekty zejména ve formě dopravních koridorů obsažené v příloze nařízení. S uspokojením konstatuji, že mezi těmito jmenovitě vytypovanými projekty jsou i koridory procházející územím České republiky, které tak umožní s pomocí evropských prostředků postavit či zmodernizovat dopravní infrastrukturu na území ČR.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) visant à financer un réseau européen dans les domaines des transports, de l'énergie et des télécommunications. Ce mécanisme, en habilitant l'Union à soutenir des projets d'interconnexion dans ces secteurs finalise le marché unique européen. Pour les transports, l'objectif est d'assurer les liaisons transfrontalières, pour accroitre les échanges commerciaux transnationaux tout en assurant la libre circulation des citoyens. Sur le plan énergétique, la sécurité d'approvisionnement pourra être garantie. Concernant le secteur des télécommunications, le financement d'une infrastructure moderne et performante stimulera l'investissement dans les services numériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore perché il CEF costituirà lo strumento finanziario chiave dell’UE per la Rete Transeuropea dei Trasporti. Il CEF andrà infatti a finanziare tre tipologie di infrastrutture europee: i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni, settori di base del mercato unico europeo. Il CEF prevede investimenti significativi in meccanismi ed infrastrutture moderne, durevoli ed efficaci, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e per una crescita economica durevole. Il CEF rappresenta quindi uno strumento cruciale e strategico nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, soprattutto relativamente ad investimenti nella crescita e nell’occupazione, finalizzati ad un'uscita definitiva dall'attuale crisi economica. Focalizzando l'attenzione su reti digitali, reti di trasporti intelligenti, sostenibili ed interconnesse, esso contribuirà notevolmente al completamento del mercato unico europeo. Il CEF prevede una maggiore concentrazione del supporto finanziario nei confronti di progetti a valore aggiunto per l’UE, lo sfruttamento delle sinergie intersettoriali, una maggiore enfasi sull’uso di strumenti finanziari innovativi nonché una maggiore flessibilità nello stanziamento dei fondi. La relazione insisterà per finanziare in modo particolare i progetti di isolamento energetico, l’eliminazione dei colli di bottiglia verso il completamento del mercato interno dell'energia nonché l’implementazione della banda larga più veloce del mondo entro il 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A estratégia europeia para a energia e clima deve combinar a competitividade da economia com a segurança de abastecimento de energia e as preocupações ambientais. Para alcançar os objetivos propostos, é fundamental que haja um forte investimento nas infraestruturas de energia e de transportes. O Mecanismo Interligar a Europa pretende acelerar o desenvolvimento de infraestruturas nas áreas de energia, transportes e tecnologias de informação e comunicação (TIC). Em particular, chamo a atenção deste mecanismo para o apoio às ilhas e às regiões ultraperiféricas, tais como as Ilhas Canárias, a Madeira, os Açores e as RUP francesas, cujos requisitos específicos em termos de infraestruturas energéticas devem ser tidos em conta. Concluindo, devemos consolidar e ampliar as nossas infraestruturas de energia e transportes enquanto implementamos a legislação do mercado interno e reforçamos as regras da concorrência e devemos desenhar a nossa legislação, de modo a proteger os consumidores e a assegurar um mercado flexível.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Questa proposta di Regolamento è una delle migliori risposte che si possano dare agli anti-europeisti: l'articolazione di questo meccanismo è infatti un ottimo compromesso fra l'esigenza di creare delle infrastrutture per far ripartire l'economia in Europa, la necessità di individuare settori prioritari sui quali investire in tempo di crisi per uscire più preparati al mondo che, in questi anni, continua a cambiare, e l'obbligatorietà di assicurare la sostenibilità economica ed ambientale del nostro modello economico. Inoltre, tale meccanismo permette di sfruttare le sinergie che si possono e si devono creare fra Stati che mettono in comune le proprie risorse per ragionare su un orizzonte più lungo. Mi congratulo con i relatori e con tutto il team che ha lavorato a questo dossier, per il quale ho votato convintamente a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Susţin opinia raportorilor privind necesitatea unei viziuni la nivelul Uniunii Europene privind existenţa unui coridor pe distanță lungă care să depășească frontierele naționale. În prezent, există o serie de obstacolele (tehnice, administrative și de infrastructură) pentru realizarea unui transport fluid, interoperabil și intermodal şi acestea au efecte negative asupra concurenței din Europa, prin majorarea costurilor și scăderea fiabilității lanțului logistic. În plus, sunt afectate țările mai periferice, ceea ce determină discrepanţe în ceea ce priveşte coeziunea teritorială din UE, iar proiectele din secțiunile transfrontaliere sunt neglijate.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. – L'adoption du rapport relatif au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui financera le réseau transeuropéen de transport, signe une nouvelle ère dans la politique des transports de l'Union européenne: il établit des critères de financement plus exigeants en faveur des modes de transport durables, en particulier le transport ferroviaire, et octroie un financement plus conséquent pour les projets à valeur ajoutée européenne, notamment les travaux transfrontaliers supprimant les zones de congestion les plus importantes en Europe.

Je me réjouis, à ce titre, de la possibilité d'octroyer au projet de tunnel ferroviaire de la ligne Lyon-Turin 40 % de cofinancement venant de l'Union européenne, ce qui signe le soutien total des institutions européennes pour ce projet phare du RTE-T.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte ambitieux vise à doter l'Union d'un mécanisme qui permettra de faciliter les investissements dans des réseaux de transport, d'énergie et de télécommunications véritablement européens. C'est une nouvelle étape vers la réalisation d'un marché unique, avec à la clef plus de sécurité énergétique, des transports plus fiables et plus faciles entre pays Européens, et des télécommunications toujours plus rapides et moins chères. Ce sont des réalisations visibles par tous les Européens, et qui changeront leur quotidien : nous avons tout à gagner à ce que ces investissements soient réalisés au plus tôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui prône un achèvement des réseaux transeuropéens pour le transport, l'énergie et les télécommunications. Il est tout à fait primordial que l'Europe intensifie ses moyens, notamment financiers, en vue de la réalisation de cet objectif que représente le transport, qu'il soit humain, énergétique ou communicationnel. Cela doit permettre aux personnes de l'Union européenne de pouvoir se déplacer plus librement, à l'énergie de circuler à moindres coûts tout en améliorant la sécurité de nos approvisionnements, mais également aux citoyens de pouvoir bénéficier d'un réseau de communication efficient partout en Europe. L'interconnexion des pays européens entre eux est donc, à mon sens, tout à fait prioritaire, et grâce à l'adoption de ce rapport ce sont plus de 29,3 milliards d'euros qui seront alloués à la réalisation de cet objectif sur la période 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui instaure un mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) car je suis convaincue qu'un tel instrument sera efficace pour accélérer les investissements et mobiliser les financements nécessaires au développement des infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et des télécommunications. Le MIE contribuera non seulement à la stratégie Europe 2020, en développant des réseaux transeuropéens qui tiennent compte des flux de transport futurs et en créant un environnement plus favorable aux investissements privés, publics ou issus de partenariats public-privé; mais permettra également de soutenir des projets ayant une réelle valeur ajoutée européenne. J'ai été particulièrement attentive à l'objectif de ce mécanisme dans le secteur des transports visant à supprimer les goulets d'étranglement et d’établir les liaisons manquantes, en particulier pour les tronçons transfrontaliers, et ce pour tous les modes de transport. Ces mesures participeront ainsi réellement à faciliter la circulation sur notre territoire et notamment dans les régions transfrontalières comme la mienne. C’est par ce mécanisme que la ligne LGV Bordeaux-Toulouse pourra enfin bénéficier prioritairement de fonds européens pour voir le jour au plus vite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this because although Wales has been left out of the main corridors in TEN-T, we will be making every effort to maximise the advantage for Wales under the core routes. In this respect the Connecting Europe Facility is vital.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Mecanismo Interligar a Europa vai operar no domínio dos transportes, da energia e das telecomunicações e vai contar com um orçamento de cerca de 29,3 mil milhões de euros para os próximos sete anos. O setor dos transportes é o que fica com a maior parte do orçamento, 23,2 mil milhões de euros, dos quais 10 mil milhões foram transferidos do Fundo de Coesão para serem gastos exclusivamente nos Estados-Membros elegíveis para financiamento por este fundo, como é o caso de Portugal. Uma vez que as novas regras visam simplificar a concessão de fundos a projetos prioritários nestes três setores e melhorar a integração dos países da coesão, eu só posso estar de acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pelos colegas Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet e Inés Ayala Sender debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Mecanismo Interligar a Europa. O Mecanismo Interligar a Europa visa concentrar recursos em projetos com valor acrescentado europeu no domínio das infraestruturas de transporte, energia e telecomunicações. Considero que criar um único instrumento que abranja os três setores vai reduzir as despesas administrativas da gestão do programa. Considero também fundamental potenciar e estimular as sinergias entre energia, transportes e telecomunicações. Uma gestão transparente e simplificada contribui para uma maior eficácia dos financiamentos europeus destinado às grandes prioridades políticas da União em matéria de transportes, de energia e TIC.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta de regulamento institui o Mecanismo Interligar a Europa e determina as condições, os métodos e os procedimentos para a concessão de assistência financeira da UE às redes transeuropeias, nomeadamente a projetos considerados de interesse comum no setor das infraestruturas de transporte, telecomunicações e energia. As verbas disponibilizadas para o Mecanismo são, assumidamente, uma pequena parte das necessidades de investimento identificadas. A opção, muito em voga, de “alavancagem” destas verbas encaminhará dinheiros públicos, principalmente, para grandes redes privadas e para as (bem nossas conhecidas) parcerias público-privadas. Porá o orçamento da UE a insuflar os mercados financeiros através dos miríficos “instrumentos financeiros inovadores”. Ademais, é uma evidência a concentração preferencial dos projetos “de interesse comum” nos grandes países do centro, em detrimento dos países da periferia. Serão retiradas verbas ao Fundo de Coesão para este Mecanismo, ao qual, assumidamente, subjazem objetivos de aprofundamento do mercado único. Este Mecanismo insere-se e contribui para a lógica de liberalização e privatização de setores estratégicos da economia. Satisfazendo predominantemente os interesses e necessidades de algumas grandes potências e dos seus grupos económicos, este Mecanismo acentuará, em lugar de combater, desigualdades e assimetrias. São razões mais do que suficientes para o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Nástroj zameraný na prepojenie Európy má ambíciu sústrediť prostriedky na európske projekty s pridanou hodnotou v oblasti dopravy, energetiky, telekomunikačnej infraštruktúry, a tým vytvoriť integrované európske siete. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť rovnaký výkon a vysoká úroveň predmetných infraštruktúr na celom území Európskej únie. Nástroj zjednodušuje a centralizuje prideľovanie fondov v tejto oblasti, Jeho cieľom je rozumné rozdelenie prostriedkov medzi priamou pomocou a novými finančnými nástrojmi, ako aj lepšie integrovať krajiny podporované v rámci politiky súdržnosti a to tak, že na časť fondov CEF sa budú uplatňovať pravidlá Kohézneho fondu v oblasti dopravy. To by malo zlepšiť konkurencieschopnosť v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií v Únii a návrat k udržateľnému, inkluzívnemu a vyrovnanému rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Lors des négociations avec le Conseil sur les réseaux de transports transeuropéens prioritaires (RTE-T), les Verts ont réussi à intégrer des nouveaux critères : durabilité, social (créateur d'emploi), nécessité d'une valeur ajoutée européenne (les projets financés ne pourraient pas l'être sans l'Europe). C'est très positif. J'ai cependant voté contre cet accord car il y a une inadéquation totale entre ces critères de durabilité et le fait de se concentrer uniquement sur 9 corridors, certes stratégiques, mais qui ont de forte chance d'être financés quoi qu'il en soit. Avec les 26 milliards d'euros provisionnés, des centaines de petits projets/infrastructures transfrontaliers pourraient être financés. Des projets qui ne seraient jamais financés sans l'apport de l'Europe. En cela, on peut parler d'une vraie plus-value européenne. Plutôt que de se concentrer sur des méga projets, le rôle de l'UE pourrait être différent.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Ich begrüße diese beiden Berichte zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ bzw. zum Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes ganz besonders, denn mit ihnen wird der europäische Mehrwert vor allem in den grenzüberschreitenden Gebieten gefördert. Bei der Umsetzung transeuropäischer Verkehrsnetze mangelt es oftmals an Geld, nicht selten auch an der Umsetzungsbereitschaft der Länder. Vor allem bei grenzüberschreitender Infrastruktur stellen sich die Länder oftmals die Frage, warum sie diese finanzieren sollen.

Diese Leitlinien der europäischen Verkehrsnetze und ihr Finanzierungsinstrument werden diese Umsetzung der Projekte stark vorantreiben, denn sie werden das gesamte Infrastrukturnetz und nicht nur einzelne Infrastrukturprojekte fördern und somit ein echtes Netzwerk schaffen. Durch die Verbesserung der Straßeninfrastruktur, den Ausbau bzw. die Modernisierung von Zugverbindungen sowie die Förderung von Wasserstraßen werden vor allem die Regionen und deren Bewohner immens von dieser europäischen Initiative profitieren.

Diese Investitionen – vor allem in den Verkehrssektor und somit in die Mobilität – entfalten dreifache Wirkung: die Planung und der Bau der Infrastruktur, die Vernetzung auf EU-Ebene und die Förderung ganzer Regionen stärken den Wirtschaftsstandort Europa sowie die territoriale Kohäsion. Das Netzwerk lässt Europa zusammenwachsen und bringt die Schaffung von Arbeitsplätzen mit sich.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car il permettra de développer les réseaux transeuropéens de transport, d'énergie et de télécommunication, et d'améliorer ainsi la cohésion économique et sociale de nos territoires.

L'accord trouvé entre les institutions permettra de doter le mécanisme d'interconnexion en Europe (MIE) d'une enveloppe globale de 33 milliards d'euros. Je regrette malgré tout la diminution de 17 milliards qu'accuse ce budget par rapport à la proposition initiale. Il s'agit pourtant d'infrastructures stratégiques pour notre économie! Les infrastructures financées en priorité devront présenter une forte valeur ajoutée au niveau de l'Union, être intelligentes, durables, et bénéficier à l'ensemble des États membres et de leurs régions.

Je me réjouis ainsi que le projet ferroviaire Lyon-Turin ait été retenu comme l'un des projets prioritaires dans le cadre du corridor "Méditerranée", ce qui permettra d'obtenir un important cofinancement européen. La ligne Lyon-Turin pour le fret et les voyageurs est en effet une infrastructure indispensable à l'attractivité du territoire alpin et un moteur de croissance, d'emploi et de compétitivité pour nos entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – L'adoption de ce rapport est particulièrement importante pour améliorer les liaisons transfrontalières et l'interopérabilité, c'est pourquoi je l'ai soutenue. Ce programme permettra aussi de soutenir le développement territorial et l'emploi, en modernisant les infrastructures européennes en matière d'énergie, en augmentant l'approvisionnement et en réduisant la dépendance à une source d'énergie spécifique. En matière de télécommunications, des actions pour le déploiement du haut débit pourront également bénéficier de financements européens, soit autant de moyens indispensables pour faire reculer les difficultés d'accès à l'internet pour tous, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Poparłam sprawozdanie dotyczące instrumentu „Łącząc Europę”, gdyż pomoże on w urzeczywistnieniu jednolitego rynku europejskiego. Ten rynek powinien dysponować inteligentnymi, zrównoważonymi i w pełni wzajemnie połączonymi sieciami transportowymi, energetycznymi i cyfrowymi. Dodatkowe fundusze na ten cel w wysokości 50 mld euro pozwolą na ukierunkowanie inwestycji w kluczową infrastrukturę, a także pomogą w tworzeniu nowych miejsc pracy i poprawią konkurencyjność Europy. Kwestią dyskusyjną może być wysokość tej kwoty, niemniej jednak jest ona ważnym wkładem na drodze do prawdziwego połączenia Unii Europejskiej.

Instrument „Łącząc Europę” będzie finansował projekty, dzięki którym uzupełnione zostaną brakujące połączenia w europejskiej strukturze energetycznej, transportowej i cyfrowej, a ma to ogromne znaczenie dla poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Transport jest bowiem kluczowym elementem dla połączenia wszystkich regionów Europy, umożliwia mobilność osób i towarów, przyczynia się zatem do zwiększenia możliwości korzystania z podstawowych swobód traktatowych. W kontekście infrastruktury energetycznej instrument ten przyczyni się do osiągnięcia większej niezależności od dostaw energii do Unii. Z kolei inwestycje w sieci szerokopasmowe pozwolą na stworzenie europejskiej infrastruktury usług cyfrowych, a także na stworzenie administracji elektronicznej, co przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki, a także osiągnięcia wyższego poziomu konkurencyjności.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Connecting Europe Facility which will do much to boost the European economy. I aim for Scotland to play a full role in Europe after next year’s independence referendum and the CEF will help Scotland fully contribute to and benefit from our continued EU membership.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui, nes naujas Europos infrastruktūros tinklų fondas padėtų užbaigti pagrindinius transeuropinių transporto, energetikos ir telekomunikacijų jungčių projektus. Šiuo reglamentu sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė, kuria nustatomos Sąjungos finansinės paramos teikimo transeuropiniams tinklams, siekiant remti transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūros sektorių bendro intereso projektus ir išnaudoti galimą tų sektorių sinergiją, sąlygos, metodai ir procedūros. Juo taip pat nustatomas išteklių, kurie turi būti skiriami pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, paskirstymas. Tarp prioritetinių projektų, kuriems bus teikiamas ES finansavimas, numatyti ir projektai, skirti panaikinti Baltijos valstybių energetinę izoliaciją: Baltijos energijos rinkos elektros jungčių planas ir Baltijos energijos rinkos dujų jungčių planas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mes collègues Dominique Riquet, Adina-Ioana Valean et Ines Ayala Sender qui vise à accélérer l'investissement dans les réseaux trans-européens de transport, d'énergie et de télécommunication par le biais d'un mécanisme spécifique. Celui-ci est doté d'un budget de 33 milliards d'euros, dont 26 milliards pour les transports, 1 milliards pour les télécommunications et 6 milliards pour l'énergie. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report because I strongly believe that concentrating resources on projects in the field of transport, energy, and telecommunications infrastructure will help create integrated European networks that ensure the high-performance of that infrastructure throughout the EU. I believe that this is important in the field of energy in particular. Infrastructure development poses several challenges for the EU in the coming years. We must focus on solidarity in the field of security of EU energy supplies and on launching intelligent and better performing energy-saving networks. We have seen how energy can be used as a political tool. This is why the EU must have a strong and unified position in this regard. Integrated and efficient infrastructure will help us do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Il meccanismo per collegare l'Europa rappresenta il principale strumento che l'UE possiede per poter finanziare tutti quei progetti che contribuiscono alla crescita e alla competitività nel settore dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Ho espresso voto favorevole poiché credo sia fondamentale fornire al settore dell'ingegneria dei trasporti pubblici dei mezzi necessari all'attuazione dei progetti infrastrutturali, oltre che stimolare la ricerca, l'innovazione, il trasferimento delle tecnologie e lo sviluppo; ritengo, infine, che si debba puntare al raggiungimento di obiettivi ambiziosi in tema di sistemi di trasporto, di energia e di telecomunicazioni che siano solidi, efficaci ed affidabili, in grado quindi di consentire all'Unione di competere con le potenze emergenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Instrument ,,Łącząc Europę” ma na celu finansowanie inwestycji w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji w latach 2014–2020 z budżetu UE w formie dotacji i instrumentów finansowych, które będą wspierały projekty kluczowe dla rozwoju infrastruktury. W ramach transportu środki te zostaną przeznaczone głównie na finansowanie brakujących elementów europejskiej sieci transportowej, szczególnie połączeń transgranicznych, i usunięcie tzw. ,,wąskich gardeł”. Powstanie dziewięć kluczowych multimodalnych korytarzy transportowych obejmujących zrównoważone środki transportu, takie jak: kolej, żegluga śródlądowa i tzw. ,,autostrady morskie”, a w ich ramach wzmocniony zostanie także proces integracji portów, lotnisk i platform logistycznych. Od 2014 roku dla Polski dostępne będzie w ramach tego instrumentu do 7 miliardów euro. Ponadto poziom dofinansowania wzrośnie do 85%, co w praktyce oznacza, że Bruksela będzie płaciła za polską infrastrukturę. Jest ona najważniejszym warunkiem wstępnym niezbędnym do wygenerowania trwałego, zrównoważonego i inteligentnego wzrostu gospodarczego, obejmującego nie tylko wszystkie państwa członkowskie, ale i grupy społeczne. Polska, jako największy beneficjent tych funduszy, będzie miała unikalną szansę dogonienia czołowych europejskich gospodarek.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Vorbim tot mai mult de strategia Europa 2020 și de creștere eficientă, dar uităm că doar o mică parte din punctele cheie de dezvoltare economică (cum ar fi aeroporturile sau porturile) sunt legate în mod direct la rețeaua feroviară. Fără o interconectare și integrare a tuturor regiunilor din Uniune, în special în domeniile transporturilor, energiei și telecomunicațiilor, creșterea economică a Uniunii se va plafona rapid, împiedicându-ne să atingem obiectivele propuse. Numai prin investiții inteligente în infrastructură ne vom putea îndrepta spre creștere economică sustenabilă. De aceea, consider necesar ca investițiile în infrastructura Uniunii să se axeze pe câteva proiecte-cheie care asigură un maxim de valoare adăugată și consider binevenită adoptarea mecanismului Conectarea Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Abbiamo accolto oggi, in seduta plenaria, la relazione sulla proposta di regolamento in materia di collegamenti transeuropei. Il programma "Collegare l'Europa" (CEF) sarà volto ad accelerare i finanziamenti per il completamento delle infrastrutture nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, migliorando, in tal modo, la mobilità dei cittadini, dei beni e dei servizi in tutta l'Unione europea. È importante sottolineare che questo progetto avrà lo scopo di creare sistemi di trasporto sempre più affidabili, robusti ed efficaci, rendendoli competitivi a livello globale ed eliminando i mosaici di approcci nazionali attualmente esistenti. Per questo motivo, occorre che l'Unione europea e le sue istituzioni cooperino sinergicamente, rafforzando le proprie ambizioni in rapporto ai grandi progetti di infrastrutture, come la rete centrale multimodale TEN-T (trasporto transeuropeo di strada-acqua-aria-rotaia), poiché contribuiranno non solo a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale ma soprattutto perché favoriranno l'incremento dei livelli occupazionali in tutti gli Stati membri UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe qui vise à accélérer l’investissement dans les réseaux transeuropéens de transport, d’énergie et de télécommunications. L’investissement de 23 milliards d’euros sur la période 2014-2020 permettra une contribution importante à la croissance économique européenne et à la création d’emplois par l’investissement dans les réseaux de transport, d’énergie et de télécommunication. Ces éléments sont cruciaux pour le marché intérieur et permettront d’améliorer la mobilité transfrontalière, l’interconnexion des réseaux d’énergie pour diversifier l’approvisionnement en gaz et étudier la possibilité du transport d’énergies renouvelables.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport traite du "mécanisme pour l'interconnexion en Europe" (MIE) et définit les règles et procédures communes pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux réseaux transeuropéens dans trois grands domaines: les transports, l'énergie et les télécommunications. Ces secteurs relèvent au premier chef de l'intérêt général européen. Or, la Commission ne vise pas l'utilité sociale et écologique des projets financés mais l'achèvement du marché intérieur et la compétitivité. Les objectifs visés ne sont pas les bons. Les moyens mis en œuvre pour les réaliser non plus, puisqu'il est prévu de s'en remettre pour une grande partie à des partenariats public-privé. Loin de remettre en cause ces logiques, les rapporteurs du texte l'encouragent. Ils évoquent le manque de moyens publics pour inviter non pas à augmenter ces moyens, mais à faire le tri dans les projets et donc à ne pas en réaliser une partie. Il faut revoir toute cette logique et mettre en œuvre une véritable planification écologique au service de l'intérêt général humain. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − The Connecting Europe Facility (CEF) will be the new common financing instrument for three EU infrastructure networks: transport, energy and telecommunications. I agree that the CEF is a crucial and strategic instrument in the next multiannual financial framework for investing in growth and jobs and for overcoming the current economic crisis and I have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe porque, pese a que introduce importante conexiones en las infraestructuras en nuestro país, permite la entrada masiva de las grandes compañías privadas del sector de la construcción en el desarrollo de estas redes. Este informe introduce los planes de conexión entre las diferentes regiones europeas, desde transporte rodado a gaseoductos, involucrando a las comisiones de Transporte e Industria y Energía. El resultado de las negociaciones en dichos comités ofrecen un resultado que ignora las realidades específicas de cada Estado miembro, que puede necesitar un tipo concreto de transporte, para desarrollar los corredores multimodales que permitan ofrecer contratos multimillonarios a las grandes compañías del sector e ignorando sus impactos ambientales. Pese a que apuesta por algunas conexiones que consideramos fundamentales, no he votado a favor debido a todo lo anteriormente expuesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l’accord conclu avec les États membres sur le nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Cet accord, qui accorde 29,3 milliards d’euro (2014 – 2020) pour améliorer les réseaux de communication et télécommunication en Europe, est la seule politique de croissance dans le budget européen. Il est nécessaire d’être créatif pour combattre la crise et résoudre les différents conflits. L'objectif du MIE est d'accélérer le financement pour achever des réseaux transeuropéens importants en matière de transports, d'énergie et de télécommunications. Cet instrument est un outil qui permettra de relancer notre compétitivité et de jeter les bases pour relancer notre croissance. Lors d'un vote distinct, j’ai également approuvé les lignes directrices du développement du réseau transeuropéen de transport. Il est important de mettre en œuvre ensemble un réseau interconnecté qui fonctionne. En réalisant des projets porteurs d'avenir, des investissements cohérents, nous donnons une image positive de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ a dosahovanie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu je neodmysliteľne späté s budovaním modernej infraštruktúry vo všetkých regiónoch Únie. Nové prepojenia zvýšia a zrýchlia mobilitu osôb, tovaru, služieb a inovácií na vnútornom trhu, ktorý potrebuje oživenie. V tomto kontexte by som chcel zdôrazniť potrebu realizácie cezhraničných dopravných projektov s vysokou pridanou hodnotou, akým je napríklad v karpatskom regióne vybudovanie chýbajúceho dopravného koridoru, ktorý by sa tiahol zo severu na juh teda od Baltského mora až Egejské a Čierne more. Úplne súhlasím s tvrdením, že Únia by mala byť ambicióznejšia, čo sa týka hlavných európskych infraštruktúrnych projektov. Zložitosť a rozsah týchto projektov sú také, že existujúce právne a rozpočtové pravidlá, ako aj samotný doposiaľ vyčlenený rozpočet by sa mali primerane prispôsobiť potrebe ich realizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour because I think that smart investment in Europe’s infrastructure ensures a more cohesive EU and promotes sustainable jobs and growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritariu šiam dokumentui, kuriame siūloma sukurti naują integruotą investavimo į ES transporto, energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūros prioritetus priemonę – Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Akivaizdu, kad yra reikalingas naujas instrumentas, skirtas viešiesiems finansams stabilizuoti, ir taip pat priemonės, skatinančios ES konkurencingumo didinimą. Kartu ši priemonė svarbi tuo, kad Baltijos energijos rinkos (konkrečiai elektros ir dujų jungčių planai) laikomi prioritetiniais. Nuosekliai įgyvendinant šias priemones, bus naikinamos energetinės salos, o kartu bus stiprinama ES infrastruktūrų kokybė bei visos ES energetinė nepriklausomybė.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. − The Connecting Europe Facility (CEF) offers real potential in terms of developing the EUʼs transport, telecommunications and energy networks. In one of the most significant economic crises to hit the EU, no sector has been immune to cost pressures. Nevertheless, developing a genuine European transport infrastructure policy requires improvements to interoperability and infrastructure. While an additional EUR 8 billion of transport funding for the 2014-2020 period may seem out of step with austerity measures, the potential economic benefits of the TEN-T package are vast. In my constituency, the opportunities to avail of CEF funds for roads in areas with isolated networks and for funding projects on both core and comprehensive networks will offer a much needed boost to local transport infrastructure. The challenge for Northern Ireland will be to meet the 2030 and 2050 deadlines for these networks. The CEF is not of course restricted to transport. Improvements in telecommunications and energy networks can also benefit the local population, attracting new investments and expanding existing enterprises. While it is disappointing that the Londonderry to Belfast connection is not included as a core network, overall the CEF package is a very good result for Northern Ireland.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Mechanizm „Łącząc Europę” traktować należy jako jeden z najważniejszych instrumentów umożliwiających wzrost gospodarczy w Europie. Rozporządzenie w sprawie CEF ma na celu stworzenie nowego, zintegrowanego instrumentu wspierającego inwestycje w zakresie priorytetowej infrastruktury UE w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. CEF przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim, zapewniając równy dostęp do rynku wewnętrznego i przyspieszając rozwój infrastruktury potrzebny UE. Mechanizm ten stwarza „europejską wartość dodaną”, ponieważ przyczynia się do budowy linii kolejowych, lotnisk, portów, połączeń transportu morskiego, sieci energetycznych, gazo- i ropociągów, jak również do budowy systemów inteligentnego transportu oraz sieci komunikacyjnych o szybkich łączach.

Inicjatywa „Łącząc Europę” ma również na celu budowę brakujących elementów sieci oraz eliminację barier w długodystansowych przepływach transportu, energii i telekomunikacji, co dla rozwoju Polski jest zadaniem priorytetowym. Proponowana inwestycja przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo poprawi warunki podróży i pracy dla milionów obywateli Unii, a także pozytywnie wpłynie na rozwój nowych inwestycji. W dzisiejszych czasach, gdy gospodarka światowa stwarza coraz większą konkurencję, Europa nie może pozwolić sobie na opóźnienie w rozwoju własnych sieci infrastruktury. Wspólne działanie na poziomie UE pozwoli Europejczykom zmierzyć się w sposób skuteczny z konkurencją na rynku światowym. W pełni popieram omawianą inicjatywę.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Aucune des priorités retenues ne permet de prendre en compte les spécificités des Régions Ultrapériphériques. Pas besoin donc de décrire plus loin pourquoi ce mécanisme est un mécanisme d'interconnexion partielle et parcellaire. Devant cette inégalité de traitement, j’ai donc voté sans concession contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il CEF, meccanismo per collegare l'Europa, è stato appena approvato in Parlamento. Anch'io ho espresso il mio parere favorevole dato che si tratta di uno strumento per sostenere le infrastrutture europee nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. In concreto si tratta di un'assistenza dell'UE alle reti di trasporto trans-europee attraverso finanziamenti mirati in grado di rinnovare, monitorare, sviluppare e gestire responsabilmente le reti europee generando crescita, sostegno e cooperazione tra i paesi dell'Unione in cui passano i 9 principali corridoi. L'assistenza finanziaria dell'UE sarà concessa attraverso un supporto diretto a seconda del valore del progetto e attraverso project bond così da coinvolgere imprese private e mobilitare il mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − I voted in favour of the Connecting Europe Facility in order to ensure a more cohesive EU by promoting smart investment in European infrastructure for the period 2014-2020. The European Union has put in place an investment-friendly regulatory framework for telecommunications to encourage investment in Internet infrastructure. In this CEF instrument there are three sectors of major importance for the future of the Union and the European citizens, namely: transport, energy, and telecommunications; all of them could make a weighty contribution to achieving growth and competitiveness and reaching the EU 2020 strategic targets, as long as EU uses efficiently funds from the EU budget in the form of grants and financial instruments to help promote selected projects of European interest, without undermining the fact that there are regional territories and countries that lack skills and incentives and therefore need special focus. Budgetary and operational resources should be allocated to the Facility in the next MFF so that this mechanism can contribute towards returning the EU to the path of sustainable, inclusive and balanced growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα τον κανονισμό, ο οποίος επικεντρώνεται σε έργα υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στον τομέα των υποδομών των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Αυτό που επιδιώκεται είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων διευρωπαϊκών δικτύων που θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, ο κανονισμός παρέχει, ως προς τον σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών, τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση των έργων υποδομής, ενθαρρύνει την έρευνα, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη (οικονομική και επιχειρησιακή) και επιδιώκει να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αποκτήσει αποδοτικά και αξιόπιστα συστήματα μεταφοράς, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O regulamento que propõe a criação de um Mecanismo para Interligar a Europa visa concentrar recursos em projetos com valor acrescentado europeu no domínio das infraestruturas de transporte, energia e telecomunicações para a criação de redes europeias integradas, garantindo um desempenho equitativo e de alto nível dessas infraestruturas em todo o território da União, centralizar, simplificar e condicionar a concessão de fundos atribuídos ao presente regulamento em toda a União, explorando simultaneamente as sinergias entre os três setores, partilhar judiciosamente os recursos entre as ajudas diretas e a participação de novos instrumentos financeiros, associando o mercado e multiplicando a eficácia dos créditos europeus, e melhorar a integração dos países da coesão no plano financeiro, técnico e operacional, integrando parte dos fundos do MIE ao abrigo das regras do fundo de coesão no domínio dos transportes. Em face do exposto e por concordar com todos estes objetivos e atento o potencial para os Açores, nomeadamente a criação de uma de rede de transporte marítimo comercial, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − The Connecting Europe Facility seeks to establish integrated networks in the field of transport, energy and telecommunications infrastructure throughout the European Union. Integrating these networks and centralising the EU financing allocation will significantly reduce administrative costs and stimulate potential synergies between these fields, which contribute to economic growth and competitiveness, and this is consistent with our long-term strategy of pursuing sustainable, inclusive and balanced growth. Therefore, I support the rapporteur’s position and voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Il est indispensable que l'Union européenne soit synonyme de politique de transports. C'est une réalisation que les citoyens, notamment en France, attendent depuis longtemps. Il faut pour ce faire identifier des axes prioritaires pour structurer convenablement le territoire européen. C'est chose faite aujourd'hui, tant en termes d'axes prioritaires que de moyens mis sur la table. Il faut maintenant déployer les fonds disponibles de la manière la plus opportune afin qu'ils soient utilisés à bon escient. L'Europe ne doit plus saupoudrer ses fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (PPE), par écrit. – Avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, l'Europe se dote d'un nouvel outil en faveur de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité. L'investissement dans les infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunication devrait stimuler l'embauche au moment des travaux de construction, créer des opportunités d'exploitation lors de la mise en service, et accroître l'attractivité des régions concernées. En promouvant l'interopérabilité des réseaux d'électricité et de gaz, le texte devrait contribuer à réduire l'insécurité énergétique des États membres. En stimulant le recours aux systèmes de transport intelligent, il contribuera au développement harmonieux du trafic en Europe. J'ai donc voté en faveur du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, d'autant qu'il œuvre puissamment à l'intégration européenne et à la mise en place d'infrastructures durables. Mon seul regret sera la faiblesse de l'enveloppe budgétaire accordée à ce dispositif (33 milliards d'euros au lieu des 50 demandés), qui ne sera que faiblement compensée par l'utilisation des instruments financiers innovants, restreinte par la volonté des États membres, malgré leur capacité à lever des fonds privés en faveur de projets répondant à nos priorités politiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con questo accordo sarà possibile accelerare il finanziamento per completare le infrastrutture nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni in tutti gli Stati Membri. Con un bilancio complessivo di circa 29,3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, finalmente ci saranno risorse certe in grado di migliorare i collegamenti transfrontalieri ed eliminare le strozzature. Quella di oggi rappresenta una scelta lungimirante che sarà in grado di rilanciare l'economia continentale nel lungo periodo, modernizzando ed espandendo le infrastrutture energetiche ed aumentando la sicurezza degli approvvigionamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Ce règlement a pour objectif de centraliser, simplifier et conditionner l'octroi des fonds dans le domaine des infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunication, en vue de soutenir la création de réseaux européens intégrés. Pour ma part, je pense qu'il est fondamental de traduire concrètement les libertés accordées par le marché intérieur dans ces domaines. Par exemple, comment assurer la libre-circulation des personnes si nos réseaux ferroviaires ne sont pas aisément compatibles? Comment continuer de diminuer les frais d'itinérance des réseaux mobiles sans faciliter leur connexion internationale?

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την πρόταση κανονισμού διότι διευκολύνει την διασύνδεση της Ευρώπης. Έργα όπως αυτά που καλύπτει ο εν λόγω κανονισμός στον τομέα των υποδομών, των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, θα προσδώσουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα διασφαλίσουν αποτελεσματικές και αποδοτικές μεταφορικές διασυνδέσεις, οι οποίες θα προωθήσουν την ισοδύναμη ανάπτυξη όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών, την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, αλλά και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della presente relazione perché ritengo che al fine di realizzare un'Europa più integrata ed efficiente sotto il profilo delle risorse sia necessario eliminare gli ostacoli principali alla realizzazione di un mercato unico dell'energia e puntare sul digitale come strumento per l'innovazione e la crescita attraverso il sostegno alla realizzazione della banda larga più rapida del mondo entro il 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Toetasin tänasel täiskogu istungil Euroopa ühendamise rahastut, mis on uus ELi finantsinstrument, mis on osa mitmeaastasest finantsraamistikust 2014–2020. Euroopa ühendamise rahastu sisaldab endas Euroopa füüsiliseks ühendamiseks olulisi investeeringuid. See rahastu on väga oluline investeering transpordi, telekommunikatsiooni ja energia sektorisse, kiirendades investeerimist üleeuroopalistesse võrkudesse läbi avaliku ja erasektori poolse rahastamise. Toetan igati 10 miljardi euro ümberpaigutamist Ühtekuuluvusfondist transpordi, telekommunikatsiooni ja energia valdkonna projektide elluviimiseks, kuna see aitab kaasa mitmete oluliste projektide abil ELi kiiremale ühendamisele ja tehnilise taristu ühtlustamisele. 10 miljardi euro investeerimise abil saame alustada põhivõrgustiku korrastamist ja loomist. Eriti oluline on investeering Ida-Euroopa riikidele, kuna annab võimaluse luua ühenduse nii Kesk-Euroopaga kui ka parema ja kiirema ligipääsu Lääne-Euroopasse. See aitab ka vähendada Balti regiooni praegust isolatsiooni. Ühtlasi pooldan seda, et finantsinstrumendiga on loodud võimalus taotleda abi kindlaks määratud piiriüleste projektide rahastamiseks, mida mitmetes liikmesriikides keerulisest majandusolukorrast tingituna poleks ilma Euroopa Liidu toetuseta võimalik ellu viia. Euroopa ühendamise rahastu võimaldab ühtekuuluvusmaadel saada 85%list Euroopa Liidu poolset abi projektide finantseerimisel. Toetan Euroopa ühendamise rahastut ka seetõttu, et see aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele Euroopas, eelkõige kaasaegsete ühenduste loomisele erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − El programa “Conectar Europa” es el nuevo instrumento de financiación que abarca las redes de infraestructuras en transporte, energía y telecomunicaciones transeuropeas. La principal novedad, que celebro con entusiasmo, está en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y su nueva lista de proyectos prioritarios: incluye nueve corredores multimodales y transfronterizos, entre los que se encuentra el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico; ambos con presencia de ciudades catalanas y españolas. Como método de financiación se ha apostado por la cooperación entre la UE, que financia el 40 por ciento, y los Estados miembros, con mejor acceso al Banco Europeo de Inversiones para este proyecto en particular, y los inversores privados. A pesar de que se destine menos presupuesto de lo previsto inicialmente por la Comisión para este proyecto, secundo esta extensión del Mercado Único que reportará grandes beneficios comerciales y de inversión a Cataluña y España. Por último, quiero instar a los Estados miembros -en especial a España y Francia- a priorizar la infraestructura del Corredor Mediterráneo como potencial salida de la crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il "meccanismo per collegare l'Europa" finanzierà progetti che completano i collegamenti mancanti delle reti in questione e renderà l’economia europea più verde, grazie all’introduzione di modi di trasporto meno inquinanti, collegamenti a fascia larga ad alta velocità e un uso più esteso delle energie rinnovabili in linea con la strategia Europa 2020. Oltre a ciò, il finanziamento delle reti energetiche renderà più integrato il mercato interno dell'energia, riducendo la dipendenza energetica dell'UE e rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti. Ponendo l’accento su reti di trasporto, di energia e digitali intelligenti, sostenibili e totalmente interconnesse, il meccanismo per collegare l'Europa contribuirà a completare il mercato unico europeo. Per questi motivi esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Napriek tomu, že európsky trh s tovarom a službami sa vyznačuje vysokou mierou integrácie, hospodárska a finančná kríza vyvolala určité kritické preskúmanie fungovania trhov a priniesla obnovený záujem o potrebu investovania do infraštruktúry. Aj napriek tomu, že v posledných desiatich rokoch mali výdavky na infraštruktúru v Európe klesajúci trend, myslím si, že vzniká vhodná príležitosť na opätovné investovanie do infraštruktúry presahujúcej štátne hranice. Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo dopravné energetické a digitálne siete vzájomne prepojené v rámci jednotného európskeho trhu považujem za základný kameň integrácie a trvalo udržateľného rastu Európy. Som presvedčená, že nástroj ,,Spájame Európu“ sa môže stať veľmi dôležitým prvkom na všetkých úrovniach politík, ktorý podporí realizáciu projektov zameraných na rozvoj a výstavbu novej alebo modernizáciu existujúcej infraštruktúry v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií. Očakávam, že tento nástroj sa stane prínosom pre celú EÚ a umožní Únii dosiahnuť ciele, ktoré si vytýčila v rámci stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Poštovani predsjedniče, Instrument za povezivanje Europe važan je alat za ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta u EU-u kroz ulaganja u prometnu, energetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu. Rekao bih čak da je ključan za funkcioniranje jedinstvenog tržišta Unije.

Zato podržavam ovo izvješće i izrazito mi je drago što će se u financiranje ovog važnog instrumenta uložiti 23 milijarde EUR u razdoblju 2014. – 2020. u usporedbi s dosadašnjih 8 milijardi EUR. Međutim, moram napomenuti kako mi je osobno teško govoriti o prioritetima navedenim u programu glede izgradnje prometne infrastrukture, a u cilju boljeg prekograničnog povezivanja, kada je u Hrvatskoj, članici EU-a, jedan povijesni grad poput Dubrovnika prometno izoliran od ostatka Hrvatske i Europske unije. Ovo nije hrvatski problem. Ovo je europski problem. Nedopustivo je da u 21. stoljeću Europska unija nije prometno povezana cestovnim putem.

Podržat ću ovo izvješće zato što je 30 prioriteta financiranja određeno mnogo prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, ali apeliram na Komisiju, Vijeće i na Europski parlament da prvom prilikom u prioritete izgradnje transportne mreže od važnosti za cijeli EU uvrste izgradnju infrastrukture koja će povezati Dubrovnik s ostatkom Europe i omogućiti Dubrovkinjama i Dubrovčanima slobodu kretanja, koju imaju ostali građani EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Investment in infrastructure projects in the fields of transport, energy and telecommunications offers the opportunity to provide real boosts to the economic competitiveness of regions right across the European Union, and so I am pleased to see the European Union budget allocating funds to such projects via this Connecting Europe Facility.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé pour ce texte. Lors des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel, nous devrons avant tout être attentifs à ce que des moyens budgétaires et opérationnels significatifs soient affectés à ce mécanisme. L'affaiblissement de ces moyens viderait le dispositif de son contenu et compromettrait gravement les politiques de croissance et de compétitivité de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O CEF é um instrumento financeiro pan-europeu, que pretende concretizar o espaço único europeu dos transportes. Com o objectivo de flexibilizar e facilitar o acesso ao financiamento, em coordenação com os fundos estruturais e de investimento, o CEF apresenta uma rede dual, com objetivos, prazos e financiamento específicos para as redes principal e secundária. Conhecendo as dificuldades de execução de projetos de grande envergadura, por parte dos países de coesão, foram alocados especificamente 10 mil milhões de euros para o CEF a serem utilizados unicamente na rede principal e/ou em ações horizontais nos países elegíveis. Não tendo na rede principal as suas infraestruturas, a Madeira terá acesso ao financiamento do CEF a partir dos instrumentos financeiros inovadores. Por esta razão, vejo este instrumento financeiro como um complemento do FEDER e do fundo de coesão, uma vez que enquanto os primeiros apoiarão os investimentos nas infraestruturas de transportes, o CEF permitirá o apoio aos sistemas de transporte e inteligência, que aumentam a eficiência e segurança dos mesmos, e a ações de apoio às autoestradas do mar.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament de instituire a mecanismului Conectarea Europei(MCE). Prin intermediul MCE se vor investi, în perioada 2014-2020, 29 de miliarde de EUR, din care 23 miliarde EUR pentru modernizarea infrastructurii de transport, 5 miliarde EUR pentru modernizarea infrastructurii energetice si 1 miliard EUR pentru investiții în rețelele de bandă largă rapide și ultrarapide și în serviciile digitale paneuropene. MCE va fi gestionat centralizat, iar pentru sectorul transporturilor, 10 miliarde EUR vor fi rezervate în cadrul Fondului de coeziune, pentru statele membre de coeziune, printre care și Romania. Regulamentul include amendamente prin intermediul cărora susțin dezvoltarea transportului pe căile navigabile, in special pe Dunăre. Astfel, susțin investițiile aferente dezvoltării transportului naval, in special pentru lucrări și studii la o serie de tronsoane și eliminarea blocajelor existente, modernizarea porturilor pe apele navigabile interioare, asigurarea de conexiuni cu hinterlandul pentru Canalul Main–Dunăre (Kelheim-Constanța/Midia/Sulina).

Regret faptul că amendamentele de la 136 la 139 nu au fost supuse la vot. Prin aceste amendamente am cerut includerea secțiunii Buzău - Brăila - Galați în rețeaua centrală rutieră și feroviară și adăugarea rutei Via Carpathia la lista coridoarelor de transport și, de asemenea, am cerut includerea secțiunii Galați - Giurgiulești, inclusiv cu centura ocolitoare a municipiului Galați, în rețeaua rutieră centrală.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Kao zastupnica iz Hrvatske, moram izraziti zadovoljstvo što prijedlog ide na ruku državama članicama koje zadovoljavaju kriterije za potporu iz kohezijskog fonda i koje će kroz ovaj prijedlog moći realizirati važne infrastrukturne projekte, s obzirom da je u većini slučajeva maksimalan iznos sufinanciranja EU-a za projekte unutar ove alokacije 80 – 85 %. Ne potkopavajući princip supsidijarnosti, Instrument za povezivanje Europe postavlja uvjete, metode i procedure kojima se omogućuje financijska pomoć u sektoru transeuropskih mreža, u ciljem podupiranja projekata od zajedničkog interesa na području prijevoza, energetike i telekomunikacijske infrastrukture. Glasovala sam za ovaj prijedlog zato što sadržava uravnotežen princip financiranja infrastrukturnih projekata te omogućuje kreiranje infrastrukture s najvišom razinom dodane europske vrijednosti, ali u isto vrijeme ostavlja dovoljan prostor državama članicama da same odluče koje su njihove specifične infrastrukturne potrebe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − I welcome the agreement on the Multinational Financial Framework (MFF), and the budget for the Connecting Europe Facility (CEF). We would, of course, need more money in order to realise all of the 30 core priority projects by 2030. I really hope the resources agreed in the deal on the MFF will allow us to achieve some of the aims identified: hopefully those with most European added value and based on a cost-benefit analysis!

The new EU infrastructure policy aims to create a real network and no longer focuses on isolated projects. The new regulation provides for deadlines to make sure that all projects contributing to the core transport network are implemented as a priority. Let us hope that the dates of 2030 for the core network and 2050 for the comprehensive network are met.

From the beginning I have welcomed recognition of the need to reinforce the EU transport network, in particular by filling in missing cross-border links between Catalonia and France and removing administrative and technical bottlenecks caused, for example, by factors like the different railway gauges that exist in Spain. I would like to stress once again the need to focus on European added-value projects, and most importantly the need for a detailed cost-benefit analysis for every project on the table.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I have voted in favour of the Connecting Europe Facility. I did so because I support funding for key transport infrastructure projects, which will improve cross-border connections, remove bottlenecks and bridge gaps and improve the general interoperability of Europe. I believe in supporting the core transport networks within Europe, with valuable projects which focus on traffic management systems. I also hope that the Connecting Europe Facility will make strides towards modernising and expanding the energy infrastructure within Europe, whilst simultaneously enhancing the security of Europe’s energy supply.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Evropský parlament přijal rozhodnutí o podobě transevropských dopravních sítí a souvisejících investic do dopravní infrastruktury. Pro následujících sedm let se počítá s investicemi do dopravy ve výši více než 26 miliard euro, což je pro Českou republiku dobrá zpráva. Tzv. nástroj pro propojení Evropy spolu s dojednanou mapou transevropských dopravních sítí totiž mohou významně pomoci dobudovat páteřní infrastrukturu, která je v porovnání s členskými státy západně od našich hranic stále nedostatečná. Obzvláště dobrou zprávou je, že se dopředu počítá s podporou neustále oddalovaných staveb jako napojení dálnice D11 na Polsko, vybudování severního spojení Praha–Ostrava vedoucího po R35/R55 přes Hradec Králové, dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic a dále do Lince či se stavbou vysokorychlostních železničních spojení na Německo a Polsko. Hlasoval jsem proto pro.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), in writing. − In view of the 5th Assessment Report from the International Panel on Climate Change, none can reasonably deny that we are already seeing the effects of manmade climate change. Melting ice caps, rising sea levels and more frequent extreme weather events such as the last weekend’s Typhoon Haiyan and the storm which buffeted Sardinia yesterday: all are consistent with the science of climate change currently under examination in Warsaw. That is why an amendment crafted in this House – to the part of the Connecting Europe Facility which deals with energy interconnections – is so important. It means we will spend the lion’s share of this budget on electricity rather than oil and gas connections. The English writer HG Wells maintained that human history is increasingly a race between education and catastrophe. He is right. Unless we make the switch from fossil fuels to clean energy sources we have no chance of mitigating climate change. In order to do that we need trans-European electricity distribution networks – a smart supergrid, if you like – to exploit renewable energy sources and to balance supply and demand. Commissioner Kallas’s Connecting Europe Facility will help deliver this.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Fazilität „Connecting Europe“ dient als Instrument für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union auf globaler Ebene und ermöglicht gleichermaßen eine Synergie aus Energie, Verkehr und Telekommunikationstechnologien, die den einzelnen Staaten mehr Möglichkeiten zur Teilhabe bietet und vor allem für entlegenere Gebiete und Regionen bessere Verbindungen nach außen bietet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − CEF, czyli „Łącząc Europę”, to pomysł Komisji Europejskiej. Ma to być specjalny instrument, który od przyszłego roku będzie finansował budowę ogólnoeuropejskiej infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Ale „Łącząc Europę” Unię podzieliło. Poszło o pieniądze. Komisja zaproponowała, aby w wartym 50 mld euro budżecie 10 mld euro pochodziło ze środków przyznanych poszczególnym państwom członkowskim. Jednocześnie przy podziale dotacji decydowałyby konkursy. Pieniądze trafiłyby do tego kraju, który zaproponowałby najlepszy projekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) mira ad accelerare il finanziamento per completare le infrastrutture dell'Unione nei settori trasporti, energia e telecomunicazioni e definire le linee guida per lo sviluppo della rete TEN-T. Il CEF, che avrà un bilancio complessivo di 29 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, punterà a migliorare la mobilità dei cittadini, dei beni e dei servizi sul territorio dell'Unione e contribuirà a risolvere l'annosa questione dei collegamenti mancanti. Lo strumento di finanziamento permetterà, inoltre, di sviluppare ferrovie sostenibili e implementare le cosiddetta "autostrade del mare", fornendo un servizio utilissimo per tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. − Panāktā Padomes un Eiropas Parlamenta vienošanās ir atbalstāma. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) izveide ir vēsturisks notikums — tā ir pirmā reize ES vēsturē, kad tiks paredzēts tik liels finansējuma apjoms ES mēroga nozīmes transporta, enerģētikas un telekomunikāciju infrastruktūras projektiem. CEF ir ļoti būtisks instruments ES vienotā tirgus izveidē un modernu transporta, enerģētikas un telekomunikāciju savienojumu nodrošināšanā starp ES dalībvalstīm. Īpaši svarīgas ir šā instrumenta sniegtās iespējas ES austrumu daļas valstīm, kurām vēsturiski trūkst savienojumu ar ES rietumu daļu. Cerams, ka līdz ar CEF ieviešanu tiks īstenoti visai ES kopumā nozīmīgi pārrobežu projekti, kuri citādi varētu kavēties vai tikt atcelti dalībvalstu ierobežoto finanšu dēļ. Latvijai CEF iedzīvināšana, pirmkārt, nozīmēs "Rail Baltica" otrās kārtas jeb ātrgaitas dzelzceļa projekta īstenošanu, kas ir iekļauts ES transporta pamattīklā Ziemeļu jūras - Baltijas koridora ietvaros. ES jaunajām dalībvalstīm, kuru finanšu iespējas ne tuvu nav tik lielas kā ES donorvalstīm, ārkārtīgi nozīmīga ir Kohēzijas fonda līdzekļu piesaiste CEF, kas konkrētiem kohēzijas valstu transporta projektiem ļaus saņemt līdz pat 85 % ES finansējuma. Būtiski, ka CEF naudu iespējams izmantot arī projektiem enerģijas piegāžu diversifikācijai un īpaši t.s. "enerģijas salu" likvidēšanai. Latvija šo finansējumu varētu izmantot sašķidrinātās gāzes termināla izbūvei, tā radot konkurenci "Gazprom" monopolam mūsu tirgū.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A proposta de regulamento institui o Mecanismo Interligar a Europa e determina as condições para a concessão de assistência financeira da União às redes transeuropeias, nomeadamente a projetos considerados de interesse comum no sector das infraestruturas de transporte, telecomunicações e energia. Os objetivos englobam a redução de 20 % das emissões de GEE comparativamente a 1990, um aumento de 20 % na eficiência energética e um aumento para 20 % da quota das energias renováveis até 2020, aspetos que não deixam de ser importantes. Este regulamento estabelece também a repartição dos recursos no âmbito do quadro financeiro plurianual 2014-2020, que, dos 33,242 milhões de euros atribuídos ao mecanismo, distribui ao setor da energia 5,850 milhões de euros, ao setor dos transportes 26,250 milhões de euros, dos quais 11,305 milhões de euros serão transferidos do fundo de coesão para serem gastos, nos termos do presente regulamento. Não podemos concordar com a retirada de fundos da coesão para objetivos de aprofundamento do mercado único, transferindo dinheiros públicos para grandes redes privadas e público-privadas de transporte. É notório que a manobra em marcha pretende contribuir para uma maior liberalização dos setores em causa, sendo os setores ferroviário, energético e dos correios e telecomunicações os que actualmente se encontram na mira dos interesses económicos.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου