Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0127(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0356/2013

Ingivna texter :

A7-0356/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/11/2013 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0467

Debatter
Tisdagen den 19 november 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

9.13. Skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, tendo em conta que a Convenção visa estabelecer um quadro para a cooperação bilateral ou multilateral com vista a prevenir e controlar a poluição dos cursos de água transfronteiras, bem como a garantir uma utilização racional dos recursos hídricos. Em 2003, as Partes na Convenção manifestaram a vontade de permitir que países situados fora da região abrangida pela UNECE se tornassem Partes na Convenção, a fim de promover a cooperação no âmbito das bacias hidrográficas a nível mundial. Em 2003, a Comunidade Europeia participou na reunião das Partes, na qual foi adotada a alteração que permite a qualquer Estado que seja membro das Nações Unidas aderir à Convenção mediante aprovação das Partes.Com as alterações em vigor, a Convenção será especialmente importante para países que confinam com a região UNECE, como o Afeganistão, a China, o Irão e alguns Estados da Ásia Central. À luz do acima exposto, recomendo que o Parlamento aprove a alteração aos artigos 25.º e 26.º da Convenção, a fim de abrir a Convenção ao mundo inteiro e de permitir a adesão dos países não abrangidos pela UNECE que assim o desejem.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale (Convenţia UNECE) oferă un cadru juridic pentru cooperarea în domeniul resurselor comune de apă a statelor aflate în regiunea UNECE, printr-o gestionare integrată a acestor resurse. Scopul acestei convenții este de a stabili un cadru de cooperare bilaterală sau multilaterală în vederea prevenirii și controlării poluării cursurilor de apă transfrontaliere și a asigurării utilizării raționale a apei de către țările care fac parte din Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite. Susțin recomandarea făcută de raportor referitoare la acceptarea amendamentelor la articolele 25 și 26 din convenție pentru a permite țărilor care nu sunt membre ale UNECE să adere la aceasta, în cazul în care doresc acest lucru.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En tant que référent sur ce texte pour mon groupe politique, j’ai appelé mes collègues à voter en faveur de celui-ci. En effet, alors qu’il est très important de développer la coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau pour améliorer la gestion des grands bassins, la Convention d’Helsinki n’est jusqu’ici ouverte qu’à des pays membres de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE). Pour contrer ce paradoxe, il fallait donc amender la Convention d’Helsinki et l’ouvrir à tous les pays membres de l’ONU intéressés par cette coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau. Le vote du Parlement européen permet aujourd’hui de ratifier cette ouverture et le développement de la coopération entre partenaires et voisins.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos konvencijos. Siūlymo tikslas pritarti šios konvencijos pataisai, kuri leistų, kad ši konvencija būtų atvira pasauliniu mastu ir kad prie jos galėtų prisijungti to norinčios šalys. Konvencija siekiama sukurti daugiašalio bendradarbiavimo sistemą, kad būtų galima išvengti tarpvalstybinių vandentakių taršos, ją kontroliuoti ir užtikrinti, kad konvencijai priklausančios valstybės racionaliai naudotų vandens išteklius. ES yra šios konvencijos šalis nuo 1995 m. 2003 m. konvencijos šalys išreiškė pageidavimą leisti ir kitoms valstybėms, nepriklausančioms JTEEK regionui, tapti šios konvencijos šalimis. Pritariu, kad Europos Parlamentas patvirtintų šią pataisą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea recomandării deoarece acceptarea de către Uniunea Europeană a amendamentului la articolele 25 și 26 din Convenţia UNECE privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale era necesară. Acest lucru este cu atât mai important cu cât Uniunea Europeană este una din puținele părți care nu a acceptat în mod formal amendamentul. Folosirea rațională și responsabilă a resurselor de apă este absolut necesară, în special în ceea ce privește cursurile de apă transfrontaliere. De asemenea, un alt obiectiv al Convenției este prevenirea poluării acestor ape. În contextul în care Uniunea Europeană este un model pe plan global în ceea ce privește protejarea mediului, acceptarea modificărilor Convenției constituie un lucru firesc.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Приветствам доклада относно изменението на членове 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера. С влизането в сила на измененията Конвенцията ще бъде от особено значение за държавите, граничещи с района на Икономическата комисия за Европа на ООН, като Афганистан, Китай, Иран и някои държави от Централна Азия, като това ще допринесе за разширяване на обхвата на този инструмент отвъд страните от Икономическата комисия за Европа на ООН.

Намирам за изключително важно създаването на рамка за двустранно или многостранно сътрудничество за предотвратяване и контрол на замърсяването на трансграничните водни течения и за осигуряване на рационално използване на водата и от държавите, намиращи се извън региона на ИКЕ на ООН. Европейската общност участва в проведената през 2003 г. среща на страните, на която се прие изменението, позволяващо на всяка държава – членка на Организацията на обединените нации, да се присъедини към Конвенцията след одобрение от страните, Европейският парламент също вече изрази своята подкрепа, така че гласуването е почти формално.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto con il mio voto la Relazione del collega Groote che trovo equilibrata e condivisibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi labai svarbu sukurti dvišalio arba daugiašalio bendradarbiavimo sistemą, kad būtų galima išvengti tarpvalstybinių vandentakių taršos bei ją kontroliuoti ir užtikrinti, kad Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) valstybės narės racionaliai naudotų vandens išteklius. Taip pat svarbus Europos Parlamento pritarimas, kad Europos Sąjungos vardu patvirtinta Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos (Helsinkio konvencija) 25 ir 26 straipsnių pataisa, nes išties reikalinga, jog ši konvencija būtų atvira pasauliniu mastu, siekianti paskatinti visame pasaulyje bendradarbiauti upių baseinų lygmeniu bei leistų ir kitoms valstybėms, nepriklausančioms JTEEK regionui, tapti šios konvencijos šalimis. Kartu su šiomis pataisomis minėtoji konvencija itin svarbi su JTEEK regionu besiribojančiomis šalimis, pvz., Afganistanui, Kinijai, Iranui ir kai kurioms Vidurinės Azijos valstybėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (convention d'Helsinki). Ce rapport vise une amélioration de la gestion de l'eau à travers une ouverture de la convention d'Helsinki à des pays non-membres de l'Unece.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Com as alterações em vigor, a Convenção será especialmente importante para países que confinam com a região UNECE, como o Afeganistão, a China, o Irão e alguns Estados da Ásia Central. A aprovação dos artigos 25.º e 26.º da Convenção de Helsínquia, abrem a Convenção ao mundo inteiro e permite a adesão dos países não abrangidos pela UNECE que assim o desejem. A Convenção visa estabelecer um quadro para a cooperação bilateral ou multilateral com vista a prevenir e controlar a poluição dos cursos de água transfronteiras, bem como a garantir uma utilização racional dos recursos hídricos por parte dos países membros da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE).

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Uniunea Europeană este parte, din 1995, la Convenția UNECE privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, obiectivul acesteia fiind stabilirea unui cadru de cooperare bilaterală sau multilaterală pentru prevenirea și controlul poluării cursurilor de apă transfrontaliere și pentru utilizarea rațională a apei de către țările care fac parte din Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE). Părțile la Convenție și-au exprimat încă din 2003 dorința de a permite statelor situate în afara regiunii UNECE să devină părți la aceasta, în scopul promovării cooperării în cadrul bazinelor hidrografice din întreaga lume. În prezent, UE este una din puținele părți care nu au acceptat încă, în mod formal, amendamentul de aderare la convenție a oricărui stat membru al Organizației Națiunilor Unite, sub rezerva aprobării părților. Parlamentul European și-a exprimat deja poziția cu privire la amendament în Rezoluția referitoare la cel de-al șaselea Forum Mondial al Apei, adoptată la 15 martie 2012. Prin votul de astăzi Parlamentul European a aprobat amendamentul la articolele 25 și 26 din Convenție pentru a o deschide la nivel mondial și a permite țărilor ce nu sunt membre ale UNECE să adere la aceasta, în cazul în care doresc acest lucru.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La Convenzione di Helsinki del 1992 costituisce un importante strumento di cooperazione fra Stati diretto alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. L'apertura all'adesione della Convenzione a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite costituisce una grande opportunità per estendere la cooperazione sui bacini idrici e fluviali di tutto il mondo. Ho dunque votato a favore di questa proposta di risoluzione che sollecita l'approvazione da parte del Parlamento degli emendamenti alla Convenzione di Helsinki necessari affinché quest'ultima si trasformi in un quadro normativo di cooperazione a livello globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L'Union européenne est déjà partie à la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux: l'objectif de ce vote, c'est de permettre à cette Convention de prendre son plein effet grâce à la mise en place d'une véritable coopération multilatérale en permettant l'adhésion à la Convention de tout État membre de l'ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – La gestion de l'eau est une priorité absolue. Signée en 1992, la convention d'Helsinki sur « la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux » établit, pour les pays membres de la Commission Économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), les règles qu'ils doivent respecter pour l'utilisation de l'eau, notamment vis-à-vis du respect du principe de développement durable. Or, il s'avère que certaines parties à la convention ont souhaité que les pays situés en dehors de la région de la CEE-ONU puissent également devenir partie prenante à cette convention (amendements 25 et 26 de la convention). Pour ce faire, l'Union européenne avait pour obligation légale de demander l'avis officiel du Parlement européen pour que ces derniers rentrent en application. C'est la raison pour laquelle je me suis prononcée en faveur de ce rapport qui les rendra ainsi effectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition afin de favoriser l'accès à cette Convention à un plus grand nombre de pays. Par ailleurs, je suis moi-même sensible à la problématique des cours d'eaux transfrontaliers, dans la mesure où la Garonne qui traverse les régions de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine prend sa source en Espagne dans le Val d'Aran. C'est aussi le cas de l'Ariège qui prend sa source à la frontière entre les Pyrénées-Orientales et la Principauté d'Andorre, avant de se jeter dans la Garonne. Il me paraît essentiel de promouvoir la protection de ces cours d’eau qui font bien souvent vivre l’économie de nombreuses communes dans nos territoires.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à Proteção e utilização dos cursos de água transfronteiriços e dos lagos internacionais, uma vez que a aprovação das alterações à Convenção de Helsínquia irão permitir a qualquer Estado que seja membro das Nações Unidas aderir à Convenção mediante aprovação das Partes, tendo em vista prevenir e controlar a poluição dos cursos de água transfronteiriços, bem como garantir uma utilização eficiente dos recursos hídricos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the proposal. Whilst it is uncontroversial, with no amendments tabled, this issue will be of great importance to Wales. Water is one of our greatest natural assets and we will need all measures to protect it in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Proteção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiras e dos Lagos Internacionais (a Convenção de Helsínquia) visam estabelecer um quadro para a cooperação bilateral ou multilateral com vista a prevenir e controlar a poluição dos cursos de água transfronteiras, bem como a garantir uma utilização racional dos recursos hídricos por parte dos países membros da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE). A UE é Parte na Convenção desde 1995. Em 2003, as Partes na Convenção manifestaram a vontade de permitir que países situados fora da região abrangida pela UNECE se tornassem Partes na Convenção, a fim de promover a cooperação no âmbito das bacias hidrográficas a nível mundial. Uma vez que tal alteração carece do parecer do PE, o meu em particular, é favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pelo colega Matthias Groote debruça-se sobre o projeto de decisão do Conselho sobre a aceitação, em nome da UE, da alteração dos artigos 25.º e 26.º da Convenção relativa à Proteção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiras e dos Lagos Internacionais. A Convenção visa estabelecer um quadro para a cooperação bilateral ou multilateral com vista a prevenir e controlar a poluição dos cursos de água transfronteiras, bem como a garantir uma utilização racional dos recursos hídricos por parte dos países membros da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE). A UE é atualmente, uma das poucas partes que ainda não aceitaram formalmente a alteração dos artigos 25.º e 26.º nos termos do artigo 218.º, n.º 6, do TFUE. O 6.º Fórum Mundial da Água, exortou a Comissão a promover a entrada em vigor das alterações à Convenção de Helsínquia, a fim de tornar esse instrumento extensivo a outros países, para além dos que são membros da UNECE. Assim considero que se deve aprovar a alteração aos artigos 25.º e 26.º da Convenção, a fim de abrir a Convenção ao mundo inteiro e de permitir a adesão dos países não abrangidos pela UNECE que assim o desejem.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Convenção da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE) relativa à Proteção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiras e dos Lagos Internacionais tem como objetivo a prevenção e o controle da poluição dos cursos de água transfronteiriços, bem como garantir uma utilização racional dos recursos hídricos, através da cooperação bilateral ou multilateral por parte dos países da UNECE. A UE é parte na Convenção desde 1995. Sendo os recursos hídricos muitas vezes fronteiras naturais partilhadas entre países vizinhos, estes devem cooperar e adotar medidas para a partilha da sua proteção e monitorização ambiental, assim como medidas para o seu uso racional, de prevenção e controle de poluentes, trocas de informação e sistemas de alarme. Em 2003 foi proposta e adotada uma alteração à Convenção que permite que países situados fora da região abrangida pela UNECE e que sejam membros da ONU se tornem parte na convenção, a fim de promover a cooperação no âmbito das bacias hidrográficas, tomando medidas para proteção efetiva destes recursos a nível mundial. Em 2012 a alteração foi formalmente aceite por dois terços das Partes, não o tendo sido por parte da UE, já que a aceitação formal da desta alteração requer a aprovação do Parlamento Europeu - que agora votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Cieľom zmeny článkov 25 a 26 Dohovoru EHK OSN o ochrane a využití cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, známeho tiež pod názvom Helsinský dohovor, je vytvorenie rámca pre bilaterálnu ako aj multilaterálnu kooperáciu v oblasti zamedzenia a kontroly znečisťovania cezhraničných vodných tokov. Rovnako tak aj veľmi dôležité racionálne využívanie vodných zdrojov v krajinách, ktoré sú členmi EHK OSN. Členské štáty Európskej únie sú rovnako tak spolusignatármi tohto dohovoru. Zmluvné strany Helsinského dohovoru vyjadrili potrebu, aby sa s cieľom spolupráce umožnilo aj krajinám mimo regiónu EHK OSN stať sa zmluvnými stranami. Zmenu formálne prijali 2/3 zmluvných strán ešte v roku 2012. Európska únia však zatiaľ nadobudnutie účinnosti týchto zmien formálne neprijala.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi siūloma pritarti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos pataisai, kad ši konvencija būtų atvira pasauliniu mastu ir kad prie jos galėtų prisijungti to norinčios JTEEK nepriklausančios šalys. Tikslas – sukurti daugiašalio bendradarbiavimo sistemą, kad būtų galima išvengti tarpvalstybinių vandentakių taršos, ją kontroliuoti ir užtikrinti, kad JTEEK valstybės racionaliai naudotų vandens išteklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Abbiamo voluto dare il nostro voto favorevole alla presente relazione così da fare in modo che l’UE possa procedere all’accettazione dell’emendamento che prevede un’apertura globale alla Convenzione Unece. Allo stesso tempo, l’adozione formale di questa Aula della presente relazione consente l’accesso dei paesi non facenti parte dell’Unece all’unione. Il tutto nell’ottica di una sempre maggior cooperazione nell’ambito della protezione e dell’utilizzo dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Appoggiamo pienamente la Raccomandazione presentata dal collega Groote, riguardo alla proposta concernente la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Siamo convinti che istituire un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale, volte a prevenire e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e l'utilizzazione razionale delle acque da parte dei Paesi della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), sia oggi più che mai necessario. L'obiettivo, infatti, deve essere quello di consentire ai Paesi esterni alla regione UNECE di divenirne parte integrante, al fine di promuovere la cooperazione nell'ambito dei bacini fluviali in tutto il mondo, in particolar modo in quei Paesi che sono confinanti, come l'Afghanistan, la Cina, l'Iran, e quelli che sono situati nell'Asia centrale. Per tal motivo, non può che risultare essenziale il poter garantire un'apertura globale e l'accesso alla Commissione a tutti quei paesi interessati ad aderire a questo progetto di cooperazione multilaterale.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, qui permet l’ouverture à tout État membre de l’ONU, de l’adhésion à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. La participation de nouveaux États permettra d’encourager la coopération en matière de gestion des ressources en eau transfrontières, compte tenu notamment des pressions croissantes exercées par le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte vise à porter approbation de la part de l'Union Européenne aux amendements des articles 25 et 26 de la convention d'Helsinki, qui est aujourd'hui l'un des seuls instruments internationaux de coopération en matière de gestion des eaux et des lacs internationaux. Ce texte permet d'ouvrir l'adhésion à la convention à des États non-membres de la zone CEE-ONU (Commission économique des Nations unies pour l'Europe). Cela concerne donc au premier plan la Chine, l'Afghanistan, l'Iran et l'Asie centrale. Compte tenu de l'enjeu tant écologique que géostratégique des ressources hydrauliques internationales, aller vers un élargissement de cette coopération est positif. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I am in favour of this report and welcome the establishment of a framework for multilateral cooperation to prevent and control the pollution of transboundary watercourses. I also welcome the underlying assertion on the rational use of water by countries of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una mejora en el control de la contaminación de las aguas previsto en el Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales. Éste, también conocido como el Convenio de Helsinki, establece un marco de relaciones internacionales para el uso y la gestión de las aguas compartidas entre diferentes países. La modificación del Convenio que implementa este informe supone el establecimiento de foros bilaterales de negociación entre los países que compartan aguas transfronterizas en el ámbito del control de la contaminación. Se trata de prever los conflictos que puedan surgir por la contaminación de este tipo de masas de agua. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − A better and more wide-scale global management and control of pollution in waterways is to be welcomed and encouraged through the protection. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Nors Europos Parlamento pritarimas šiam Tarybos sprendimui – daugiau formalus, noriu atkreipti kolegų dėmesį į juo patikslinamo tarptautinio susitarimo svarbą. Tarpvalstybinių vandenų apsauga nuo taršos yra svarbi ir prie išorinės ES sienos esančių vandenų apsaugai. Lietuvos teritorija tekančio Nemuno ištakos – Baltarusijoje, o dalis šios upės skiria Lietuvos ir Rusijos Federacijos teritorijas. Abiem šioms valstybėms retkarčiais imantis neprognozuojamų veiksmų įgyvendinant savo energetikos projektus, labai svarbi ir galimybė ES įsijungti į klausimų dėl šios upės taršos sprendimą tarptautiniu lygiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Anche l'utilizzo e la protezione dei corsi d'acqua e dei laghi internazionali e nelle zone di confine sono argomenti per l'Unione europea. Ovviamente ci si riferisce alla tutela ambientale, ai progetti sulla navigabilità e quindi sul trasporto di merci, prevenzione e controllo dell'inquinamento. Il testo approvato riguarda in particolare l'accettazione di alcuni emendamenti agli articoli 25 e 26 della Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Con tali emendamenti si intende estendere la Convenzione ai Paesi esterni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, al fine di poter controllare e gestire insieme stessi fiumi e laghi che bagnano Paesi a volte lontani tra loro.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em abril de 2013, a Comissão publicou uma proposta de decisão do Conselho sobre a aceitação da alteração dos artigos 25.º e 26.º da Convenção da UNECE relativa à Proteção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiras e dos Lagos Internacionais (a Convenção de Helsínquia). A Convenção visa estabelecer um quadro para a cooperação bilateral ou multilateral com vista a prevenir e controlar a poluição dos cursos de água transfronteiras, bem como a garantir uma utilização racional dos recursos hídricos por parte dos países membros da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE). Em 2003, as Partes na Convenção manifestaram a vontade de permitir que países situados fora da região abrangida se tornassem parte na Convenção, a fim de promover a cooperação no âmbito das bacias hidrográficas a nível mundial. Assim alterada, a Convenção será especialmente importante para países que confinam com a região UNECE, como o Afeganistão, a China, o Irão e alguns Estados da Ásia Central. Em face do exposto, votei favoravelmente o presente relatório que aprova a alteração dos artigos 25.º e 26.º da Convenção, a fim de abrir a Convenção ao mundo inteiro e de permitir a adesão dos países não abrangidos pela UNECE.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − The UNECE Convention introduces a framework for bilateral or multilateral cooperation to prevent and control the pollution of transboundary watercourses and the rational use of water. Amendments to this Convention shall enter into force for the parties to the Convention which have accepted it on the ninetieth day after the date on which two thirds of those Parties have deposited with the Depositary their instruments of acceptance of the amendment. In a Resolution on the 6th World Water Forum adopted on 15 March 2012, the European Parliament urged the Commission to promote the entry into force of the amendments to the Helsinki Convention. According to the report, this proposal aims at extending the scope beyond the current UNECE countries. It is consistent to the interest of the Union to improve cooperation by opening the Convention globally to enable accession of non UNECE countries willing to do so, especially for the countries bordering the current UNECE region. Considering the potential benefits, I voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi in Aula è stata discussa la relazione dell'onorevole Groote riguardante la Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che mira a istituire iniziative di cooperazione volte a prevenire e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e a razionalizzare l'utilizzazione delle acque da parte dei paesi della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L'UE fa parte della Convenzione fin dal 1995.

Nel 2003 è stata espressa l'intenzione di ampliare la portata della Convenzione ai paesi esterni alla regione UNECE, attraverso un suo emendamento agli articoli 25 e 26; l'UE attualmente non ha ancora accettato l'emendamento.

D'accordo con il relatore, bisogna ricordare che già in una risoluzione sul sesto Forum mondiale dell'acqua del marzo 2012, il Parlamento aveva espresso la sua posizione, invitando la Commissione a promuovere l'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione, al fine di ampliare la portata di tale strumento. In tal modo la Convenzione potrebbe assicurare particolare rilevanza per importanti paesi limitrofi della regione UNECE, quali la Cina, l'Afghanistan e l'Iran.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. On 24 April 2013, the Commission published a proposal for a Council Decision to accept the Amendment to Articles 25 and 26 of the UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (the ‘Helsinki Convention’). The Convention aims at establishing a framework for bilateral or multilateral cooperation to prevent and control the pollution of transboundary watercourses and the rational use of water by countries of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The EU has been a Party to the Convention since 1995. In a Resolution on the 6th World Water Forum adopted on 15 March 2012, the European Parliament already expressed its position on the amendment, calling upon the Commission ‘to promote the entry into force of the amendments to the Helsinki Convention in order to extend the scope of this instrument beyond solely the UNECE countries’. In view of the above considerations, we agree to Parliament consenting to the amendment to Articles 25 and 26 of the Convention in order to open the Convention globally and enable accession of non UNECE countries willing to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I welcome the European Parliament’s decision to approve these revisions to this Convention, which will allow countries situated outside the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) region to become parties to the Convention. However, as the UK itself has not ratified the Convention, I chose to abstain on this final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Tout comme mon éminent collègue Groote, je suis pour que le Parlement accepte l'amendement des articles 25 et 26 de la convention afin d'ouvrir celle-ci au niveau mondial et de rendre possible l'adhésion de pays qui souhaiteraient faire partie de la CEE-ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Convenção relativa à Proteção e Utilização dos Cursos de Água Transfronteiras e dos Lagos Internacionais estabelece um quadro para a cooperação bilateral ou multilateral, com o intuito de prevenir e controlar a poluição nestes cursos de água. É recomendado que haja a possibilidade de que países situados fora da região abrangida pela UNECE possam fazer parte desta Convenção, de forma a promover a cooperação no âmbito das bacias hidrográficas a nível mundial. Desta forma, a Convenção torna-se especialmente importante para países como o Afeganistão, a China, o Irão e alguns países da Ásia Central. Por achar que a poluição deve ser minimizada, voto favoravelmente à aprovação desta recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Podržavam izmjene članaka 25. i 26. Konvencije jer smatram da je od iznimne važnosti osigurati što širu primjenu načela koje Konvencija promovira.

Hrvatskoj je ova tema jako zanimljiva jer u neposrednom susjedstvu imamo pozitivne, ali i negativne primjere. Umjetna akumulacija Buško jezero u BiH predstavlja pravi primjer prekogranične suradnje, koja traje već 40 godina. S druge strane, projekt „Gornji horizonti“ prijetnja je ekosustavu Neretve jer bi se vode koje teku podzemnim kraškim kanalima i prirodno ulijevaju u Neretvu i dalje u more preusmjeravale u slivno područje Trebišnjice i dalje prema novosagrađenim akumulacijama. Neretva bi zbog toga izgubila znatan dio svog hidropotencijala, a povećani salinitet zbog prodora morske vode onemogućio bi uzgoj povrća i voća u dolini te izmijenio biološki život u obližnjim rijekama.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. − I support this initiative which will mitigate ecological problems in my country such as salinisation of rivers caused by dams in neighbouring Bosnia and Herzegovina which leads to summer wildfires. As both Croatia and Bosnia and Herzegovina are members of the UNECE, hopefully this convention will help us resolve important ecological issues such as hydroelectric power plants which cause a great disturbance in watercourses, water and sediment retention, leading to floods in the winter and draughts in the summer. This results in diminished biodiversity, with increased windflow from the mainland affecting the climate. The Convention will authorise us to adopt legal, administrative, economic, financial and technical measures to reduce the transboundary impact of pollution and set up programmes to monitor the condition of such transboundary watercourses. These provisions will enable us to set up bilateral or multilateral cooperation, consultations on issues of common interest, joint monitoring and assessment of pollution levels, joint research actions and the exchange of information, the setting up of an alarm system to warn of critical environmental situations, with mutual aid to be provided if necessary, ensuring that the public is kept informed.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului la articolele 25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale. Această convenţie urmăreşte, în principal, stabilirea unui cadru de cooperare bilaterală sau multilaterală pentru prevenirea şi controlul poluării cursurilor de apă transfrontaliere şi pentru garantarea unei utilizări raţionale a resurselor de apă în ţările membre ale Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE). Amendamentul la articolele 25 şi 26 din Convenţie permite aderarea la convenție a oricărui stat care este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sub rezerva aprobării în cadrul reuniunii părţilor. Amendamentul va intra în vigoare după acceptarea de către toate statele şi organizaţiile care erau părţi la convenţie la data de 28 noiembrie 2003. Odată ce amendamentul va fi în vigoare, Convenţia va fi deosebit de importantă pentru ţările vecine regiunii UNECE, precum Afganistanul, China, Iranul şi anumite ţări din Asia Centrală. Astfel că este necesar ca Uniunea Europeană să accepte acum amendamentul pentru a deschide convenția la nivel global și a permite țărilor nemembre ale UNECE, care doresc să adere, să facă acest lucru.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy