Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2011/0268(COD)
Document stages in plenary
Select a document :

Texts tabled :

A7-0250/2012

Debates :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Votes :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2013)0483

Verbatim report of proceedings
Tuesday, 19 November 2013 - Strasbourg Revised edition

12. Common provisions on European funds - European Social Fund - European Regional Development Fund and the 'investment for growth and jobs' goal - European Regional Development Fund and the 'European territorial cooperation' goal - Cohesion Fund - European grouping of territorial cooperation (debate)
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- le rapport de Lambert van Nistelrooij et Constanze Angela Krehl, au nom de la commission du développement régional sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (COM(2013)0246 – C7-0107/213 – 2011/0276(COD)) (A7-0274/2013),

- le rapport d'Elisabeth Morin-Chartier, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 (COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)) (A7-0250/2012),

- le rapport de Jan Olbrycht, au nom de la commission du développement régionale, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD)) (A7-0268/2013),

- le rapport de Riikka Pakarinen, au nom de la commission du développement, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"(COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)) (A7-0280/2013),

- le rapport de Victor Boştinaru, au nom de la commission du développement régional, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil (COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)) (A7-0270/2013), et

- le rapport de Joachim Zeller, au nom de la commission du développement régional, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce type (COM(2011)0610 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD)) (A7-0309/2013).

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij, Rapporteur. − Aan het begin van deze middag na de stemming over het meerjarig financieel kader is het heel plezierig om meteen aan te sluiten met het grootste pakket van investeringen voor de komende jaren, zo'n 325 miljard euro, om de weg uit de crisis te vinden. Daar gaat het immers om.

De hervormingen, eens per zeven jaar, die zich nu hier vandaag in besluitvorming vinden, zijn veel forser dan de aanpassingen daarvoor. Voor het eerst zit trouwens het Europees Parlement in het kader van volledige medebeslissing als gelijkwaardige partner met de Raad, met de ministers van de lidstaten aan tafel. We hebben gezamenlijk voor een aardverschuiving gezorgd - nogmaals gezegd - om die veranderingen, die investeringen mogelijk te maken.

Maar we hebben meer records gebroken. Het aantal trialogen ligt alleen al voor de algemene verordening op meer dan tachtig. Dat is een Europees record, naar ik weet, en geeft ook aan hoe toegewijd we eraan gewerkt hebben. Een hervormd investeringsbeleid over vijf fondsen, die we in de steden en lidstaten dichtbij onze burgers, bedrijven en organisaties uitvoeren.

Die vijf fondsen waarvoor nu de algemene verordening geldt, vormen de centrale investeringskaders van de Europese begroting. De Europese cohesiefondsen, zoals ze tot nu toe zijn genoemd, veranderen van compensatiefondsen voor de overdracht van geld van de rijke lidstaten naar arme regio's in een gericht investeringsinstrument voor kennis, verduurzaming en banen.

Ook de aansturing verandert. In plaats van veel accenten op evaluatie na afloop (ex post) werken we nu met nadrukkelijke beoordeling en commitment vooraf (ex ante). Per lidstaat wordt er een overeenkomst gesloten samen met alle betrokkenen, regio's, steden en partners. Die bijdrage aan slimmer, groener en ook inclusiever staat centraal in die debatten vooraf in de lidstaten. Daarmee voorkomen we dat er veel - ik mag wel zeggen teveel - wordt geïnvesteerd in beton en asfalt en te weinig in kennis, opleiding en concurrentiekracht.

Daarmee stoppen we ook dat gebrek aan evenwicht in Zuid-Europa - overinvesteren in infrastructuur en te weinig, zoals gezegd, in concurrentiekracht, kennis, innovatie en werkgelegenheid - waardoor er nu tienduizenden goedopgeleide jongeren per maand vertrekken alleen al uit landen als Spanje en Portugal, uit de convergentieregio's.

De nieuwe vertaling van het solidariteitsbeginsel in de EU via deze structuur- en investeringsfondsen combineert op een nieuwe manier de centrale kennisgebieden in Europa met regio's, maar dan ook alle regio's en steden in ontwikkeling. De focus via de thematische concentratie in de fondsen en de introductie van slimme specialisatie vormt die kentering, de basis voor verandering. De eerdere opneming in het Verdrag van Lissabon van de doelstelling van territoriale cohesie heeft daarvoor een belangrijke wettelijke basis gelegd.

We zorgen – ik zie dat ik bijna aan mijn tijd ben en ik zal proberen snel af te ronden – we zorgen dat die cohesie-euro's beter renderen en op deze manier ook een heel duidelijk teken geven. Het aandeel van het Europees Sociaal Fonds gaat van 16% naar 23,1% van de cohesiegelden. En onze instrumenten worden aangepast - inderdaad - meer naar garantstelling, leningen en revolverende fondsen.

Ik dank met name – mag ik daarmee afsluiten – Constanze Krehl, mijn corapporteur, mevrouw Hübner en alle andere rapporteurs voor de samenwerking, en het team. Ik zal dat straks bij de afsluiting nogmaals doen, want het is teamwork geweest het afgelopen anderhalf jaar.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Angela Krehl, Berichterstatterin. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Kollege Lambert von Nistelrooij hat es gerade gesagt, nach 15 Monaten Verhandlungen und fast 90 Trilogen legen wir dem Plenum ein Kompromisspaket zur Kohäsionspolitik zur Abstimmung vor. Dieser Kompromiss öffnet den Weg zu einer neuen Kohäsionspolitik, mit der es möglich sein wird, mit weniger Geld im Endeffekt mehr für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.

Ja, es ist ein Kompromiss, d. h. niemand ist wirklich richtig glücklich damit. Ja, wir hätten gerne keine makro-ökonomische Konditionalität im Paket gehabt, aber mit dem Kompromiss können wir leben: Es sind viele Sicherheitsmaßnahmen dazuverhandelt worden, wie die Arbeitslosenrate, die Armutsrate oder die Frage der Rezession in einem Mitgliedstaat sowie ein guter politischer Dialog zwischen Parlament und Kommission.

Hätte es im Rat auch nur einen Mitgliedstaat gegeben, der die makro-ökonomischen Konditionalitäten in Frage gestellt hätte, wäre das Verhandlungsergebnis möglicherweise anders gewesen. So stand uns ein geschlossener Block von 28 Mitgliedstaaten gegenüber. Aber ich persönlich glaube, dass wir in den nächsten sieben Jahren nicht in eine Situation kommen, in der ein Mitgliedstaat Zahlungen gekürzt bekommt.

Ja, ich hätte auch gerne 25 % ESF-Mittel bekommen. Aber 23,1 % als Minimum ist ein akzeptabler Kompromiss, der Rat wollte 16 %. Aber Kohäsionspolitik ist viel mehr als diese beiden genannten Punkte. Es ist eine Politik für die Regionen nach deren Bedürfnissen: Weniger entwickelte Regionen sollen viel Unterstützung bekommen, besser entwickelte entsprechend weniger Unterstützung. Um die Entwicklung zu stabilisieren, gibt es auch noch eine neu eingerichtete Kategorie der Übergangsregionen und für die Phasing-out-Regionen ein Sicherheitsnetz. Und es sind alle Regionen an dieser Kohäsionspolitik beteiligt.

Zukünftig gibt es ein besseres Partnerschaftsprinzip, das die Städte und Gemeinden, aber auch große Organisationen deutlich besser in den Prozess der gesamten Politik einbezieht. Es gibt eine Entbürokratisierung, die wir durch vereinfachte Verfahren umgesetzt haben, z. B. wird es zukünftig Flatrates geben. Die technische Hilfe wird gestärkt, um die Verwaltungen, aber auch die Begünstigten besser auf den Umgang mit den Fonds vorzubereiten. Die Konzentration der Finanzmittel auf wenige Prioritäten soll eine bessere Ergebnisorientierung bringen. Wir wollen insbesondere die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. Wir fordern unter anderem insbesondere die Förderung von Forschung und Innovation. Der Kampf gegen den Klimawandel durch z. B. verbesserte Energieeffizienz ist eine unserer Prioritäten.

Technologiezentren sind beispielsweise eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Ich möchte ein Beispiel nennen: In Berlin-Adlershof gibt es ein solches Technologiezentrum, wo in den vergangenen Jahren mithilfe von EFRE-Mitteln über 15 000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Solche Beispiele gibt es aber auch in anderen Regionen: in Spanien in Santander, in Wales, in Schweden in Kiruna, aber auch in den Niederlanden und eigentlich in jedem Mitgliedstaat.

Der Europäische Sozialfonds ist ein wesentlicher Bestandteil der Kohäsionspolitik für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit, für den Kampf gegen Armut, für gute Bildung und für soziale Integration. Und ein besonders wichtiges Anliegen für uns als Europäisches Parlament ist der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit.

In der neuen Kohäsionspolitik werden neue Finanzinstrumente entwickelt. Mit dem Anlegen von Fonds wird es beispielsweise möglich sein, Fördergelder über Kredite mehrmals für das gleiche Ziel zu nutzen. Die Kofinanzierungsraten werden der wirtschaftlichen Situation angepasst und erhöht. Das gibt beispielsweise den outermost regions, aber auch den Übergangsregionen verbesserte Chancen, in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten die Kofinanzierung zu organisieren.

Die nicht-erstattbare Mehrwertsteuer wird zukünftig förderbar sein. Vielleicht erinnern Sie sich an die heftigen Debatten, die wir vor sieben Jahren zu dem Thema hatten – ein deutlicher Schritt voran!

Insgesamt wird die Kohäsionspolitik ergebnisorientierter werden. Und alles in allem wird es eine wirklich „smarte“ Politik für die Bürgerinnen und Bürger werden, die nachhaltig Zukunft aufbaut.

Lassen Sie uns morgen dem Kompromiss zustimmen, damit die Regionen Anfang des nächsten Jahres auch beginnen können, die Projekte für ihre Regionen, Städte und Gemeinden im europäischen Interesse zu entwickeln!

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier, rapporteure. − Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe des rapporteurs fictifs des groupes politiques qui ont travaillé avec moi sur cette évolution du Fonds social européen.

Grâce à ce travail collectif, nous avons pu avoir un mandat de négociation extrêmement clair dans les vingt-sept trilogues et, avec les trois présidences qui se sont succédé dans ces trilogues. Nous avons obtenu des avancées fondamentales, adaptées aux vrais besoins du terrain. En effet, derrière tout notre travail, chers collègues, l'essentiel est que nous répondions vraiment aux besoins de nos concitoyens européens et que nos politiques soient efficaces et puissent soutenir de vrais projets avec efficacité.

Le deuxième objectif était effectivement que notre travail du Fonds social européen soit en parfaite synergie avec les objectifs que nous avons fixés pour la stratégie Europe 2020: investir dans le capital humain avec le Fonds social européen, c'est forcément vouloir réduire et avoir comme objectif de réduire le chômage. Oui, car l'objectif politique du Fonds social européen, c'est l'intégration professionnelle et l'intégration professionnelle, c'est le premier levier pour l'insertion sociale. Plutôt que des politiques d'assistance, l'emploi a donc été notre premier objectif.

L'insertion professionnelle, nous en avions déjà des exemples dans les précédentes politiques pluriannuelles avec le retour à l'emploi des chômeurs. Mais aujourd'hui, la politique doit être bien différente, car le problème est ancré. Le premier problème est l'entrée des jeunes dans le marché du travail. Le deuxième est le maintien dans l'emploi, parce qu'il est beaucoup plus difficile de ramener des chômeurs dans l'emploi que de maintenir des salariés dans leur emploi. C'est pourquoi nous avons fait évoluer ce Fonds social européen, tous ensemble, avec l'entrée dans l'emploi, le retour à l'emploi et le maintien dans l'emploi.

Notre public cible, ce sont les jeunes: tout d'abord, les jeunes sortis sans qualification, bien sûr, mais aussi les jeunes diplômés puisqu'aujourd'hui, dans la tranche des 15-25 ans, 22,9 % de jeunes, en moyenne, sont au chômage, voire dans certains pays, 53 % et, dans certaines régions, bien plus encore. L'entrée dans l'emploi des jeunes est une question politique de fond dans le Fonds social européen – la garantie jeunesse. L'initiative pour l'emploi des jeunes est un signal politique fort pour les régions qui ont plus de 25 % de jeunes chômeurs.

Mais ce Fonds social est aussi fait pour l'insertion professionnelle des femmes. Or, nous savons, Monsieur le Commissaire – vous l'avez vu –, que la crise a sorti les femmes du travail, en fragilisant les contrats précaires, les temps partiels. Nous devons donc utiliser ce Fonds social européen pour ne pas laisser ces femmes en dehors du marché du travail, parce qu'autrement, nous ancrons un problème politique, économique et social.

Nous mobilisons aussi le Fonds social pour le travail des seniors et pour le maintien des salariés. Que toutes les entreprises le sachent: l'adaptation des salariés aux nouveaux besoins de l'entreprise, aux nouveaux besoins de production est aussi un acquis de ces négociations et de cette évolution du Fonds social européen!

Nous avons mobilisé nos efforts en matière de lutte contre la pauvreté, nous avons voulu simplifier et nous avons voulu être plus efficaces, avec la préalimentation, pour agir dès maintenant, Madame la Présidente, dès les années 2014 et 2015.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, sprawozdawca. − Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Każdorazowo na początku nowego okresu programowania zastanawiamy się nad tym, czy polityka spójności, którą chcemy realizować w nowym okresie, jest jakby powtórzeniem poprzedniej polityki, tylko z innymi sumami pieniędzy, czy mamy do czynienia z nową jakością, ze zmianą polityki, wprowadzaniem nowych celów, ale i również nowych instrumentów. Jako sprawozdawca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego chciałbym potwierdzić, że w przypadku tego funduszu mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Mamy do czynienia ze zmianą polityki. Po pierwsze, mamy do czynienia z wyraźnym wyróżnieniem trzech typów regionów czy obszarów typu NUTS 2 – mniej rozwinięte, przejściowe i bardziej rozwinięte (wokół czego toczyła się poważna debata w naszej izbie). Po drugie, w związku z tym mamy do czynienia z koncentracją tematyczną, a więc z koncentrowaniem się na pewnym typie wydatków, koncentracją inaczej określoną w tych trzech typach regionów. Inny poziom koncentracji jest w regionach mniej rozwiniętych, inny – w przejściowych, inny – w bardziej rozwiniętych. Mamy również decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób wyznaczyć limity na ograniczenie niskiej emisji. Te limity nie dla wszystkich na tej sali są zadowalające, ale one najwyraźniej wskazują na różne limity w różnego typu regionach. Wskazują one również na to, że kwestia ograniczenia niskiej emisji staje się jednym z kluczowych tematów politycznych w następnym okresie programowania.

W pracach nad Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego staraliśmy się również dyskutować z Komisją Europejską i Radą (ale głównie z Komisją, jako autorem pierwszej wersji) na temat typów inwestycji, które powinny być realizowane. Kontrowersje dotyczyły inwestycji infrastrukturalnych w drogach, dotyczyły inwestycji w kulturze, w turystyce, ale co do generalnego założenia – zgadzaliśmy się co do tego, że one powinny być właśnie skoncentrowane i pieniądze nie powinny być w dzisiejszym okresie rozpraszane na różnego typu działania. W związku z czym w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego dzisiaj odnajdziemy inwestycje w działania związane z cyfryzacją, innowacyjnością, rozwojem.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dzisiaj zaprzecza temu, co było mówione na tej sali kilka godzin temu. Dzisiaj nie mamy do czynienia z odejściem od rozwoju i innowacji tylko dlatego, że nie ma pieniędzy na badania naukowe. Dzisiaj właśnie w polityce spójności mamy znaczące sumy na działania proinnowacyjne, na inwestycje rozwojowe, ale również na całą sferę digitalizacji, na całą sferę gospodarki cyfrowej. To właśnie w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego mamy dzisiaj fundusze na e-kulturę, e-administrację, e-zdrowie itd. Warto o tym pamiętać. Ważnym elementem Funduszu Rozwoju Regionalnego jest również nowy element, który pojawił się w tym okresie programowania, a więc duży wzrost znaczenia tzw. wymiaru miejskiego – to zarówno inwestycje w miastach, kwestie rewitalizacji, kwestie ochrony środowiska, kwestie budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności efektywności energetycznej budynków, ale to również nowe metody, nowe instrumenty, jakimi są inwestycje ITI, które są związane z zintegrowanym rozwojem terytorialnym. Ten nowy instrument będzie wymuszał zupełnie inne podejście w obszarach miejskich. Reasumując, chciałbym powiedzieć, że wielomiesięczna praca, wspólna praca z Komisją Europejską, z Radą, kończy się sukcesem i stworzyliśmy nowoczesne, odpowiadające dzisiejszym wyzwaniom narzędzie.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Pakarinen, esittelijä. − Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, komission esityksen myötä Euroopan alueellisen yhteistyön tavoite on nyt ensimmäistä kertaa omana tavoitteenaan osa koheesiopolitiikkaa sekä aivan omalla asetuksella. Näillä Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmilla tuetaan nimenomaan raja-alueiden ja laajempien yhteistyöalueiden yhdentymistä, alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista.

Eurooppalaista lisäarvoa näille ohjelmille tuo se, että jokaiseen ohjelmaan ja rahoitettavaan hankkeeseen osallistuu alueita ja kumppaneita kahdesta tai useammasta eri maasta. Hyviä esimerkkejä tälläkin kaudella löytyy useita, muun muassa nopeiden kuitupohjaisten tietoliikenneverkkojen rakentamishankkeet haja-asutusalueilla tai sairaalayhteistyö esimerkiksi Espanjan ja Ranskan välisellä rajalla.

Keskustelut neuvoston ja komission kanssa EAY-asetuksesta alkoivat meillä marraskuussa 2012 heinäkuussa 2012 annetun aluekehitysvaliokunnan mandaatin pohjalta. Löysimme sovun 10 trilogin jälkeen ja usean teknisen kokouksen myötä. Viimeinen trilogi käytiin 6. toukokuuta ja viimeisteltiin sen jälkeen kirjallisin menettelyin.

Seuraavaksi EAY-asetusta koskevien neuvottelujen tuloksiin. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli nostaa EAY-ohjelmille allokoitua rahoitusta. Valiokunta esittikin kunnianhimoisesti Euroopan alueelliselle yhteistyölle 7 prosentin osuutta koko koheesiorahoituksesta. Ikävä kyllä tiedossamme oli, että neuvostolle EAY olisi helppo leikkauskohde ja pyrimmekin tällä kunnianhimoisella tavoitteella osoittamaan tukemme näille eurooppalaisittain erittäin tärkeille ohjelmille. Ikävä kyllä tästä kovasta työstä huolimatta keskustelu rahoituksesta neuvoston kanssa ei ollut tuloksellista, vaikka asia pidettiin pöydällä aina varhaiseen syksyyn saakka myös valiokuntamme puheenjohtajan toimesta.

Tiettyjen artiklojen, muun muassa 3 artiklan (EAY-ohjelmien soveltamisalan) sekä 4 artiklan (EAY-ohjelmien rahoitus) osalta neuvoston neuvottelumandaatti oli pitkälle MFF-päätöksiin sidottu, mikä yhteispäätösmenettelyn toteutumisen näkökulmasta oli meille pienoinen pettymys. EAY-ohjelmien rahoitus kuluvalle kaudelle on noin 9 miljardia euroa ja toivommekin, että jäsenvaltiot ja alueet käyttävät tämän rahan tulevalla kaudella tehokkaasti.

Temaattisen keskittämisen osalta olen tyytyväinen asetusta koskevaan neuvottelutulokseen, joka mahdollistaa nyt rajat ylittäville, valtioiden välisille sekä alueiden välisille ohjelmille riittävää joustoa, ottaa huomioon monikansallisten yhteistyöohjelmien tarpeet, mutta säilyttää kuitenkin keskittämisen elementin: 80 prosenttia näistä varoista tulee osoittaa neljälle temaattiselle tavoitteelle, mikä mahdollistaa loppuvarojen käytön vapaasti. Joustoa EAY:n osalta tuo myös mahdollisuus siirtää 15 prosenttia varoista rajat ylittävien ja valtioiden välisten ohjelmien kesken. Tätä mahdollisuutta on jo nyt tälläkin kaudella käytetty useissa jäsenvaltioissa.

Ohjelma-alueet tulevat komission esityksen mukaisesti pysymään kutakuinkin kuluvan kauden kaltaisina. Komission tulisi kuitenkin ottaa huomioon mukautukset ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden takaamiseksi sekä huomioitava aiemmista ohjelmista saatavat kokemukset sekä tarvittaessa makroalue- ja merialuestrategiat.

Myös tässä asetuksessa on pureuduttu paljon puhuttuun ohjelmabyrokratiaan hyvinkin paljon. Olemme pyrkineet karsimaan sitä, muun muassa täytäntöönpanokertomusten jättöaikaa on pidennetty.

Lopuksi haluan esittää suuret kiitokset kollegoille, aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajalle ja aktiiviselle neuvottelutiimille, joka on ollut suurena tukena näissä neuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, Raportor. − Sunt mândru să spun că, în ceea ce privește Fondul de coeziune, am reușit să includem, cu sprijinul tuturor colegilor din toate grupurile politice, amendamente cheie care vor schimba nu doar imaginea Fondului de coeziune, așa cum a fost el propus de Comisie, dar vor face acest fond mai ușor accesibil și mai util regiunilor noastre și statelor de coeziune în general. Noul Fond de coeziune, în valoare de 66 de miliarde de euro, va continua să sprijine investițiile, mediul înconjurător și rețeaua de transport transeuropeană. Prin amendamentele noastre, Fondul de coeziune a devenit cu adevărat unul verde, un fond pentru dezvoltare sustenabilă.

Propunerea Comisiei sprijinea eficiența energetică și investițiile în energie regenerabilă doar pentru clădirile publice și IMM-uri. Aici am făcut un efort considerabil și am reușit să extindem sprijinul din Fondul de coeziune pentru sectorul public și privat. Sectorul de locuințe reprezintă 40% din consumul total de energie al Uniunii Europene și generează 36% din totalul emisiilor de dioxid de carbon, astfel încât am considerat că este necesar să extindem eligibilitatea și pentru clădirile private pentru a crește eficiența energetică și procentul de utilizare a energiei regenerabile și pentru a reduce emisiile de carbon. Am realizat acest lucru și datorită beneficiilor majore pe care aceste măsuri le au în ceea ce privește crearea locurilor de muncă verzi, locale, conectate la economiile populației, producând reduceri ale facturii la energie și ajutând astfel statele noastre să atingă obiectivele din Strategia 20-20-20.

Ar trebui să adaug, de asemenea, rolul și beneficiile pe care le produc acestea pentru IMM-uri. Am inclus în mecanismele de sprijin și alte întreprinderi și am coordonat măsurile din domeniul Fondului de coeziune cu domeniul eficienței energetice prevăzut de Fondul de dezvoltare regională, astfel încât să conțină cât mai multe instrumente robuste, cu prevederi identice în cele două fonduri.

Eforturile noastre coordonate cu FEDER au dus la o altă schimbare majoră în cele două regulamente – mă refer la eligibilitatea sistemelor de termoficare cu randament ridicat și cogenerare de energie termică și electrică. Acest lucru este fundamental, deoarece aceste două sisteme sunt prezente frecvent în cele douăsprezece state de coeziune și, printr-o abordare bazată pe mai multe fonduri și integrată, putem genera o schimbare considerabilă a situației de astăzi. Astfel, noul Fond de coeziune va face eligibil un ciclu care include producția de energie termică și electrică de înaltă eficiență, distribuția, transportul și, în final, eficiența energetică în sectorul locuințelor publice și private, dar și al celor sociale. Este cu adevărat un exemplu de exersare a principiului abordării integrate și a finanțării bazate pe mai multe fonduri.

Am intervenit într-un alt sector cheie, al apei și deșeurilor, unde am făcut eligibile investiții identificate de statele membre care pot să depășească acquis-ul comunitar existent. În sfârșit, am introdus eligibilitatea proiectelor pentru protecția solului și Natura 2000, alături de protecția biodiversității.

Toate aceste lucruri ne permit să continuăm să finanțăm sistemele de transport. Ne-am orientat pe abordarea multimodală și a conexiunilor multimodale. Doresc să mai spun un lucru despre Connecting Europe Facility. Aici, datorită eforturilor conjugate, am introdus prevederi similare în regulamentul general, în Fondul de coeziune și în Connecting Europe Facility, astfel încât statele membre pot menține în anvelopa națională până la 31 decembrie 2015 ... (vorbitorul a fost întrerupt)

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner, deputising for the rapporteur. − Madam President, I do not know how much time I have, because I have to start on behalf of Joachim Zeller, the rapporteur on the European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC) instrument, who is not here, and I would like to say a few words on his behalf on the result of the negotiations.

Thanks to a joint effort by our institutions, we have managed to achieve simplification of this instrument and an extension of its scope, and also an increase in legal certainty and in flexibility in the application of the relevant rules. We have reduced the red tape and we are going to make things easier for prospective members of an EGTC, and for the EGTC as such. The improvement in transparency and clarity with regard to the procedure was a result of the negotiations.

We have also made it very clear that this instrument can be used in relation to macro-regional strategies, which are becoming more and more important. Moreover, we have added a new element in terms of scope, namely services of general economic interest. Also, EGTCs will in future have more options with regard to applicable law for employees, especially in complex cross-border situations. This is extremely important.

Now let me say a few words on the general results of the negotiation. As Chair of the Committee on Regional Development (REGI), I chaired those trialogues, and I would like to say that, from the very beginning, as of 2009, the REGI Committee got involved in working together with our European institutions in preparing the future cohesion policy. I mention this because, thanks to our cooperation, to which both the Commission and the Council were very open, it was possible to take account in the original Commission proposal of many ideas raised by Parliament during this pre-legislative work. This in turn allowed us in the course of the trialogues to support many of the main lines of the Commission proposal.

This approach was particularly important with regard to the general or common provision regulation. From day one, we have been fierce defenders of this miracle that has occurred in cohesion policy, which now has a common regulatory umbrella for all the funds. It will boost synergies and it will also permit simplification in terms of management – something of practical importance because it will allow those who implement the policy to focus on the impact of the programmes and projects and to worry less about administrative technicalities.

We have also put a lot of energy into developing and supporting new solutions, strengthening the impact of this policy on the ground. A lot of that energy was directed at the question of ex ante conditionality, which, I am sure, will pave the way to better and more targeted use of the funds. Importantly, however – and I would like to underline this – we strongly opposed the tendency to make cohesion policy responsible for checking the implementation of virtually all European laws. Ex ante conditionality will have to be truly linked to cohesion policy.

We also insisted on strengthening the strategic nature of policy programming, and the good news is the common strategic framework, which will provide a single source of guidance for the five funds, facilitating at the same time an integrated approach (something that is most important) and ensuring consistency, coordination and synergies among the funds and also between the funds and other Union policies and instruments.

It goes without saying that it was of the utmost importance for all of us to ensure that sufficient investment is targeted at youth employment, at labour mobility, at knowledge, at social inclusion and at combating poverty. The Member States will have the final say in deciding how much of the European funding they will need to complement a broad spectrum of national policies in this context, but we decided that it will be binding on Member States to increase the share dedicated to the social fund, depending on their domestic situation.

I understand that I have still two minutes at the end.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Madam President, I am delighted to be able to participate in this afternoon’s debate. We need an effective and fair policy to help deliver a common economic and social cohesion across the European Union. It is a key instrument in providing for solidarity within, and between, Member States. It is particularly important that a cohesion policy for the period from 2014-2020 is approved in good time for it to be operational from the beginning of next year.

The Lithuanian Presidency has taken forward the sterling work of the previous presidencies to continue the task of negotiating with the aim of bringing the whole package to a satisfactory conclusion by the end of this year. The negotiations have been lengthy and have not always been easy. I heard some rapporteurs mention 80, 90, 27 and ten trialogues. According to our calculations, since the start of the negotiations we have had more than 200 trialogues on this issue. Much effort has been spent in hammering out details, often well into the night, in order to reach results which were acceptable to both our institutions. I am therefore particularly pleased to confirm that COREPER endorsed the political agreement on the entire cohesion policy package reached in trialogues and I look forward to a positive vote here in the European Parliament.

Of course, such a positive outcome would not have been possible without considerable flexibility from both sides. I am grateful to Parliament for demonstrating such a constructive attitude, even when the positions of our two institutions looked to be so far apart. I would like to thank the chairs of the Committee on Regional Development, Ms Danuta Hübner, and of the Committee on Employment and Social Affairs, Ms Pervenche Berès, for their efforts in steering this dossier towards a successful conclusion. I would also like to thank all the rapporteurs and shadow rapporteurs for their expertise which they have brought to this dossier and for the time and effort which they have devoted to ensuring a positive outcome. In such a negotiation the knowledge and commitment of rapporteurs for all the various acts which go to make up this package are invaluable. We would not have reached a successful conclusion without them.

Last, but not least, I would also like to thank Commissioners Johannes Hahn, responsible for regional policy, and László Andor, in charge of employment, social affairs and inclusion, for their contribution and for their many positive suggestions which were key to helping us reach such a balanced outcome. This package will make a major contribution to creating a more dynamic, fairer and more integrated European Union. It will help tackle some of the more significant challenges which Europe faces as we endeavour to emerge stronger and more resilient from the economic crisis. I look forward to hearing your views and, as always, will do my best to respond to any specific issues which might be raised during the course of the debate.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Mitglied der Kommission. − Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Diese Woche ist in der Tat eine wichtige und entscheidende für die Regionen Europas, und ich bin froh, dass wir den Regionen und ihren Menschen gemeinsam einen guten Weg in die Zukunft bereiten können.

Lassen Sie mich zu allererst den Berichterstattern – Constanze Krehl und Lambert van Nistelrooij – für ihre engagierte und hervorragende Arbeit danken. Ich danke aber auch in ganz besonderer Weise meiner Vorgängerin und jetzigen Ausschussvorsitzenden, Danuta Hübner, für ihre umsichtige Koordinierung.

Wir haben uns hier offensichtlich nicht auf die Zahl der Triloge geeinigt, aber ich glaube, es ist eine signifikante Zahl. Und die Hartnäckigkeit, mit der die Verhandlungen in den letzten Monaten durchgeführt wurden, zeigt, wie ernsthaft die Gesetzgeber und die Kommission in dieser Frage verhandelt haben. Ich freue mich, dass der Rat und das Parlament dabei den zentralen Ideen der neuen Kohäsionspolitik gefolgt sind.

Wir verhandeln heute über das Ergebnis dieser Verhandlungen, einen Kompromiss, aber wie ich meine, einen guten Kompromiss, der eine breite Unterstützung garantiert und sich diese auch verdient hat. Es geht darum, die wirtschaftliche Krise, die Europa erfasst hat, und deren Ende Gott sei Dank absehbar ist, entsprechend zu begleiten. Ich denke, die neue Kohäsionspolitik bietet dazu die entsprechenden Möglichkeiten. Insgesamt werden mit den nationalen Mitteln in den nächsten sieben Jahren mehr als 500 Milliarden Euro bereitstehen. Mit gezielten neuen Elementen, thematischer Konzentration, Ex-ante-Bedingungen und einer entsprechenden starken Ergebnisorientierung wird sichergestellt, dass die Qualität der Projekte und der Arbeit sichergestellt ist.

Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz ausdrücklich dem Europäischen Parlament, aber insbesondere den Mitgliedern des REGI-Ausschusses, für diese Arbeit und Mithilfe bei der Ausrichtung danken und in diesen Dank ausdrücklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Institutionen mit einschließen.

Wir haben ein klares Ziel in der Kohäsionspolitik: Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Regionen und damit die Sicherung und weitere Steigerung des Wohlstands unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Daher ist es wichtig, ganz ausdrücklich in Wachstum und in Arbeitsplätze zu investieren. Deswegen auch das erklärte Ziel, in Zukunft in der Kohäsionspolitik verstärkt auf die Förderung der kleinen und mittleren Betriebe zu setzen, ohne die Industrie zu vergessen. Aber das Ziel muss sein, hier eindeutig mindestens doppelt so viel wie bisher in diesen Bereich zu investieren.

Es geht auch darum, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen und dass sie morgen ein klares Votum abgeben. Wir haben lange auf diese Entscheidung gewartet. Europa und seine Menschen haben lange darauf gewartet, insbesondere viele Privatinvestoren, die diese Beschlussfassung zum Anlass nehmen, zu planen, zu entscheiden, zu hinterfragen. Daher möchte ich mich ausdrücklich für Ihre Bereitschaft bedanken, diesen Beschluss morgen zu fassen, mit einem hoffentlich sehr breitem package und mit einem sehr breitem backing, denn es geht um Investitionsentscheidungen über einen Zeitraum von sieben Jahren, was in dieser Form in Europa, aber auch insgesamt weltweit einzigartig ist!

Daher werden wir mit dieser Politik einen ganz entscheidenden Beitrag für die Überwindung der Krise und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie neuer Perspektiven leisten, insbesondere für junge Menschen in Europa.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Madam President, let me also thank Parliament for its hard work on the cohesion policy package. From the perspective of the European Social Fund, I want to pay tribute more specifically to the work on the ESF Regulation by the rapporteur Elisabeth Morin-Chartier, the Chair of the Committee on Employment and Social Affairs, Pervenche Berès, and the shadow rapporteurs of the political groups.

Like Johannes, I am also convinced that with the deal on the table we will see a better cohesion policy over the next seven years – a cohesion policy more linked to economic employment and social policy priorities, primarily the Europe 2020 Strategy, and with even more coherent and more effective investment than today.

In this context, the European Social Fund will strongly benefit from better integration with other cohesion policy funds and a number of specific improvements.

The ESF’s objectives in areas of intervention are made more explicit and result-oriented. Member States will have to concentrate ESF money on addressing their key employment and social challenges and on enhancing the effectiveness of their public administration. Social inclusion will get more attention because of the requirement that Member States dedicate at least 20 % of ESF resources to it. Increased use of simplified cost options will lead to a stronger focus on delivery and results, rather than on justifying incurred costs.

Getting more out of the ESF is all the more essential given the need to repair the damage that the crisis has inflicted on Europe’s people, not least through the historically high levels of youth unemployment. Offering the prospect of a better future to the increasing number of young people who are not working, studying or in training is a matter of urgency.

In this context, I very much welcome the quick agreement on the new Youth Employment Initiative as part of the ESF Regulation, including provisions to allow these investments to start ahead of all other programmes. But let us be clear that this will also cost money, especially if we are to help quickly not only the youngest, but all young people below 30, as is wished by many in this House.

As you know, the Commission has advocated since the very beginning the need to guarantee a minimum level of human capital investment in the EU budget. It is a matter of coherence between the policies we advocate and the funding we provide.

I welcome the co-legislators’ agreement to establish a minimum allocation for the ESF within cohesion policy, but I regret that the level has been lowered during the negotiations with the Council. I know that this House has defended, against the will of most Member States, the level of at least 25 % that we proposed. And clearly, two years after our initial proposal, the need for robust EU investment in people has increased rather than decreased.

Today, the pressure is high to seal a deal. But let me be clear. Whatever the finally agreed legal minimum may be, this House’s support reinforces the Commission in its discussions with the Member States. It will help us to agree on ESF allocations that are commensurate with their employment and social challenges and commitments.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, rapporteur for the opinion of the Committee on Budgets. − Madam President, can I thank the rapporteurs and the negotiating team for all the hard work they have done.

Let me say at the start that the Committee on Budgets was not, of course, happy with the cut proposed for cohesion policy in the future. We believe this is one policy which should be funded properly.

But we certainly gave our agreement to the initial proposals coming from the Commission on involving regions and local authorities, on having a greater focus on performance, and also on simplifying measures for the future.

Some problems do remain in terms of the performance reserve, macroeconomic conditionality and the ESF allocation, but acceptable compromises have now been achieved on all these things.

And after our agreement, the next step will be for partnership agreements and then the operational programmes for Member States and regions.

That is why it is now absolutely essential that this Parliament give its full support to all the regulations we are discussing today and all the regulations we are voting on tomorrow. Many Member States and many regions are now putting together their operational programmes, and many beneficiaries and applicants are putting together their bids. They are ready to go and we need to make sure that tomorrow we vote to put those projects in place.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltsausschusses. − Frau Präsidentin! Mehr denn je brauchen wir in der aktuellen Krise mit hoher Arbeitslosigkeit, hoher Jugendarbeitslosigkeit und anderen sozialen Problemen einen unbürokratischen europäischen Sozialfonds, der bisherige Zugangshürden endlich abbaut. Und deshalb ist es ungemein wichtig, dass die Mitgliedstaaten in Zukunft keine zusätzlichen Bestimmungen einführen dürfen. Denn nur eine Vereinfachung der Regeln hilft den Projektträgern und damit auch den Menschen vor Ort.

Die Verwaltungslasten müssen möglichst niedrig gehalten werden, deshalb begrüße ich auch die Einführung von Pauschalbeträgen und standardisierten Einheitskosten. Das erleichtert ja den Projektträgern wirklich die Arbeit und war einer der großen Kritikpunkte.

Wichtig ist auch, dass 20 % der ESF-Mittel für den Kampf gegen Armut und für die soziale Eingliederung eingesetzt werden. Die in vielen Mitgliedstaaten auferlegten Sparmaßnahmen treiben ja auch immer mehr Menschen an den Rand der Gesellschaft. Und diese Menschen müssen wir wieder in den Arbeitsmarkt zurückführen. Die Ausrichtung gerade auch auf die Jugendarbeitslosigkeit hier im ESF ist wichtig, aber es reicht bei weitem nicht aus. Wir brauchen mehr horizontale, abgestimmte Maßnahmen!

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, relatore per parere della commissione per i bilanci. − Signora Presidente, colgo l'occasione, più per entrare nel merito di una discussione che ormai ci accompagna dall'ultimo anno e mezzo, per segnalare alla Presidenza dell'Assemblea e ai capigruppo presenti che si sta consumando un errore serio in queste ore in quest'Aula: impedire di votare e argomentare un dissenso su due punti assolutamente decisivi ai fini del lavoro positivo che si è svolto finora.

Si tratta della questione della macrocondizionalità e della questione posta dalla commissione EMPL sul Fondo sociale europeo per cavilli burocratici e regolamentari e impedire l'espressione di un dissenso su questo renderà il confronto tra di noi assai più complicato, portando intere delegazioni – anche importanti, che si avvantaggiano di queste politiche, che ne sono sostenitrici, che hanno lavorato in questi anni nelle commissioni per riformare queste politiche – ad esprimere un voto contrario sull'intero pacchetto.

Vorrei dunque utilizzare l'occasione che mi è data per rivolgere un appello perché si possa rivedere questa posizione e consentire a parlamentari di diversi schieramenti politici e importanti delegazioni di poter manifestare la loro opinione con un voto qui in Aula.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. − Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, η λέξη "συμβιβασμός" αποτελεί τη λέξη κλειδί, μια λέξη που από μόνη της καθιστά σαφές ότι όλες οι πλευρές έπρεπε να αποδεχτούν ζητήματα που δεν τις ικανοποιούν πλήρως, όπως το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις συμπεριλήφθησαν στον γενικό κανονισμό.

Ωστόσο, με την αυριανή μας θετική ψήφο θα έχουμε πετύχει τα υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης από αυτά που είχαν αρχικά προταθεί και ταυτόχρονα, θα έχουμε πετύχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τη κρίση και υπάγονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, τη σταδιακή αύξηση των ετήσιων ποσοστών προκαταβολών που θα φθάσει το 3% μέχρι το 2020, την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εταίρων γενικότερα στον προγραμματισμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής, τη θεματική συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο αριθμό προτεραιοτήτων, τη δυνατότητα πολλαπλά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την απλοποίηση των κανόνων, την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, τη διάταξη ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώνονται εντός 90 ημερών από την έκδοση των τιμολογίων τους, το γεγονός ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τη Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των νέων θα είναι επιλέξιμες από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και, τέλος, τις ειδικές διατάξεις που αφορούν εξαιρέσεις από τους κανόνες για τη "θεματική συγκέντρωση" στις νησιωτικές περιοχές

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − Κυρία Πρόεδρε, μετά τη θεσμοθέτηση της λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακυρώνονται τώρα επί της ουσίας η αλληλεγγύη και η πολιτική συνοχής και ο αναπτυξιακός τους ρόλος. Τώρα, η Επιτροπή και το Συμβούλιο εκβιάζουν, για άλλη μια φορά, τα κράτη μέλη με τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις, ώστε να εφαρμόσουν τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγούν στο μονόδρομο της λιτότητας και της εξαθλίωσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η εξάρτηση της χρηματοδότησης των περιφερειών από αυτές τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις συνεπάγεται αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, επιδείνωση της φτώχειας και της ανεργίας και μόνιμη καταδίκη των χωρών του νότου στην υπανάπτυξη. Στερούν με αυτόν τον τρόπο από τις χώρες και τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα την τελευταία δυνατότητα για μια αναπτυξιακή ανάσα που θα έδιναν τα διαρθρωτικά ταμεία. Μειώνουν τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εξαιρούν από την επιπλέον χρηματοδότηση χώρες που μαστίζονται απ’ την κρίση. Είναι λυπηρό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τις προϋποθέσεις που είχε θέσει αρχικά, τώρα συμφωνεί, με συνέπεια όλα αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή μια κατ’ επίφαση πολιτική συνοχής, μια κατ’ επίφαση πολιτική ανάπτυξης και μια κατ’ επίφαση δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa, A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. − A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadójaként és az Európai Parlament tárgyalócsoportjának tagjaként kijelenthetem, hogy hatalmas munkát végeztünk el. És elégedettségemet is kifejezhetem. A mi szakbizottságunk véleményét nagyrészt beemelték a szövegbe, holnap pedig elfogadásra kerül. Köszönöm a tárgyalócsapatnak, hogy következetesen képviselte az esélyegyenlőség szempontjait. A jelenlegi szabályhoz képest foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi szempontból sokkal jobb jogszabály született. A teljes, következetes akadálymentesítésben, a roma stratégia támogatásában, a fogyatékossággal élők intézményeinek reformjában, a civil szervezetek érdekképviseletének erősítésében, vagy a foglalkoztatás, különösképpen a fiatalok foglalkoztatásának támogatásában nagy előrelépések várhatók. Most már csak megfelelően kell végrehajtani a jogszabályt, erre hívom fel a Bizottság figyelmét. A tagállamok is hajtsák végre teljes mértékben a jogszabályt.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Doamnă președintă, politica de coeziune este motorul principal al Uniunii, care contribuie la creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii. Instrumentele politicii de coeziune au rolul de a pune în practică măsurile concrete, precum atragerea de investiții, crearea de locuri de muncă și reducerea disparităților între regiuni. Obiectivele fondurilor structurale și de investiții pentru perioada următoare de programare asigură concentrarea unui număr limitat de priorități tematice, urmăresc un grad de flexibilitate mai extins și cresc implicarea autorităților de la nivelurile subsidiare. Pentru a putea atrage și implementa investiții publice de anvergură, trebuie să punem accentul pe utilizarea obligațiunilor UE pentru finanțarea proiectelor prin atragerea capitalului privat pentru investițiile publice.

Contractele de parteneriat vor avea rolul de a responsabiliza cheltuielile autorităților din statele membre, iar, pentru evitarea erorilor, consider prioritară informarea viitorilor beneficiari, precum și programe de pregătire adresate acestora. Investițiile trebuie să urmărească specializarea lucrătorilor. Prin intermediul fondurilor structurale, am dezvoltat în România un sistem de formare profesională eficient, însă, de multe ori, ne confruntăm cu lipsa locurilor de muncă specializate.

Felicitări raportorilor.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, Ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. − Señora Presidente, yo quiero dar la enhorabuena a la Comisión, a la presidenta de la comisión parlamentaria y, evidentemente, a los ponentes, porque yo creo que esto es una nueva revolución.

Europa ha puesto sobre la mesa una nueva manera de trabajar, donde hay aportación pública y privada, donde se prima la innovación, donde hay una condicionalidad para frenar malas inversiones, donde se proclama una nueva gobernanza y, además, se exige una coordinación.

Por tanto, desde aquí, yo pediría al Consejo que haga un esfuerzo por que las regiones y los municipios se adapten a las nuevas condiciones. Esto no es dinero para cubrir los huecos de los presupuestos regionales; es dinero para que los actores sean la sociedad, para promover un nuevo modelo de gobierno, y todo eso exige un esfuerzo, una autoridad y un liderazgo de los Estados miembros.

Por tanto, a los Estados miembros se les pide que hagan el esfuerzo, y al Consejo, que ponga las condiciones y favorezca todo aquello que sea coordinación de innovación europea, coordinación de soluciones y mejor gobernanza.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo, relatore per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. − Signora Presidente, signor Commissario, il pacchetto di proposte legislative sulla politica di coesione 2014-2020, che voteremo domani, rischia di non rispondere agli obiettivi della solidarietà e dello sviluppo regionale.

In un momento di crisi che attraversano gli Stati dell'Unione, subordinare il funzionamento di questa politica alla macrocondizionalità penalizzerà lo sviluppo e la crescita, che sono la base della nuova programmazione.

La crisi economica ha dimostrato che gli squilibri di bilancio e quelli macroeconomici possono limitare l'utilità della politica di coesione e se le regioni, per non sforare i vincoli del Patto di stabilità, limitano la spesa dei Fondi strutturali, il rischio di una stasi è reale.

Se vogliamo un'Europa della crescita e dello sviluppo, allora invito tutti a una riflessione prima del voto di domani.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, relatrice per parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. − Signora Presidente, come membro della commissione ITRE, vorrei affrontare un aspetto molto particolare: abbiamo inserito nei fondi, in base al criterio della concentrazione delle priorità, alcuni aspetti legati allo sviluppo del territorio, come la competitività, la ricerca, l'innovazione, eccetera. Ciò significa che questi obiettivi sono molto simili e paralleli a quelli che vogliamo perseguire con Orizzonte 2020 e con altri programmi.

Più volte abbiamo invocato, e anche la Commissione lo ha fatto, le utili sinergie tra fondi diversi, il che si traduce in una parola magica: complementarità. Ma la complementarità, che è un auspicio, va costruita sul piano della programmazione da parte delle regioni, cioè usare per lo stesso progetto fondi diversi, che permettano di fare la parte hard delle infrastrutture della ricerca e la parte soft. Ma per realizzare questa complementarità, bisogna renderla possibile; bisogna cioè che le regole di rendicontazione e le regole di accesso ai fondi siano coerenti. Ma così non è, ce lo dicono le regioni.

Infine, desidero riservare il residuo di tempo a mia disposizione per sostenere le molte ragioni dei colleghi che si sono espressi contro la macrocondizionalità, che è il contrario della politica di coesione, e spiace che il Consiglio il precedente non l'abbia capito.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE), "blauwe kaart"-vraag. – Mevrouw Toia, mag ik u vragen of u kennis genomen heeft van het gemeenschappelijk strategisch kader dat juist door het Parlement was opgesteld in aanvulling op de tekst van het Commissievoorstel waarin we juist die synergie mogelijk maken. Heeft u dat misschien gemist of misschien uw medewerkers ook?

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Mi dispiace deludere il collega van Nistelrooij, ma ho l'abitudine di leggere direttamente tutta l'attività degli atti che qui discutiamo e la lunga consuetudine della commissione ITRE dovrebbe averglielo fatto capire.

Desidero però aggiungere una cosa: siccome ho incontrato le regioni e ho parlato con quelli che poi implementeranno i nostri programmi, è da loro che mi viene questa preoccupazione, perché anche il quadro sinergico strategico deve essere poi attuato dalla Commissione e quindi penso già al futuro: a quando le nostre regioni manderanno i progetti, a quando le direzioni differenti le approveranno e a quando i programmi e quel quadro strategico saranno messi in atto.

Quindi, come lei ho letto e digerito tutto questo materiale, ma ho anche già parlato con chi dovrà applicarlo e quindi trasmetto qui quelle voci critiche e quelle preoccupazioni.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, navrhovatel Výboru pro dopravu a cestovní ruch. − Paní předsedající, evropská územní spolupráce využívá Evropského fondu pro regionální rozvoj již delší dobu. V předkládaném znění je navrhováno mimo jiné umožnit používání jediného účtu pro všechny toky hotovosti v souvislosti s jedním programem spolupráce.

Snahou navrhovatele je také zjednodušit administrativu spojenou s vyřizováním náležitostí projektů. Pokud jde o náplň projektů, a to ve spolupráci přeshraniční, nadnárodní i meziregionální, je správné soustředění se na priority. Důležitá je i harmonizace pravidel a orientace na výsledky. Výbor pro dopravu a cestovní ruch ve svém stanovisku zdůrazňuje aspekty rozvoje přeshraničních dopravních sítí, infrastruktury a zužitkování dosud nevyužitého potenciálu hraničních oblastí, mimo jiné i v rozvoji cestovního ruchu.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez, Ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. − Señora Presidenta, señor Comisario, la política regional es parte del ADN de la Unión Europea: solidaridad y cohesión, principios que unen a los ciudadanos europeos.

Sin embargo, la Comisión y el Consejo han desnaturalizado la futura política de cohesión, priorizando el rendimiento y los resultados, además de introducir la posibilidad de suspender las ayudas regionales a los Estados miembros con déficit excesivo. Son conscientes de que es castigar doblemente a las regiones y a los ciudadanos, debilitados por la crisis. Piden más sacrificios a los más débiles —y esto lo sabe, señor Comisario—.

Les doy las gracias a los diputados que han negociado las mejoras a la propuesta de la Comisión, como reforzar el protagonismo de las autoridades locales y regionales, ampliar la función de los interlocutores sociales o dar una mayor flexibilidad para las singularidades regionales.

Y para finalizar, permítame, señor Comisario, recordarle que no había ninguna urgencia ni emergencia para la condicionalidad macroeconómica, tampoco para rebajar el presupuesto del Fondo Social Europeo. No es cierto que mejore la imagen de la política regional; usted, como yo, sabe que es una penalización y más sacrificio para los ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna, relatore per parere della commissione per l'agricoltura. − Signora Presidente, al di là del numero dei triloghi, vorrei esprimere il mio apprezzamento per lo sforzo compiuto dai colleghi in questa discussione per cercare un buon compromesso su una delle politiche dell'Unione europea che, unitamente alla politica agricola, assorbe gran parte del nostro bilancio.

Sono indiscutibili i molti aspetti positivi di questa nuova politica di coesione, a partire dal fatto che si produce una certa semplificazione, non mai sufficiente ma un impegno in questa direzione c'è; che ci si orienti più sui risultati che sulle procedure; che ci sia stata una maggiore concentrazione tematica e che vi sia anche una maggiore integrazione tra i vari fondi a disposizione.

Tuttavia, non c'è ombra di dubbio – e a questo non si sfugge – che l'aver voluto a tutti i costi mantenere la condizione macroeconomica e di non aver fatto nessun passo significativo per quel che riguarda lo scorporo degli investimenti dalla disciplina di bilancio, ripropongono un'idea ideologica di una certa impostazione dell'Europa che ha già prodotto molti danni e che ci fa già affermare la nostra criticità sul compromesso raggiunto.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou, rapporteure pour avis de la commission de la culture et de l'éducation. − Madame la Présidente, cette révision du Fonds social européen confirme le rôle fondamental de cet instrument dans la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Concrètement, chaque État membre devra maintenant allouer un minimum de 20 % de son enveloppe FSE à la lutte contre la pauvreté.

Jusqu'alors dédié à l'amélioration de l'employabilité, ce fonds aura maintenant pour objectif de donner à tous les moyens d'accéder au marché du travail. Afin de réaliser cet objectif d'inclusion sociale, il était nécessaire d'élargir le champ des bénéficiaires, ce que nous avons fait.

Je me réjouis des mentions explicites de "soutien au développement de l'économie sociale et solidaire" et à la promotion de l'économie verte, ainsi que de soutien aux projets socioculturels et à l'industrie culturelle. J'espère que la simplification administrative qui est proposée permettra réellement de rendre ces fonds plus accessibles aux petites organisations.

Enfin, le principe de macro-conditionnalité, consistant à couper les fonds européens aux États membres dans le but de prévenir ou punir une mauvaise gouvernance économique, ne doit pas être appliqué à un fonds à vocation sociale tel que le FSE. Les États membres en difficulté économique sont ceux pour qui les investissements sociaux sont cruciaux. Il serait donc inhumain de ne pas leur accorder les fonds destinés aux populations qui sont le plus dans le besoin.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, relatora de parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros. − No dia 22 de junho de 2012, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros aprovou um parecer, do qual sou relatora, sobre um regulamento que estabelece as disposições comuns relativas aos vários fundos.

Defendemos então que a igualdade de género não ficasse acantonada como se fosse algo isolado, mas que estivesse presente numa política horizontal em todos os fundos e aprovámos então, há mais de um ano, o nosso desacordo com a Comissão em relação ao princípio da macrocondicionalidade, desonesto e injusto, que penaliza duplamente os países com situações sociais e económicas mais difíceis e penaliza também as mulheres desses países, comprovadamente mais desprotegidas em tempos de retrocesso social.

É, no mínimo, o mínimo dos princípios democráticos deixar que os deputados votem as emendas que entenderem; serve também para aumentar a transparência sobre as escolhas de cada um dos deputados.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański, autor projektu opinii Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. − Pani Przewodnicząca! Wielka praca, sukces mediacyjny i nowe rozwiązania w ramach wieloletnich ram finansowych nie mogą przesłonić faktu, iż ten budżet jest zmniejszony w stosunku do okresu poprzedzającego. Dzieje się to w czasie, kiedy po pięciu latach kryzysu możliwości inwestycyjne wielu krajów są ograniczone, a stopa bezrobocia w niektórych regionach Europy bardzo wysoka. Jednym z głównych instrumentów naszego działania jest Europejski Fundusz Społeczny. Trzeba stwierdzić, że to jest niezwykle ważne, zwłaszcza w krajach, które przeżywają najbardziej trudności transformacji.

W ramach mojego projektu opinii w ramach komisji FEMM w sprawie Funduszu opowiedziałem się za minimalną alokacją w wysokości 25% wszystkich środków przeznaczonych na politykę spójności. Dlatego ubolewam, że cięcia w ramach polityki będą również dotyczyły Funduszu Społecznego. Jednym słowem, kompromis w sprawie wieloletnich ram finansowych został okupiony wymiernymi stratami, których konsekwencje odczują ludzie młodzi i bezrobotni. To bardzo istotne.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, après deux ans de négociations, nous adoptons enfin les règlements du paquet "cohésion". Avec 325 milliards d'euros, la nouvelle politique permettra d'investir, pour la croissance et l'emploi, dans toutes les régions européennes.

En ces temps de crise, les fonds structurels sont les derniers investissements publics d'avenir de grande ampleur en Europe. Le pacte de croissance est le fruit de la négociation de longue haleine que nous avons menée, ici, depuis 2011, et non le trophée du Président socialiste français.

Ces crédits ne seront pas à dépenser n'importe comment: nous avons mis en place des conditions pour que les investissements soient ciblés sur les secteurs d'avenir, tels que la recherche, les nouvelles technologies, le développement durable et les PME. De nombreuses innovations ont été apportées: concentration thématique, planification stratégique, approche territoriale, crédits pour le volet urbain et, surtout, performance et efficacité, mises au premier plan pour que les contribuables puissent mesurer la valeur ajoutée de ces fonds.

Un succès est à noter en particulier: la création d'une nouvelle catégorie de régions en transition, qui permettra une distribution plus équitable des fonds au niveau européen. Ma région, qui souffre d'un chômage important, bénéficiera ainsi d'une enveloppe en augmentation de 15 %.

Enfin, en ce qui concerne la coopération territoriale, je souhaite rappeler que près de 200 millions de citoyens européens vivent dans des régions frontalières. Les frontières intra-européennes sont les cicatrices de notre histoire belliqueuse, les lieux où tous les bénéfices et les inconvénients de l'intégration deviennent visibles et se matérialisent.

La coopération territoriale aide les territoires et les régions à financer des projets conjoints: un hôpital, un théâtre transfrontalier, une crèche bilingue, la gestion commune des risques environnementaux. Grâce à notre engagement, son budget est le seul en augmentation, avec près de 9 milliards d'euros pour 2014-2020.

Il appartient maintenant aux États et aux régions de prendre le relais, sans complexifier ni politiser ces fonds.

 
  
MPphoto
 

  Kerstin Westphal, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich denke, wir sind uns alle darüber einig: Der Weg aus der Krise ist nicht durch Sparen allein möglich, ganz im Gegenteil – es muss in Wachstum investiert werden. Und der EFRE ist ein sogenanntes Wachstumsprogramm vor allem für die Regionen, eine Art Konjunkturprogramm, das wir natürlich überall brauchen. Und Sie können sicher sein, ich komme aus einer Region, die weiß, was Konjunkturprogramme bedeuten können. Künftig geht ein dreistelliger Milliardenbetrag beispielsweise in Forschung und Innovation, in Unternehmensförderung und damit natürlich auch in Ausbildung und Arbeitsplätze, in Breitbandausbau gleichermaßen wie in Maßnahmen der CO2-Einsparung. Also der alte Vorwurf, der EFRE investiere nur in Beton, ist schlicht und einfach falsch und ab 2014 damit auch nicht mehr real!

Ich denke, wir haben viele Verbesserungen in dem Entwurf erzielen können. Wir haben vor allem mehr Flexibilität für die Regionen, denn die Regionen wissen am allerbesten, wo investiert werden muss. Wir unternehmen mehr Anstrengungen in dem CO2-Bereich und wir gehen auf den demografischen Wandel ein. Dies sind beides Bereiche, die in Zukunft ganz besonders wichtig sind.

Lieber Herr Kommissar Hahn, lassen Sie mich zum Schluss nicht nur den Dank an Sie richten, sondern auch ein Wort zur Breitbandförderung – ganz besonders in Deutschland...

(Die Präsidentin entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Ivars Godmanis, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, on behalf of my Group, I would like to say three things. Firstly, we support this new law as a compromise: a normal and serious compromise. It is a completely new law, with completely new principles, but we support it. Secondly, we are asking colleagues here not to support amendments, which may come tomorrow, designed to increase the European Social Fund (ESF) share. We in the ALDE Group were initially against any shares but we believe that the compromise on 23.1% is one which we have to defend, for even history shows us that formally increasing the ESF share will not improve unemployment statistics and it will be at the expense of the Regional Development Fund and thus, indirectly, at the expense of small and medium-sized enterprises. This is a compromise, and we strongly urge honourable Members to support it.

Thirdly, we also support the compromise on economic conditionality. For that reason our Group will not support amendments aimed at getting rid of it. This is a compromise: where sanctions are connected with the employment situation, with the poverty rate and GDP contraction, up to 50% of payments will be affected. That represents a serious reduction and the compromise should be supported.

On other areas of the proposal – on annual advance payments and on performance reserves – there are also compromise numbers. For that reason, we believe that a serious job has been done here. The only thing we will put on the agenda tomorrow as a Group will be the initiative on SMEs. It is not compulsory, it is a voluntary measure, but we believe that the reduction from EUR 10 billion to EUR 8.5 billion should be reversed. We will see how many support this initiative, because we believe that countries could be ready to provide more money in principle to the European Investment Bank to support SMEs’ activities that fall within the scope of this law.

I believe that this job has been done in a serious way. Our main rapporteurs, and also the Commission and the three Presidencies with which we worked, have done a good job. We hope our work will lead to results in seven years’ time.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, ich kann es bestätigen, wir waren ein gutes Verhandlungsteam, und wir haben in diesen Verhandlungen über den Struktur- und Kohäsionsfonds einiges gegenüber dem Rat durchsetzen können. Den verbindlichen Verhaltenskodex für die Beteiligung der Zivilgesellschaft hätte es ohne das Parlament nicht gegeben.

Wir haben erreicht, dass mindestens 12 bis 20 % der EFRE-Investitionen in eine CO2-arme Wirtschaft fließen können. Und wir haben erreicht, dass die Mitgliedstaaten mindestens 20 % des ESF für Maßnahmen für besonders Benachteiligte unserer Gesellschaft einsetzen müssen, um Armut, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen.

Mit dieser Reform wird auf der einen Seite wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union gestärkt, auf der anderen Seite werden diese Strukturfonds anhand von messbaren Indikatoren – und das ist die Reform – auf ein innovatives, nachhaltiges und inklusives Europa ausgerichtet.

Doch das alles steht unter dem Vorbehalt der makroökonomischen Konditionalität, einem Sanktionsmechanismus des Stabilitätspakts. Die Regionen werden dafür bestraft, wenn ein Mitgliedstaat durch sein hohes Haushaltsdefizit gegen die Regeln des Stabilitätspakts verstößt. Die Strafe geht so weit, dass die EU bereits ausgegebene Gelder nicht mehr zurückerstattet. Das Parlament hatte deshalb mit großer Mehrheit gegen diese Sanktionsklausel gestimmt. Das Verhandlungsteam hatte diese Position nicht bis zu den letzten Verhandlungen verteidigt und ist intern an genau dieser Frage zerbrochen.

Wir als Grüne lehnen den makroökonomischen Sanktionsmechanismus für die Struktur- und Kohäsionsfonds ab. Für uns als Grüne wird mit dieser Klausel der Solidaritätsgedanke der Kohäsionspolitik ausgehebelt. Dieser Sanktionsmechanismus hat zudem verheerende Folgen. Denn, wenn das Damokles-Schwert der Zahlungsaussetzung über den Regionen hängt, haben diese äußerst schlechte Karten, um mit den Banken über eine Beteiligung der Finanzinstrumente zu verhandeln.

Von diesem Effekt sind nicht nur Staaten betroffen, die bereits lange unter der Finanzkrise leiden, sondern auch Mitgliedstaaten und deren Regionen, die möglicherweise in Zukunft durch die wirtschaftlichen Täler laufen müssen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat gezeigt, dass oftmals die Struktur- und Kohäsionsfonds die einzigen Mittel sind, die in schwierigen wirtschaftliche Zeiten Investitionen ermöglichen und helfen, wieder Fuß zu fassen, und die Investitionsbereitschaft ins Land holen.

Die Kohäsionspolitik zum Büttel des Stabilitätspakts zu machen, bringt den sozialen, ökonomischen und territorialen Zusammenhalt in Europa insgesamt in größte Gefahr. Deshalb werden wir als Grüne diesem Änderungsantrag 488, dem ersten in dem großen Paket, nicht zustimmen. Er enthält den makroökonomischen Sanktionsmechanismus. Und nur, wenn dieser Änderungsantrag nicht die Mehrheit dieses Parlaments bekommt, können andere Änderungsanträge zum Zuge kommen – so etwa die Streichung des Sanktionsmechanismus in Artikel 21 und der Erwägung 19.

Die Situation im Trilog hat gezeigt, dass es viel mehr Spielraum gab, als genutzt wurde. Deshalb können wir diesen Zeitdruck nutzen, um den Rat zurück an den Verhandlungstisch zu zitieren und letztendlich den Sanktionsmechanismus für die nächsten sieben Jahre aus der Kohäsionspolitik zu streichen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der "blauen Karte" zu beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE), "blauwe kaart"-vraag. – Voorzitter, even in het kort aan mevrouw Schroedter. Is het u wellicht ontgaan dat op de vier belangrijke punten ten aanzien van de rol van het Parlement, die versterkte procedure ten aanzien van de werkloosheidcijfers, ten aanzien van de aanhoudende crisis, ten aanzien ook van de medefinanciering, dat we daarover heel sterke toezeggingen hebben gekregen, nu in de wetstekst? U praat dus over die macroconditionaliteit alsof die nog is zoals die in het oorspronkelijk voorstel stond. Misschien mag ik toch de Groenen vragen om een klein beetje mee te veren.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Präsidentin! Lieber Herr Kollege! Ich war dabei und wir sind ja sehr weit mitgegangen. Wir haben auch akzeptiert, einen formalen Mechanismus zu schaffen, der letztendlich für die betroffenen Staaten keine Sanktionen vorsieht. Das wäre in Ordnung gewesen. Aber das Ergebnis war, dass der Rat sich durchgesetzt hat! Wir haben es ja noch gestern im Ausschuss erlebt. Selbst dort ist von den beiden großen Fraktionen noch einmal eine Verschärfung des Sanktionsmechanismus durchgesetzt worden.

Ich sehe nicht, dass dieser Sanktionsmechanismus die Mehrheit des Hauses hatte und er wird sie wohl auch nicht bekommen. Deswegen denke ich, dass wir weiter verhandeln können und uns an dieser Stellte erneut an den Verhandlungstisch setzen sollten.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Mówimy o kwestii kluczowej dla krajów nowej Unii, a więc dla 12 państw członkowskich, w tym dla mojego kraju – dla Polski, ale bardzo ważnej również dla tych biedniejszych państw członkowskich starej Unii. Mówimy o zrealizowanej szansie, jaką są fundusze strukturalne, np. fundusz spójności, zwłaszcza potrzebnej w czasie kryzysu. Faktem jest, że te pieniądze są pewne, mogą przyciągać i przyciągają one inwestorów. Chciałbym też podkreślić moje zastrzeżenie wobec sankcji makroekonomicznych. Obawiam się, że mogą w ten sposób pogłębić się kontrasty między bogatymi a biednymi państwami, także moim krajem – przed czym przestrzegam. Obawiam się tutaj także podważenia zasady solidarności, która legła u podstaw Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais, en tant que membre de l'équipe de négociation, remercier les corapporteurs et la présidente de notre commission, Danuta Maria Hübner, pour le travail réalisé tout au long de cette négociation.

Évidemment, je partage les inquiétudes nées du maintien des conditionnalités macro-économiques. Comme cela a été dit, cette épée de Damoclès, bien qu'affaiblie par le Parlement européen, pèsera dorénavant injustement sur les régions.

Mais dans le cadre contraint, qui est celui de toute négociation, je considère que le compromis proposé est globalement acceptable et qu'il sauvegarde l'essentiel. Le Parlement européen, par les améliorations nombreuses qui ont été apportées, a été, je crois, au rendez-vous de la codécision. Ces améliorations, vous les connaissez: meilleure implication de la société civile, assouplissement des procédures, part minimale relevée pour le FSE, prise en compte du développement durable dans les objectifs, mais aussi la prise en compte des spécificités des régions ultrapériphériques qui voient leur taux de cofinancement maintenu.

Aujourd'hui, l'ensemble des régions attendent de pouvoir engager les projets dès le 1er janvier 2014, et l'esprit de responsabilité doit, selon moi, primer. C'est pourquoi je voterai en faveur de la proposition tout en restant conscient du travail qui nous attend pour consolider la politique régionale au-delà de 2020.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, chiacchiere! La nuova proposta sul Fondo sociale europeo rischia di essere ancora un fiume di belle parole. Nessuna risposta vera e immediata alla crisi economica che sta colpendo i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri territori.

I dati sono lì a dimostrarlo: nei precedenti periodi di programmazione, il Fondo sociale ha fallito. L'assistenza offerta dal Fondo sociale al Sud Italia, per esempio, non ha portato a nessun miglioramento socioeconomico del territorio, anzi, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro è diminuito – è aumentata la disoccupazione quindi – mentre il tasso di povertà è addirittura aumentato.

La verità la conosciamo tutti: come può il Fondo sociale portare dei benefici alle regioni se il tasso di assorbimento dei fondi negli Stati membri si aggira attorno al 40 percento? Insomma, i fondi europei vengono spesi solo parzialmente e male. Le regioni danno la colpa alla burocrazia europea; l'Unione europea accusa le regioni d'incapacità di utilizzare questi fondi. Non so di chi sia la colpa, ma una cosa è certa: i soldi non arrivano devo servono, non arrivano ai cittadini, non arrivano alle nostre imprese.

La nuova proposta di regolamento non affronta nessuno di questi problemi. Viceversa, il testo si preoccupa ancora una volta di garantire un trattamento privilegiato ai Rom e agli immigrati, trasformando di fatto tutti gli altri cittadini europei in cittadini serie B. Quindici miliardi di euro saranno regalati ai Rom per attuare programmi d'integrazione, che però non hanno mai dato nessun risultato concreto.

L'Europa deve finirla con la propaganda fine a se stessa. In un momento di crisi come quello attuale non possiamo permetterci di sperperare nemmeno un centesimo di euro.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, the European Social Fund’s remit is to invest in people and to support employment, especially amongst the young who see their futures receding in a Europe of austerity and unemployment. I know the EU food aid programme, the Fund for European Aid for the Most Deprived, is also to receive its funding through the ESF.

In my constituency of the West Midlands, my office has collected over three tonnes of food for distribution to food banks. Across the country, more than 350 000 people are dependent on these food banks to feed themselves and their families. It has been estimated that if current trends continue, more than half a million people could be receiving food parcels by 2016. These are basic supplies, not luxury foods and wine such as those that will be enjoyed in the Members’ dining room today.

A recent study found that malnutrition is on the rise in the UK. One in ten older people are malnourished. This fact is a warning sign and it is where the problem first becomes apparent. The Archbishop of Canterbury just three days ago insisted on a plea for more financial support for the rapidly expanding network of food banks. We see it here debating new legislation whilst people are suffering back home.

There is a joke that is popular in England at the moment. President Barroso is asked by a Greek citizen: Have we achieved full European integration? The answer from Barroso is: Oh no, it will get a lot worse yet.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signora Presidente, in qualità di relatore ombra del regolamento sul Fondo di coesione, esprimo il mio apprezzamento al testo presentato in Aula per la votazione.

Come già affermato dal collega Boştinaru, le risorse saranno infatti fortemente orientate verso una sostenibilità intelligente, che coinvolgerà pubblico e privato e l'approccio plurifondo consentirà peraltro lo sviluppo di azioni integrate, che ci consentiranno di avvicinare più facilmente gli obiettivi di Europa 2020.

Sulle regole generali, per contro, cui si ispirerà la politica di coesione, ribadisco, da un lato, il mio apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che hanno segnato un traguardo importante per quanto riguarda la semplificazione delle regole, il partenariato multilivello, l'individuazione delle aree tematiche con l'indicazione di priorità alle piccole e medie imprese, all'occupazione, all'ambiente, all'istruzione e alla formazione; dall'altro lato, devo esprimere il mio rammarico per le conclusioni del negoziato che hanno cancellato punti rilevanti del mandato che avevamo dato ai relatori. Mi riferisco alla più volte citata condizionalità macroeconomica e in particolare a quelle regole che condizionano pagamenti e impegni delle risorse dei Fondi strutturali al rispetto dei termini della politica macroeconomica.

Questo vuol dire che le economie più deboli, quelle alle quali la politica di coesione assegna maggiori risorse, non potranno spendere realmente queste risorse, proprio perché più deboli economicamente e si troveranno, da un lato, ad essere sanzionate dall'Unione europea per non aver rispettato gli impegni della politica di coesione e, dall'altro, saranno frenate perché non possono spendere proprio perché in questa condizione.

Non condivido neppure il reinserimento della riserva di perfomance perché essa, a causa delle regole che sono state scritte, porterà a una riduzione automatica del 6 percento del budget assegnato al singolo Stato membro. Non sono d'accordo sul declassamento della cosiddetta golden rule – peraltro votata a larghissima maggioranza da questo Parlamento – da regola iscritta nell'articolato a semplice premessa di stile, né sono d'accordo sulla regola che questa Presidenza ha scelto di adottare per la votazione.

Come emerso da questo dibattito, gli emendamenti da noi presentati su questi punti avrebbero forse ottenuto la maggioranza, facendo trionfare una democrazia più sana per tutta l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - Pani Przewodnicząca! Rewizja polityki spójności wnosi wiele nowych, korzystnych elementów, które pozwolą lepiej zadbać o większy udział władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu i implementacji projektów, umożliwią wykorzystanie instrumentów finansowych, a także zapewnią wsparcie inteligentnego i czystego rozwoju, badań i innowacji oraz działania na rzecz biednej części europejskiego społeczeństwa.

Wypracowany kompromis jest wart zaaprobowania. Pomimo że sprzeciwiamy się takim jego zapisom jak warunkowość makroekonomiczna, to jednak zdołaliśmy osiągnąć wysoki poziom udziału Parlamentu i regionów w podejmowaniu decyzji. Podobnie pozytywnie oceniam wynegocjowany 23-procentowy poziom obowiązkowych wydatków na Europejski Fundusz Społeczny. Te środki pozwolą na poczynienie niezbędnych inwestycji również w kapitał ludzki, czyli przede wszystkim tworzenie miejsc pracy.

Teraz musimy bardzo sprawnie przystąpić do wdrożenia tych zasad, tak aby beneficjenci mogli jak najszybciej z nich skorzystać.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE). - Г-н Председател, уважаеми господа Комисари, колеги, проектът от регламенти, който дискутираме днес, трябва да доведе до реални резултати за хората. Той има практични измерения и едно от тях е Дунавската стратегия.

През април Европейската комисия отчете ясно изразен потенциал в първия етап на изпълнението ѝ. Европейските граждани по поречието на Дунав знаят, че има стратегия и план за действие, коментират и обмислят идеи, но не са наясно с възможностите за финансиране. За повече от две години от изпълнението на Стратегията те не са усетили реална промяна по нейните приоритети.

Страните все още нямат готовност и предложения за актуализирана и специфична транснационална програма за сътрудничество за региона на река Дунав, каквото мнение споделя и Европейската комисия.

Докато тук говорим за устойчиво развитие, интелигентна специализация и социални иновации, в най-бедните региони на Съюза по река Дунав хората преживяват с по-малко от 200 евро на месец. За тези хора важат целите на Европа 2020 за борба с бедността и те следва да са приоритет на сближаването.

Целият пакет от документи за регионалната политика, сближаването и социалните фондове, заедно със средствата за техническа помощ за Дунавската стратегия по Многогодишната финансова рамка до 2020 г., следва да бъдат използвани рационално като инвестиционен инструмент, за да дадат силен тласък за създаването и изпълнението на програмата за Дунавския регион.

Специалният регламент за европейското териториално сътрудничество може да допринесе за ускоряването на съвместните действия между страните по Дунав, между участници на национално, регионално и местно равнище при повишено съдействие от Комисията за популяризирането и първоначалното му прилагане.

(Ораторът прие да отговори на един въпрос „синя карта“ (член 149, параграф 8 от Правилника за дейността))

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Г-н Председателю, взимам повод от това, което казахте, г-жо Хюсменова, за Дунавската стратегия, да ви задам един въпрос.

В България всички знаем, че Видинският регион, който е част от Дунавския регион, е най-бедният регион в целия Европейски съюз. Наскоро, за да се преодолее този проблем, беше построен вторият мост над Дунава Видин-Калафат.

Какво смятате за това, обаче, че до този мост няма построен абсолютно никакъв път и няма никаква инфраструктура за развитието на този регион?

Какво ще кажете за това и какви действия трябва да предприеме Комисията според Вас?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Das war mehr ein Kommentar als eine Frage. Sie wollen trotzdem antworten?

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Това едва ли е въпрос, на който аз трябва да дам отговор, но това, което аз смятам, че за съжаление пет от най-слабо развитите региони в Европа се намират в България и един от тях е Дунавският регион и в този смисъл не само националните власти, но и Европейската комисия трябва да подпомага усилията, за да можем да уеднаквим най-малкото стандарта на живот на всички европейски граждани

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich merke, dass der Herr Kommissar sich die Frage notiert hat und dann in seiner Antwort unter Umständen darauf eingehen wird.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). - Monsieur le Président, demain, après deux ans de travaux, la réforme de la politique régionale sera enfin votée. C'est un rendez-vous politique à ne pas manquer si l'on tient à valoriser l'action européenne auprès des citoyens sur l'ensemble de notre territoire. Cette réforme prévoit des avancées par rapport à la programmation actuelle. Moins dispersés, les fonds seront plus simples d'utilisation et davantage tournés vers des résultats concrets.

La réforme sera également beaucoup plus écologique, notamment grâce au FEDER, qui investira massivement dans la transition écologique et moins dans les grands projets d'infrastructure inutiles. Elle sera aussi plus équitable, grâce à la création d'une catégorie de régions en transition. Elle sera, enfin, plus humaine, grâce à l'action du Fonds social européen, qui servira non seulement à l'insertion par l'emploi, mais aussi à la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, deux fléaux, qui explosent aujourd'hui avec la crise. Et pourtant, tout n'est pas si rose.

Chers collègues en votant le compromis sur le budget pluriannuel, le Parlement vient de sacrifier la politique de cohésion sur l'autel de l'austérité. Son budget sera amputé de 8 % au moment même où on a plus que besoin d'investir pour sortir de la crise. Vient s'ajouter la manœuvre en solitaire de notre président, M. Schulz, qui, par le changement de procédure sur le vote, nous lie les mains et muselle ainsi le débat démocratique. Nous voilà privés de notre droit d'amendement.

Restons cohérents! Rejetons ensemble la conditionnalité macroéconomique! Le compromis est inacceptable. En liant le versement des fonds à la maîtrise des déficits publics, elle prend en otage les régions, alors qu'elles ne sont pas responsables de la gouvernance économique de leur État. La politique régionale ne doit pas rester un outil de sanction, décourageant l'investissement à long terme, mais doit être un outil de solidarité et de cohésion.

Ne privons pas le Parlement de voter demain cet amendement! Nous, les écologistes, ne fléchirons pas. Nous ne pourrons pas cautionner ce message de résignation devant les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, the votes tomorrow on reformed funding are profoundly important for Northern Ireland. European Structural and Investment Funds in Northern Ireland have been a valued contribution to public programmes over the funding periods. Under the reform, Northern Ireland has been classified as a ‘transition’ region from 2014 to 2020, a period which will further enhance the efforts to improve competitiveness and create sustainable employment.

Northern Ireland must draw down as much of this EU funding as possible in support of our innovative businesses, SMEs and urban areas, particularly in such a difficult economic climate. The reform of EU cohesion funding therefore has great potential in this regard.

I must give particular recognition to the continued support for the Peace Process through the successive Special Support Programmes for Peace and Reconciliation in Northern Ireland and the Border Region of the Republic of Ireland, continuing in 2014-2020. I am pleased that we have secured EUR 150 million. We would have liked more but we are very pleased with what we have received.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst gratuliere ich zum Kohäsionsfonds! Dort werden wir gerne zustimmen. Hier ist auch wirklich gut verhandelt worden.

Beim EFRE-Fonds enthalten wir uns, weil beispielsweise Regionalflughäfen generell gefördert werden sollen – und nicht nur deren Maßnahmen zum Umweltschutz, obwohl hinreichend bekannt ist – alle wissen das –, dass Flughäfen zu den größten Umweltverschmutzern gehören.

Völlig unzureichend, und das möchte ich herausheben, ist tatsächlich die allgemeine Verordnung. Und auch wenn wirklich engagiert verhandelt wurde, und das erkenne ich wirklich an, wird doch den gravierenden Disparitäten in der EU viel zu wenig entgegengesetzt. Es gibt weder einen wirklichen Bürokratieabbau, noch ein nachhaltiges Programm zur Bekämpfung von Armut, das wir dringend benötigen. Daran ändern auch die Geschenkkataloge des Rates überhaupt nichts.

Vollkommen indiskutabel ist die Einführung von makro-ökonomischen Konditionalitäten, nach der Regionen Mittel und Verbindlichkeiten gestrichen werden können, wenn Mitgliedstaaten Defizitkriterien und Strukturreformen nicht einhalten. Das hat das Parlament mehrfach abgelehnt – immer wieder und wieder. Und wenn Sie meinen, meine Damen und Herren der Mehrheitsfraktionen, das jetzt durchwinken zu können, dann läuten Sie damit das Ende einer solidarischen und nachhaltigen EU-Regionalpolitik ein. Das ist doch die Botschaft, die wir senden!

Und nicht zuletzt protestiere ich gegen das vom Parlamentspräsidenten verfügte undemokratische Abstimmungsverfahren, das uns hindert, über unsere eigenen Änderungsanträge zur Streichung der makro-ökonomischen Konditionalitäten überhaupt abstimmen zu lassen. In welcher Autokratie leben wir denn hier? Und wie viel Entmündigung lässt sich dieses Parlament noch gefallen? Die Verordnung gehört zurück auf den Verhandlungstisch!

 
  
MPphoto
 

  Magdi Cristiano Allam (EFD). - Signor Presidente, il bilancio dell'Unione europea per il 2014 sarà di 135,5 miliardi di euro, pari a circa l'1 percento del PIL degli Stati membri e circa all'8 percento del PIL italiano.

L'Italia è un contributore netto, cioè versa più di quanto riceve. Negli ultimi 12 anni ha già versato circa 171 miliardi di euro e ne ha ricevuti 111 miliardi, con un saldo negativo di circa 60 miliardi di euro. L'Italia è il maggior contributore netto d'Europa rispetto al proprio PIL e in valori assoluti è seconda, con 6,2 miliardi di euro, dopo la Germania.

Scopo del bilancio dell'Unione europea sarebbe quello di ridurre le divergenze e aumentare la coesione tra i paesi europei: oggi prendiamo atto che il bilancio europeo e le complesse procedure messe in atto per l'accesso ai fondi si rivelano un paravento per interferire pesantemente nei bilanci nazionali. Se il bilancio europeo è solo l'1 percento del PIL degli Stati membri dell'Unione europea, il suo valore reale è di poter decidere l'utilizzo del restante 99 percento delle risorse nazionali.

Ma di fronte alla crisi sempre più grave delle nostre imprese che, paradossalmente, muoiono non perché hanno dei debiti ma perché vantano dei crediti, ci troviamo costretti a rivedere sia la realtà dell'euro e della perdita della sovranità monetaria sia le drastiche misure di austerità imposte dall'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-н Председателю, както стана дума, регионите в България са на дъното на Европейския съюз. Българските шест региона са най-бедните в целия Европейски съюз.

Най -бедният, Северозападен регион, е 10 пъти по-беден от най-богатия регион и той е на абсолютното дъно от всички български региони.

Какво се промени за последните седем години регионална и кохезионна политика, знаете ли, дами и господа? Не знаете, защото абсолютно нищо не се промени за тези седем години.

Как може да очакваме, че за следващите седем години, когато, и особено това си личи от изказването на говорилия преди мен колега, големите държави членки започват все повече да дърпат килимчето към себе си. В България хората единственото, което виждат от Европейския съюз са ограничения, изисквания и нищо друго.

Допреди няколко месеца и България, която е много по-бедна от Италия също беше на минус в своите вноски и това, което е получила от Европейския съюз. Как да убедя хората, г-н Комисар, в европейската солидарност?

(Ораторът прие да отговори на един въпрос „синя карта“ (член 149, параграф 8 от Правилника за дейността))

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE), "blauwe kaart"-vraag. – Graag wil ik collega Stoyanov vragen of hij bereid is om een keer te komen kijken, want als hij zegt dat er niets bereikt is, dan ziet hij een geweldige hoop investeringen en output in banen en in concurrentiekracht over het hoofd. Dus als hij de uitnodiging aanneemt om bijvoorbeeld naar Nederland te komen, dat maar een klein schijntje krijgt in vergelijking met zijn land, dan kan hij in één dag veel leren.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Meine Damen und Herren, die blue card ist nicht dazu da, um Kommentare abzugeben, sondern um dem Vorredner eine Frage zu stellen. Ich bitte Sie, sich daran zu halten.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Г-н Нистелрой, кажете го това на хората в Северозападния регион, които ходят да работят за дрехи, за стари дрехи ходят да работят, дори не им се плаща, кажете им на тях, че има повишаване на конкурентоспособността за използването на фондовете.

А това, което в усвоено, хората виждат как то изтича, благодарение на една огромна корупция и една огромна част от усвоените фондове в България отиват в ръцете на богоизбрани фирми. И после каква част от фондовете се връща обратно нанякъде си, никой не го знае а Комисията само размахва пръст с някакви смешни доклади.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE). - A néppárti frakció foglalkoztatási koordinátoraként üdvözlöm a megállapodást és a mostani vitát is, és ezt az Európai Szociális Alapot különösen. Mi, akik szociális ügyekkel foglalkozunk, az egyik legfontosabb uniós alapnak tekintjük. És nem értek egyet azokkal a főleg kommunista és zöld képviselők által elővezetett javaslatokkal, hogy függesszük föl a vitát, nyissuk újra a vitát, folytassuk. Én azt gondolom, hogy a megállapodás ténye maga is nagy eredmény. Szükségünk van arra, hogy fontos programok, akár a fiatalsággal kapcsolatos kezdeményezések, akár a legrászorultabbak most létrejövő szegénységi alapjai január elsejével elindulhassanak, és tudjunk ezekben a folyamatokban előrelépni.

A válságnak még nincs vége, 26-nál több millió munkanélküli van most az Európai Unióban. Nincs időnk további vitára, egyszer kompromisszumot kell kötni. És azt gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum. Kollegáink Elisabeth Morin-Chartier és Kósa Ádám kiválóan képviselték azokat a szempontokat, amelyeket közösen megfogalmaztunk. Fontos eredménynek tartom, már eddig beszéltünk, és főleg a szavakat ismételtük az európai 2020-as stratégia szegénységre vonatkozó ambícióival kapcsolatban, most végre pénzeket, minimálisan elköltendő pénzeket, azt a bizonyos 20 %-ot rendeljük mellé. Fontosak azok a rugalmassági elemek, ahol az egyes országok 30 évre emelhetik, ha úgy látják helyesnek, az ifjúsági kezdeményezéssel kapcsolatos korhatárt. És bár nem 100%-os most sem a lehívhatósági arány a tagországoknál, én sikernek tekintem a 23,1 %-ot, hisz ez is 1%-kal több, mint a korábbi, és egyébként pedig a tagországok számára nyitott a lehetőség arra, hogy további forrásokat csoportosítsanak át a Szociális Alap számára.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) - Dnes sme vyslali dobrú správu pre občanov Európy pri schvaľovaní viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Ďalšia dobrá správa bude, ak zajtra rozhodneme o tom, ako sa nastavia nariadenia pre čerpanie jednotlivých fondov. Rokovania neboli jednoduché, ale podarilo sa dosiahnuť mnoho dobrých kompromisov, ktoré zjednodušia procesy a prispejú k vyrovnávaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, k odstraňovaniu chudoby a vytváraniu nových pracovných miest. Ako tieňová spravodajkyňa pre správu týkajúcu sa Európskeho zoskupenia územnej spolupráce chcem oceniť, že revízia nariadenia dosiahla svoj pôvodný cieľ, ktorým je zjednodušenie, právna istota a flexibilita a odstránenie zbytočnej byrokracie. Európske zoskupenie územnej spolupráce je otvorené všetkým subjektom a pozmeňujúce návrhy uľahčia a podnietia územnú spoluprácu v oblastiach, ako sú verejná doprava, dodávky energie, zdravotníctvo, vzdelávanie, odborná príprava, ktoré priamo prispejú k tvorbe nových pracovných miest.

 
  
MPphoto
 

  Ovidiu Ioan Silaghi (ALDE). - Domnule președinte, în primul rând, doresc să îi felicit pe colegii raportori, coraportori, pe cei din comisie și pe cei din Consiliu pentru munca asiduă, dedicată și profesionistă depusă și, nu în ultimul rând, să salut acordul agreat după această muncă, atât în cadrul Consiliului, cât și în cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională.

Rapoartele pe care le dezbatem astăzi au la bază o analiză obiectivă atât a problemelor, cât și a reușitelor specifice actualei perioade de programare. Chiar dacă negocierile au fost dure și de lungă durată, ceea ce contează până la urmă este faptul că am reușit să îmbunătățim considerabil regulamentele pentru a avea o viitoare politică de coeziune mai eficientă.

Politica de coeziune 2014-2020 dispune de aproximativ o treime din bugetul Uniunii Europene, consolidându-și rolul de principală politică investițională a Uniunii Europene, destinată creșterii și creării de locuri de muncă, precum și implementării politicilor UE. Tocmai de aceea, trebuie să ne asigurăm că partenerii locali și regionali vor avea cu adevărat un cuvânt de spus în luarea deciziilor atât la nivel național, cât și european, deoarece ei sunt cei care au un rol esențial în punerea în aplicare a programelor și a proiectelor în regiuni.

Profitând de prezența domnului comisar Hahn, aș dori și eu să pun accentul pe Strategia Dunării, care nu este importantă doar pentru România și Bulgaria, ci este importantă pentru toate statele riverane. Chiar dacă, până acum, să zicem, nu a fost suficient popularizată, nu a fost un instrument suficient folosit, consider că, de acum încolo, este un instrument care va asigura, chiar și pentru acel pod amintit aici, în discursul anterior, Calafat - Vidin, o cale de acces pentru un coridor european sau național.

În final, aș dori să subliniez faptul că Grupul ALDE a susținut pe toată durata negocierilor necesitatea promovării unor condiții mai bune pentru IMM-uri. Prin urmare, implicit, nu putem susține un amendament care crește Fondul social european în detrimentul întreprinderilor mici și mijlocii.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE). - Monsieur le Président, la future politique de cohésion est soumise au vote du Parlement européen après un long processus engagé dès le début de cette mandature. Un projet de renationalisation de la politique de cohésion était alors avancé, projet auquel nous avons fait barrage, jusqu'à ce que la nomination du nouveau commissaire, M. Hahn, y mette fin.

Suite à des débats préliminaires, une nouvelle architecture pour ces fonds, avec la création des régions de transition, a été retenue. Cela met en place une vision d'avenir de la convergence entre les régions d'Europe, au-delà du seul rattrapage de niveau pour les régions historiquement les plus en retard. C'est un acquis important.

Pour ce qui est du contenu, chacun des fonds apporte des novations appréciables: le fonds de cohésion, avec des objectifs environnementaux affirmés, le FEDER, dont le verdissement est une réelle satisfaction pour notre groupe, avec notamment l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, garanti comme prioritaire dans chacune des régions d'Europe.

La coopération territoriale européenne a également un contenu satisfaisant, mais notre déception est très grande quant aux arbitrages financiers qui ont sacrifié cette politique, pourtant la plus emblématique en termes de construction européenne.

Pourtant, l'extension et la simplification du règlement GECT permettait d'espérer de grandes avancées dans les cinq prochaines années. Hélas, nous serons enfermés dans un carcan financier extrêmement défavorable. Au plan général, le Parlement a insisté pour obtenir des objectifs de simplification administrative. Espérons qu'ils seront tenus.

Enfin, on ne peut passer sous silence la logique inacceptable, qui subordonne une politique qui lie l'Europe à une région d'Europe, à une macro-conditionnalité dépendant de l'État membre. Cela est tout à fait inacceptable dans son principe même.

Certes, il faut faire la part des choses et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais à l'évidence, cette mesure est une régression très grave imposée par les États membres au détriment de la construction européenne.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, in totaal beschikken de Europese fondsen in de komende jaren over ongeveer 400 miljard euro, een enorme som geld dus.

De hamvraag is wel: wordt dit geld goed besteed? Immers, meer dan tachtig procent van het geld wordt uitgegeven via de lidstaten. Helaas gaat dat regelmatig mis. We kunnen natuurlijk mooie speerpunten en prioriteiten stellen, maar als de lidstaten niet toezien op de juiste besteding van de fondsen, dan komen we nergens. Dat kunnen we ons niet veroorloven en zéker niet in tijden van economische crisis.

De Europese Rekenkamer geeft al jaren géén positieve verklaring af over het bestede geld. Dat bezwaar geldt vooral voor de besteding van gelden uit de sociale en regionale fondsen. Zo ging bijvoorbeeld geld voor het midden- en kleinbedrijf toch naar grote multinationals. Voorzitter, dat moet natuurlijk niet. Van deze schandvlek moet Europa af, te beginnen in 2014.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). - Herr Präsident! Seit über einem Jahr verhandeln wir aktiv über die einzelnen Struktur-, Kohäsions- und auch den Europäischen Sozialfonds. Beim Europäischen Sozialfonds haben eigentlich immer zwei Ziffern im Mittelpunkt gestanden: Einmal ging es um die 25 % Anteil des ESF an den Strukturfonds und das andere Mal um den Anteil zur Armutsbekämpfung in Höhe von 20 % innerhalb des ESF. Während es positiv zu verzeichnen ist, dass die 20 % zur Armutsbekämpfung aufgenommen worden sind, stellen wir doch in Frage, dass es nicht gelungen ist und es keine Bereitschaft gibt, wirklich über den Anteil von 25 % des ESF zu verhandeln und das Parlament hier auch ganz stark mit einzubeziehen. Wir halten das für einen Fehler! Wir halten es für einen Fehler, dass das Parlament gestern dazu gezwungen worden ist, die gesamte Verordnung zurückzuweisen, um letztendlich überhaupt noch über einen Änderungsantrag verhandeln zu können. Das ist problematisch! Das wird mit uns als Fraktion nicht machbar sein!

Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen: Wir halten es auch für bedenklich, dass innerhalb des ESF ein zunehmender Trend zu verzeichnen ist, dass man von der konkreten Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung immer mehr dazu übergeht, employability – das heißt, Beschäftigungsfähigkeit – als zentralen Punkt zu setzen und dabei aber konkrete Gruppen wie z. B. Obdachlose oder auch besonders gefährdete Gruppen mit ihren konkreten Aspekten aus dem ESF an den Rand zu drängen. Das halten wir für sehr bedenklich. Aus diesem Grund können wir aber, obwohl wir viele positive Entwicklungen in dem Programm sehen, dem ESF insgesamt nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, the regional development funds are some of the most expensive items in the EU budget. These schemes are often just a waste of money, but a waste of money used to promote the EU’s identity as a political state.

The European Regional Development Fund (ERDF) has also been a gift to organised crime. In Bulgaria, the mafia profited massively from ERDF funding being channelled into projects in which they have financial stakes. And now the criminals of candidate countries are keen to get in on the action too.

The ERDF is a key part of EU propaganda. Legal requirements say that EU flags and placards must be fixed in places where the money has been spent, but there is no such thing as EU money. There is only taxpayers’ money. Member States would be better off spending their own money in their own way in a democratically accountable manner.

Britain cannot afford this and it is yet another reason why Britain has to leave the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Es fällt mir jetzt schwer, danke zu sagen.

 
  
MPphoto
 

  Patricia van der Kammen (NI). - Voorzitter, het verdelings- en beleidskader van meer dan 320 miljard euro ligt hier ter tafel. Nederland is het braafste jongetje van Europa. We betalen ons blauw en de centen verdwijnen in de grote herverdelingsmachine van de EU. De Commissie komt met niets zinnigs en haar beleidsonzin bevat altijd dezelfde ambtenarenprietpraat. De structuurfondsen betreffen immers niets meer dan het rondpompen van belastinggeld. Succesvolle lidstaten betalen de rekening en de rest maakt de centen op. De Commissie beweert zelfs dat een van de grootste successen van de EU is dat de levensstandaard van álle burgers is verhoogd. De Commissie zou zich moeten schamen over zo'n uitspraak. Wil zij dat maar eens gaan uitleggen aan de vele duizenden chauffeurs of bouwvakkers in Nederland die dankzij de EU werkloos thuis zitten, of aan de failliete schilders en timmerlieden die dankzij de EU hun werk en hun omzet zagen verdwijnen? De PVV roept op om het structuurfondsenbeleid op te heffen en het geld terug te geven aan de bijdragende landen.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Domnule președinte, regiunile Europei sunt generatoare de creștere economică durabilă și de locuri de muncă. Prin adoptarea prevederilor comune, fondurile structurale și de investiții europene vor canaliza resursele alocate într-o direcție optimă și vor reprezenta un catalizator pentru prosperitate regională.

Statele membre vor avea la dispoziție pentru următoarea perioadă financiară 325 de miliarde de euro. Este nevoie de investiții în infrastructură și în industria locală, în special în IMM-uri. Există o serie de noi inițiative financiare create pentru a eficientiza implementarea acestor fonduri, precum Inițiativa pentru finanțarea IMM-urilor, lansată de Comisie împreună cu Banca Europeană de Investiții, care va folosi fonduri din COSME și Orizont 2020, împreună cu 8,5 miliarde din fondurile structurale, pentru a genera împrumuturi adiționale către IMM-uri. Statele membre trebuie să se implice activ și să contribuie prin alocațiile lor la aceste inițiative. IMM-urile generează peste 80% din locurile noi de muncă în sectorul privat.

Statele membre trebuie să își intensifice cooperarea cu Comisia și să utilizeze facilitățile oferite prin acordurile de parteneriat, pentru a identifica corect prioritățile și pentru a aloca, în consecință, cât mai eficient fondurile. Salut inițiativa „smart specialisation strategy”, care introduce un nou concept și o nouă manieră de cooperare, menită să intensifice schimbul de expertiză, să creeze un spațiu actualizat de colaborare interregională.

Nu în ultimul rând, vreau să salut acordul privind cele șase rapoarte referitoare la fonduri și să îi felicit pe cei care au găsit un compromis foarte bun în tot ceea ce au însemnat problemele. (vorbitorul a fost întrerupt)

 
  
MPphoto
 

  Jens Nilsson (S&D). - Herr talman! Som före detta borgmästare i norra Sverige kan jag efter de här två årens arbete i Europaparlamentet konstatera att den lokala och regionala nivån har mycket goda vänner i Europaparlamentet, liksom i kommissionen med kommissionär Johannes Hahn i spetsen. Vad som behövs för att klara EU:s 2020-mål är många engagerade människor från civilsamhället, näringslivet, kommuner och regioner som jobbar på sin ort för att skapa den tillväxt som det här verktyget faktiskt ger oss.

Jag tror att vi också måste se på två andra saker som är väldigt bra med det beslut vi tar imorgon. Det ena är att vi har skapat förutsättningar för förenklingar och effektivisering i arbetet och det andra är partnerskapsprincipen. När det gäller de här två sakerna – att vi skapar förenklingar och att medlemsländerna måste ha en dialog med den lokala och regionala nivån och andra stakeholders – så måste vi tillsammans, Europaparlamentet och kommissionen, ha tummen i ögat på medlemsländerna så att vi ser till att de gör det de ska när det gäller de två sakerna.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE). - Mr President, thankfully negotiations like these do not come along too often. When they do, we know they are important to all of us, especially to citizens who will feel the benefit of the hard work done by negotiators so that our Community funding streams reach every part of every Member State. When we hear terms like ‘macroeconomic conditionalities’, we know we are in for tough talks, but we now have compromises that we can all live with. Well done to everyone for that.

However, the work the ALDE Group has been doing to ensure a real focus on SMEs is being thwarted at the final hurdle. We are very disappointed that, at the direction of the President, voting on these amendments will not be taken in order, and split votes will not be allowed, which will mean the House will be denied the chance to make its views clear. Despite protests in the Conference of Presidents, we are left with voting that thwarts the efforts for SMEs and our ability to make a real choice about investing in them and supporting them. The recovery of the Union’s economy will be driven by small businesses, and we should be giving them our direct support, not changing voting rules to fit political agendas in the very Chamber that exists to speak on their behalf.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Χρυσόγελος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, σίγουρα θα θέλαμε ένα καλύτερο κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής αλλά το αποτέλεσμα δεν παύει να είναι αρκετά ικανοποιητικό. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διαμόρφωσε, μετά από ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των ευρωβουλευτών, ένα πολύ καλό σχέδιο, το οποίο όμως προσπάθησε το Συμβούλιο να αποδυναμώσει. Τόσο όμως ο εισηγητής όσο και οι υπόλοιποι που συμμετείχαμε στον τριμερή διάλογο κατορθώσαμε τελικά να υπερασπιστούμε την εντολή του Ευρωκοινοβουλίου με σχετική αποτελεσματικότητα.

Είναι αλήθεια ότι, στο παρελθόν, αυτό το ταμείο έχει κατηγορηθεί για καταστροφή του περιβάλλοντος και έχει συνδεθεί ιδίως με έργα κυρίως κατασκευαστικά και με σπατάλη πόρων. Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι το ταμείο αυτό είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον, περισσότερο πράσινο και ότι θα χρηματοδοτήσει έργα σημαντικά για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και για τη κοινωνική συνοχή. Μπορούμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα τις δράσεις για την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες που κάνουν χρήση της προσέγγισης του οικοσυστήματος. Μπορούμε να αναφέρουμε έργα διαχείρισης των απορριμμάτων με βάση την αρχή της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης και όχι έργα κυρίως ταφής των απορριμμάτων, έργα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων με βάση την οδηγία-πλαίσιο για τα νερά, έργα που διαφυλάσσουν και δεν καταστρέφουν τους υδατικούς πόρους . Είναι σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής θα χρηματοδοτήσει σχέδια προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο για δημόσια κτήρια όσο και για κατοικίες, κάτι που είναι νέο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή ενεργειακής φτώχειας και μπορεί να συνεισφέρει τόσο στη δημιουργία θέσεων εργασίας όσο και στην κοινωνική συνοχή. Επίσης, προβλέπεται η αποκατάσταση οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα περιοχών Natura, η προστασία της βιοποικιλότητας και επίσης η προώθηση συνδυασμένων μεταφορών και πολυτροπικών μεταφορικών συστημάτων, σε αντίθεση με τα έργα του παρελθόντος που αφορούσαν μόνο τα αυτοκίνητα Ι.Χ.

Επιμείναμε πολύ στην ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αλλά και στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των περιφερειακών αρχών στον περιφερειακό σχεδιασμό. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμη και μπορούμε κυρίως να ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών των έργων, ώστε να μειωθούν και η γραφειοκρατία και η σπατάλη φόρων και η διαφθορά.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, structural funding from the European Union is vitally important for improving economic competitiveness in my constituency of Wales and in particular for the area of West Wales and the Valleys which will once again qualify for full convergence funding under the forthcoming programme.

I am hopeful that tomorrow’s vote can mark the beginning of a real step-change for Wales and for the way that European funds are deployed back home.

Unfortunately, as we draw to the end of another round of funding, Wales still remains among the poorest parts of the EU, despite being part of the United Kingdom. For me, this is the clearest possible measure of our need to do more to ensure that the EU funding received in Wales and elsewhere in the Union is utilised effectively.

Therefore, in the next round of funding, we need to strive to invest in a manner that guarantees maximum economic productivity. In what remains a time of economic difficulty, better spending is an approach we can see reflected in this package in its move towards a more results-orientated approach. This is how it must be in the roll-out of this funding back home over the coming years.

I am hopeful that, if we follow such an approach, we can actually target investment in areas where it will make a big difference.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, Ireland is in receipt of EU funding which delivers much needed investment. Hence I am acutely aware of the importance of cohesion policy funding. I disagree with macroeconomic conditionality being applied to cohesion funding, which is the sanctioning mechanism triggering suspension of funds if budgetary discipline, namely austerity, is not implemented.

Cohesion policy should not have a sword hanging over its head because the banking sector, for one, will be reluctant to provide credit for much-needed projects to SMEs or councils, for instance, when the EU funding element of the project could be suspended. That said, I recognise the work done by colleagues in the Committee on Regional Development to limit the application of macroeconomic conditionality by including socioeconomic safeguards that take into account unemployment and poverty rates in relevant Member States when suspension of the Cohesion Fund is being considered. However, I still believe it will have an adverse impact.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω όλους τους εισηγητάς για τη συνεισφορά τους σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι αυτό της περιφερειακής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας θεσπίζονται κανόνες για την απορρόφηση 325 δισεκατομμυρίων συνολικά για την περίοδο 2014 - 2020.

Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Διατάξεις, όπως αυτές για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητος και του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της απορρόφησης. Όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και αντιπροσωπεύουν το 86% περίπου των θέσεων εργασίας. Πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές.

Η πιο σημαντική πρόκληση για το μέλλον εντούτοις αφορά τη δημιουργία του κατάλληλου μακροοικονομικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ξένων επενδυτών που θα φέρουν τις επιχειρήσεις τους στην Ευρώπη και θα μας δώσουν την δυνατότητα και να αυξήσουμε την παραγωγή και να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας μας στην επικράτειά μας.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident, meine Herren Kommissare! Wenn ich höre, dass es fehlende Solidarität in Europa gibt, dann möchte ich fragen: Wer ist denn Schuld, dass wir zig Milliarden in den letzten Jahrzehnten in bestimmte Länder – ich zähle sie jetzt gar nicht alle auf, weil mir die Redezeit fehlt – gezahlt haben? Und dann müssen wir uns vorwerfen lassen, dass das fehlende Solidarität sei?

Wenn in diesen Ländern die Verwaltungseffizienz nicht erreicht werden kann, dann ist das nicht Schuld der Nettozahler, die das Geld dorthin zahlen, sondern dann ist das die Schuld dieser Regierungen, die die Leute selber gewählt haben. Daher ist es hoch an der Zeit, dass man versucht, für jene, die zahlen, endlich auch sicherzustellen, dass die Mittel ordentlich verwendet werden, und nicht, wie der Kollege Stoyanov geschildert hat, in Mafiakanälen verschwinden, veruntreut oder nicht zielgerichtet eingesetzt werden.

Das, was die Kommissare derzeit machen, ist ein Versuch, dies zu erreichen. Es wird sich herausstellen, ob das gelingen wird. Ich bin optimistisch und werde daher diesem Vorschlag zustimmen. Aber es ist ein legitimer Versuch, sicherzustellen, dass das, was der Rat schon seit Jahr und Tag kritisiert, endlich umgesetzt wird und dass es eine effiziente Kontrolle gibt.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, en primer lugar quiero dar la enhorabuena por la negociación a todos los ponentes, especialmente al señor van Nistelrooij y a la señora Krehl, del Grupo socialista, y a la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional, la señora Hübner.

Se trata de un buen acuerdo para Europa, para salir de la crisis. La cohesión es, quizás, una de las políticas más visibles de Europa y pensamos que es un instrumento importante para paliar los efectos de esta crisis que está azotando nuestro continente.

Sin duda, el trabajo del Parlamento y de sus diputados, también de la Comisión y del Consejo, ha fructificado dando lugar a un mejor acuerdo; se posibilita una concentración temática que coincide con la Estrategia 2020, que constituye los objetivos que nos marcamos para poder tener, en definitiva, una sociedad más equilibrada; se han creado y aprobado también las regiones en transición, algo que creo que hay que subrayar para no dar un salto en el vacío y poder ganar todos.

También quiero resaltar la aportación que se hace y el buen trabajo en relación con las regiones ultraperiféricas y con Ceuta y Melilla, ciudades de España, que también se ven beneficiadas con este Fondo.

La condicionalidad macroeconómica ha quedado, sin duda, descafeinada; y creo que la palabra «significativa» y todo lo que se ha acordado al final es positivo para el acuerdo, lo mismo que la reserva de eficacia establecida en un 6 %.

Para acabar, quisiera hacer una mención a las condicionalidades ex ante, resaltando la condicionalidad a favor del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (S&D). - Herr talman! Jag tror att det viktigaste framsteg som har gjorts i de här förhandlingarna är att strukturfonderna nu på allvar kommer att bli investeringsfonder. Den svenska EU-ministern kallade en gång sammanhållningspolitiken för 50-tals politik. Hon tänkte säkert på den tiden då man gav stöd till gamla gruvregioner och skeppsvarvsregioner. Det var fel då, men det blir än mer fel i framtiden.

För nu är det ju meningen att vi ska använda fonderna som instrument för att genomföra EU-politik för innovation, infrastruktur, klimatåtgärder, energieffektivisering. Det är inte 50-tals politik, utan istället instrument för framtidspolitik. I väldigt många regioner är EU:s investeringar helt avgörande för jobb och tillväxt, särskilt nu när krisen innebär att bankerna inte kan låna ut pengar och offentliga budgetar skärs ner. Då är EU:s investeringar helt avgörande, och det är det som fonderna ska vara till för i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP und die Liberalen sind gegen Erhaltungssubventionen, aber für Hilfe, um den Strukturwandel besser zu bewältigen. Die FDP hat sich mit Erfolg dafür eingesetzt, dass die Regional- und Strukturmittel auf die Hilfe zur Selbsthilfe fokussiert werden: auf Existenzgründungen, auf Technologieförderungen und auch auf die kleinen und mittleren Unternehmen.

Damit leisten wir einen Beitrag, um die Wirtschaftskrise zu überwinden und zur Entwicklung schwächerer Regionen. Es liegt im Interesse aller Beteiligten und es ist gut, dass auch die starken Regionen in Europa noch Hilfen erhalten können, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, weil das im gemeinsamen Interesse liegt.

Wichtig ist für uns auch die makroökonomische Konditionalität. Wir werden den Kompromiss mittragen, weil das eines der wenigen Mittel ist, mit dem wir den geschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt auch in der Praxis durchsetzen können, und darauf haben wir als Liberale an dieser Stelle Wert gelegt.

Vielen Dank an die Berichterstatter und an den Kommissar. Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Mittel in Zukunft auch genau so ausgeben, dass die Wirkungen, die wir erhoffen, eintreten.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Não fui eu que chamei às negociações, aos compromissos orçamentais no Conselho uma feira de vendedores de tapetes. Quem chamou foi o Presidente do PPE, o Sr. Joseph Daul, de cujo partido vêm a maior parte dos governos que estão no Conselho. E temos hoje aqui um caso claríssimo disso.

Por causa do cheque britânico que o Reino Unido recebe, a França exigiu compensações, essas compensações numa proposta da Comissão foram entregues sob forma de ajuda, portanto, dinheiro adicional ao Fundo Social Europeu para o combate ao desemprego jovem para a França, para a Itália e para Espanha. É escandaloso que esses dinheiros adicionais não tenham incluído Portugal, Irlanda, Grécia e Chipre, os países sob programa. Numa emenda que, aliás, entreguei com a minha colega Elisabeth Schroeder e outros colegas da Grécia e de Espanha, quisemos corrigir esta situação.

E ao primeiro escândalo somou-se outro escândalo, que é uma decisão de secretaria deste Parlamento: impedir-nos de votar essa emenda. Os eurocéticos não precisam neste continente de mais ajuda para estarem contra a União nem os jovens de mais ajuda para emigrarem. Não acrescentemos à tragédia que já está em curso outra tragédia que é a da indiferença burocrática da Comissão e do próprio Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). - Pane předsedající, pane komisaři, dosažený výsledek je kompromisem, který se nerodil jednoduše. Za skupinu Evropských konzervativců a reformistů bych se rád vyjádřil ke dvěma věcem.

V prvé řadě jde o podíl Evropského sociálního fondu na alokaci politiky soudržnosti v členských státech. Vím, že někteří poslanci mají pocit, že tento podíl by měl být větší. Rád bych ale upozornil, že situace není stejná ve všech členských státech. V některých zemích není nezaměstnanost, včetně nezaměstnanosti mladých, tak špatná jako v jiných. A naopak, mnohé země stále ještě potřebují investice do infrastruktury. Navýšení podílu Evropského sociálního fondu na alokaci politiky soudržnosti v členském státě znamená zároveň zmenšení podílu pro Evropský fond pro regionální rozvoj, tedy peněz, které jsou investovány právě do infrastruktury.

Druhou spornou věcí jsou makroekonomické kondicionality. Musím znovu zdůraznit, že principiálně naše frakce makroekonomické kondicionality nepodporuje. Není možné, aby za deficitní hospodaření státu byli penalizováni příjemci a ti, kteří na výsledky státu nemají žádný vliv. Chápu, že čistí plátci mají potřebu hlídat, jak se s penězi zachází. Nicméně, na druhé straně jim vstup nových zemí do Evropské unie přinesl obrovské možnosti z hlediska expanze trhů a vývozu zboží. V tomto světle je třeba politiku soudržnosti také vnímat.

Pokud bych ještě mohl okomentovat celý balíček nařízení, rád bych zdůraznil, že se v nich objevuje řada pozitivních věcí. Oceňuji důraz na princip partnerství, na integrovaný přístup či na posílení role měst při rozhodování o evropských fondech. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry tyto novátorské přístupy budou v praxi fungovat a jak si s nimi členské státy poradí.

Rád bych proto dnes apeloval na Evropskou komisi, aby poskytovala a zveřejňovala dostatek informací o přípravách implementačních struktur v jednotlivých státech, abychom se mohli učit z toho, jak se věci aplikují jinde. Uvítáme maximální informace o dohodách o partnerství, o principu partnerství a jeho implementaci nebo o operačních programech jiných států. Komise má, věřím, prostředky na to, aby shromažďovala a průběžně zveřejňovala tyto informace na jednom místě. A také má dost síly na to, aby vyjednávání s členskými státy maximálně urychlila, aby koneční příjemci mohli začít co nejdříve opět realizovat smysluplné projekty.

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, η ψευδεπίγραφη "πολιτική συνοχής" της ΕΕ αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων με χρήματα που λεηλατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από το λαϊκό εισόδημα μέσω της σκληρής εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Στην Ελλάδα, τα 16 δισεκατομμύρια που διαφημίζει η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζονται, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Hahn, για αυτοκινητόδρομους και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφορούν δηλαδή τομείς υψηλής κερδοφορίας για το κεφάλαιο που προσφέρουν όμως ελάχιστες προσωρινές και κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες βλέπουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, παγώνουν από το κρύο, στενάζουν από την αβάσταχτη φορολογία και στερούνται της βασικής φροντίδας για την υγεία, ενώ τα παιδιά τους στοιβάζονται σε κρύες, άθλιες σχολικές αίθουσες, χωρίς εκπαιδευτικούς και υποδομές. Τα έργα λαϊκής στέγης, σχολικών υποδομών και υποδομών υγείας και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης δεν ήταν και δεν πρόκειται ποτέ να είναι επιλέξιμα γιατί δεν έχουν κέρδη.

Το καινούργιο που φέρνει η λεγόμενη "περιφερειακή πολιτική" είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο κυρώσεων και ως μέσο ταχύτερης εφαρμογής της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" χάρη στη "μακρoοικονομική αιρεσιμότητα". Για τον λόγο αυτό είναι και πιο αντιλαϊκή αυτή η πολιτική. Αυτό το "όραμα" της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι κόλαση για τους εργαζόμενους.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, se aprovarmos esta política de coesão, nos próximos sete anos Portugal vai receber mais de 21 mil milhões de euros, uma verba fundamental para impulsionar uma nova dinâmica de crescimento económico e de criação de emprego.

Mas este não foi um processo fácil. No caso da Madeira, as estimativas iniciais apontavam para uma perda potencial de 80% das verbas recebidas no período anterior de 2007-2013. Foram negociações muito difíceis entre as instituições europeias, incluindo aqui no Parlamento Europeu.

Para mais de ano e meio de negociações, mais de 2 mil emendas e mais de 70 trílogos, chegámos finalmente a um acordo que melhora em muito a aplicabilidade dos Fundos Estruturais na minha região, a Madeira.

Será um acordo perfeito? Claro que não! É o acordo possível? Claro que sim!

Com este acordo, estamos em condições de aprovar uma política de coesão que vai garantir à Madeira um financiamento de 844 milhões de euros, que compensa os custos da ultraperiferia com 30€ por habitante e assegura a uniformização das taxas de cofinanciamento nos 85%.

Com este acordo, será possível financiar infraestruturas aeroportuárias e portuárias, a criação de linhas de transporte marítimo, fundamentais para reduzir a nossa condição ultraperiférica na União Europeia.

Agora, a prioridade é que este pacote seja aqui aprovado, entre rapidamente em vigor e se possa executar, potenciando-se assim um ciclo de crescimento económico e criação de emprego que seja capaz de devolver a esperança aos cidadãos europeus. Muito obrigado.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, the President of Ireland, Michael D. Higgins, said here last April that there is a growing social chasm which is threatening Europe and its core values: unemployment is at a 15-year high; 26 million people, including nearly 6 million young people, are unemployed; 40 million people suffer from severe material deprivation – not able to afford a meal every second day; and 4 million people are homeless.

The European Social Fund (ESF) is the major European instrument we have for investing in people: to help people find work and rise out of poverty. As rapporteur for the Fund for European Aid to the Most Deprived, I welcomed the agreement to increase the Fund to EUR 3.5 billion as demanded by Parliament. I also commend the priority placed on youth employment measures in the Social Fund.

It is incumbent now on the Member States to come forward with ambitious national plans to help reduce unemployment and poverty. While I welcomed the minimum share of 20% ESF funding for tackling poverty, I regret that the Council did not accept a 25% minimum share of cohesion funding for the ESF, and I hope that the new flexibility provisions will provide resources for the ESF in the coming years.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, first of all, compliments to the Commissioners and indeed the rapporteurs – who are too numerous to mention – for their really hard work in bringing about the best possible conclusion, given the circumstances in which we find ourselves and the reduced budget.

For me, one of the most uplifting aspects of travelling through the European Union is seeing the EU insignia with the words ‘funded by the European Union’ at railways, ports, airports and motorways right across Ireland and, indeed, across Europe. Of course this needs to continue, particularly in areas of cohesion. What is also pleasing about this is that it fits in with the 2020 strategy on which we are going to be judged post-2020, especially as regards providing 20% to fight poverty and trying to provide jobs for those who are poor because they have no jobs. There is also the commitment to lower-carbon technologies, which fits in with our targets to reduce CO2 emissions again.

I would also like to see a particular emphasis on developing technology parks and research facilities, because this will be the key to providing new companies with opportunities to develop and to dealing with the unemployment crisis.

Finally, in my own country, particularly in relation to cross-border bottlenecks, I would like to see refunding for the Narrow Water Bridge between Louth in Southern Ireland and Down in Northern Ireland. This has been withdrawn, but hopefully it can be resubmitted.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (S&D). - Mr President, let me commend the efforts of our rapporteurs, Mrs Krehl and Mr van Nistelrooij, and the whole negotiating team for their hard work and persistence in their negotiations with the Council and the Commission. As a result of this, cohesion policy legislation for the next period seems to be fairer and less complicated, thanks to Parliament’s role. Yes, there are critical points but I feel that we have reached the optimal result at this stage and should support it.

The input of cohesion policy is priceless for the less-developed European regions and highly beneficial for our citizens. However in order to achieve tangible results, it is necessary for all stakeholders at all levels to work in partnership. That is why I call on the Member States and the relevant authorities to draw up suitable programming documents and rules allowing timely and smooth implementation of the projects, better spending and the reaching of policy objectives. We should look into the future and we should rely on our efforts to control the whole process.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Endlich sind die Verordnungen zu den Strukturfonds auf der Zielgeraden. Etwas zu spät, wie ich finde! Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, obwohl es nur noch um Kleinigkeiten ging. Durch eine ineffektive und manchmal auch verantwortungslose Verhandlungsführung haben wir Monate versäumt.

Die europäischen Programme werden so ausgerechnet im Wahljahr 2014 mit erheblicher Verspätung anlaufen können. Damit nicht genug, allen Ernstes wollen Teile von Grünen und S&D noch weitere Anträge zu den makroökonomischen Konditionalitäten durchsetzen, und der ESF soll einen höheren Mindestanteil bekommen.

Kämen diese Anträge durch, käme es zu einer zweiten Lesung und viele Programme könnten 2014 gar nicht mehr starten. Meine Damen und Herren von der linken Seite, was soll das jetzt noch? Wollen Sie wirklich die Programme für arbeitslose Jugendliche aufs Spiel setzen? Natürlich ist in der Strukturpolitik nicht alles optimal geregelt. Auch aus unserer Sicht hat etwa die Zwischenkategorie, Herr Kommissar, überhaupt keinen Sinn. Aber Mehrheiten sind nun einmal Mehrheiten. Und es sollte jetzt endlich losgehen mit der Strukturpolitik, damit die Menschen in Europa etwas davon haben!

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). - Gospodine predsjedniče, prije svega želio bih zahvaliti svim izvjestiteljima koji su doprinijeli uvrštavanju mnogih korisnih odredbi u ove prijedloge. Uz poticaj na europskoj razini za uspješno korištenje fondova neophodan je intenzivan doprinos i na regionalnoj i nacionalnoj razini. U direktnom kontaktu s predstavnicima hrvatske lokalne i regionalne uprave informirao sam se o mogućnostima, ali i o poteškoćama s povlačenjem fondova iz njihove perspektive.

Ovom prilikom istaknuo bih problem s kojim se suočavaju, a to je osiguravanje vlastitih sredstava za sufinanciranje. Naime, obzirom da se strukturnim fondovima ne predviđa mogućnost predfinanciranja, prijavitelji projekata moraju sami osigurati sredstva za pripremu, inicijalno financiranje i sufinanciranje vlastitih projekata. Troškovi same pripreme dokumentacije projekata za apliciranje iznose do 10% ukupne vrijednosti projekta. Bez osiguranja adekvatne podrške poput povoljnih linija kreditiranja ni bogatije jedinice lokalne i regionalne vlasti ne mogu izdržati financijsko opterećenje pripreme i provedbe većih infrastrukturnih projekata. Uklanjanjem tog problema povećala bi se efikasnost povlačenja namijenjenih sredstava preko jedinica lokalne i regionalne samouprave.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Wyzwania stojące przed Europą to zwiększenie konkurencyjności, inwestowanie w innowacyjną gospodarkę, zwiększenie wzrostu gospodarczego, zwalczanie wysokiego bezrobocia, a także walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jako kontrsprawozdawczyni w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego wielokrotnie analizowałam dostępne statystyki dotyczące bezrobocia w Europie, z których wynika, że sytuacja z roku na rok pogarsza się, pomimo wielu działań, programów i dostępnych środków finansowych. Jednocześnie bardzo wielu pracodawców ma duże problemy z rekrutacją osób o odpowiednich kwalifikacjach.

Chciałam podkreślić, że Europejski Fundusz Społeczny nie zagwarantuje nam nowych miejsc pracy, jest to bowiem narzędzie, które może wesprzeć ich tworzenie, pod warunkiem że jego środki będą mądrze wykorzystane, że nie będziemy wyrzucać milionów euro na programy, z których korzyści mają tylko firmy prowadzące szkolenia, a nie bezrobotni, że ograniczymy biurokrację, uprościmy zasady, o co apelowali wszyscy beneficjenci. Ważne jest, aby wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego wynikało z potrzeb rynku pracy, oczekiwań pracodawców, osób bezrobotnych, wykluczonych.

Musimy pamiętać, że miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy, dlatego tak ważne jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, a zwłaszcza wsparcie małych i średnich firm oraz samozatrudnienia. Nie możemy zapominać, że wsparcie finansowe powinno być nakierunkowane na regiony i osoby, płynąć tam, gdzie są faktyczne zarówno potrzeby, jak i umiejętność dobrego ich wykorzystania. I to od naszej mądrości, a także od osób, które będą wdrażały fundusze, zależeć będzie sukces Europy i jej mieszkańców.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, la politica di coesione rappresenterà nei prossimi sette anni uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo.

Ritengo positivo il lavoro svolto nei diversi regolamenti. Mi riferisco, ad esempio, alla questione dello snellimento, della semplificazione, della facilitazione dell'accesso all'utilizzo dei Fondi strutturali, alla governance. Insomma, ci sono questioni importanti – dalla semplificazione, alla velocizzazione delle procedure di spesa, al buon utilizzo delle risorse comunitarie – che considero un fatto positivo.

Per quanto riguarda invece la questione della macrocondizionalità, la nostra critica resta forte perché tale norma rappresenta un vincolo che non aiuta e non facilita l'utilizzo dei Fondi strutturali, è un freno e rappresenta soprattutto l'Europa del rigore e dell'austerità.

Noi invece vogliamo l'Europa della crescita, dello sviluppo, del lavoro e, soprattutto, dell'occupazione giovanile.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'adoption de la nouvelle politique de cohésion est un signal fort pour la croissance en Europe. Les Fonds structurels représenteront 325 milliards d'euros d'investissement dans nos territoires sur la période 2014-2020.

Durant ce mandat, nous nous sommes battus pour construire une politique de cohésion plus équitable. Il faut, bien sûr, continuer à soutenir les régions en retard en matière de développement, mais nous devons également prendre en compte les besoins spécifiques des régions avec un niveau de développement intermédiaire.

La nouvelle catégorie de régions en transition, pour laquelle je me suis battu, va dans le sens d'une plus grande justice dans la répartition des aides. Cette catégorie offre en effet un soutien adapté aux régions qui ne sont ni très riches, ni trop pauvres.

La nouvelle politique de cohésion sera également mieux ciblée grâce à la concentration thématique et aux conditionnalités. Nous devons passer d'une logique de guichets à une logique de projets, en privilégiant les investissements créateurs d'emplois et de croissance. À cet effet, s'agissant du Fonds social européen, je suis évidemment de ceux qui militent pour une enveloppe de 25 %, car l'emploi doit être la priorité de l'Union.

Il reste cependant un chantier important: celui de la simplification des procédures. Beaucoup a déjà été fait au niveau européen pour faciliter le travail des bénéficiaires, mais nous savons que l'essentiel des lourdeurs administratives est imputable aux États membres. Ils doivent maintenant faire leur part de travail. À ce titre, je regrette la décision du gouvernement de mon pays – la France – de confier la gestion des Fonds structurels aux conseils régionaux plutôt qu'aux préfectures de régions. La tentation pourrait être forte de favoriser les territoires gouvernés par des amis politiques du pouvoir régional. Nous devrons rester vigilants.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - Estamos a aprovar a política de coesão e os seus instrumentos, indispensáveis para a saída da crise. Face à escassez de meios financeiros dos fundos europeus, são decisivos para o financiamento das políticas de crescimento e de emprego na UE.

Muitos dos nossos problemas proveem dos desequilíbrios competitivos que existem no interior da União, os principais responsáveis pela formação dos défices externos que conduzem ao endividamento.

Só damos pela manutenção dos objetivos de redução das disparidades regionais, em especial nos territórios mais desfavorecidos. Mas tivemos que lutar arduamente para que esses objetivos não fossem comprometidos. São exemplos disso a manutenção em níveis aceitáveis dos fundos para as regiões ultraperiféricas ou a sua possibilidade de, pela primeira vez, acederem à cooperação transfronteiriça, concretizando novas oportunidades de exportação.

Não posso, todavia, deixar de salientar a nossa oposição à macrocondicionalidade. É, porventura, o ponto mais negativo da nova programação. É um princípio inaceitável que se penalize duplamente apenas alguns Estados ou se retirem fundos e capacidade de investimento a uma região por incumprimento do respetivo Estado-Membro. Muito obrigado.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Ковачев (PPE). - Г-н Председател, г-н Комисар, г-н министър, надявам се новата кохезионна политика да може по-лесно да се адаптира към специфичните нужди на регионите. В същото време мерките на политиката ще се допълват, така ще се усилва ефектът и ще се постигнат основните ни цели растеж и работни места от които зависи благосъстоянието на европейските граждани.

Уважаеми колеги докладчици, правилата, които договорихте, позволяват средствата за развитие да се усвоят ефективно и бързо от европейските региони. За съжаление в моята страна, България, където нуждата от европейски средства за развитие на регионите е крещяща, подготовката за новия програмен период зацикли в последните месеци.

В опитите си да извлече политически дивиденти от европейските фондове настоящото българско правителство не може да гарантира бързото стартиране на новите оперативни програми.

Ето и някои от най-тревожните сигнали: насаждане на страх сред българската администрация чрез изказванията на министър-председателя за уволняване на протестиращи срещу правителството държавни служители, което води до демотивация; не се прави нищо за информирането на българските граждани и бизнеса за възможностите на новите програми и техните правила; има безпокойство от факта, че правителството „Орешарски“ залага приоритети и потенциални проекти, насочени към общини, управлявани от партии в коалицията.

Следващият програмен период е шанс за България да навакса изоставането си. Основен приоритет е максималното усвояване на солидарни европейски средства и всички усилия на национално, регионално и местно ниво трябва да бъдат насочени към това.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Mulțumesc, domnule președinte. Fondul de coeziune în noua programare financiară acordă atenție susținerii proiectelor din domeniul mediului și al rețelelor transeuropene din sfera infrastructurilor de transport. Acestea reprezintă priorități importante pentru noile state membre, inclusiv România. Sunt vizate promovarea investițiilor pentru prevenirea unor riscuri specifice, dezvoltarea sistemelor de management al dezastrelor, inclusiv a sistemelor transfrontaliere de management, în special cu țările terțe.

Salut integrarea amendamentelor care susțin acordarea de sprijin pentru eficiența energetică și utilizarea energiei regenerabile în sectorul locuințelor private, nu doar la nivelul clădirilor publice, ceea ce reprezintă o modalitate de realizare a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Modificări importante sunt și în domeniul investițiilor în sectorul apei și al deșeurilor, în dezvoltarea urbană sau rurală. Toate acestea însă trebuie dublate de un buget corespunzător pentru a putea combate disparitățile între statele membre.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). - Herr Präsident! Als Tiroler freut es mich heute besonders, dass wir Österreicher so stark vertreten sind – mit Dir, lieber Othmar Karas, und mit dem zuständigen Kommissar, Johannes Hahn – und vor allem, dass wir heute eine Besuchergruppe von der ÖVP-Tirol auf den Besucherrängen haben. Es schaut fast aus, als wäre dies alles abgesprochen, aber es ist Zufall. Sie sind auf fact finding mission hier.

Mich freut es besonders, dass dieser Beschluss über die Regionalfonds, den wir morgen zu treffen haben – es sind ja 325 Milliarden Euro, die hier zur Disposition stehen –, auch erstmals dieses makroregionale Konzept mit umfasst. Wir haben ja vor ein paar Monaten hier in diesem Hause die makroregionale Strategie für den Alpenraum beschlossen, die mir natürlich besonders am Herzen liegt und die nunmehr garantiert, dass hierfür auch Geldmittel zur Verfügung stehen.

Es ist auch gerade für den Tourismus besonders wichtig, dass in Ländern wie beispielweise auch meinem Heimatland Tirol der Tourismus als förderfähige Kategorie mitaufgenommen wurde. Wir wissen, das ist ein Bereich, der sehr stark wächst und manche Regionen haben sich sehr stark darauf konzentriert.

Zum Dritten haben wir auch Bergregionen als förderfähige Kategorien mit aufgenommen. Das ist gerade für diese Bergregionen besonders wichtig. Viertens kommt hinzu, dass wir diese territoriale Zusammenarbeit noch einmal mit 30 % mehr Mitteln stärken. Ich glaube, hier kommt Europa besonders zum Tragen. Das sind die richtigen Signale für die Zukunft, die wir hier vom Europäischen Parlament zusammen mit den Mitgliedstaaten senden können.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herzlichen Dank, Herr Kollege, die Begrüßung der Besuchergruppe habe ich von der Redezeit abgezogen.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš (S&D). - Evropske strategije za pospešitev gospodarskega okrevanja in rasti si praktično ni moč predstavljati brez močne kohezijske politike, ki je naš edini vseevropski instrument za premagovanje gospodarskih, socialnih in teritorialnih razlik ter za pospešitev tako javnih kot novih, privatnih investicij.

Nov zakonodajni paket prinaša v več držav, tudi v mojo državo, v Slovenijo, novo razdelitev regij. A prinaša še veliko več.

Med drugim poenostavlja in poenoti prijavo za vse evropske strukturne sklade, podpira močnejšo in bolj jasno vlogo finančnih inštrumentov, uvaja novo načelo partnerstva, ki bo okrepilo vlogo lokalnih in regionalnih oblasti, tako pri programiranju kot tudi pri implementaciji kohezijske politike, ter vključuje tudi prepotrebno financiranje pobude za zaposlovanje mladih, ki jo v tem trenutku želim najbolj izpostaviti kot enega največjih dosežkov.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Poštovani predsjedavajući, pozdravljam povjerenike, poštovani kolege i kolegice, čestitam svima na uspješmom radu i velikom trudu uloženom u pregovore i definiranje kohezijske Regulative i omotnice.

Promjene u Regulativi od velike su važnosti. Mogućnost kombiniranja fondova doprinosi fleksibilnosti, a novi pristup upravljanju utemeljen na pametnoj specijalziaciji vodi u smjeru zajedničkog rada različitih segmenata društva i do ciljanih ulaganja. Regulativa daje rješenja i za pitanja predfinanciranja, što bi središnja država trebala znati koristiti, a na vladi je i da kvalitetnom regionalnom politikom pomogne manje razvijene regije u sufinanciranju, koristeći financijske instrumente koje prepoznaje i Regulativa, naprimjer EIB. Važno je da sutra izglasamo zakonodavni okvir i da se potaknu posebno vlade koje kasne da donesu potrebne strateške dokumente i krenu što prije s implementacijom.

Kriza je i naši građani žele što prije vidjeti ulaganja, žele osjetiti promjenu trendova. Kohezijska politika je instrument koji u tome može pomoći.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Cuschieri (S&D). - Il-Fond Soċjali Ewropew huwa meqjus bħala wieħed mill-istrumenti ewlenin li l-Unjoni Ewropea għandha għall-ħidma tagħha b'riżq l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, b'attenzjoni speċjali fuq dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.

Fi żmien meta fl-Ewropa hawn 27 miljun ruħ bla xogħol u 146 miljun oħra f'riskju ta' faqar, ftehim dwar dan il-fond jibgħat sinjal qawwi tad-determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex tilqa' l-isfidi soċjali u [dawk] ta' impjiegi fi ħdan l-Istrateġija 2020 tal-Ewropa.

Huwa importanti li 20 % tal-baġit tal-Fond Soċjali Ewropew se jkun allokat għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Importanti wkoll li qed issir referenza speċifika għat-twettiq ta' Garanzija liż-Żgħażagħ permezz tal-Inizjattiva għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ.

"Il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum hija l-ġejjieni tal-Ewropa ta' għada".

Il-Fond Soċjali Ewropew se jkun qed jgħin lil pajjiżi bħal Malta. Minħabba l-parteċipazzjoni baxxa ta' nies akbar fl-età u numru żgħir ta' nisa li jaħdmu, Malta għandha waħda mir-rati l-aktar baxxi ta' nies jaħdmu fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri 63.1%, skont statistika tal-2012.

Il-Fond Soċjali Ewropew se jkun qed jappoġġja u jgħin liż-żgħażagħ u lill-gruppi l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà biex jintegraw fis-suq tax-xogħol.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, näillä koheesiopolitiikan rahastoilla ja tehdyllä politiikalla on todellakin mahdollisuutta saada lisäarvoa kansalliseen politiikkaan ja sitä kautta vauhdittaa kasvua ja työpaikkojen syntymistä. On harmillista, että täälläkin salissa suurin osa keskustelusta on keskittynyt siihen, että kiistelemme prosenteista, numeroista ja ehdollisuudesta. Uskon, että meidän kaikkien tavoitteena on kuitenkin näiden rahastojen tehokkaampi ja tuloksellisempi käyttö.

Yksinkertaistamista, helpottamista, varojen nopeampaa käyttöönottoa ja erilaisia uusia painotuksia sisällöllisesti on saatu aikaan. Esimerkiksi sosiaalirahastossa on erityisesti haluttu huomioida nuoret ja myös köyhyyden torjunta. Nämä sisällölliset muutokset, joita on tehty, ovat varmasti ihan yhtä tärkeitä kuin näiden prosenttien ympärillä taistelu. Sosiaalirahastossahan tämä kilpistyy 1,9 prosentin ympärille parlamentin ja neuvoston välillä. Kuitenkin olisi äärimmäisen tärkeää, että me vihdoinkin saamme päätökset tehtyä, sillä kansallisella tasolla tulevan ohjelmakauden valmistelu on hidastunut ja työn sujuva jatkuminen sitä kautta vaarantunut, kun emme ole päässeet sopuun.

On aivan selvää, että tulevaisuuden eurooppalaiset työpaikat edellyttävät uudenlaisia taitoja, uudenlaisia valmiuksia ja myös valmiutta liikkuvuuteen. Juuri näillä rahastoilla me pystymme myös parantamaan näitä asioita.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, alors que la crise économique s'éternise et que les destructions d'emplois menacent toujours plus d'Européens, les négociations sur l'avenir du Fonds social européen ont été très difficiles, le tout sur fond de réductions budgétaires et de tergiversations au sujet des ressources propres nécessaires à un budget ambitieux.

Destiné à l'origine à soutenir l'intégration professionnelle des populations en difficulté, le Fonds social européen a évolué. Il propose aujourd'hui une véritable palette de financements pour favoriser l'insertion des jeunes et des travailleurs peu qualifiés, ainsi que l'accompagnement des entreprises face au changement.

Aujourd'hui, le calendrier presse et les régions s'inquiètent d'obtenir les fonds nécessaires aux projets qu'elles soutiennent.

La dimension sociale de l'Union européenne est restée trop longtemps le parent pauvre du projet européen. Il faut la renforcer à tout prix. Elle est au cœur des mouvements de revendications qui fleurissent partout en Europe.

Aujourd'hui, le Fonds social européen est un instrument clé de la lutte contre les inégalités et l'une des réalisations les plus concrètes de la solidarité européenne. C'est pourquoi 25 % de parts FSE dans les politiques de cohésion me semblaient – et me semblent toujours d'ailleurs – être la bonne dimension pour soutenir la contribution sociale de l'Union européenne aux régions et donc aux citoyens.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'Europe sera sociale ou ne sera plus: c'est ma conviction, ainsi que celle de nombreux collègues – j'en suis certain –, singulièrement au sein de la commission de l'emploi et des affaires sociales.

Je voudrais ainsi souligner le travail réalisé par nos négociateurs sur le Fonds social européen. Dans un contexte d'augmentation du chômage, surtout auprès des jeunes, et d'augmentation de la précarité, il est important de consacrer plus de moyens à la formation, à l'aide à l'entrée, au retour ou au maintien dans l'emploi.

Dans mon rapport sur la plateforme contre la pauvreté, j'insistais déjà sur l'importance du Fonds social européen et sur la nécessite de le renforcer pour répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020. C'est encore ce que nous avons réaffirmé dans le cadre de cette négociation.

Dans ce contexte, il est inadmissible, comme j'ai eu l'occasion de le souligner dans le débat sur le cadre financier, de conditionner au respect de l'austérité budgétaire l'octroi de ces moyens à la vocation sociale et solidaire. La cohésion, la solidarité entre les États et entre les citoyens doivent aujourd'hui plus que jamais faire partie de l'ADN de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien (S&D). - Monsieur le Président, après plus de deux longues années de négociations, nous votons enfin ce règlement sur la politique de cohésion. Deux années qui n'auront pas été inutiles, ne serait-ce que dans la possibilité qui nous a été offerte de limer les dents de cette affreuse conditionnalité macroéconomique. Un instrument qui demeure inique, injuste et surtout inefficace.

Cette nouvelle réforme offrira cependant une politique d'investissement européenne modernisée, simplifiée, mieux adaptée au territoire, plus transparente et moins gourmande sur le plan administratif.

Je tiens aussi à signaler que cette proposition consacre un peu plus la place des territoires d'outre-mer en Europe. Il faut se féliciter de nos gains, de l'augmentation de leur budget de près de 500 millions d'euros, de l'alignement des taux de cofinancement à 85 % pour tous les fonds qui leur sont destinés, des dispositions dérogatoires qui démultiplieront l'impact de la coopération régionale.

Mon seul regret sur ce chapitre RUP porte sur l'injustice mahoraise: pour la première fois, une région d'un État membre n'aura pas de dotation au moins équivalente à celle de ses pairs.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señor Presidente, me duele mucho, como europeísta y como socialista, tener que votar «no» al Reglamento horizontal, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es el único camino que me han dejado para poder defender que se dedique el 25 % al Fondo Social Europeo y se termine con la macrocondicionalidad, ese invento terrible que hemos conocido en este Reglamento.

Ha dicho el ponente maravillas del Fondo Social Europeo y del capital humano, pero lo cierto es que aquí se consagra la pérdida de 7 000 millones de euros en un momento en el que hay necesidad de lanzar la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y con tantas necesidades como hay con tantos trabajadores en el paro y en la crisis.

Y se han dicho maravillas de la solidaridad, pero se establece un procedimiento de macrocondicionalidad que rompe la solidaridad, que cambia la naturaleza de la política de cohesión y que hace que la política de cohesión esté al servicio de las políticas de austeridad y de ajuste. No es posible aceptar que sean las víctimas de la crisis las que paguen la crisis y ahora sean castigadas como culpables.

Y, por último, se ha dejado de lado a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ―comisión asociada―, pues ni siquiera se nos permite votar nuestra enmienda. Por lo tanto, con gran dolor votaré que no, pero con gran responsabilidad.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). - Nehéz tárgyalásokon vagyunk túl, nagyrészt elégedettek lehetünk az eredménnyel is. Az ESZA árnyékelőadójaként szeretném megköszönni a Bizottság munkáját és kiemelten a litván elnökség kreatív magállapodásra törekvő hozzáállását. Ahol komoly hiányérzetem van, az egyrészt a makroökonómiai kondicionalitás, amelyet sokszor emlegettünk ma, és amely pont azokat sújtja, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre. Csak remélni tudjuk, hogy a beépített feltételek csökkentik ezt a veszélyt. A másik ilyen probléma, az ESZA javasolt aránya a kohéziós politikán belül. A különbség a 25%-os bizottsági javaslathoz képest 6–7 milliárd euró, és a tagállamok várhatóan ezt a forrást a rövidtávú politikai érdekeket inkább szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre fordítják majd a katasztrofális munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása, a szegénység csökkentése helyett. Az e problémák által érintettek érdekképviselete meglehetősen gyenge tagállami szinten, miközben a humán kapacitásba történő befektetés igazi hosszú távú érdeke lenne mindenkinek. Van néhány olyan elem is – úgy tudom, hogy másfél percem van, úgyhogy folytatnám –, amely fontos eredmény. Egyrészt a tagállamoknak összhangba kell hozniuk az operatív programjaikat a releváns stratégiáikkal, például a roma stratégiával, a fogyatékosügyi stratégiával, továbbá a jó minőségű szolgáltatások, a felsőoktatás egyenlő esélyű hozzáférhetővé tétele is fontos eleme a megállapodásnak. Reméljük, hogy a pozitív elemek működni fognak, és a negatívokat ki tudjuk küszöbölni.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D). - Señor Presidente, sin duda hay grandes aciertos en la reforma de los Fondos que votaremos mañana y que estamos debatiendo hoy: mayor simplificación, mayores controles, mayor flexibilidad. Pero también hay dos grandes errores, que nos empujan a muchos a plantearnos nuestro voto en la votación de mañana.

Primero, porque hablamos de la Europa de la solidaridad, de la Europa social, pero por la vía de los hechos lo que estamos haciendo es retirar 7 000 millones de euros a los desempleados y a los pobres en el momento de mayor desempleo y de mayor pobreza de las últimas décadas. Hablamos de la Europa de los ciudadanos, pero por la vía de los hechos, cuando un Estado incumple sus objetivos de déficit, lo que hacemos es penalizar a los ciudadanos retirándoles los fondos que reciben de esta Europa social.

Por lo tanto, sí, señores del Consejo, no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo también siendo demócratas, porque estamos muy cansados en este Parlamento de que se nos obligue, con esta política de chantaje, a elegir entre la Europa que nosotros queremos, por la que nos han elegido los ciudadanos, y las posiciones que defiende el Consejo. Estamos cansados de esta política de chantaje en la que se nos dice que o aceptamos las condiciones del Consejo o no hay política de cohesión. Eso no es democracia y no es la Europa que algunos defendemos...

(El Presidente retira la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c'est effectivement un honneur de conclure ces trois heures de débat et, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales, je veux bien évidemment remercier l'ensemble de l'équipe de négociation qui nous a permis, avec le Conseil, de parvenir à cet accord, s'agissant du Fonds social européen.

Avec mes collègues, je veux le redire ici: il n'est pas normal que ce Parlement ne puisse pas se prononcer en faveur d'un Fonds social européen à hauteur de 25 % de la politique de cohésion. C'est ce que la situation actuelle du chômage, la situation dans la plupart de nos États membres exigerait si nous étions raisonnables.

Le Parlement européen a fait son travail. Il reviendra maintenant aux États membres de mettre en œuvre et d'utiliser pleinement son Fonds social européen, y compris avec ses grandes innovations. Parmi ces innovations, je veux bien évidemment saluer l'initiative en faveur de l'emploi des jeunes, y compris sa garantie jeunesse. Il y a là une nouvelle manière de faire de la politique sociale européenne. Il y a là un vrai terreau pour faire de l'innovation sociale. Après le sommet de Paris, nous attendons donc vraiment la détermination des États membres à envoyer leur plan de travail pour qu'une fois le budget voté, vous puissiez pleinement bénéficier de cette avancée en faveur des jeunes et de l'innovation sociale...

(Le Président retire la parole à l'oratrice)

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

Der Präsident. − Ich habe für das Catch-the-eye-Verfahren viel mehr Wortmeldungen, als ich drannehmen kann. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich den jeweils zuletzt Gemeldeten in den Fraktionen nicht mehr das Wort erteilen kann.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - A kohéziós politika rendkívül fontos eszköz lesz az európai uniós tagállamok számára ahhoz, hogy a gazdaságélénkítés meginduljon egyes országokban, illetve más országokban tovább erősödjön, a munkahely-teremtési programok sikeresek lehessenek, minél többen dolgozhassanak az uniós tagállamok polgárai közül. Sajnálom, hogy a tárgyalások során a Parlament nem tudta elérni azt, hogy törlődjön a kohéziós források felhasználását korlátozó makrogazdasági feltételességre vonatkozó rész. Ez azért aggályos, mert emiatt a nem megfelelő kormányzati gazdaságpolitika közvetve sújtja az önkormányzatokat, illetve a magánvállalkozásokat, pont azokban az országokban, ahol a legnagyobb szükség volna erre. Örvendetes ugyanakkor az, hogy a kifizetések felfüggesztésére csak a legvégső esetben kerülhet sor, illetve hogy elfogadásra került az 50%-os plafon. Nagyon fontos lesz a regionális források elosztásának kérdése is, hiszen így a különösen hátrányos térségekben, mint például Magyarországon a turizmussal tudunk munkahelyeket teremteni.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, the EU’s structural and cohesion funds were devised with the most vulnerable amongst our EU regions and citizens in mind. Our citizens need this money. That is why we fought for a higher share for the European Social Fund as the EU’s main tool to tackle poverty and unemployment, particularly youth unemployment.

Education, vocational training and lifelong learning remain a critical priority. Regional disadvantages remain in terms of transport, energy infrastructure, sustainable urban development and improved IT and communications networks.

However, to attach macro-economic conditions to the payment of structural funding is to go flatly against the very spirit and purpose behind it. The regions and the citizens whose vulnerable circumstances make them eligible for these funds are not to blame for national government breaches of the ever-tighter budgetary constraints imposed by the fiscal hawks at the Commission and the Council of Ministers.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Včera sme rokovali o nových podmienkach budovania transeurópskych sietí. Z hľadiska ich financovania sa počíta s využitím štrukturálnych fondov, angažovanosti Európskej investičnej banky, ale aj s použitím kohézneho fondu. A práve o využití kohézneho fondu na realizáciu transeurópskych sietí mám isté pochybnosti. Som presvedčený o tom, že kohézne prostriedky sú určené na eliminovanie rozdielov v úrovni jednotlivých regiónov a použitie týchto prostriedkov na budovanie energetických sietí vyššieho významu sa mi zdá v rozpore s princípom kohézie. Krajiny, ktoré využívajú tieto finančné prostriedky na prefinancovanie transeurópskych sietí sa totiž pripravia o možnosti financovať drobné projekty vo svojich regiónoch a myslím, že toto je na škodu politiky kohézie.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, cohesion funding represents a third of the EU budget in the next financial period and, despite concerns about its spending, it can play a part in assisting communities and nurturing business. Indeed, I was delighted to visit the Omagh Innovation and Growth Centre in my constituency just a few weeks ago, which is supported by the Cohesion Fund.

The proposed increase in spending on territorial cooperation will facilitate a Peace IV Programme in Northern Ireland and the border counties of the Republic of Ireland, a further signal of the intention of these institutions to support Northern Ireland to deal with the legacy of terrorism and division in our community. I want to say thank you to Commissioner Hahn, and indeed our Chair, Ms Hübner, for their unwavering support in this objective. Finally, I am glad that Northern Ireland will benefit from transition region status, which should give us further access to funding and greater flexibility in its operation.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Europejski Fundusz Społeczny od lat służy wzrostowi zatrudnienia oraz wspiera spójność gospodarczą i społeczną w państwach członkowskich. Jako najstarsze i jednocześnie skuteczne narzędzie finansowe Unii Europejskiej na stałe wpisał się w katalog funduszy strukturalnych. W mojej ocenie bardzo ważne jest to, abyśmy pracując nad rozwiązaniami finansowymi na najbliższe lata, mieli na względzie przede wszystkim ich wpływ na pobudzenie zatrudnienia, szczególnie zatrudnienia dla młodych, aktywizowanie ludzi młodych, stwarzanie im szans na podnoszenie kwalifikacji, wyrównywanie poziomów wykształcenia oraz zmniejszanie różnic w warunkach życia występujących w różnych państwach członkowskich i regionach. Nie możemy też zapominać o zwalczaniu rozmaitych form dyskryminacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Te działania to jedne z podstawowych celów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego mając to na uwadze, ważne jest, aby na wszystkich poziomach, na których fundusz jest realizowany – zarówno na europejskim, krajowym, lokalnym czy regionalnym – służył on szeroko rozumianemu włączeniu społecznemu Europejczyków. A walka z bezrobociem wśród młodych powinna być priorytetem dla nas wszystkich.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, in this very broad debate I want to be rather specific. I have written to Commissioner Hahn about this, but I want to read this into the record of the House. It is an issue about people with disabilities and de-institutionalisation. I have fought on this issue since 2005 and – like a dog with a bone – I will not let this go until we have fixed the situation.

I appreciate that the text on ex ante conditionality – No 10 in the Common Provisions Regulation – is a step forward, and I hope it means what it says. However, perhaps in your guidance documents, Commissioner, you could strengthen the text. Let me read it in the seconds that remain: ‘which should include measures to achieve the right to community living on an equal basis with others by planning for and implementing the transfer of resources from institutional care to more individualised arrangements in the community and by making community services more accessible’.

If we achieve that, we will have done great work for those who do not speak in this Chamber and who do not know of this debate happening, but whose lives will be affected.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Mr President, my own East of England region has benefited in the current term from GBP 100 million in regional funds with a programme to help our businesses convert to low-carbon growth, and GBP 200 million in social funds helping 2500 people find or stay in work. They are helping people with basic numeracy and literacy in Norfolk and Suffolk; stopping prisoners from reoffending in Hertfordshire; helping disabled people qualify as car mechanics in Cambridgeshire and mentoring young people in Luton.

But Commissioners, I am very concerned that under the regulations being voted this week, the British Government plans to manage the Structural Funds by national rather than regional committees. Already, the UK Government’s failure to pass audit arrangements has seen payments to my region suspended, even though the error rate in the East of England is only 0.2%, compared with 12.6% nationally. We risk losing two million from previously agreed EU funding allocation.

Will the Commission now ensure that in Britain, as elsewhere, principles of local partnership and of additionality are fully observed so that no money is lost?

Finally, having campaigned against Britain’s opposition to drawing down ESF monies for Britain’s food banks, I also note that the UK Government has now conceded that it will spend the new minimum of 3.5 million, but I deeply regret that it has rejected the 22 million in the original plan, literally taking food out of the mouths of the hungry.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). – Gospodine predsjedavajući, sa zadovoljstvom moram utvrditi da danas pred nama stoje tri vrlo dobra izvješća pa prvo koristim priliku čestitati svim izvjestiteljima na dobro obavljenom poslu. Posebno pozdravljam glavno obilježje svih predstavljanih programa, a to je pojednostavljivanje birokratskih zavrzlama. To je, sasvim sigurno, važan korak naprijed. Uz to, osobito je pozitivno što izvješće Olbrycht prepoznaje razlike između i unutar regija te u tematskim područjima posvećuje posebnu pažnju ugroženim prostorima, na primjer, otoka. To je od posebnog značenja za sve mediteranske i primorske zemlje. Također, veseli me što je u istom izvješću prepoznata važnost osnovne infrastrukture te se potiče njezino sufinanciranje. Naime, u pojedinim regijama moje zemlje upravo je nedostatak infrastrukture temeljan problem koji za sobom povlači i sve druge kočnice razvoja.

I zaključno – Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije polaže velike nade u kohezijski fond, kao ključ za što bržu integraciju i ostvarivanje pune jednakosti u Europskoj uniji. Upravo zbog tog ću razloga, uz neke rezerve, podržati sva navedena izvješća.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Fundamentem zasady solidarności Unii Europejskiej niewątpliwie są fundusze strukturalne, które przede wszystkim pomagają biedniejszym regionom przezwyciężyć trudności. Ale nie tylko one staną się beneficjentem nowej perspektywy. Państwa i regiony składające się dzisiaj na pomoc same z niej bezpośrednio lub pośrednio skorzystają. Nie zapominajmy, że europejskie fundusze będą w ciągu nadchodzących siedmiu lat jednym z największych instrumentów inwestycyjnych Unii Europejskiej. Ich efektywne wykorzystanie służyć będzie rozwojowi gospodarczemu całej Unii Europejskiej.

Dobrze się stało, że Komisja, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie, zaproponowała zmiany, m.in. ułatwienia dotyczące procedur administracyjnych czy podniesienie mierzalności wskaźników – zmiany, które mogą zwiększyć efektywność wykorzystania funduszy. Użytecznym nowym instrumentem może stać się także ryczałtowy czek Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany na mikroprojekty dotyczące dziedzin lokalnych, w których rezultaty są łatwe do osiągnięcia i zmierzenia, a wartością dodaną tych projektów jest budowanie i rozwijanie integrujących społeczeństwo inicjatyw obywatelskich, tak potrzebnych dzisiaj w dobie rosnącego pesymizmu wobec Unii Europejskiej. Dziękuję negocjatorom Parlamentu za ich rzetelną i odpowiedzialną pracę.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). - Signor Presidente, alla politica di coesione è affidato un ruolo centrale per la crescita, l'occupazione, la formazione e le infrastrutture, per ottenere un riequilibrio territoriale in Europa.

Anche se apprezzo i miglioramenti apportati dalla relatrice Krehl – in particolare sono lieta per una specifica questione, cioè che il patrimonio culturale sia stato finalmente ricompreso nelle key actions – è inaccettabile la macrocondizionalità e assolutamente incoerente rispetto all'obiettivo dei Fondi strutturali, ma anche alla riserva di performance, che in realtà non è stata ridotta, ma aumentata dal 5 al 6 percento rispetto alla proposta della Commissione. Si tratta di un accantonamento obbligatorio, che in realtà corrisponde più alla volontà del Consiglio di ritardare di fatto l'erogazione dei fondi che a regole di buon governo, con il rischio di complicare e ingolfare le attività negli ultimi due anni, creando anche una cattiva e affrettata programmazione, esattamente il contrario del buongoverno.

Queste sono le ragioni per le quali non potrò votare a favore di questo negoziato.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Pewnie wszyscy chcemy stawiać na rozwój innowacyjny oparty o nowe technologie, badania naukowe, ale jest dużo regionów, które muszą dokończyć budowę czy unowocześnić swoją infrastrukturę, aby stworzyć warunki dla rozwoju gospodarki innowacyjnej, konkurencyjnej, dla przedsiębiorczości, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chciałbym, aby polityka spójności bardziej skupiła się na efektywności energetycznej, na odnawialnych źródłach energii i tworzeniu infrastruktury dla wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Kolejnym problemem jest szeroko rozumiana gospodarka wodna. Tu też potrzebne są również inwestycje z zakresu polityki spójności. Dobrze, że popieramy finansowanie funduszy poręczeń, gwarancji, ubezpieczeń – to nowoczesne instrumenty finansowe na rzecz rozwoju. Osiągnięcie spójności terytorialnej wymaga zwiększenia nakładów z polityki spójności na obszary wiejskie. Z zadowoleniem przyjmuję propozycję uproszczenia, ograniczenia biurokracji i wspólnych uregulowań dla wszystkich funduszy. Na koniec chciałbym przekazać uznanie i gratulacje dla wszystkich, którzy wykonali wielką pracę.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Der Kohäsionsfonds – die Geschichte der Kohäsionspolitik – ist eine Erfolgsgeschichte der Europäischen Union. Er ist dazu geschaffen worden, um das Wohlstandsgefälle in Europa abzubauen, und ist in weiten Bereichen sehr erfolgreich gewesen. Ich habe nur die Befürchtung, dass die makro-ökonomische Konditionalität, wie sie jetzt vorgesehen ist, diesem Projekt in weiten Bereichen zuwiderläuft.

Wir haben 70 % der Mittel für die ärmsten Regionen, das sind ca. 25 % des EU-Gebiets, zur Verfügung. Wir haben aber weitere 30 % für den Rest Europas. Ich möchte hier an der Erfolgsgeschichte Österreichs kurz festmachen, was hier in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat: Seit dem Beitritt Österreichs 1995 sind jährlich ca. 200 Mio. EUR durch Projekte des Europäischen Strukturfonds nach Österreich geflossen. Wir haben unsere Exportquote von ca. 30 % auf 58 % verdoppelt, weil in anderen Regionen Europas Lebensqualität geschaffen wurde, weil in anderen Regionen Europas Arbeitsplätze und damit Kaufkraft geschaffen wurden. Und diese Kaufkraft hat sich auch auf Österreich, auf einen reichen Mitgliedstaat, positiv ausgewirkt.

Ich habe die große Hoffnung, dass dieses zukünftige Kohäsions- und Strukturprogramm diese Erfolgsgeschichte weiterschreibt, wenn wir auf Mittel wie die makro-ökonomische Konditionalität verzichten.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Komisarze! Europejski Fundusz Społeczny ma do odegrania kluczową rolę w procesie łagodzenia skutków kryzysu. Jednak uważam, że powrót do dyskusji o podwyższeniu udziału EFS-u do 25% i odejście od kompromisu na poziomie 23,1%, wypracowanego w czerwcu może mieć również negatywne konsekwencje. W wielu bowiem krajach proces programowania jest bardzo zaawansowany i zmiana alokacji spowodowałaby konieczność modyfikacji programów operacyjnych oraz opóźnienia w przygotowaniu umów partnerskich.

Przejście do kolejnego okresu programowania, nowy system wdrażania, a zwłaszcza trudna sytuacja na rynku pracy stanowią już bardzo poważne wyzwanie dla harmonijnego i efektywnego wdrażania EFS-u, dlatego uważam, że zdecydowanie musimy wyeliminować wszelkie ryzyko powstawania opóźnień w zawiadowaniu tym funduszem na poziomach krajowych.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  László Andor, Member of the Commission. − Mr President, I am grateful for all the constructive comments that have been made about the cohesion policy in the discussion in this House.

I think we all agree that the European Union needs to emerge from the crisis stronger. We need to strengthen the recovery, we need job-rich growth, that growth needs investment and that investment requires resources. But beyond the need for resources, we also need greater certainty about these resources.

The House has spoken quite clearly about the need for certainty and resources. As concerns the Commission, we are indeed focussed on the question of economic growth and jobs and, especially in this phase of a very fragile and uneven recovery, we need to choose very carefully which measures will lead to more robust economic growth, and we also have to speak very clearly about where the resources are. It is not only this kind of discussion where this is relevant. Last week one saw us doing exactly the same on the annual growth survey.

However, it is very important to emphasise that while we agree that the very long and unprecedented financial and economic crisis has increased the need for EU resources in the Member States, and especially the less developed regions, we should not expect the Structural Funds to counter the entire euro area crisis and the social consequences of the crisis.

In order to counter the euro area crisis, which many speakers pointed to in this discussion, we need to continue implementing those measures that strengthen monetary union and the banking union. Of course, discussions on the fiscal capacity for monetary union can also continue but the cohesion policy instruments should not be expected to deliver everything, even if in the process we manage to strengthen the capacity to deliver.

When we speak about growth we are not, of course, only speaking about average growth in the EU, but about growth in all the EU Member States and in all regions.

As speakers said, economic, social and territorial cohesion has been and will have to be a cornerstone of the European Union itself.

The cohesion policy financial instruments play a central, if not indispensable role in supporting growth and investment, and the performance of these instruments should not be judged on some kind of anecdotal basis. It should be judged on a statistical basis.

That is why, just to mention one example, when Ms Bizzotto speaks about the Italian experience, although we know that there have been some problems, especially in the most southern regions, the absorption rate for the European Social Fund in Italy is around the EU average. Approximately 60 % has already been claimed and we could mention a large number of projects, such as one excellent project which has already created 16 000 apprenticeships for young people, something that is so important in this period of long economic crisis.

When it comes to the future role of the financial instruments, let me answer Ms Zimmer here, although she has left the Chamber. I believe that increasing the share of European Social Fund financing, for those who are at risk of poverty or social exclusion, from about 13 % to 20 % in the future Regulation is of quite significant importance, but this is not the only way that the ESF can support those on the margins of society.

This is closely connected with employment and employability, but aid for the most deprived exists in another fund to support the most deprived, the most needy. So as far as the social dimension of the EU budget is concerned, we should not only look to the ESF, but we should also make use of the other funds that are already in operation or are newly created: the Youth Employment Initiative, the Fund for Aid for the Most Deprived, the Globalisation Adjustment Fund and the Employment and Social Innovation programme.

When we want these funds to function in practice, we do not want just to spend money in the Member States, we also want to deliver change, competitiveness and reforms. The Youth Guarantee, which has also been mentioned today, is one of the most important reforms on the agenda and it has to be implemented urgently. The preparations are ongoing and the Commission has to receive the Youth Guarantee implementation plans in the coming weeks in order to start funding this programme from January in those Member States where at least one region has a youth unemployment rate higher than 25 %.

So let me thank again everyone who has contributed to the debate today and also all those in the Commission who have been working in this area. This is a very important endeavour. We need to have these instruments functioning as soon as possible. That requires the same resolve in the programming phase and also in the implementation.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich dem Dank anschließen und insbesondere nochmals den Berichterstattern für die unterschiedlichen Fonds und den Schattenberichterstattern danken.

Die Diskussion hat ja sehr eindrucksvoll gezeigt – und ich glaube, der Abgeordnete Pieper hat es auf den Punkt gebracht –, dass jeder und jede irgendwo Abstriche machen musste, und dass es ja bekanntlich die Kunst des Möglichen ist, wenn man Politik betreibt, dass man schlussendlich zu einem Ergebnis kommt, das eine tragfähige Mehrheit darstellt. Ich glaube, niemand hier im Saal kann sagen, er habe sich mit seinen Vorstellungen 100-%-ig durchgesetzt. Das ist eben die Demokratie, die wir leben, die wir mit aller Inbrunst leben und die dazu führt, dass man eben am Ende des Tages nach sehr langen Verhandlungen zu einem Ergebnis kommt.

Ich möchte auch all jenen sagen, die heute sehr stark die Rolle des ESF betont haben, das Wesen der Strukturfonds insgesamt ist es, Wachstum und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Mit Investitionen im Bereich der Kohäsionsfonds werden während der Implementationsphase – und im darauf folgenden Betrieb auch noch – zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Mit den Mitteln des Regionalfonds werden durch die Stimulierung der Wirtschaft sehr nachhaltig Arbeitsplätze geschaffen. Und der Sozialfonds trägt zur nachhaltigen Qualifikation bei. Es geht um eine intelligente Verbindung der verschiedenen Fonds. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich im Vorfeld in den Gesprächen mit den Mitgliedstaaten schon feststellen konnte, dass von der Praktikerseite sehr stark auf die Nutzung des wieder implementierten Instruments des multifund gesetzt wird, um hier gewissermaßen in einer intelligenten und smarten Weise die beiden Fonds in Einklang zu bringen und zu nutzen.

Ich bedaure, dass in der Diskussion – ich würde sagen – 95 % der Errungenschaften, der neuen Schwerpunkte für die Zukunft nicht hinreichend angesprochen wurden. Sie wurden angesprochen, aber ich denke, etwa die Frage der thematischen Konzentration, der Ergebnisorientierung, der notwendigen Ex-ante-Konditionalitäten, all das, was letztlich zur Qualitätssteigerung der Mittelnutzung beiträgt, sollte entsprechende Aufmerksamkeit finden. Etwa der Umstand, dass jede einzelne der 274 Regionen Europas eine Smart-Specialisation-Strategie zu entwickeln hat, sich also darüber im Klaren sein muss, wo die wirtschaftlichen Schwerpunkte liegen, wo die Investitionsschwerpunkte auch sektoriell liegen müssen, um nachhaltig Arbeitsplätze zu schaffen, ist eine wesentliche Errungenschaft, auf die wir alle hier gemeinsam im Haus stolz sein können.

Und, wie gesagt, ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken bei all jenen, die in den letzten Wochen und Monaten intensiv zu diesem tragfähigen Verhandlungsergebnis beigetragen haben. Und es wurde schon hinreichend betont, es ist wichtig, dass wir jetzt einen Beschluss bekommen, denn – ich glaube, mein Vorredner hat es schon gesagt – die Mitgliedstaaten haben – aufbauend auf den Diskussionen, die hier stattgefunden haben –schon sehr substanziell mit ihren Planungen begonnen, und jede weitere Verzögerung hätte beträchtliche Auswirkungen im Hinblick darauf, dass wir Programme beschließen und mit den Arbeiten beginnen können. Nochmals vielen herzlichen Dank nicht nur für Ihre heutige engagierte Diskussion, sondern vor allen Dingen für die intensive Arbeit in den Monaten – man kann sagen Jahren – davor.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Mr President, I consider that this afternoon’s debate has demonstrated just how significant a role regional policy will play when it comes to solving the many challenges that we face, not least given the facts of the economic and financial crisis. I absolutely agree with all those who were saying that we can – or rather you can, after today’s EP vote on the MFF – send yet another encouraging signal to our Union’s citizens by voting for the cohesion package tomorrow.

Now, many of you have expressed concerns as regards the future application of macroeconomic conditionalities. In response to this, I would like to stress that a number of safeguards have been introduced, for instance, taking into account various social and economic factors in order to avoid the potential adverse effects of a possible suspension. Furthermore, the ceilings on suspensions are in place, while suspension of payments is definitely a last resort measure.

As regards the ESF minimal share, I would like to stress that we all agree that we need to increase resources to tackle problems relating to unemployment, including youth unemployment, labour mobility and social inclusion as well as combating poverty. It is obvious that the ESF is the key financial instrument to address these issues. However, we need to concentrate resources on objectives not funds, and as Madam Pérez rightly pointed out, it is implementation which is important here; it is implementation by our Member States which is the crux of the matter now.

After more than a year of negotiations, I feel that we can be proud of the outcome of our shared efforts. The future cohesion policy will focus on investment in key areas for growth and jobs as outlined in the Europe 2020 strategy. Once again I would like to express my sincere thanks to everyone for the excellent cooperation between our two institutions.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij, Rapporteur. − Voorzitter, laat mij aan het eind van deze middag van uitwisseling nog vier punten noemen.

In de eerste plaats herinner ik mij zeer wel dat ergens rond 2009-2010 bij de herijking, bij de discussie rond het MFK - de halftijdse herziening - er allerlei geluiden waren over de vraag hoe nu verder te gaan, ook kritische geluiden over het regionaal beleid. Toen dacht men: laten we wellicht maar met themafondsen voor water, zon en energie gaan werken. Toch is er een andere variant uitgekomen met een integraal beleid, inderdaad op kennis, op duurzaamheid en op banen gericht. Daarin zit net de kracht, dichtbij mensen. Ik vind deze keuze inderdaad goed: subsidiariteit en geen renationalisatie van beleid.

Mijn tweede opmerking gaat over het ESF. Ik begrijp er niets meer van. Die 23,1 procent is een minimum. Lidstaten kunnen hoger gaan als dat nodig is. Er valt ook te werken met de multifund-methode. Ik weet niet hoe ik de Groenen nog over de streep kan trekken, behalve met een hier gegeven samenvatting van de aard van het beleid. Laten we kijken naar wat we kunnen doen in onder andere ook het cohesiefonds, met energietoepassingen in woningen in Oost-Europa. Ik heb zelf een boekje geschreven. Daar heb ik nog tijd voor gevonden. Dat heet: "Voor groen, groei en banen". Dat is een boekje voor de EVP, van de EVP, maar er zit zóveel in aan vergroening en verduurzaming dat ik toch een poging doe om de Groenen morgen in de stemming nog over de streep te halen.

Ten slotte natuurlijk de dankwoorden, ook van mij, aan de collega's, aan de rapporteurs, aan het hele onderhandelingsteam en vooral aan de andere kant van de tafel, te weten de Raad. Het heeft tachtig zittingen geduurd voordat we ze over de streep hadden, op een aantal punten. Maar ja, het resultaat telt. Dat was niet op alle punten even positief, maar toch ik heb het idee dat vrijwel het maximale eruit is gehaald. En de Commissie was altijd wel bereid, stap voor stap moet ik zeggen, om die teksten te leveren die bijdroegen tot de compromissen. Daarvoor zeer veel dank, vooral ook aan beide commissarissen, want ik heb het idee dat u het nu samen eens bent.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Angela Krehl, Berichterstatterin. − Herr Präsident! Ich möchte mich Lambert van Nistelrooij anschließen, und mich für die Diskussion bedanken, aber ich möchte auch noch einmal deutlich sagen, dass die Kohäsionspolitik wirklich unser europäisches Investitionsprogramm ist, das wir in Zeiten einer wirtschaftlichen Krise brauchen. Und deswegen möchte ich die Kolleginnen und Kollegen wirklich bitten, dem Kompromiss morgen zuzustimmen, obwohl vielleicht nicht jeder mit der Regelung zur makroökonomischen Konditionalität oder dem ESF einverstanden ist.

Vom ESF hat Lambert gerade gesprochen. Ich möchte noch einen Satz zur makroökonomischen Konditionalität sagen. Das ist ja keine völlig neue Erfindung, aber dem uns ursprünglich vorgelegten Vorschlag haben wir doch in den Verhandlungen nun wirklich die Zähne gezogen. Man kann diesem Kompromiss wirklich zustimmen und ihn vielleicht sogar in den Stabilitätspakt übernehmen.

Ich möchte noch einmal daran erinnern: Wenn wir morgen dem Kompromiss nicht zustimmen, entsteht eine solche zeitliche Verzögerung, dass wir wahrscheinlich frühestens Ende nächsten Jahres in den Regionen dazu kommen, mit den Projekten zu beginnen, möglicherweise noch später. Und zwar in jedem Fonds! Kein Fonds kann ohne die allgemeine Verordnung anfangen, auch nicht die Initiative für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit.

All das bedenkend, bitte ich wirklich die Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zu überlegen, ob sie sich nicht vielleicht doch zu der Entscheidung durchringen können, diesem Kompromiss zuzustimmen. Kompromisse sind nicht dazu da, Leute glücklich zu machen, sondern sie sind dazu da, Dinge in Bewegung zu setzen und zu realisieren. Ich glaube, dafür sind wir eigentlich in den Regionen als Abgeordnete dieses Parlaments gewählt worden. Deswegen bitte morgen Ihre Zustimmung zum Kompromiss!

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier, rapporteure. − Monsieur le Président, je voudrais d'abord rétablir les choses. Il me semble qu'en ce qui concerne le Fonds social européen, sur le fond du problème, tout le monde est d'accord. J'en avais même le vertige, cet après-midi, en constatant que, finalement, lors de chaque intervention, tout le monde a vanté la nécessité de soutenir au maximum le Fonds social européen et les politiques sociales, la cohésion sociale, l'intégration des jeunes et la lutte contre le chômage! Jamais je n'avais vu une telle mobilisation! Je pense donc que, demain, mon rapport sur le Fonds social européen fera l'unanimité.

Mais, finalement, Constanze Krehl vient de nous le dire; les compromis ne sont pas là pour rendre les gens heureux. Oui, peut-être! Mais il n'empêche que les politiques que nous votons sont là pour être efficaces sur le terrain.

Finalement, deux points, qui ont été discutés cet après-midi, n'ont pas obtenu l'unanimité. Le premier est la part minimale de 23,1 - 25 %. Mais ces 25 %, on ne vient pas de les sortir du fond de la manche! Cela est le fruit d'une réflexion sur la proposition de la Commission européenne. Je crois qu'en cette période de chômage et de crise extrêmement importants, il nous faut maintenir des objectifs de retour à l'emploi extrêmement ambitieux car le temps de nos citoyens, le temps de la formation, le temps de la préparation aux nouveaux emplois, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le petit chiffon rouge que nous sommes en train d'agiter. Cela demande beaucoup de mobilisation pour beaucoup d'efficacité.

Je ne vous souhaite pas d'avoir des enfants ou des petits-enfants, comme beaucoup de citoyens, qui soient pris dans la dynamique du chômage que nous connaissons aujourd'hui. Il faudra selon moi y penser demain, lors du vote. Et, bien sûr, à la macro-conditionnalité.

Demain, chaque vote de député sera observé, chaque groupe politique sera observé, chaque délégation sera observée et c'est le Parlement européen qui sera observé.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Chciałbym wyraźnie wszystkim przypomnieć, że zaczynaliśmy negocjacje w sytuacji, kiedy po pierwsze część państw członkowskich była przeciwna polityce spójności, jak również część naszej Izby była temu przeciwna. Taki był początek. Trzeba było również zawiązywać specjalne koalicje przyjaciół spójności, żeby przekonać się wzajemnie, że polityka ta ma sens. Dzisiaj przeszliśmy bardzo długą drogę, de facto kończymy negocjacje z dużym sukcesem, ponieważ polityka spójności ma ugruntowaną pozycję. Co prawda w wyniku naszej debaty i tak część z nas pozostaje przy swoich pozycjach z początku debaty, nie zmieniając zdania, ale debata pokazuje te różnice. Chciałbym powiedzieć, że powinniśmy mieć oczywiście satysfakcję z tej drogi – od zanegowania do wyraźnego potwierdzenia polityki spójności. W tym miejscu chciałbym po pierwsze podziękować bardzo serdecznie panu komisarzowi, całej ekipie negocjacyjnej Komisji, przedstawicielom Rady, a w szczególności osobom, z którymi pracowałem w Parlamencie, mianowicie kontrsprawozdawcom z różnych grup politycznych, z którymi nieustająco różniliśmy się zdaniami, ale zawsze na końcu dochodziliśmy do kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Pakarinen, esittelijä. − Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, haluan omalta osaltani myös kiittää kaikkia tästä keskustelusta ja näkemyksistä tulevan koheesiopolitiikan osalta. Mielestäni tämä keskustelu on osoittanut koheesiopolitiikan arvon koko Euroopalle ja vahvistaa sitä edelleen. Kuten edeltävä puhuja totesi, paljon on myös niitä epäilijöitä, jotka epäilevät ja kritisoivat eurooppalaista koheesiopolitiikkaa. Uskon, että tulevalla kaudella ja tämän lainsäädännön puitteissa uusien asetusten kautta me pystymme vahvistamaan koheesiopolitiikkaa ja tekemään siitä entistä tehokkaampaa, jotta me pystymme luomaan uusia työpaikkoja koko Eurooppaan.

Kehotan jäsenvaltioita suureen aktiivisuuteen, että myös kumppanuussopimukset saataisiin eteenpäin, saataisiin valmiiksi. Toisaalta toivon myös, että jäsenvaltioissa ja alueilla oltaisiin aktiivisia, että uudet ohjelmat pääsisivät käyntiin hyvissä ajoin.

Haluan omalta osaltani myös vielä kiittää kollegoita yhteistyöstä tämän pitkän prosessin aikana, samoin kuin komission jäseniä sekä neuvoston neuvottelevia virkamiehiä erinomaisesta yhteistyöstä. Uskon, että saamme koheesiopolitiikan avulla tehtyä entistä parempaa Eurooppaa seuraavan seitsemän vuoden aikana.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, Raportor. − Domnule președinte, Fondul de coeziune a fost transformat substanțial și pozitiv prin cooperarea excepțională dintre raportor și toți raportorii din umbră, între raportor și Comisie, între raportor și Consiliu. Acesta este un motiv ca mâine să votăm pachetul de coeziune în ansamblu.

Mă voi referi la un aspect care a fost extrem de important pentru țările din grupul prietenilor coeziunii – Connecting Europe Facility. Aici am făcut în așa fel încât sumele alocate acestui proiect esențial pentru viitorul Europei să rămână în anvelopa națională până la 31 decembrie 2016, și asta e o condiție ca statele membre să pregătească proiecte inteligente, proiecte cu substanță și la timp pentru ca, astfel, împreună să construim o mai bună conectivitate la frontierele statelor membre.

Atât Fondul de coeziune, cât și FEDER au acordat o atenție cu totul deosebită consolidării capacității instituționale și administrative, fără de care este de negândit o mai bună implementare a politicii de coeziune. Aceste două elemente, alături de multe altele, ne dau motive solide, obiective ca mâine să votăm pachetul și îi invit pe toți colegii mei să facă acest lucru.

Finally, I would like particularly to thank Commissioner Hahn, to express my gratitude to Nicholas Martin and Peter Berkowitz for the tense but very fruitful cooperation, to express my gratitude to all shadows and, at the same time, to express my many thanks to the NGOs, to the representatives of the business communities I met throughout last year, and also to express my gratitude to the representatives of our region. Thanks to all, because the cohesion package is now something tangible which can measure the differences in an effective EU policy, when this affects the very daily needs of our European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner, deputising for the rapporteur. − Mr President, I would like to mention two issues – firstly my reaction to Commissioner Andor’s introductory statement and, secondly, macroeconomic conditionality.

I was surprised to hear the Commissioner, at this stage of the legislative process, actually encouraging the House to reject the agreement that we have reached after such a difficult negotiation process and to go for the second reading because of 23.1. That was quite an unprecedented statement. I was extremely grateful that he did not repeat it in his closing remarks.

On macroeconomic conditionality, there has been a very strong intervention of the Parliament in the process of macroeconomic conditionality, as presented in the Commission’s initial draft. We even changed the name. It is no longer called ‘macroeconomic conditionality’ but ‘measures linking the European structural and investment funds with the sound economic governance of the European Union’. However, this is not only about the change of name, but also about the changed nature of this conditionality. For the first time in the legislative framework for cohesion policy we have an explicit link between cohesion policy and the macroeconomic governance of the European Union.

For the first time we have recognition by the European Council – which is amazing – by the European Commission – which is less amazing – and by the European Parliament – which is also amazing – that this is the investment policy of the European Union. We must remember that this is part of, and thanks to, the fact that this type of thinking has been presented.

Secondly, there is the corrective part, which we, as the European Parliament, did not like. We have intervened very deeply and very strongly and have introduced all the measures which Minister Leškevičius has mentioned, namely the cap, which includes all the socioeconomic factors but also, for the first time, the genuine involvement of the European Parliament. The whole process of potentially eventually introducing the sanctions related to the Structural Funds will be with the genuine involvement of the European Parliament right from the very beginning when the Commission suspects that the risk may be such as to enter into the suspension of the funding procedure.

The European Parliament will be involved. So tomorrow we must really understand that our responsibility today is to give us – the European citizens – this policy that can help us get out of the crisis in a smart and wise manner. I am sure that we will prove this tomorrow. I would like to join my colleagues in saying that we should vote in favour tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 12.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. Het ESF is een cruciaal instrument van Europese solidariteit. Daarom is het erg belangrijk dat we er in tijden van hoge (jeugd)werkloosheid en groeiende ongelijkheden in vele Europese lidstaten in geslaagd zijn de toekomst van het ESF te verzekeren en de werking van het ESF aanzienlijk te verbeteren. Het nieuwe ESF krijgt eenvoudigere procedures, waardoor de middelen efficiënter kunnen worden ingezet. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid moet via het Jeugdtewerkstellingsinitiatief een stevige ruggensteun krijgen. Het is ook goed dat 20% van de middelen gereserveerd worden om de meest kwetsbaren in onze maatschappij te bereiken. Minimum 23,1% of ongeveer 71 miljard euro van de totale cohesiefondsen zijn voor het ESF gereserveerd. Maar het staat de lidstaten vrij om dit bedrag op te trekken. Laten we dan ook alles in het werk stellen om op nationaal niveau te garanderen dat er de nodige sociale impulsen gegeven worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Podržavam ovo izvješće. S obzirom na njegovu sadržajnost istaknut ću ono što smatram najbitnijim, a to je jačanje prilagodljivosti radnika novim vještinama (prekvalifikacija) i komunikacija obrazovnih sustava s tržištem rada. Te dvije pojavnosti ne bi trebale postojati istodobno. Odnosno, da postoji sustavna i valjana komunikacija obrazovnih sustava s tržištem rada, potreba za prekvalifikacijom bila bi smanjena.

Naravno da živimo u turbulentnim vremenima kada se uvjeti brzo mijenjaju, ali ipak smatram da treba sagledati sustav u cjelini, a ne se bazirati samo na krajnju fazu. Sustavi u Finskoj i Austriji često se uzimaju kao primjer uspješnog modela obrazovanja. Činjenica koja je meni najzanimljivija glasi: 43 % finskih srednjoškolaca odlazi u strukovne škole. Generalno gledajući, situacija u Uniji već je duže vriejeme alarmantna. U Grčkoj je trenutačna stopa nezaposlenosti mladih 57,3 %, zatim slijedi Španjolska sa 56,5 %, a zemlja iz koje ja dolazim, Hrvatska, nalazi se na 3. mjestu s 52,8 % nezaposlenih među mladima do 29 godina. Tim mladima neće pomoći novac, mogu im pomoći samo kvalitetne mjere.

Svaka zemlja ima vlastiti sustav smanjenja nezaposlenosti, a mjere Europske unije dodana su vrijednost tim sustavima. Te iste mjere moraju biti garancija za generacije koje dolaze.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), irasban. Örvendetesnek tartom, hogy a 2014 utáni kohéziós politika az eredményorientáltságra helyezi a hangsúlyt, és kapcsolatot teremt az Unió új növekedési stratégiájával, az Európa 2020 stratégiával. Fontosnak tartom, hogy kellően nagy hangsúlyt fektessünk a tagállami rugalmasságra 2014 után is, hiszen csak így lehet személyre szabott válaszokat adni a helyi és regionális szinten jelentkező problémákra. Sajnálatos, hogy a makrogazdasági feltételességet nem sikerült az intézményközi tárgyalások során törölni a jogszabály szövegéből. A makrogazdasági kondicionalitás kiterjesztése a Kohéziós Alapon túlmutató tételekre alapvetően aggályos, mert önkormányzatokat, vállalkozásokat, magánszemélyeket büntet a központi kormányzat nem megfelelő gazdaságpolitikai intézkedései miatt; a kohéziós politikát tőle teljesen független tényezők miatt szankcionálja; nem biztosítható az egyenlő bánásmód, miután a különböző tagállamok különböző mértékben kedvezményezettjei e forrásoknak. A Szociális Alap kapcsán szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ESZA egyáltalán nem az egyetlen és kizárólagos alap, mely segíti a munkanélküliség elleni küzdelmet. Számos olyan egyéb tényező van, mely hozzájárul a munkanélküliség növekedéséhez, például az infrastrukturális tényezők, melyek fejlesztéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap járul hozzá a leghatékonyabban. Ezért lényeges, hogy biztosítsuk a tagállami rugalmasságot, hiszen a 23,1% csupán minimum értéket jelent, a tagállamok fordíthatnak többet a Szociális Alap céljaira, amennyiben ennek látják szükségét.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par ecrit. Même si je me félicite du travail qui a été mené par le Parlement européen dans les négociations sur le Fonds de cohésion, je ne peux que regretter les insuffisances de financement constatées dans la proposition de la Commission pour la période 2014-2020, particulièrement à la lumière des objectifs ambitieux dont il s’est doté. Le Fonds de cohésion doit contribuer à l'action de l'UE en faveur de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Sa contribution à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports est décisive. Je me félicite que certains investissements aient été intégrés dans Fonds, notamment le soutien à l’efficacité énergétique pour le logement privé, ce qui devrait permettre de réduire les factures de nos concitoyens. L'établissement d'une liste d'investissements prioritaires autour d'objectifs thématiques prédéfinis devrait permettre à cibler les actions du Fonds et à améliorer son efficacité. Il faudra également veiller à une coordination efficace avec les actions menées dans le cadre des autres fonds de la politique européenne de cohésion, comme pour les questions qui touchent à la politique de développement urbain.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (S&D), písemně. – Evropský sociální fond, jakožto hlavní finanční nástroj EU pro podporu zaměstnanosti a prosazování hospodářské a sociální soudržnosti, hraje dnes více než kdy dříve zásadní úlohu při plnění cílů strategie Evropa 2020: zlepšení úrovně zaměstnanosti, kvality pracovních míst a podpory sociálního začleňování. Proto musíme dbát na to, aby finanční prostředky z tohoto fondu putovaly k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva a fond reagoval na skutečné místní potřeby. Efektivní řízení ESF a spolupráce všech sociálních partnerů v rámci jeho řízení a využití jsou tak klíčové.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Os novos fundos europeus não apresentam soluções para inverter o fosso crescente entre os maiores beneficiários do mercado único da UE e das políticas comuns e os países com economias mais frágeis, como Portugal. Estes fundos – agora ditos estruturais e de investimento, que correspondem aos antigos fundos estruturais e de coesão - sofrem uma redução global de 8,4% face ao quadro financeiro anterior. Para além disso, os objetivos e o âmbito dos financiamentos passam a ser mais restritivos. A condicionalidade macroeconómica (a somar ao Semestre Europeu/Governação Económica e ao Tratado Orçamental) institui uma chantagem permanente, ameaçando cortes ou suspensão de pagamentos em caso de não cumprimento dos ditames das instituições da UE. Uma chantagem que visa condicionar crescentemente decisões sobre prioridades e formas como os fundos serão implementados – decisões que ficam cada vez mais à margem das instituições de soberania nacionais. É claro o objetivo de promover o investimento em infraestruturas privadas ou a privatizar, ou ainda o de promover as (bem nossas conhecidas) parcerias público-privado. Os fundos estruturais e de coesão, apresentados durante anos como a panaceia para todos os problemas que as economias mais débeis apresentavam, estão longe de compensar o significado extremamente negativo da destruição dos seus aparelhos produtivos e a sua crescente dependência e subordinação.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. The purpose of cohesion policy is to reduce disparities between the EU’s various regions by promoting economic growth, job creation and competitiveness. It is therefore considered one of the EU’s most important pillars, representing one third, or EUR 325 billion, of the next multiannual budget. The agreement on this dossier was reached after 90 trialogue meetings, and over one year of negotiations. The final compromise is not to the full satisfaction of Parliament. However, it includes many of our political priorities. On macroeconomic conditionality, the Parliament gained a right of scrutiny, in structured dialogue with the Commission, over decision-making procedures affecting the suspension of funding. Suspensions will be adjusted in line with social and economic circumstances in the Member States concerned. Parliament also succeeded in raising the pre-financing rates (i.e. allowing support to beneficiaries immediately from programme adoption from 2.5% in 2014-16 to 3% in 2020-23) and co-financing rates (from 50% to 85% for the outermost regions and Cyprus) and in limiting the performance reserve (to 6% instead of 7%). While the deal is not perfect, the finale compromise is an important step towards a more effective, better and more targeted use of the policy in the EU’s next financial framework.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. A 2014–2020-as időszakra szóló ERFA-ra vonatkozó rendelet a tematikus koncentráció erősítésével új mechanizmust vezet be. A régió besorolásától függő, előre meghatározott tematikus célkitűzések alatti kötelező beruházási kvótákat hoz létre. A tematikus csoportosítás kapcsán kialakított kompromisszumos csomag több, a rugalmasság fokozására irányuló, az EP által javasolt rendelkezést is tartalmaz. Az Európai Bizottság javaslata szerint az ERFA 2014 és 2020 között beruházások társfinanszírozása útján regionális és helyi fejlesztéseket támogatna a következő területeken: K+F és innováció, éghajlatváltozás és környezetvédelem; kkv-knak nyújtott vállalattámogatás; általános gazdasági érdekű szolgáltatások; távközlési, energetikai és közlekedési infrastruktúra; egészségügyi, oktatási és szociális infrastruktúra; és fenntartható városfejlesztés. Támogatom a parlament javaslatát a célkitűzések kiszélesítésére azzal, hogy bevonásra kerül a kulturális és fenntartható turizmussal kapcsolatos kisméretű infrastruktúra. A nagyvállalatokba történő termelő beruházások támogatása a kutatás és innováció, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás és az ikt területén be kell vonni a kkv-kat együttműködő partnerként. Sajnálatosnak tartom, hogy a kohéziós politika átfogó kerete csökken, és ennek következtében az ERFA költségvetése is. Ezért a jelenlegi, szűkös költségvetési keretek mellett fontosnak tartom a tematikus koncentráció és az elsődleges beruházási szempontoknak az Európa 2020 stratégia céljaival összhangban történő megállapítását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. – Kõigepealt tahan südamest tänada raportööre – nad on teinud ära suure töö. Käsitletav raport on uuel finantsperioodil põhjapaneva tähtsusega. Võrreldes algpositsiooniga on raportit positiivses suunas edasi arendatud. Rahade kasutamise riiklikud piirmäärad, ELi kaasfinantseerimise maht, tagastamatu käibemaksu abikõlblikkus – kõik need sätted on arutelude käigus muutunud ja teevad ühtekuuluvusvahendite rakendamise liikmesriikides märksa soodsamaks. Minu koduriik Eesti võib sellega kindlasti rahul olla.

 
Legal notice - Privacy policy