Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 19. listopadu 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 - Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (rozprava)
 5.Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (hlasování)
  8.2.Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski) (hlasování)
  8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posílení Evropského sociálního fondu (ESF) pro snížení nezaměstnanosti mládeže, chudoby a sociálního vyloučení ve Francii, Itálii a Španělsku (A7-0367/2013 - Giovanni La Via) (hlasování)
  8.4.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR 2a) – navýšení plateb podle okruhů VFR a nedostatek prostředků na platby v rozpočtu na rok 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via) (hlasování)
  8.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković) (hlasování)
  8.6.Program Erasmus pro všechny (A7-0405/2012 - Doris Pack) (hlasování)
  8.7.Program Tvůrčí Evropa (A7-0011/2013 - Silvia Costa) (hlasování)
  8.8.Program Evropa pro občany (A7-0424/2012 - Hannu Takkula) (hlasování)
  8.9.Nástroj pro propojení Evropy (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender) (hlasování)
  8.10.Transevropská dopravní síť (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug) (hlasování)
  8.11.Zemědělská statistika a statistika rybolovu (A7-0148/2013 - Paolo De Castro) (hlasování)
  8.12.Dohoda o vládních zakázkách (A7-0339/2013 - Helmut Scholz) (hlasování)
  8.13.Ochrana a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer (A7-0356/2013 - Matthias Groote) (hlasování)
  8.14.Doplňkový výzkumný program pro projekt ITER (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek) (hlasování)
  8.15.Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (A7-0407/2012 - Peter Skinner) (hlasování)
  8.16.Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (A7-0327/2012 - Holger Krahmer) (hlasování)
  8.17.Programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu (A7-0119/2013 - Giles Chichester) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
  9.2.Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
  9.3.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posílení Evropského sociálního fondu (ESF) pro snížení nezaměstnanosti mládeže, chudoby a sociálního vyloučení ve Francii, Itálii a Španělsku (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR 2a) – navýšení plateb podle okruhů VFR a nedostatek prostředků na platby v rozpočtu na rok 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
  9.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
  9.6.Dohoda o vládních zakázkách (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
  9.7.Program Erasmus pro všechny (A7-0405/2012 - Doris Pack)
  9.8.Program Tvůrčí Evropa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
  9.9.Program Evropa pro občany (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
  9.10.Nástroj pro propojení Evropy (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
  9.11.Transevropská dopravní síť (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
  9.12.Zemědělská statistika a statistika rybolovu (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
  9.13.Ochrana a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
  9.14.Doplňkový výzkumný program pro projekt ITER (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
  9.15.Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
  9.16.Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
  9.17.Programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Společná ustanovení ohledně evropských fondů – Evropský sociální fond – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ – Fond soudržnosti – Evropské seskupení pro územní spolupráci (rozprava)
 13.Oprava (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 14.Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách (rozprava)
 15.Umístění sídel orgánů Evropské unie (rozprava)
 16.Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (rozprava)
 17.Evropské systémy družicové navigace (rozprava)
 18.Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2542 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (8718 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí