Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 19. november 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Flerårig finansiel ramme for perioden 2014-2020 - Interinstitutionel aftale om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (forhandling)
 5.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Flerårig finansiel ramme for perioden 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (afstemning)
  8.2.Interinstitutionel aftale om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski) (afstemning)
  8.3.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2013: Styrkelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) for at afhjælpe ungdomsarbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse i Frankrig, Italien og Spanien (A7-0367/2013 - Giovanni La Via) (afstemning)
  8.4.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2013 (fæb2 bis) - Forhøjelse af betalingsbevillinger inden for de enkelte FFR-udgiftsområder og utilstrækkelige betalingsbevillinger på 2013-budgettet (*) (A7-0371/2013 - Giovanni La Via) (afstemning)
  8.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Byggematerialer - Spanien) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković) (afstemning)
  8.6."ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (A7-0405/2012 - Doris Pack) (afstemning)
  8.7.Programmet Et Kreativt Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa) (afstemning)
  8.8.Fastlæggelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 (A7-0424/2012 - Hannu Takkula) (afstemning)
  8.9.Connecting Europe-faciliteten (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender) (afstemning)
  8.10.Det transeuropæiske transportnet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug) (afstemning)
  8.11.Landbrugs- og fiskeristatistik (A7-0148/2013 - Paolo De Castro) (afstemning)
  8.12.Ændring af aftalen om offentlige indkøb (A7-0339/2013 - Helmut Scholz) (afstemning)
  8.13.Beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer (A7-0356/2013 - Matthias Groote) (afstemning)
  8.14.Supplerende forskningsprogram for ITER-projektet (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek) (afstemning)
  8.15.Forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 (A7-0407/2012 - Peter Skinner) (afstemning)
  8.16.Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (A7-0327/2012 - Holger Krahmer) (afstemning)
  8.17.Programmer for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien, Litauen og Slovakiet (A7-0119/2013 - Giles Chichester) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Flerårig finansiel ramme for perioden 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
  9.2.Interinstitutionel aftale om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
  9.3.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2013: Styrkelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) for at afhjælpe ungdomsarbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse i Frankrig, Italien og Spanien (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2013 (fæb2 bis) - Forhøjelse af betalingsbevillinger inden for de enkelte FFR-udgiftsområder og utilstrækkelige betalingsbevillinger på 2013-budgettet (*) (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
  9.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Byggematerialer - Spanien) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
  9.6.Ændring af aftalen om offentlige indkøb (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
  9.7."ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (A7-0405/2012 - Doris Pack)
  9.8.Programmet Et Kreativt Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
  9.9.Fastlæggelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
  9.10.Connecting Europe-faciliteten (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
  9.11.Det transeuropæiske transportnet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
  9.12.Landbrugs- og fiskeristatistik (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
  9.13.Beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
  9.14.Supplerende forskningsprogram for ITER-projektet (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
  9.15.Forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
  9.16.Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
  9.17.Programmer for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien, Litauen og Slovakiet (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Fælles bestemmelser for europæiske fonde og ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 - Den Europæiske Socialfond - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse - Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde - Samhørighedsfonden - oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 14.Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber (forhandling)
 15.Fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner (forhandling)
 16.Situationsrapport for Doha-udviklingsdagsorden (forhandling)
 17.Europæiske satellitbaserede navigationssystemer (forhandling)
 18.Dokumenter med central information til investeringsprodukter (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2542 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (8718 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik