Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 - Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (dibattitu)
 5.Proċedura baġitarja 2014: it-test konġunt (dibattitu)
 6.Dikjarazzjoni tal-President
 7.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (votazzjoni)
  8.2.Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski) (votazzjoni)
  8.3.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2013 - It-tisħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex jiġu indirizzati l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u l-esklużjoni soċjali fi Franza, l-Italja u Spanja (A7-0367/2013 - Giovanni La Via) (votazzjoni)
  8.4.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 8/2013 (ABE 2a) - tisħiħ ta' pagamenti skont l-intestatura tal-QFP u nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via) (votazzjoni)
  8.5.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Materjal tal-kostruzzjoni - Spanja) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković) (votazzjoni)
  8.6.Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" (A7-0405/2012 - Doris Pack) (votazzjoni)
  8.7.Programm "Ewropa Kreattiva" (A7-0011/2013 - Silvia Costa) (votazzjoni)
  8.8.Il-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" (A7-0424/2012 - Hannu Takkula) (votazzjoni)
  8.9.Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender) (votazzjoni)
  8.10.Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug) (votazzjoni)
  8.11.L-istatistika agrikola u tas-sajd (A7-0148/2013 - Paolo De Castro) (votazzjoni)
  8.12.Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku (A7-0339/2013 - Helmut Scholz) (votazzjoni)
  8.13.Il-Protezzjoni u l-Użu tal-Korsiji tal-Ilma u tal-Lagi Internazzjonali Transkonfinali (A7-0356/2013 - Matthias Groote) (votazzjoni)
  8.14.Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek) (votazzjoni)
  8.15.Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (A7-0407/2012 - Peter Skinner) (votazzjoni)
  8.16.Strument għall-kooperazzjoni fil-qasam tas-Sikurezza Nukleari (A7-0327/2012 - Holger Krahmer) (votazzjoni)
  8.17.Programmi ta' għajnuna għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja (A7-0119/2013 - Giles Chichester) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
  9.2.Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
  9.3.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2013 - It-tisħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex jiġu indirizzati l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u l-esklużjoni soċjali fi Franza, l-Italja u Spanja (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 8/2013 (ABE 2a) - tisħiħ ta' pagamenti skont l-intestatura tal-QFP u nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
  9.5.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Materjal tal-kostruzzjoni - Spanja) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
  9.6.Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
  9.7.Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" (A7-0405/2012 - Doris Pack)
  9.8.Programm "Ewropa Kreattiva" (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
  9.9.Il-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
  9.10.Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
  9.11.Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
  9.12.L-istatistika agrikola u tas-sajd (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
  9.13.Il-Protezzjoni u l-Użu tal-Korsiji tal-Ilma u tal-Lagi Internazzjonali Transkonfinali (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
  9.14.Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
  9.15.Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
  9.16.Strument għall-kooperazzjoni fil-qasam tas-Sikurezza Nukleari (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
  9.17.Programmi ta' għajnuna għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fondi Ewropej - Il-Fond Soċjali Ewropew - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea - Il-Fond ta' Koeżjoni - Raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (dibattitu)
 13.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 14.Bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża (dibattitu)
 15.Is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni attwali tal-aġenda ta' Doha għall-iżvilupp (dibattitu)
 17.Sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita (dibattitu)
 18.Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta' investiment (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (2542 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (8718 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza