Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 19 november 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Den fleråriga budgetramen 2014–2020 - Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (debatt)
 5.Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Den fleråriga budgetramen 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (omröstning)
  8.2.Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski) (omröstning)
  8.3.Förslag till ändringsbudget nr 7/2013 – Förstärkning av Europeiska socialfonden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, fattigdomen och det sociala utanförskapet i Frankrike, Italien och Spanien (A7-0367/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  8.4.Förslag till ändringsbudget nr 8/2013 (FÄB 2a) – ökning av utbetalningarna under den aktuella rubriken i den fleråriga budgetramen och brist på betalningsbemyndiganden i 2013 års budget (A7-0371/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  8.5.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – Byggnadsmaterial – Spanien) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković) (omröstning)
  8.6.Programmet Erasmus för alla (A7-0405/2012 - Doris Pack) (omröstning)
  8.7.Programmet Kreativa Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa) (omröstning)
  8.8.Programmet Ett Europa för medborgarna (A7-0424/2012 - Hannu Takkula) (omröstning)
  8.9.Fonden för ett sammanlänkat Europa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender) (omröstning)
  8.10.Transeuropeiska transportnätet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug) (omröstning)
  8.11.Jordbruks- och fiskestatistik (A7-0148/2013 - Paolo De Castro) (omröstning)
  8.12.Avtalet om offentlig upphandling (A7-0339/2013 - Helmut Scholz) (omröstning)
  8.13.Skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (A7-0356/2013 - Matthias Groote) (omröstning)
  8.14.Kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek) (omröstning)
  8.15.Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (A7-0407/2012 - Peter Skinner) (omröstning)
  8.16.Instrument för kärnsäkerhetssamarbete (A7-0327/2012 - Holger Krahmer) (omröstning)
  8.17.Stödprogram för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien (A7-0119/2013 - Giles Chichester) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Den fleråriga budgetramen 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
  9.2.Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
  9.3.Förslag till ändringsbudget nr 7/2013 – Förstärkning av Europeiska socialfonden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, fattigdomen och det sociala utanförskapet i Frankrike, Italien och Spanien (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Förslag till ändringsbudget nr 8/2013 (FÄB 2a) – ökning av utbetalningarna under den aktuella rubriken i den fleråriga budgetramen och brist på betalningsbemyndiganden i 2013 års budget (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
  9.5.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – Byggnadsmaterial – Spanien) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
  9.6.Avtalet om offentlig upphandling (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
  9.7.Programmet Erasmus för alla (A7-0405/2012 - Doris Pack)
  9.8.Programmet Kreativa Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
  9.9.Programmet Ett Europa för medborgarna (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
  9.10.Fonden för ett sammanlänkat Europa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
  9.11.Transeuropeiska transportnätet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
  9.12.Jordbruks- och fiskestatistik (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
  9.13.Skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
  9.14.Kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
  9.15.Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
  9.16.Instrument för kärnsäkerhetssamarbete (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
  9.17.Stödprogram för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder - Europeiska socialfonden - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" - Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" - Sammanhållningsfonden - Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (debatt)
 13.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (debatt)
 15.Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (debatt)
 16.Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha (debatt)
 17.Europeiska satellitnavigeringssystem (debatt)
 18.Faktablad för investeringsprodukter (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2542 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (8718 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy