Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (Selected)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Debatten
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

Financiering, beheer en monitoring van het GLB - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling - Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB - Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (debat)
MPphoto
 

  Esther de Lange, Rapporteur voor advies van de Commissie begrotingscontrole. − Voorzitter, voedsel is een strategisch goed en er zijn steeds minder jonge agrarische ondernemers die in Europa voor onze dagelijkse boterham kunnen zorgen. Elke jonge boer die ik spreek, doet dat met heel veel enthousiasme, maar die eist van Europa vooral een eerlijke kans.

En dan heb ik zorg op drie punten. Allereerst, jonge ondernemers zijn ambitieus als het om duurzame productie gaat, maar ze willen afgerekend worden op resultaten. Ik denk dat de huidige vergroening meer lijkt op gedetailleerde regels - bijna hoepels waar ondernemers als een soort getrainde poedels doorheen moeten springen om bij hun basispremie uit te komen - dan op een echte stimulans.

Ze willen een gelijke behandeling op de markt en dan niet import van producten die niet aan de eisen voldoen die wij in Europa aan onze ondernemers stellen. Sterker nog, ze willen niet dat we eerst in Europa de legbatterij verbieden en dat de Europese Commissie het vervolgens doodnormaal vindt dat producten die nog steeds in Europa op die manier geproduceerd worden, doodleuk op de markt komen.

En ondernemers willen helderheid en duidelijkheid. Geen Europese Commissie die via allerlei achterkamertjes en gedelegeerde handelingen nu alsnog haar gelijk probeert te halen. De komende jaren zullen we onze handen vol hebben aan het bijsturen van deze deal en ik hoop dat we daarbij meer luisteren naar jonge ondernemers en gezond boerenverstand.

 
Legal notice - Privacy policy