Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg Revidované vydanie

Konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) - Akčný plán pre podnikanie 2020 – opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (rozprava)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Malé a stredné podniky (MSP) plnia významnú úlohu vo všetkých ekonomikách a považujem ich za hlavný zdroj hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných príležitosti v celej Únii. O dôležitosti a vážnosti prejednávanej správy svedčí aj to, že MSP predstavujú viac než 67 % pracovných miest v súkromnom sektore a viac než 58 % celkového obratu v EÚ. Aj keď rokovania ohľadom MSP nie sú vôbec jednoduché, podporila som túto aktuálnu správu, lebo si myslím, že je to dobrá správa, ktorá prichádza s návrhmi a opatreniami pre zvýšenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti MSP v EÚ. Vítam všetky kroky Komisie na základe ktorých môže dôjsť k vyriešeniu kľúčových zlyhaní trhu a obmedzeného rastu MSP v Únii. Súhlasím s tým, aby sa v súlade s predkladaným programom z úrovne členských štátov vytvorili lepšie a priaznivejšie podmienky pre MSP. Od EÚ očakávam, že vo vzťahu k MSP bude prebiehať nepretržitá výmena osvedčených postupov a informácii, odstránia sa nedostatky a problémy, ktoré sa týkajú najmä prístupu k financiám, prístupu na trhy Únie a celosvetovo a dôjde k zjednodušeniu administratívnych postupov a pravidiel pri zakladaní podniku.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia