Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0273(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0280/2013

Predložena besedila :

A7-0280/2013

Razprave :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0485

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg Pregledana izdaja

9.14. Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
Video posnetki govorov
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione della collega Pakarinen perché ritengo che la politica di coesione rivesta un ruolo fondamentale per la realizzazione di azioni e strategie politiche comuni fra attori nazionali, regionali e locali in diversi Stati membri, nonché con le regioni limitrofe dei paesi terzi. È indispensabile quindi avviare una semplificazione della politica di coesione, con l'obiettivo di orientare meglio le strategie dei programmi.

Condivido quindi l'introduzione di nuovi criteri, quali la concentrazione tematica e gli indicatori di risultato per la valutazione delle performance dei singoli programmi. Sono altresì molto soddisfatto dell'inclusione delle strategie macroregionali e dei cosiddetti bacini marittimi tra gli obiettivi rientranti nella cooperazione transnazionale.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señora Presidenta, hemos apoyado el informe de la señora Riikka Pakarinen porque nos parece que el aumento de fondos, especialmente en los temas de cooperación transnacional, transregional y transfronteriza, es especialmente importante en estos momentos para Europa.

Sin embargo, tengo que hacer una salvedad: no se ha eliminado la distancia máxima de 150 kilómetros para poder acceder a estos fondos ―en el caso, por ejemplo, de muchas islas, pero especialmente de las Islas Baleares―, a pesar de que, en múltiples resoluciones del Parlamento y otras manifestaciones del Comité de las Regiones y de las instituciones europeas, se propugnaba la eliminación de esta distancia máxima para poder acceder a estos fondos.

No se ha eliminado este límite y, por tanto, las Islas Baleares y muchas otras islas quedan fuera de estos fondos de cooperación transfronteriza. Yo quería, en este momento, denunciarlo.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, non riprendo la considerazione critica della collega Esther Ferragut, che coinvolge tutto il sistema delle isole. Abbiamo condotto una battaglia in comune ed è un peccato perché abbiamo lavorato parecchio su questo regolamento del Fondo di sviluppo regionale, che consente di ottenere numerosi obiettivi.

Non è esente da critiche neppure la maggiore dotazione finanziaria, venuta meno in fase di trilogo, che doveva essere destinata all'obiettivo di cooperazione, visto che ha in sé la finalità di una maggiore integrazione fra le attività degli Stati membri.

Tuttavia, occorre considerare alcuni aspetti positivi, tra cui l'inserimento delle strategie macroregionali proposte dalla commissione REGI, tra le quali quella di prossima definizione che coinvolge il Mediterraneo occidentale, che permetterà l'utilizzo più efficace degli investimenti concernenti la dimensione transnazionale delle politiche di coesione.

Infine, non è superfluo sottolineare che, grazie all'intervento di questo Parlamento, per la prima volta il turismo sarà una delle attività finanziabili anche sotto l'obiettivo di cooperazione.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − On the Pakarinen report on European Regional Development Fund and the ‘European territorial cooperation’ goal I voted in favour. The report represents an increase in total allocation to the European Territorial Cooperation goal which has been very beneficial to Ireland north and south. Also it specifically refers to the cross-border programmes in Ireland stating that the ERDF should contribute to promote social and economic stability in the regions concerned. However I do have some reservations concerning the ENI instrument of the European Neighbourhood Policy (ENP) mentioned in the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană, alături de statele membre, şi-a asumat obligaţii foarte clare în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de carbon în cadrul Strategiei Europa 2020. Consider, în aceste condiţii, că extinderea sferei de acoperire a cadrului comunitar astfel încât să susţină creşterea eficienţei energetice a clădirilor şi implementarea pe scară largă a energiilor regenerabile este o măsură care ajută statele europene să îşi îndeplinească aceste obligaţii esenţiale pentru promovarea dezvoltării durabile.

Consider că propunerea de prioritizare a alocărilor de fonduri are valenţe reale pentru a creşte nivelul eficienţei acestei iniţiative europene. În egală măsură, etapizarea proiectelor, capabilă să permită o evaluare şi o verificare mai coerentă, poate servi pentru atingerea acestui obiectiv. Un alt punct important pe care îl susţin este reprezentat de sprijinirea, conform propunerilor, a proiectelor de dezvoltare macro-regională.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Etant donné que près de 196 millions de citoyens européens, soit 40% de la population de l’Union européenne, vivent dans des régions frontalières, la coopération territoriale est un outil très utile, aussi bien pour approfondir l’intégration européenne que pour lutter contre la crise. Sur la période 2014-2020, les financements de la coopération territoriale européenne seront toujours répartis en trois axes (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale) mais désormais concentrés sur les 4 grandes thématiques du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) : recherche et innovation (objectif 1), accès aux technologies de l'information et de la communication (objectif 2), compétitivité des PME (objectif 3) et efficacité énergétique et mutation vers une économie à bas carbone (objectif 4). Je pense que la coopération territoriale est très utile à travers les actions très concrètes mises en œuvre sur le terrain et j’ai donc voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos regioninės plėtros fondo ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Europos Sąjungos sanglaudos politikai 2014–2020 m. laikotarpiu per Europos regioninės plėtros, socialinio ir sanglaudos fondus bus skirta 325 mlrd. eurų. Kartu siekiama mažinti fondų administracinę naštą, skatinti investicijas į inovacijas, mokslinius tyrimus, energetinį efektyvumą ir MVĮ. Taip pat siekiama į sprendimų priėmimą labiau įtraukti vietinius ir regioninius partnerius. Manau, kad Sanglaudos politikos po 2013 m. reforma yra būtina siekiant užtikrinti tvarų ES ekonomikos atsigavimą ir skatinti konkurencingumą. Pritariu išdėstytiems siūlymams supaprastinti fondų įgyvendinimo taisykles ir juos padaryti lankstesniais, bei sukurti labiau patikimas fondų valdymo ir kontrolės sistemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece, prin revizuirea actualului program, consider că va fi încurajată și mai mult cooperarea între statele din Uniune. Cel mai bun exemplu este Strategia Dunării, care a condus la finalizarea unor proiecte majore, precum podul Calafat-Vidin. Însă nu trebuie să neglijăm nici cooperarea cu statele terțe. Deși există și alte instrumente financiare care finanțează astfel de acțiuni, Fondul European de Dezvoltare Regională poate contribui la atingerea unor obiective importante la frontierele Uniunii. Până la urmă, dezvoltarea economică și socială a regiunilor învecinate Uniunii Europene poate conduce la prosperitate, inclusiv pentru statele membre. După cum știți, multe regiuni de la granița Uniunii, cum este și cazul unor zone din România, se află într-o situație economică mai dificilă. Iar încurajarea cooperării cu țările învecinate poate contribui la reducerea decalajelor față de restul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho appoggiato la relazione Pakarinen "Sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea". La semplificazione deve essere il filo conduttore di ogni riforma dei fondi comunitari, affinché le risorse erogate possano essere ancora più efficacemente impiegate nei nostri territori.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car la coopération territoriale européenne (CTE) est l'un des objectifs de la politique de cohésion et constitue un cadre dans lequel les acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres peuvent mener des actions communes et échanger des politiques. Ces initiatives sont importantes, car les problèmes auxquels les États membres et les régions sont confrontés dépassent de plus en plus souvent les frontières nationales ou régionales, et nécessitent que des mesures communes soient prises au niveau territorial approprié dans une démarche de coopération. La CTE permettra de favoriser la cohésion territoriale

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ce rapport qui va permettre le développement des groupements européens de collectivités territoriales (GECT). Avec 700 collectivités locales concernées, les GECT constituent des réussites tangibles de la construction européenne et contribuent à améliorer au quotidien la vie de millions de citoyens. Face aux charges administratives qui pèsent sur les autorités locales et régionales, il importait de simplifier les modalités de participation au GECT, ce que va permettre notamment la nouvelle procédure d'approbation tacite.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto con il mio voto questo regolamento. La cooperazione territoriale è uno degli obiettivi della politica di coesione, ovvero l'individuazione e realizzazione di azioni comuni e scambi politici fra attori nazionali, regionale e locali di diversi Stati membri o regioni limitrofe. È necessario fare di tutto per garantire il buon funzionamento di questo programma che sarà anche agevolato dalla semplificazione messa in atto con il ricorso ai pagamenti forfettari.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − FEDER contribuie la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile transfrontaliere, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. Consider, deci, benefică propunerea privind valorificarea potențialului neexploatat în zona de frontieră, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale, integrarea piețelor muncii transfrontaliere, sprijinul pentru rețelele de transport sustenabile transfrontaliere şi, mai ales, încurajarea turismului transfrontalier sustenabil în strânsă corelaţie cu îmbunătățirea infrastructurii turistice. Pe de altă parte, susţin propunerea privind dezvoltarea grupurilor de cercetare și inovare transfrontaliere, cooperarea dintre universități sau centre de sănătate și dezvoltarea unor proiecte specifice în sectorul turismului şi comerţului echitabil. Toate acestea vor consolida, în final, procesul de cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le Fonds européen de développement régional est un instrument clef pour réduire les différences entre régions et renforcer leur cohésion, au profit principalement de celles qui rencontrent le plus de difficultés en raison de leur situation ou de l'évolution de la situation économique. Je soutiens donc la modernisation du FEDER pour qu'il se concentre sur des actions porteuses d'avenir, fondées sur la recherche, l'innovation, ou encore les nouvelles technologies. Grâce à un cadre plus clair et au renforcement des liens de complémentarité avec d'autres fonds, son efficacité sera renforcée. C'est le gage d'une véritable valeur ajoutée de l'action européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car je souhaite encourager l'objectif "coopération territoriale européenne" du Fonds européen de développement régional (FEDER). Je suis notamment favorable à ce que dans le cadre de cet objectif soit incluse l'intégration des marchés transfrontaliers du travail comme une priorité en matière d'investissements. Cet objectif est en effet primordial dans les régions transfrontalières comme Midi-Pyrénées, où la coopération territoriale européenne est l’un des objectifs de la politique de cohésion. Je suis également favorable à l'objectif d'améliorer l'orientation stratégique des programmes et de les axer davantage sur les résultats, tout en réduisant la charge administrative pour la mise en place de ces programmes de coopération. Toutefois, je maintiens qu'il est également nécessaire de prendre en considération, dans le cadre de cet objectif, le développement d'infrastructures favorisant le tourisme transfrontalier.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az európai területi együttműködés az uniós regionális politika egyik alappillére, és ennek megfelelően a Parlament azért küzdött, hogy fontosságának megfelelő finanszírozásban részesüljön ez a politikaterület. Örvendetesnek tartom, hogy a transznacionális együttműködés keretében lehetőség van a makroregionális stratégiák támogatására is, melyek az Unió egyre több régióját ölelik fel. A végrehajtásban érintett hatóságok számát csökkentettük, szerepük és felelősségeik egyértelműbben tisztázásra kerültek.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o objetivo da Cooperação Territorial Europeia, porque esta cooperação entre diferentes Estados-Membros permitirá responder melhor aos desafios comuns e reforçar a eficácia dos investimentos, através de ações conjuntas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I was pleased that sustainable tourism, culture and natural heritage were included as part of a territorial strategy and job creation. These are all issues with huge potential for the Welsh economy. There is also reference to social inclusion. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O aspecto da cooperação territorial europeia mereceu um tratamento particular por parte da Comissão Europeia no quadro do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Creio que este se justifica atendendo ao carácter cada vez mais transfronteiriço da maioria dos problemas com que Estados e regiões se encontram confrontados. A necessidade de extravasar fronteiras e de promover a busca de soluções conjuntas para problemas comuns está na génese das comunidades europeias e, na presente fase de evolução da União, deve procurar ir além dos seus limites territoriais e envolver os seus vizinhos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. No âmbito do objetivo de Cooperação Territorial Europeia (CTE), o Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional (FEDER) apoia a cooperação transfronteira e transnacional. A proteção do ambiente e a promoção de uma utilização eficiente dos recursos, especialmente no setor da água, são áreas que devem beneficiar da CTE. Estes aspetos revestem-se de importância acrescida, dado que os desafios enfrentados pelos Estados-Membros e pelas regiões assumem um cariz cada vez mais transnacional e transfronteiras, pelo que exigem a tomada de medidas conjuntas e em cooperação ao nível territorial mais adequado. A CTE dará também um importante contributo para promover o objetivo do Tratado de Lisboa de coesão territorial. Portugal e Espanha têm problemas de seca crónica, pelo que devem coordenar melhor a gestão deste recurso essencial para a agricultura e o turismo, suprimir obstáculos à mobilidade da mão de obra e à integração do trabalho transfronteiriço, especialmente em relação à iniciativa nacional para a promoção do emprego entre os jovens, que favorece o intercâmbio de conhecimentos técnicos e projetos inovadores comuns.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. São muito claros os objectivos visados com esta Cooperação Territorial Europeia. Querem superar os obstáculos que ainda subsistem ao funcionamento do mercado único da UE, nomeadamente os que têm que ver com os entraves à livre circulação de mercadorias e à migração dos trabalhadores entre países, tendo por base não os seus interesses e aspirações (e aproveitando a carestia de vida que lhes é imposta), mas sim as necessidades do capital. Não se trata de uma cooperação assente no benefício mútuo, solidária e tendo na sua base a soberania e os interesses complementares dos países envolvidos, com a qual estaríamos de acordo, mas antes com livrarem-se dos empecilhos dos modelos de desenvolvimento de base soberana e nacional que persistem. Tal como temos repetidamente afirmado, a cooperação e a integração são uma realidade e uma necessidade potenciada pelo desenvolvimento das forças produtivas, particularmente do desenvolvimento tecnológico e científico, podendo ser a favor dos povos ou do grande capital e das grandes potências. Pelos objectivos visados esta cooperação territorial é claramente contra os povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Jedným z cieľov politiky súdržnosti je aj Európska územná spolupráca, ktorá tvorí rámec aktivít medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi z jednotlivých členských krajín alebo pohraničných regiónov tretích krajín, ktoré majú v tejto oblasti právomoc. Tieto úlohy si vyžadujú ich vzájomnú spoluprácu a spoločné opatrenia na vhodnej územnej úrovni. Správne určená Európska územná spolupráca potom významne prispeje k územnej súdržnosti, čo je cieľ, ktorý je stanovený aj v Lisabonskej zmluve. Tento návrh Európskej komisie vytvára osobitný právny základ pre príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja k Európskej územnej spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport car il contient des avancées notoires. Les projets de coopération territoriale concrétisent la construction européenne au quotidien, encourageant les acteurs locaux et régionaux à coopérer. Il faut noter que, grâce à la volonté des parlementaires, l'enveloppe allouée à la coopération, est le seul en augmentation, avec près de 9 milliards d'euros pour 2014-2020. Ça ne représente cependant que 2,75% de l'enveloppe totale des fonds structurels, alors que le Parlement, dans son mandat, exigeait 7%.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de ce texte car nous posons actuellement, dans nos régions frontalières, les jalons de l'avenir pour toute l'Europe. En effet, pour les personnes habitant dans une région frontalière, les coopérations territoriales sont et resteront d'une importance capitale, surtout dans le domaine de la santé, de la sécurité sociale et de la formation. Pour réaliser ces objectifs ambitieux, je pense que davantage de moyens encore auraient dû être alloués à la politique régionale. Toutefois, la nécessité et l'importance de ce texte surpassent la question du budget. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har lagt ned rösten på alla betänkanden. Alla dessa fonder ingår som en del i EU:s strategi att öka centraliseringen av makt till unionen och öka dess integrering. En federalistisk plan som jag är motståndare till. I betänkandena framgår också att fonderna vägleds av den i huvudsak nyliberala Europa 2020-strategin. En politisk inriktning som jag motsätter mig. Jag förnekar inte att det finns flera positiva projekt som startats med stöd av dessa fonder, men det är också sant att de mest omfattande bedrägerierna och slöseriet inom EU sker just med medel från fonderna. I den nuvarande ekonomiska krisen påstås att fonderna skulle kunna bidra till en förändring. Det är en illusion. För en verklig förändring krävs en ny politik som sätter de mänskliga rättigheter, sysselsättning och välfärd i centrum. Det krävs också en organiserad avveckling av EMU.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. – Αιτιολόγηση Ψήφου – Ταμεία Συνοχής. Τα κράτη μέλη καλούνται να κάνουν καλύτερη χρήση των πόρων των ταμείων συνοχής και ταυτόχρονα να τηρήσουν αυστηρά δημοσιονομικά πρωτόκολλα και ασφυκτικά μνημόνια. Όμως η ΕΕ2020 έχει καταστήσει την ανάπτυξη ανάπηρη. Αυτό μεταφράζεται σε μη παραγωγή νέου ΑΕΠ, αλλά αντιθέτως σε μείωση του. Τα ταμεία είναι σημαντικός παράγοντας τόνωσης των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Οι απαιτήσεις έστω της μειωμένης συγχρηματοδότησης είναι δυσβάστακτες για πολλά κράτη μέλη. Ακόμη και με τα κοινοτικά κονδύλια, τα χρήματα δεν είναι αρκετά για ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να εφαρμόζεται α λα καρτ. Η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να έχει ως αυτοσκοπό της την εντεινόμενη ολοκλήρωση της αγοράς προς όφελος ενός μικρού κλαμπ μεγάλων και εύπορων κρατών μελών και εις βάρος των υπολοίπων. Οι οικονομικές πολιτικές λιτότητας που ασκούνται επί του παρόντος στην ΕΕ ενισχύουν μια παρατεταμένη διαδικασία ύφεσης με απρόβλεπτες συνέπειες, σε μια συγκυρία όπου το ζητούμενο είναι το αντίθετο ακριβώς, δηλαδή η ταυτόχρονη, αν όχι η εκ των προτέρων, λήψη μέτρων για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης με μία πιο τολμηρή και εποικοδομητική πρόταση. Το ΑΚΕΛ αντιλαμβανόμενο τη σημασία των ταμείων στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, υπερψηφίζει υπό διαμαρτυρία, τους βασικούς κανονισμούς που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Europejska współpraca terytorialna jest ważnym celem polityki spójności. Traktat z Lizbony wymienia spójność terytorialną jako jeden z kluczowych unijnych celów, a europejska współpraca terytorialna jest właśnie jedną z dróg do realizacji tego celu. Wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie i regiony, w coraz większym stopniu wykraczają poza granice krajowe i regionalne oraz wymagają podjęcia wspólnych działań na odpowiednim poziomie terytorialnym. Dzięki europejskiej współpracy terytorialnej można realizować wspólne działania, wymieniać się doświadczeniami nie tylko z państwami członkowskimi UE, ale także z regionami granicznymi państw spoza UE. Poparłam sprawozdanie, ponieważ instrument ten potrzebuje odpowiednich ram prawnych dla swojego właściwego funkcjonowania. Lepsza koordynacja programów, skupienie się na rezultatach, uproszczenie to cechy, które pozwolą na lepsze wykorzystanie funduszy. Europejska współpraca terytorialna ma szczególnie pożyteczne zastosowanie w rozwiązywaniu problemów transgranicznych i stawianiu czoła wspólnym lokalnym wyzwaniom. Określenie priorytetów inwestycyjnych jest ważnym elementem sprawozdania i pozwoli na ukierunkowanie funduszy tam, gdzie najbardziej są one potrzebne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution because it works to simplify cohesion policy, making it more effective and streamlined. The central aim of the resolution was to develop a better, strategic orientation of the broad array of related programmes, and it delivers on this promise.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report and welcome the proposed support for territorial cooperation, including sustainable tourism, culture and natural heritage. Next year the people of Scotland will have the opportunity to vote for independence and, in the event of Scottish independence, it will be important for all the people of Scotland, Ireland and what remains of the UK to maintain cooperation in areas of mutual interest.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui, kadangi Sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicinė priemonė ES strategijoje „Europa 2020“ nustatytiems prioritetams remti. Europos teritorinis bendradarbiavimas yra vienas iš sanglaudos politikos tikslų ir juo užtikrinama įvairių valstybių narių tarpusavio arba valstybių narių ir ES nepriklausančių kaimyninių regionų bendrų veiksmų įgyvendinimo ir nacionalinių, regioninių bei vietos veikėjų politikos mainų sistema. Tai dar svarbiau atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių ir regionų problemos vis dažniau peržengia nacionalines ir regionines ribas, todėl reikia bendrų bendradarbiavimo veiksmų tinkamu teritoriniu lygmeniu. Be to, Europos teritoriniu bendradarbiavimu bus galima daug prisidėti siekiant Lisabonos sutartyje numatyto teritorinės sanglaudos tikslo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport. La proposition de la Commission s'inscrit dans la volonté de simplification de la politique de cohésion et contient des dispositions relatives à la concentration thématique et aux priorités d'investissement. L'objectif est d'obtenir une meilleure orientation stratégique des programmes, tout en les axant davantage sur les résultats. La coopération territoriale européenne sera ainsi développée aux échelles transfrontalière, transnationale et interrégionale. Ce rapport a été adopté avec 629 voix pour, 25 contre et 35 abstentions. Je m'en félicite

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − A jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az európai területi együttműködés kapcsolataival foglalkozik és meghatározza, hogy mi támogatható az ERFA forrásaiból. Ezek a következők: a kapcsolódó régiók határokon átnyúló együttműködése, nagyobb területeket lefedő transznacionális együttműködés a nemzeti, regionális és helyi hatóságok bevonásával, régiók közötti együttműködés, az Unión belül a partnerek között a jó gyakorlat meghatározása és terjesztése. Az ERFA-ból kell a területi együttműködést támogatni, az alapnak hozzá kell járulnia a fejlettségi szintek közötti különbségek csökkenéséhez, a munkanélküliség mérsékléséhez, az informatikai és közlekedési kapcsolatok elősegítéséhez stb. Pozitív célok, ezért megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD), na piśmie. − Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest instrumentem wykorzystywanym do zmniejszania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Duże znaczenie mają działania i inwestycje w zakresie poprawy współpracy terytorialnej, zwłaszcza pomiędzy bogatszymi regionami a obszarami wiejskimi, wykluczonymi i o bardzo wysokim wskaźniku bezrobocia. Współpraca terytorialna jest realizacją jednego z ważnych założeń polityki spójności, dlatego konieczna jest poprawa integracji pomiędzy poszczególnymi podmiotami na szczeblu zarówno krajowym i regionalnym, jak i wspólnotowym, a także polepszenie ich współpracy z obszarami przygranicznymi Unii Europejskiej. Wsparcie inicjatyw w ramach współpracy terytorialnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest realizacją dążeń większości instytucji na wszystkich trzech poziomach. Docenić należy również fakt, że pomoc z EFRR przeznaczona na współpracę terytorialną z obszarami państw trzecich wzmocni efektywność wydatkowania środków.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Adoptarea unei rezoluții a Parlamentului European privind propunerea de regulament cu dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană vine într-un moment în care statele membre nu sunt tocmai receptive la programe transnaționale. Criza economică a pus presiune pe bugetele administrațiilor locale, iar proiectele transnaționale sunt adesea percepute ca transferând banii în statul vecin. Este, probabil, și unul dintre motivele din spatele bugetului scăzut pentru obiectivul de cooperare teritorială. Politica de coeziune nu se oprește însă la graniță; de multe ori, statele și regiunile vecine se confruntă cu provocări similare, ce pot fi rezolvate prin proiecte finanțate în comun. Iar alocarea a peste 74% din bugetul obiectivului de cooperare teritorială pentru proiecte transnaționale este nu doar adecvată, ci mai ales în conformitate cu situația reală. Binevenită este și flexibilitatea mai mare pentru componenta de asistență tehnică la nivelul programelor operaționale finanțate sub obiectivul de cooperare teritorială. În ceea ce privește programul PEACE, acesta și-a dovedit utilitatea, iar continuarea acestuia este oportună. Pornind de la experiențele din perioade de programare, este important să ne asigurăm că programele operaționale finanțate sub acest obiectiv nu vor fi afectate de regula dezangajării automate de fonduri.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la coopération territoriale européenne, qui permet de financer des projets transfrontaliers. Ces dispositions sont importantes afin de favoriser la coopération des citoyens européens au-delà des régions, et montrer le côté positif de l’ouverture des frontières entre pays de l’UE, pour les régions proches des frontières en particulier.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte du Parlement améliore à la marge le projet de la Commission concernant la mise en place de l’objectif «Coopération territoriale européenne» par le FEDER. La répartition des fonds pour cet objectif passe de 3,48% à 7% et il peut désormais inclure les régions prétendument «ultrapériphériques» telles que la Réunion. Mais il reste des problèmes de fond. Les références à l’amélioration de la compétitivité par l’intégration dans le marché unique sont maintenues, de même que celles concernant la «mobilité transfrontalière». Cela est une incitation à la délocalisation et favorise le dumping fiscal et social entre les pays membres de l’Union européenne. En dépit du fait que des territoires français comme la Réunion pourraient bénéficier d’aides versées par le FEDER dans le cadre de ce texte, je ne peux associer mon vote à des mesures qui renforcent les pires aspects de l’Union européenne. Je m'abstiens sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I am in favour of allowing the option of appointing a certification authority to monitor and ensure the accuracy of payment applications which this report allows, and I have therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que, al contrario que el informe anterior, éste tiene el claro objetivo de apoyar la cooperación territorial Europea, en lugar de apoyar la agenda neoliberal de los mercados. La política de cooperación en Europa es más fundamental que nunca, los pueblos deben constituir mecanismos de solidaridad para afrontar la crisis. El informe introduce puntos fundamentales como dar énfasis a las lecciones aprendidas de otras regiones o proyectos para mejorar la eficacia de los proyectos desarrollados o garantizar que los proyectos financiados con fondos del FEDER donde intervengan terceros países beneficien también a los Estados miembros. Son muchas las disposiciones que mejorarán el funcionamiento de este fondo. Por ello he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I support the necessary measures leading to an effective and efficient cooperation between actors and stakeholders from different EU countries and regions in the objective to make the policies and the investments for those regions work better. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), in writing. − I voted against all the reports on the Cohesion, Development and Social Funds that related to the MFF agreement reached in the week prior to the plenary session in November. In order to ensure the austerity deal that was agreed between the majority in the European Parliament, the Council and the Commission, the President of the Parliament and aspirant President of the Commission, Martin Schulz, abused the powers that are given to him by the Rules of Procedure to introduce an undemocratic way of voting. The future funding introduces the principle of ‘macroeconomic conditionality’ which is a euphemism for austerity. I co-signed amendments that were deleting the threat of macroeconomic conditionality from the text. The President used his procedural powers to prevent these amendments from being voted. This is inacceptable blackmailing and I support the statements the GUE/NGL made in this regard. I voted against to show a clear rejection of this blackmailing tactic despite the general importance of the Cohesion, Development and Social Funds, especially for many deprived and rural regions.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D), γραπτώς. – Η πολιτική συνοχής στοχεύει στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) και προβλέπει πλαίσιο εφαρμογής κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων από διάφορα κράτη μέλη ή από όμορες περιφέρειες τρίτων χωρών. Είναι αναγκαία η συνεισφορά του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) σε αυτή τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. De acordo com a proposta da Comissão Europeia, a cooperação territorial europeia apoiaria três tipos de cooperação: a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter regional. A cooperação transnacional seria especialmente valiosa para reforçar a coesão social da UE, bem como as estratégias recentemente lançadas relativas às macrorregiões e às bacias marítimas. A cooperação inter-regional entre regiões da UE (e se necessário, países terceiros) visa reforçar os intercâmbios de experiências sobre a implementação de políticas de coesão, especialmente através da divulgação de boas práticas. No âmbito da cooperação territorial europeia, com este documento procura-se introduzir a necessidade de averiguar a eficiência da política de coesão e o valor acrescentado e crescimento que a mesma gera. Por estes motivos votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Temeljni cilj ovog fonda je jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija unutar EU, kroz podršku u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava, kao i podršku pregograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji. Ovaj cilj svakako vrijedi poduprijeti kako bi se suradnjom zemalja članica i regija putem razmjene iskustava i dobrih praksi postigao gospodarski napredak svih. Takva praksa bi posebno mogla koristiti Hrvatskoj, kao najnovijoj članici. No, da bi se teritorijalna suradnja u potpunosti ostvarila neophodna je, između ostalog, razvijena prometna mreža i adekvatna prometna povezanost svih regija. Jučer usvojenim prijedlogom o transeuropskim prometnim mrežama, južni dio Hrvatske je ostao izostavljen iz takvog prijedloga. Budući da je Hrvatska zemlja sa specifičnim geografskim položajem sa preko 1200 otoka, ali i rubna zemlja EU, kao takva nije bila u mogućnosti uklopiti svoju cjelokupnu i sveobuhvatnu prometnu mrežu u TNT-T. Slažem se sa opaskom kako svaka zemlja mora imati na umu svoju specifičnu teritorijalnu situaciju, no isto na umu treba imati i EU, te bi se prilikom rasprave fondu za teritorijalnoj suradnji europskih regija i dimenzija prometne povezanosti svih regija zemalja članica trebala uzeti u obzir.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – La coopération territoriale est un levier extraordinaire. Beaucoup de citoyens vivent les mêmes expériences ou ont les mêmes ambitions, et parfois même sur des territoires transfrontaliers, dont ils partagent une histoire, une culture. C'est donc en toute logique que l'Europe devient le niveau de plus adéquat pour développer des projets communs. Je le sais d'autant plus que je viens d'une région qui a une forte histoire partagée avec le nord de l'Espagne.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που αποτελεί μία από τις επιδιώξεις της Πολιτικής Συνοχής και παρέχει το πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε καλύτερη τυποποίηση και απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών, μια χωρίς αποκλεισμούς γεωγραφική κάλυψη και συνέργιες με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες - εξέλιξη που είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τα νησιά, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η διασυνοριακή συνεργασία για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες θα είναι δυνατή κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων άνω των 150 χιλιομέτρων. Επιπλέον, θα υπάρχει αυξημένη ευελιξία στην επιλογή των εταίρων, των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων και παράλληλα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνική βοήθεια και στις δαπάνες για το προσωπικό, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Με τις παραπάνω βελτιώσεις και προσθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει όλες εκείνες τις δράσεις που οδηγούν σε μια αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών για να επιτευχθεί ο στόχος της εδαφικής συνοχής, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − The European Parliament has voted in favour today of adopting this legislative package on future cohesion policy, including this Regulation on European Regional Development Fund support for European Territorial Cooperation. As I outlined in my speech to the Chamber yesterday, structural funding from the European Union is vitally important for improving economic competitiveness in my constituency of Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le présent règlement définit le champ d'application du Fonds européen de développement régional pour ce qui est de l'objectif "coopération territoriale européenne". La Commission a choisi de proposer un règlement distinct pour la coopération territoriale européenne de façon à tenir pleinement compte de ses spécificités et de son contexte plurinational.

L'un des éléments nouveaux de la proposition est qu'elle contient des dispositions relatives à la concentration thématique et aux priorités d'investissement. Le fait d'améliorer l'orientation stratégique des programmes et de les axer davantage sur les résultats constitue une évolution favorable. En outre, il est nécessaire de réduire la charge administrative et de prévoir une plus grande harmonisation des règles afin de faciliter la mise en œuvre du programme et le succès global de la coopération.

Votre rapporteur estime que la Commission devrait fournir, sur demande du Parlement ou du Conseil, des rapports actualisés sur l'efficacité de la politique de cohésion, ainsi que la valeur ajoutée et la croissance qu'elle génère.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Programa de Cooperação Territorial Europeia tem como objetivo reforçar a coesão territorial através da partilha de boas práticas e experiências entre regiões, dar um novo estímulo à elaboração de projetos comuns entre territórios da União Europeia e criar redes entre regiões que possuem recursos e estratégias comuns. Voto favoravelmente o presente regulamento dado que, nas negociações efetuadas, o Parlamento Europeu conseguiu introduzir uma flexibilidade da distância de 150 km nos programas de cooperação transfronteiriça, podendo assim a Madeira e os Açores receber mais verbas para fomentar a cooperação com regiões vizinhas e beneficiar de mais fundos europeus nesta área de programação. É ainda reforçada a importância do desenvolvimento de projetos entre as Regiões Ultraperiféricas e países terceiros, podendo assim ser dado um novo impulso estratégico às relações entre a Madeira e Cabo Verde. Além disso, as RUP deverão receber pelo menos 150% das verbas que receberam ao abrigo do FEDER em 2007-2013 e ainda um envelope financeiro adicional de 50 milhões de Euros para projetos de cooperação inter-regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la regulamentul privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană.

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDER sprijină: - cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova o dezvoltare regională integrată între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate din două sau mai multe state membre sau între regiunile frontaliere învecinate din cel puțin un stat membru și o țară terță la frontierele externe ale Uniunii, altele decât cele vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale Uniunii; - cooperarea transnațională pe teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, implicând autorități naționale, regionale și locale și vizând, de asemenea, cooperarea transfrontalieră maritimă în cazurile care nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială a acestor teritorii; - cooperarea interregională;

Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană se ridică la suma de 8 948 259 330 EUR și se alocă după cum urmează: - 6 626 631 760 EUR pentru cooperarea transfrontalieră; -1 821 627 570 EUR pentru cooperarea transnațională; - 500 000 000 EUR pentru cooperarea interregională.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros tiks piešķirti nozīmīgi līdzekļi pārrobežu sadarbības nostiprināšanai. Tas ir būtiski no Latvijas viedokļa, jo daudzas problēmas ir risināmas kopīgiem spēkiem ar mūsu kaimiņiem - citām Baltijas jūras reģiona valstīm. 2007.-2013. gada plānošanas periodā Latvija jau piedalījās desmit Eiropas teritoriālās sadarbības programmās, no kurām astoņas tika finansētas tieši no ERAF.

Viena no šādām programmām ir Latvijas un Lietuvas programma ar kopējo finansējumu 60 miljonu eiro apmērā. Tās ietvaros jau īstenoti vairāk nekā 116 projekti, kuros iesaistīti aptuveni 600 projektu partneri Latvijā un Lietuvā. Šādas programmas sniedz konkrētu ieguldījumu pierobežas reģionu attīstības veicināšanā, padarot tos konkurētspējīgākus, kā arī pievilcīgākus dzīvošanai un tūrismam.

Balsojumā atbalstīju šo ziņojumu, kas nākotnē būtiski atvieglos pārrobežu projektu īstenošanu. Pirmo reizi teritoriālajai sadarbībai tiek sniegts kopīgs ietvars - atsevišķa regula, kas ieviesīs daudz lielāku skaidrību daudzajās starpvalstu programmās. Tāpat arī tiks nodrošināts, ka Baltijas jūras reģiona stratēģija saņems atbalstu no valstu un reģionālām programmām. Tas palīdzēs risināt kopīgās problēmas, kā arī mazināt administratīvās, tiesiskās un fiziskās barjeras Baltijas jūras valstu starpā.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − European Territorial Cooperation is an important framework for implementing projects involving national, regional and local actors from different EU Member States as well as third countries. I am in favour of this kind of cross-border approach, which can be vital in addressing the economic and social challenges facing Member States and regions. The simpler and standardised rules negotiated by the European Parliament in this package will ensure increased flexibility for partners and investment priorities. With these necessary measures in place, stakeholders from across the EU can work together so that funds are invested in the best possible way.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Offenbar sollen einige Mittel im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung auch für das außereuropäische Ausland aufgewendet werden, u. a. für Initiativen bezüglich besserer Regulierungen und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Es wird auch dezidiert auf die Vielzahl der involvierten Akteure einer Europäischen Territorialen Zusammenarbeit hingewiesen, was eine gute Erkenntnis seitens des Verfassers darstellt, aber die effiziente Zusammenarbeit auf europäischer Ebene schwierig gestalten würde.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov