Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2011/0280(COD)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A7-0362/2013

Eingereichte Texte :

A7-0362/2013

Aussprachen :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Abstimmungen :

PV 20/11/2013 - 8.22
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2013)0493

Ausführliche Sitzungsberichte
Mittwoch, 20. November 2013 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

9.22. Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der GAP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
Video der Beiträge
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE). - Signor Presidente, abbiamo approvato oggi un pacchetto di quattro regolamenti che disciplineranno la politica agricola nei prossimi sette anni. Si tratta di una votazione molto importante perché oggi abbiamo approvato in parallelo, con il raggiungimento dell'accordo sul quadro finanziario pluriennale, la politica agricola dell'Unione europea per i prossimi sette anni.

La riforma messa a punto attualizza e modernizza la prima e principale azione politica comunitaria. Lo fa perché, da un lato, mette in campo strumenti nuovi e rinnovati, in grado di fornire risposte alle grandi sfide che l'Unione europea si troverà a dover affrontare nei prossimi anni, come la tutela dell'ambiente e della biodiversità e la garanzia della sicurezza alimentare e, dall'altro, perché tende a favorire un ricambio generazionale nel settore, con sovvenzioni ad hoc per i giovani agricoltori che intendono intraprendere questa attività.

Oltre a ciò, la nuova PAC continuerà a difendere e tutelare gli agricoltori comunitari, alleggerendo le procedure burocratiche e assicurando una distribuzione più equa del sostegno e una più chiara politica dei pagamenti, non solo tra gli Stati membri ma anche all'interno degli stessi Stati.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că noua orientare a politicii agricole comune ține cont de așteptările noilor state membre. Mă bucur că România va avea o creștere a fondurilor agricole de 27% față de perioada anterioară.

Aș dori să subliniez impactul ajutoarelor directe asupra creșterii rentabilității și competitivității fermelor agricole mici, iar exceptarea lor de la normele de mediu este binevenită pentru țara mea. De asemenea, încurajarea implicării tinerilor în agricultură trebuie să rămână un obiectiv cheie. Creșterea cu 25% a plăților directe pentru tinerii fermieri în primii cinci ani de la instalare va contribui la reorientarea lor către sectorul agricol și așa s-ar putea reduce șomajul în rândul acestei categorii.

În final, remarc faptul că există în continuare decalaje mari între statele membre în ceea ce privește nivelul subvențiilor acordate.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, tendo em conta as novas regras para os pagamentos diretos devem assegurar uma distribuição equitativa e sustentável dos recursos. Para além disso, apoio a ideia de uma ecologização ambiciosa dos pagamentos diretos aos agricultores, que constitui uma das respostas aos atuais desafios ambientais e sociais. No entanto, considero que as atuais propostas são insuficientes para permitir a criação de sistemas avançados de agricultura sustentável, fundamentais para o desenvolvimento territorial sustentável das zonas rurais. A este respeito, proponho a implementação de medidas que permitam ter mais em conta os territórios rurais europeus. Relativamente ao desenvolvimento regional, apelo para que seja afetada uma maior proporção de limites máximos nacionais anuais ao apoio suplementar ao desenvolvimento rural. Seguindo o mesmo raciocínio, oponho-me a qualquer redução dos montantes consagrados ao desenvolvimento rural. Para além disso é importante reivindicar que os Estados-Membros podem decidir, antes de 1 de agosto de 2013, aplicar o regime de pagamento de base ao nível regional, devendo nesse caso definir as regiões de acordo com critérios objetivos e não discriminatórios.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Dezvoltarea Politicii Agricole Comune nu este posibilă în lipsa unei flexibilităţi şi a unei transparenţe mai ridicate a procesului de alocare a fondurilor. În condiţiile unei competiţii comerciale globale tot mai ridicate, precum şi a prelungirii efectelor recesiunii economice, transformarea sectorului agricol într-un instrument de creştere este imperativă pentru statele şi economiile europene. Consider de asemenea drept adecvate măsurile care privilegiază rolul fermierilor activi. În condiţiile financiare curente, prioritizarea alocărilor, în vederea obţinerii de beneficii maxime, este esenţială atât pentru Uniune în ansamblu, cât şi pentru statele membre. În egală măsură, este benefică sprijinirea tinerilor fermieri, pentru crearea unui sector agricol dinamic şi competitiv. Nu în ultimul rând, cred că adptarea unor măsuri care să conducă la protejarea mediului reprezintă un demers legitim al autorităţilor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le paquet de rapports législatifs relatifs à la Politique Agricole Commune (PAC) pour la période 2014-2020 étant en ligne avec mes objectifs d’une politique agricole forte, rémunératrice pour les agriculteurs (notamment des régions Auvergne, Centre et Limousin) permettant de développer des produits de qualité, sûrs pour la santé des citoyens européens et enfin une politique agricole compatible avec les enjeux environnementaux et climatiques, j’ai voté pour chacun de ces rapports. Je me réjouis notamment de la promotion de pratiques durables, de l’aide financière mise à la disposition des jeunes agriculteurs qui débutent et des systèmes de dégressivité et de plafonnement des aides.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam reglamentui. Jau nuo kitų metų tiesioginių išmokų skyrimas valstybėms narėms ir ūkininkams valstybėse narėse nebebus grindžiamas istoriškai susiklosčiusiais referenciniais išmokų dydžiais. Pavyko pasiekti, kad toms valstybėms, kuriose vidutinė išmoka (EUR už hektarą) šiuo metu mažesnė nei 90 % ES vidurkio, palaipsniui bus skiriama vis daugiau lėšų (suma bus padidinta trečdaliu skirtumo tarp dabartinės sumos ir 90 % ES vidurkio). Visos valstybės narės minimalų lygį bus pasiekusios ne vėliau kaip 2019 m. Tai yra gera žiniai Lietuvos ūkininkams, kurie jau nuo kitų metų gaus didesnes tiesiogines išmokas. Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), schriftelijk. − Het nieuwe GLB heeft op veel punten mijn steun; toch heb ik mij helaas moeten onthouden bij de eindstemming. Ik kan namelijk niet instemmen met de vergroeningseis dat boeren 5 procent van hun areaal moeten onttrekken aan de voedselproductie. Deze eis werkt onevenredige lastenverzwaring in de hand. Mijns inziens hadden de boeren op zijn minst een keuze moeten krijgen voor alternatieve invulling waarbij er geen landbouwgrond aan de voedselproductie onttrokken hoeft te worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho sostenuto la Riforma della nuova Politica Agricola perché non ha affrontato alcuni importantissimi problemi che toccano da vicino l'Italia: si tratta della pianificazione territoriale, del consumo del suolo agricolo e della semplificazione burocratica. Per questi motivi e per il venir meno di importanti risorse destinate al mio territorio a favore dei nuovi Stati membri ho votato contro questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − U velikim izmjenama koje donosi ovaj paket reformi, posebno podržavam odredbu kojom se omogućuje mladim farmerima 25% veći maksimalni iznos potpore za prvih 25 do 90 hektara. Na taj način će se pomoći zadržavanju mladih ljudi u selima, te održivosti poljoprivredne proizvodnje. Od ukupno 6750 naselja u Hrvatskoj, samo je 127 urbanih, dok ostatak čine ruralna. No, unatoč tome u seoskim naseljima živi samo 40 % ukupne populacije. Kao osnovni motivi za odlazak iz sela u grad navode se naravno problemi zaposlenja i obrazovanja. Od mladih koji žive na obiteljskim gospodarstvima svega trećina namjerava preuzeti gospodarstvo i baviti se poljoprivredom. Istraživanja provedena u seoskim naseljima pokazuju da tek nešto manje od 40% mladih smatra da obiteljska poljoprivreda ima perspektivu u Hrvatskoj. Vjerujem da će se na ovaj način pomoći u zaustavljanju takvih negativnih trendova.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car le texte adopté nous permet de réaffirmer notre attachement à un modèle agricole durable et compétitif. Nous accompagnons l'engagement de nos agriculteurs en matière de préservation de l'environnement tout en renforçant la compétitivité de leurs entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di Regolamento, così come delle altre di questo pacchetto. In particolare ne condivido gli obiettivi politici e il modo in cui sono stati declinati nella pratica: termini come "Greening", "Decoupling", e altri che entreranno presto nella vita quotidiana degli imprenditori del settore primario, rappresentano una maniera intelligente per rispondere a grandi sfide ambientali, economiche, produttive e qualitative. Ritengo che i relatori abbiano svolto un ottimo lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (ALDE), in writing. − I voted to support the agreement reached on the reform of direct payments. While this reform is not perfect, it aims to strike a balance between food security and environmental protection while assisting farmers in receiving a fair return for fair work. Furthermore, flexibility has been built in for Member States to tailor a policy which best reflects the needs and specificities of their agricultural sector.

It is essential that we give farmers the stability and security to plan ahead. The agreement contains many positive aspects, such as the targeting of active farmers and the new young farmers’ scheme.

At present, only 6% of European farmers are younger than 35. European agriculture is facing the real problem of not having enough farmers on the land to meet the food security and environmental challenges the CAP is tasked with.

The mandatory EU-wide scheme to give young farmers an extra 25% in top-up payments, as well as additional targeted measures under Pillar 2, are to be welcomed and implemented as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că pentru a garanta aplicarea corectă a ajustărilor plăților directe în ceea ce privește disciplina financiară ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte referitoare la normele privind baza de calcul a reducerilor pe care statele membre urmează să le aplice fermierilor ca urmare a aplicării disciplinei financiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui vient faciliter le paiement des agriculteurs. La complexité des modes de paiements liés aux subventions de la PAC est admise depuis longtemps. De plus, la proposition vise aussi à simplifier le régime pour les petits exploitants agricoles. Les agriculteurs rencontrant aussi des difficultés économiques et sociales ne sont pas oubliés par cette proposition dans la mesure où un soutien facultatif pourra leur être accordé.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da PAC, porque inclui propostas bastante positivas, designadamente para o setor da agricultura em Portugal, tais como as ajudas a novas infraestruturas de irrigação, o tratamento mais vantajoso de culturas muito importantes para a agricultura portuguesa, como o olival, a vinha e as fruteiras, o estabelecimento de um regime de apoio específico para os pequenos agricultores ou os apoios aos jovens agricultores.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − 80% of Welsh farmers are dependent on CAP direct payments for the viability of their farms. That is why the long debate on reform of the CAP has been so important to Wales and why I worked with Welsh farming unions to ensure the UK government and UK parties did not achieve their aim to scrap these payments. I am glad that the payments will continue and that we have an adequate period to introduce the changes with minimum disruption. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater stödjer inte förslagen till EU:s framtida jordbrukspolitik.

Stöd till jordbruket kan bara rättfärdigas om det genererar ett mervärde för samhället i stort och riktas till viktiga insatser som marknaden inte klarar av. EU:s jordbrukspolitik måste göra större nytta för miljön och för samhället i stort. Därför hade vi velat se att mer pengar dirigeras från direktstöd till aktiva åtgärder som gynnar miljön och utvecklar landsbygden. Just den del av jordbrukspolitiken som handlar om landsbygdsutveckling är det enda av förslagen som vi stödjer.

Andra delar av politiken är vi mycket kritiska till. Vad gäller den gemensamma marknadsordningen för jordbruksprodukter hade vi velat se en fortsatt marknadsanpassning. Regleringen av den europeiska livsmedelsproduktionen har en klart negativ inverkan på sektorns utveckling och konkurrenskraft. Därför hade vi önskat att de olika skyddssystem och produktionssubventioner som existerar idag avskaffades. Dels motverkar de produktionseffektiviseringar, dels skapar de orättvisa förutsättningar mellan livsmedelsproducenter i olika medlemsländer.

Vi vill också lyfta fram beslutet att inte helt ta bort EU:s exportbidrag som en stor motgång i utvecklingen mot en politik som också är solidarisk gentemot vår omvärld.

Vi socialdemokrater inser att Sverige och Europa behöver en jordbrukspolitik som är modern och grön. Som klarar av att skapa jobb och garanterar en god djurvälfärd och en levande landsbygd.

Således anser vi att EU:s jordbrukspolitik även fortsättningsvis är ett område i stort behov av genomgripande reformer när EU-samarbetet nu fortsätter in i nästa mandatperiod. Det kommer vi att aktivt arbeta för.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta proposta de regulamento procurou privilegiar, nomeadamente, a componente ecológica e as pequenas explorações e os jovens agricultores quanto aos pagamentos diretos. Faço votos que estes contribuam para tornar o sector mais atractivo e competitivo e permitam a países com produtos de elevada qualidade como é o caso de Portugal melhorarem ainda mais a sua capacidade de produção. E que esta modernização da legislação a torne mais entendível e facilite o recurso dos agricultores e associações de produtores aos apoios europeus. Saúdo o esforço do relator na busca de soluções adequadas num cenário difícil de contracção orçamental.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Enquanto matéria essencial da Política Agrícola Comum e assumida como grande prioridade da atual reforma, os pagamentos diretos aos agricultores deverão refletir melhor o serviço público prestado pelos agricultores, designadamente no que toca aos esforços para proteger o ambiente. O termo ‘ecologização’ passa a fazer da política agrícola: 30 % das ajudas diretas serão condicionadas à promoção de uma agricultura mais ecológica. As ajudas diretas deverão também ser repartidas de forma mais justa e ser direcionadas para os agricultores ativos, apoiando a atividade nas regiões mais desfavorecidas. Será assim possível estabelecer um equilíbrio entre o apoio ao rendimento e os novos desafios públicos, integrando no primeiro pilar da PAC exigências ambientais sob a forma de uma forte componente ecológica. Vinculando o apoio financeiro a ações benéficas para o ambiente e o clima, a reforma procura envolver todos os agricultores nesta problemática e fornece, assim, uma nova justificação para apoiar o rendimento dos agricultores. Além disso, serão respeitados os interesses financeiros da União.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O resultado das negociações entre Parlamento, Conselho e Comissão, se alguma coisa trouxe de novo relativamente à proposta de reforma anteriormente votada, foi para pior. Persiste (e acentua-se face à proposta anterior do Parlamento) uma desigualdade escandalosa na distribuição dos pagamentos directos aos agricultores entre países, explorações e produtores. Portugal, no final de 2020, receberá ainda um pagamento médio por hectare significativamente inferior à média europeia. Esta desigualdade terá efeitos tanto mais graves quanto, ao contrário do que sucedia no passado, são desmantelados os instrumentos de regulação da produção e dos mercados que ainda existiam no passado, nomeadamente as quotas de produção, e que garantiam a cada país o direito a produzir. É este direito que está em causa, de forma ainda mais nítida, com esta reforma. Foi recusada a inclusão, que propusemos, de um plafonamento e modulação significativos dos montantes milionários que são atribuídos a grandes proprietários (sem que sejam obrigados sequer a produzir). Tal permitiria uma redistribuição dos montantes pelas pequenas explorações, equilibrando minimamente a distribuição dos pagamentos directos entre produtores. Reconhecendo a falta de legitimação da PAC aos olhos dos agricultores e da população em geral, esta reforma procurou contrariá-la e alcançar essa legitimação. Mantém porém, e nalguns casos agrava, todos os vícios da actual PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Nová podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020 by mala v prvom rade zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky členské štáty Európskej únie. Dôležitou otázkou vo vzťahu k uplatňovaniu jej novej podoby je teda najmä odstránenie diskriminačných prvkov, akými sú postupné znižovanie priamych platieb a akékoľvek obdobné klesanie priamych platieb na základe kritéria veľkosti poľnohospodárskeho podniku vrátane finančnej disciplíny. Veľmi dôležitým bodom reformy je definovanie pojmu „aktívne poľnohospodárstvo". Poskytovanie priamych platieb musí byť totiž nevyhnutne zamerané na poľnohospodárov reálne aktívne zapojených do poľnohospodárskej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма. − Гласувах за този доклад, защото той е крачка напред към една по-гъвкава, по-справедлива, зелена и насочена към младите производители обща селскостопанска политика. Докладът отразява повечето от целите на Европейският парламент, който в процеса на преговори отстояваше позицията на защитник на земеделските производители в Европа. В същото време този доклад дава възможност за по-голяма гъвкавост на държавите членки за намирането на ефективни решения според собствените им земеделски структури и агроикономически условия.

По-голямата гъвкавост между стълбовете, по-големият размер на обвързано с производството подпомагане са едно добро послание за животновъдите, зеленчукопроизводителите и овощарите. Друг особено важен акцент са младите. Изпратихме сигнал за ангажимента ни към бъдещето на европейското земеделие. Само чрез ясни цели, иновации и конкретни действия можем да задържим младите в сектора. Това е основно наше задължение. Ето защо гласувах за този доклад, защото смятам, че той е една добра основа за посрещане на предизвикателствата, както на общоевропейско ниво, така и във всяка една държава членка поотделно.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté contre ce règlement car, en l'état, il ne permettra pas à la politique agricole commune de changer de direction. Les écologistes ont essuyé une défaite grave et cuisante, l'écrasante majorité de nos revendications n'ayant pas été votées. Entre une agriculture de qualité et une agriculture productiviste, le Parlement européen a fait son choix. Et ce n'est pas le mien. L'aboutissement des négociations est à l'issue du vote de la position du Parlement en mars : catastrophique. Pas de rotation des cultures, pas d'inéligibilité aux subventions pour les agriculteurs cultivant des OGM, pas de plafonnement européen des aides. Les égoïsmes nationaux et les intérêts des lobbies ont primé sur l’intérêt général et la mise en place de la souveraineté alimentaire en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la nouvelle politique agricole commune (PAC). 373,2 milliards d'euros seront alloués à la politique agricole sur la période 2014-2020, ce qui reste le plus gros poste du budget européen. Préserver les écosystèmes à long terme tout en assurant la compétitivité durable de l'agriculture, c'est ainsi que sera garantie la sécurité alimentaire.

Une des évolutions de cette nouvelle PAC tient dans le "verdissement", qui lie une partie des subventions au respect de l'environnement. Des mesures sont également prévues en faveur des jeunes agriculteurs. Il est important d'encourager le renouvellement générationnel, un paiement supplémentaire de 25 % accordé aux jeunes agriculteurs (de moins de 40 ans) qui débutent dans la profession. Ce versement s'ajoutera au paiement de base pendant les cinq premières années de leur installation.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'accueille très favorablement la nouvelle PAC, mise au point grâce aux efforts intenses déployés par nos collègues pour parvenir à trouver un équilibre entre, d'une part, la défense d'un secteur d'activités essentiel à la vie de tous et, d'autre part, la nécessité de préserver l'environnement dans lequel cette activité s'exerce. Au final, il s'agit d'un excellent résultat: une PAC plus équitable entre les pays, les régions, les agriculteurs et les productions, tenant mieux compte des richesses de chacun; une PAC plus verte permettant d'évoluer vers des modèles de production plus durables; une PAC qui soutiendra davantage les jeunes agriculteurs; enfin, une PAC plus régulatrice, maintenant les autorisations de plantations dans le secteur du vin et des quotas pour le sucre. Cette réforme constitue donc une avancée importante pour assurer une meilleure redistribution des aides et permettre aux agriculteurs de continuer à contribuer à la création et au maintien des emplois dans le monde rural ainsi qu'à l'occupation équilibrée des territoires.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat nej till alla betänkanden. EU:s jordbrukspolitik är troligen det mest dyrbara och dysfunktionella som finns inom unionen. Det är uppenbart att storföretag och en välbärgad jordbrukslobby har haft störst inflytande över sju årsplanen. I en rapport från OECD konstaterades att jordbrukspolitiken i EU haft ”negativa konsekvenser för sysselsättningen på landsbygden”. En expertgrupp för studier i offentlig ekonomi granskade nyligen det EU-stödda svenska landsbygdsprogrammet. De slog fast att det årliga stödet på fem miljarder kronor har ”oklara effekter och tveksam samhällsnytta”. Sjuårsplanen talar om satsningar på ”gröna lösningar”. Efter att ha studerat planen konstaterade den svenska Naturskyddsförening, helt riktigt, att ”den påstådda förgröningen är ett dåligt skämt”. Exportstödet till jordbruksprodukter som säljs till utvecklingsländer ska fortsätta. För de fattigaste bönderna i världen innebär det en fortsatt katastrof. Till exempel har hittills tiotusentals kycklingfarmare i Västafrika blivit arbetslösa. De kan inte konkurrera med EU:s exportstödda billiga kycklingbitar. Sjuårsplanen är ett hinder för alla som vill ha en modern jordbrukspolitik. En sådan politik handlar om livsviktiga frågor som miljö, klimat, landsbygdsutveckling, ekologisk odling, förbättrad djuromsorg och solidaritet med det globala syd. På sikt är det enda riktiga att åternationalisera jordbrukspolitiken. Av dessa skäl röstar jag nej till den föreslagna gemensamma jordbrukspolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I welcome the 25% top-up for young farmers. This is badly needed at a time when only 7% of Irish farmers are under 35 years of age and 25% are over 70. That is not a model on which to base our growth aspirations.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je me réjouis que le Parlement européen ait enfin approuvé la réforme de la Politique agricole commune dont les orientations me semblent coller au plus près des réalités, en tenant à la fois compte des conditions de travail difficiles des exploitants agricoles en période de crise et des exigences des citoyens qui recherchent de la qualité et de la fiabilité dans les produits qu'ils consomment. La PAC avait absolument besoin d'être réformée de fond en comble mais nous devons aujourd'hui maintenir ce cap car les réformes successives ont déboussolé les agriculteurs, ce qui à terme a nourri leur méfiance à l'égard des institutions européennes voire leur rejet. Je pense que la répartition des aides de manière plus équitable et plus équilibrée entre les exploitations était une mesure urgente et nécessaire de même que les aides à l'installation pour les jeunes agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux à "épouser" ce métier prenant et passionnant. Malgré un budget en baisse, la France continuera d'être le premier bénéficiaire de la PAC pour les sept prochaines années, recevant une enveloppe de plus de 55 milliards d'euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už reformuotą ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetą ir nuostatas 2014–2020 metams. Šiuo laikotarpiu ES skirs daugiau dėmesio aplinkosaugai, teisingiau paskirstys paramą ir padės ūkininkams susidoroti su rinkos iššūkiais. Naujoji BŽŪP garantuos geresnę maisto saugos ir aplinkosaugos pusiausvyrą, padės ūkininkams spręsti ateities iššūkius ir bus teisingesnė. EP laimėjimas – papildoma parama jauniesiems ūkininkams, kurie galės tikėtis papildomų 25 proc. tiesioginių išmokų už žemės plotą, ne mažesnį kaip 25 ir ne didesnį kaip 90 hektarų. Daugiau paramos numatyta ir smulkiesiems ūkininkams, o stambieji, kurie gauna daugiau nei 150 tūkst. eurų, turės tenkintis bent 5 proc. mažesne minėtą sumą viršijančia parama. Parlamentas užtikrino teisingesnį paramos paskirstymą tarp ES valstybių. Iki 2020 m. visų ES valstybių ūkininkai turėtų gauti bent 72 proc. ES tiesioginių išmokų vidurkio. Be to, beveik trečdalis ES valstybei skiriamų tiesioginių išmokų turės būti susieta su aplinkosaugos priemonėmis: pasėlių įvairinimu, esamų daugiamečių žolynų išlaikymu ir ekologinių vietovių sukūrimu žemės ūkio paskirties žemės plote. Naujosios taisyklės neleis dvigubo minėtų priemonių finansavimo iš skirtingų ES paramos šaltinių, o žemdirbiai, kurie nesugebės pritaikyti šių priemonių, ne tik praras joms skirtą paramą, bet ir galės būti nubausti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi valde att rösta nej till överenskommelsen om jordbrukspolitikens direktstöd eftersom vi är mycket kritiska till att budgeten för direktstöden är oförändrad, samtidigt som stöden till landsbygdsutveckling, inklusive de viktiga miljöstöden, dras ned.

Vi är också mycket kritiska till att så mycket som 15 procent av de finansiella resurserna kan flyttas mellan jordbrukspolitikens pelare 2 och 1, genom så kallad flexibilitet mellan pelarna. I vissa av medlemsländerna, där direktstöden ligger under EU:s genomsnitt, kommer det att vara möjligt att flytta så mycket som en fjärdedel av landsbygdspengarna till direktstöden. Detta är vi väldigt bekymrade över.

Vi vänder oss även mot att de finansiella delarna i CAP-reformen prioriterades om och beslutades av EU:s stats- och regeringschefer bakom stängda dörrar, vilket ledde till att dessa delar sedan inte var förhandlingsbara. Detta är helt oacceptabelt och framförallt odemokratiskt.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Luis Manuel Capoulas Santos. Cet accord établi à la suite de négociations avec le Conseil et la Commission permet à chacun d'intégrer ses priorités et préoccupations, et prouve l'esprit de compromis dans lequel il a été établi. Grâce à cet accord, nous avons atteint nos principaux objectifs : assurer une politique agricole commune plus verte, plus juste entre les États et les agriculteurs, et plus simple. Cet accord a été adopté avec 440 voix pour, 238 contre et 10 abstentions. Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Wyrównywanie różnic w płatnościach między państwami członkowskimi jest tematem najczęściej wykorzystywanym w dyskusjach politycznych. Udało się wynegocjować, by dopłaty były stopniowo wyrównywane poprzez zwiększenie ich w tych krajach, gdzie rolnicy otrzymują poniżej 90% średniej unijnej, a różnica między wysokością tych dopłat a średnią UE ma być zmniejszona o jedną trzecią w okresie 2015–2020, tak aby do roku 2020 dopłaty we wszystkich państwach członkowskich nie były niższe niż 196 EUR/ha. Nie jest to oczywiście natychmiastowe zrównanie dopłat, jakiego niektóre kraje by pragnęły, ale nie zapominajmy, że na tym właśnie polega wypracowanie kompromisu.

Pozostałe kwestie, o których mowa w dokumencie, są nie mniej ważne dla nowej WPR. Zazielenienie ma w pewnym sensie legitymizować wydatki na WPR. Co prawda nakłada dodatkowe wymogi na rolników, lecz ich stosowanie nie będzie tak dotkliwe, jak powszechnie sądzono. Program dla drobnych producentów rolnych, w pierwotnej propozycji o charakterze ryczałtowym, będzie uwzględniał wielkość gospodarstwa. Wsparcie dla młodych rolników w ramach II filaru zostanie dodatkowo zwiększone poprzez podniesienie ich dopłat bezpośrednich o 25%, a dzięki definicji aktywnego rolnika pieniądze będą trafiać do osób, które faktycznie prowadzą działalność rolną. Wraz z pozostałymi rozwiązaniami zapisy te czynią reformę wspólnej polityki rolnej realnie przyswajalną.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich stimme für diesen Bericht, weil er ein klares Bekenntnis zur Weiterführung einer starken Europäischen Agrarpolitik ist. Die GAP muss die zukünftigen Herausforderungen für die Landwirtschaft und ländliche Gebiete meistern und die Ziele, die in den Gründungsvertägen der Europäischen Union verankert sind, erfüllen. Die GAP muss durch eine gesteigerte Produktivität in der Landwirtschaft die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln garantieren. Die Ziele für die GAP nach 2013 sind weiterhin rentable Nahrungsmittelerzeugung, nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen sowie Klimaschutzmaßnahmen und ein ausgewogener territorialer Zusammenhalt. Dem Parlament gelang eine Reihe von Verbesserungen zu dem von der Kommission vorgelegten Gesetzesentwurf, denn die landwirtschaftlichen Betriebe brauchen eine praxistaugliche GAP und sichere Rahmenbedingungen.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Hazai gazdálkodóink számára a jelen körülmények között létfontosságú területalapú közvetlen támogatások rendszerét hivatott szabályozni a jelentés. A kifizetések fő irányelveit az EP, a Bizottság és a Tanács már az elmúlt évben rögzítette. Az adott jelentés a végső állapot abban az értelemben, hogy a teljes pénzügyi keret csak a múlt héten lett elfogadva az EU-csúcson. Mivel a Zöldek és a GUE/NGL képviselőcsoport is adott be a kistermelők helyzetbehozását célzó módosítási javaslatokat, ezért a Bizottság egységes szerkezetű javaslatát nem támogattam. A két csoport módosítási javaslatai közül azt szavaztam meg, amelyik nagyobb mértékű kedvezményt jelent az 5 hektárnál kisebb területen gazdálkodóknak. Arról nem az EU tehet, hogy hazánkban a földek és így a támogatások nagy része is földbárók és külföldiek kezébe került. Ez kizárólag a mindenkori kormányok bűne.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Voto positivamente la relazione del collega Luis Manuel Capoulas Santos sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune in quanto i nuovi pagamenti diretti prevedono un criterio di ripartizione delle risorse, che non permetterà a nessun Stato membro di percepire meno del 65% della media UE. In merito alla distribuzione degli aiuti all'interno dei singoli Stati membri, più attenzione sarà dedicata a quelle aree e settori dove una riduzione degli aiuti troppo repentina potrebbe impattare negativamente sui redditi dei produttori agricoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport fait partie du paquet sur la PAC, qui a été adopté après le vote sur le budget européen (en réduction générale de 10%). Le budget de la PAC étant en forte réduction (de 426 milliards d'euros à 373 pour 2014-2020, soit une baisse de 13%), il était important d'amener un changement aux orientations actuelles qui font le jeu des grandes exploitations et prendre la mesure de la détresse des petites fermes placées dans un système de concurrence acharnée.

Les propositions de la Commission marquaient une prise de conscience et un embryon de réponse afin que les fonds bénéficient à des productions plus respectueuses de l'environnement et limitant les montants allant aux grandes exploitations.

J'ai pour ma part déposé des amendements pour pousser ces propositions vers une agriculture à dimension humaine : protéger les revenus des petites fermes; limiter à 100 000 euros les fonds versés aux exploitations; maintenir une conditionnalité écologique forte. Ceux-ci ont été rejeté et les propositions les plus intéressantes de la Commission vidées de leur substance par le Conseil. La PAC 2014-2020 étant une occasion manquée, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du texte sur les paiements directs, qui révèle une évolution positive du rôle de l’agriculteur qui n’est plus seulement rémunéré pour la production mais aussi pour les biens publics environnementaux qu’il délivre, c'est-à-dire le maintien les prairies permanentes, la diversification des cultures, l’entretien de haies, d’arbres, de jachères, de biotopes, utiles pour la préservation de la biodiversité.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport porte sur un volet central de la nouvelle PAC. Bien sûr, il acte quelques progrès par rapport à la PAC actuelle : une certaine redistribution des aides entre pays, et à l'intérieur de chaque pays (convergence des aides) ainsi que la possibilité aux pays d'apporter un soutien supplémentaire aux plus petites exploitations (en France, les 52 premiers hectares). Mais, cette réforme ne vise absolument pas à assurer une véritable redistribution des aides entre pays européens et entre agriculteurs. Elle est très en deça de ce qui serait nécessaire. Elle ne met pas fin à un système qui accroît les inégalités de revenus au lieu de les atténuer et encourage ainsi à la concentration de la production agricole et à la destruction d'emplois. Il n'y a toujours aucun plafonnement des aides pour les plus grosses exploitations. Par ailleurs, le "verdissement" (conditionnalités environnementales pour l'octroi des aides directes) est très loin d'être suffisant pour encourager une véritable transition écologique de l'agriculture. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que permite una injusta distribución de las ayudas y pagos directos entre los agricultores europeos. La normativa aprobada permite que los grandes terratenientes continúen enriqueciéndose, frente a las propuestas de poner límites máximos a la recepción de pagos directos; el Parlamento las ha vetado para mantener los privilegios de las familias rentistas. Se introducen algunas medidas como un mayor apoyo a los agricultores pequeños, que debería ser el centro de dicha política, pero es una parte marginal. Nuestra apuesta por un mundo rural vivo no está recogida en esta normativa y por ello he votado en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I consider the current conditions as a good compromise. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šis reglamentas – vienas iš naująją ES žemės ūkio politiką, paremtą tvariu augimu, reglamentuojančių dokumentų. Pritariu nuostatai, jog būtina imtis tvarų žemės ūkį užtikrinančių priemonių (taip vadinamų „žalinimo priemonių“), norint užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, tačiau tuo pačiu turi būti imamasi veiksmų, kad ūkininkams dėl to nepadidėtų administracinė našta. Taip pat svarbu užtikrinti, kad kuo greičiau išmokos visų ES valstybių narių ūkininkams pasiektų tą patį lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin antud raportit, pidades seda mõistlikuks kompromissiks ja suureks sammuks edasi õiglasemate Euroopa põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste suunas. Aastaks 2020 peaksid eri liikmesriikide põllumehed saama kätte vähemalt 72% ELi keskmisest otsetoetuste väljamaksetest, mis on arvestades praegust suurt otsetoetuste lõhet, kus näiteks Eesti sai vaid 44% ELi keskmisest, siiski märkimisväärne edasiminek. Parlamendi pakutud kava järgi on Eestil kahe perioodi vaheline otsetoetuste tõus lõppsummana 95%, seda olukorras, kus 27 riigist 11 riigis on otsetoetused vähenenud. Muidugi võiks otsetoetuste ühtlustamine toimuda kiiremini, kuid arvestades praegust reaalsust, kus liigutakse vastavate vahendite vähendamise teed, võime olla rahul. Samuti pean ma oluliseks keskkonnasõbralike põllupidamisviiside juurutamist, kus 30% liikmesriikide otsetoetuste eelarvest saab kasutada vaid keskkonnasõbralike põllupidamisviiside kasutamisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. − Otsetoetuste määrus on ÜPP reformipaketi kesksemaid diskussiooniteemasid, kuna see puudutab üksikasjalikult põllumajandustootja sissetulekuid. Saavutatud kompromiss on tasakaalus nii liikmesriikidele kohustuslike kui vabatahtlike elementide osas ning toetab liikmesriikide subsidiaarsuse põhimõtet. Olulisemaid saavutusi on eelkõige rohestamise sätete ratsionaliseerimine ning noorte tootjate toetamine. Võib öelda, et otsetoetuste määrus väljendab kõige kõnekamalt EP poliitilist tahet – keskkonna toetamine läbi rohestamise komponendi, noorte tootjate toetamine, toetuste piiramine.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Direct payments to farmers are a significant part of the CAP and its current reform. A balance between income support and new public challenges is something the reform is trying to achieve, by integrating environmental requirements through a strong greening component into the first pillar. The Commission’s proposal of thirty percent of direct payments will be given for greening requirements, so as to ensure that all farms deliver environmental and climate benefits. Furthermore, a special and additional support has been proposed for small farmers and other young people both as an incentive to stay in or enter the industry. In addition, the Commission also proposed a capping of farms which receive large amounts of direct payments, but at the same time it stressed the need to reduce the differences in direct payments received by farms in different Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum por considerar que o texto de compromisso que resultou dos trílogos melhora significativamente a proposta inicial da Comissão. No caso concreto dos pagamentos directos destaco, como particularmente positivo, a maior flexibilidade na eco-condicionalidade, os avanços realizados a nível da convergência externa (ainda que se mantenha insuficiente) e interna, a majoração dos apoios aos jovens agricultores, o regime simplificado para pequenos agricultores, a obrigatoriedade de definição de agricultor activo e uma maior transparência da Política Agrícola Comum através da divulgação obrigatória dos seus beneficiários.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Vezano uz progresivna smanjenja i capping, za Hrvatsku je važno da utvrđivanje maksimalnih limita isplata po korisniku bude dovroboljna opcija, a ne obveza za zemlje članice. U tom smislu je podržan prijedlog u cilju postizanja kompromisnog dogovora u vezi članka 11. Uredbe o izravnim plaćanjima. Pri tome bi smanjenjem trebalo biti obuhvaćeno samo osnovno plaćanje. Što se tiče fleksibilnosti između stupova, jedan od najvažnijih zahtjeva odnosio se na mogućnost korištenja opcije za prebacivanje do 25% alokacije iz II u I. stup, što nažalost nije bilo prihvaćeno, te će Hrvatska biti u mogućnosti koristiti samo nižu stopu transfera.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Unutar Zajedničke poljoprivredne politike podržavam novi, pravedniji sustav raspodjele izravnih plaćanja između država članica i unutar samih država. Važno je naglasiti da će redistribucija sredstava unutar nacionalne omotnice imati povoljniji učinak na male i srednje poljoprivrednike koji u Hrvatskoj čine najznačajniji dio ukupnog broja poljoprivrednih subjekata. Također, uslijed redistribucije gotovo jedna trećina nacionalne omotnice morati će se ulagati u ekološki održivu poljoprivrednu proizvodnju, u čemu vidim nove mogućnosti za hrvatske proizvođače i njihove ekološke visoko kvalitetne proizvode. Posebno podržavam dodatno poticanje angažmana mladih poljoprivrednika. Kroz obnovu generacija koje se bave poljoprivredom stvoriti će se pouzdani temelji za razvoj poljoprivrede u budućnosti, što je upravo jedan od ciljeva ove politike. Mogućnosti dodatne potpore područjima koja su manje privlačna za ulaganje, ali su od životne važnosti za lokalno stanovništvo, posebno su važne za hrvatska ruralna područja. Na posljetku, pozdravljam financijsku disciplinu koja će biti prisutna kod financiranja unutar nove Zajedničke poljoprivredne politike. Financijskom disciplinom u novoj politici smanjiti će se broj primatelja izravnih sredstava koji nisu aktivni poljoprivrednici odnosno određene nepoljoprivredne aktivnosti se isključuju s popisa potpora.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui encadrera mieux le soutien financier direct qu'apporte l'Union européenne aux agriculteurs. La nouvelle politique agricole commune vise à combiner plusieurs priorités essentielles : la sécurité alimentaire, la compétitivité et la qualité de l'agriculture européenne, la protection de l'environnement et la distribution équitable des fonds européens. La PAC ne soutiendra que les agriculteurs actifs, et non les clubs de golf ou les aéroports comme elle a pu le faire auparavant. De plus, elle privilégiera l'installation des jeunes afin de maintenir de la vie dans les campagnes, en proposant l'octroi d'un paiement supplémentaire de 25% pour leurs premiers hectares. En outre, la nouvelle PAC sera plus juste : elle obligera une convergence des paiements à la fois entre pays européens, mais aussi au sein de chaque État membre afin que certaines exploitations ne captent pas tous les crédits. Par exemple, les agriculteurs de ma région, en Languedoc-Roussillon, seront ainsi mieux aidés par l'Union européenne. Enfin, la PAC sera plus verte : 30% des paiements directs seront conditionnés à des mesures de verdissement obligatoires, telles que la diversification des cultures, le maintien de prairies permanentes ou la création de "surfaces d'intérêt écologique".

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin suorien tukien neuvotellun paketin hyväksymisen puolesta, ja olen neuvoteltuun pakettiin pääosin varsin tyytyväinen. Yhteisen maatalouspolitiikan saattaminen maaliin asti on ollut pitkä prosessi, jonka tämä äänestys sinetöi. Neuvotellun lopputuloksen sisältö on monipuolinen ja kattava paketti, johon sisältyy kaikki suomalaiselle viljelijälle keskeisimmät uudistukset. Tuotantoon sidottujen tukien kansallinen osuus pysyi riittävän suurena ja 62. leveyspiirin pohjoispuolelle myönnetty kevennys kahteen alkuperäisestä kolmen viljelykasvin vaatimuksesta säilyi neuvotellussa lopullisessa tekstissä. Näiden valossa voimme todeta, että parlamentti otti kantaa pohjoisten alueiden viljelijöiden puolesta, ja saimme kammettua lopputulosta komission esityksestä selvästi parempaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Avremo una PAC più giusta, più equa e più verde. Più giusta perché la riceveranno tutti coloro che producono, che coltivano, che manutengono la terra, tutti e non solo alcuni, riceveranno i premi PAC, anche chi coltiva e produce uva da tavola piuttosto che ortaggi, ortofrutta, frutta. Una PAC più equa perché non vi saranno più titoli storici che garantiranno solo alcuni e soprattutto saranno eliminate quelle frodi che in passato hanno fatto sì che alcuni ottenessero tantissimo e altri troppo poco. E in più, con la definizione di agricoltore attivo, faremo in modo che la PAC la ottenga solo chi produce e coltiva e non chi dall'agricoltura pensa solo di ottenere aiuti pubblici senza occuparsi realmente della terra.

E poi un sostegno forte ai giovani agricoltori per favorire l'ingresso nel settore di ragazzi che portino energie nuove e dinamismo. E una PAC più verde con delle misure del greening, che inizialmente erano fortemente penalizzanti per il nostro territorio e che invece oggi sono misure molto eque, molto facilmente impattanti sul territorio e che non determineranno alcun sconvolgimento per le nostre aziende agricole.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), in writing. − I did not support this proposal, as I believe it neither makes the CAP greener, fairer or fully legitimate, nor does it represent a significant step towards the delivery of public benefits. Successive reforms have set a direction of travel moving away from production-linked support towards greater competitiveness and a greater focus on the delivery of public benefits. I want to see this process continued. CAP funds should be geared to the benefit of society at large, meeting the social, economic and environmental concerns facing rural communities. Such a payment system is currently supported via the Rural Development Pillar (Pillar 2) and for me shifting Pillar 1 funds to Pillar 2 is the way forward. Although this proposal allows for such a transfer, it does not make it compulsory for all Member States. Moreover, it moves away from previous reforms by e.g. reintroducing coupled payments, and allowing for transfer of funds away from Pillar 2. Instead of delivering a greener CAP that would represent a real shift towards greener farming in Europe, this reform offers only a ‘green washʼ, which will exempt more farmers from applying the green measures than it will deliver in benefits for the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − This regulation covers the rules surrounding direct payments to farmers and forms the major part of the first pillar of the CAP. It includes the single farm payment, the new greening payment, the young and small farmers’ payments. In addition, it outlines the rules on how Member States can ‘couple’ payments to production, specific rules for certain crops, the distribution of payments within and between Member States and the amount of money Member States can transfer between direct payments (Pillar 1) and rural development (Pillar 2). I do not support this regulation. It does not address the key challenge of food security, adds complexity and bureaucracy, undermines competitive and efficient farming, reverses previous reforms and will lead to an even more unequal playing field for UK farmers compared to their competitors in the rest of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − „Chief Whip”-ként az én tisztem a néppárti képviselőcsoport szavazási fegyelmének biztosítása, amely abban nyilvánul meg, hogy a plenáris szavazások során a teljes néppárti képviselőcsoport számára én mutatom a követendő álláspontot. A Néppárt célja egy, a közös európai értékeken, hagyományokon és kultúrán alapuló, meghatározó politikai súllyal rendelkező európai egység megteremtése. Azonban a magyar néppárti képviselőcsoport aktívan dolgozik hazánk érdekeinek előmozdításán, az Európai Parlamentben is saját nemzeti érdekeinket képviseljük, így előfordul, hogy a magyar Fidesz-KDNP delegáció álláspontja eltér a néppárti állásponttól. Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a névszerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous aurions voulu encore plus d'équité avec un plafonnement plus bas et une dégressivité plus forte, mais nous avons été, entre autres, isolés lorsqu'il a fallu se battre pour le secteur laitier ou concernant le plafonnement des aides, que j'aurais voulu plus bas.

Mais soyons clairs: voter contre cette nouvelle PAC aurait été irresponsable et aurait été synonyme de grave crise pour l'agriculture européenne. Des denrées alimentaires de bonne qualité et à prix abordables pour une population croissante, des zones rurales vivantes et une agriculture solide et viable: tels sont les objectifs de la politique agricole commune. Il faut préserver l'agriculture afin de garantir que le demi-milliard d'Européens puisse encore manger "made in Europe" tout au long de ce siècle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Esta proposta integra-se no pacote legislativo relativo à reforma da Política Agrícola Comum (PAC) a partir de 2014, em cujo procedimento legislativo, o Parlamento Europeu decide pela primeira vez em pé de igualdade com o Conselho. As regras dos pagamentos directos destinam-se a ter em atenção os agricultores activos, os pequenos agricultores, os jovens agricultores bem como questões relacionadas com a flexibilidade entre os pilares da PAC no que respeita à transferência dos fundos. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – L'agriculture est aujourd'hui au carrefour de grands défis: climatique, énergétique, alimentaire. La nécessité d'une transformation de la production s'avère désormais incontournable. À travers le nouveau Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER, instrument de financement de la PAC) et en conformité avec la volonté de relancer l'économie européenne, la nouvelle PAC devra favoriser l'insertion des jeunes agriculteurs et inciter fortement à l'investissement. Je me félicite de la remise à plat des aides directes, de la convergence des aides à l'hectare (dont le principe est la réduction de l'écart entre les aides perçues par les états membres par rapport à la moyenne communautaire), de la mise en place d'un plafonnement qui évitera que ce soit les propriétaires qui possèdent le plus d'hectares qui touchent le plus d'aide, ainsi que de la surprime des 52 premiers hectares. On peut également saluer la création du paiement jeune agriculteur à l'hectare qui s'ajoutera au soutien actuel basé sur la dotation jeune agriculteur et aux prêts bonifiés. Elle renforce également l'évolution nécessaire vers les mesures agro-environnementales et met en place des mesures pour redynamiser les zones rurales et développer une agriculture plus soutenable.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune. Statele membre care acordă plăți directe sub nivelul de 90 % din media UE vor elimina o treime din decalajul dintre nivelul lor actual și acest nivel, toate statele membre ajungând la un nivel minim înainte de exercițiul financiar 2020. Regret faptul că pentru perioada 2014-2020 nu se va egaliza nivelul plaților directe acordate fermierilor in cadrul PAC. Înainte de 31 decembrie 2013, statele membre pot decide să pună la dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR, până la 15 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anii calendaristici 2014-2019. În cazul României, Bulgariei, Estoniei, Finlandei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Spaniei, Suediei și Regatului Unit, cuantumul este de până la 25 % din FEADR în perioada 2015-2020. În 2015, Bulgaria și România pot utiliza plățile directe naționale pentru a completa plățile acordate în cadrul schemei de plată de bază. Cuantumul total al plăților directe naționale complementare schemei de plată de bază care pot fi acordate pentru 2015 nu depășește cuantumul stabilit în anexa V punctul B pentru anul respectiv si anume 1.783.426 mii EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. − Voor het eerst besliste het Europees Parlement mee over het landbouwbeleid. Helaas is dat geen garantie gebleken voor het vergroenen ervan. Om een beroep te doen op inkomenssteun moeten boeren zelfs niet meer voldoen aan al bestaande richtlijnen over duurzaam pesticidengebruik, waterbeheer en natuurbehoud. Het voorstel van de Commissie om een verplichte oppervlakte van 7 procent van het areaal van een boer te reserveren voor natuur, waterbeheer en landschap werd afgezwakt naar 5 procent. Bovendien werden de maatregelen die voor vergroening meetellen uitgehold. Ook teeltrotatie komt er niet. In plaats daarvan komt er verplichte gewasdiversificatie, maar ook die werd uitgehold. Boeren die de afgezwakte verplichtingen niet nakomen, kunnen pas een deel van hun steun verliezen als ze meerdere jaren in overtreding zijn. Deze hervorming mist de kans om duurzame landbouw een duw in de rug te geven en de landbouw niet alleen een rol te geven in de voedselproductie, maar ook in landschapsbehoud- en herstel, waterbeleid, bodembescherming, biodiversiteit en dierenwelzijn. De consument betaalt drie keer: via de subsidies aan de boeren, via de prijs van zijn voedsel én via het herstellen van schade op het vlak van waterkwaliteit, landschap, klimaatverandering en biodiversiteit. Om die redenen stemde ik tegen het bereikte compromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – La politique agricole commune est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire des Européens. Pourtant au fil des années, cette politique a été de plus en plus contestée et critiquée. À juste titre, certains pointent le fait que des entreprises qui ne sont pas majoritairement agricoles bénéficient de telles aides, alors que d'autres s'indignent que les grosses exploitations perçoivent les plus larges subventions. En limitant l'octroi des aides aux agriculteurs actifs, en plafonnant les aides revenant aux grosses exploitations et en instaurant un régime favorable aux petits exploitants, l'accord européen sur la PAC 2014-2020 répond précisément à la demande d'une répartition plus juste et plus efficace des aides. Par ailleurs, l'accord répond à la demande d'une PAC plus respectueuse de l'environnement, tout en garantissant la viabilité économique du secteur agricole: 30% des aides directes seront ainsi conditionnés au respect de certaines pratiques écologiques. Nous sommes parvenus, je le crois, à un accord équilibré qui reprend l'idée d'une PAC plus verte, plus juste, et plus efficace, au bénéfice des agriculteurs, mais aussi des consommateurs.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen