Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0117(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0326/2013

Predkladané texty :

A7-0326/2013

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0494

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg Revidované vydanie

9.23. Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka (A7-0326/2013 - Albert Deß)
Videozáznamy z vystúpení
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa (PPE). - Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti näytti tämän CAP-sopimuksen käsittelyssä, että jäsenvaltioiden kansalaisilla on viimein kuuluva ääni myös maatalouspolitiikan päätöksissä. Parlamentti paransi merkittävästi komission esitystä tuottajien hyväksi. Vaikeissa olosuhteissa ruuan tuottaminen olisi komission esityksen pohjalta kohdannut aivan kohtalokkaita vaikeuksia. Me emme voi lähteä sellaisesta ajattelusta, että maanviljelys ja ruuan tuottaminen tehdään entistä vaikeammaksi.

Siksi täytyy olla sangen tyytyväinen siihen, että erityisesti tämän mietinnön myötä myös Etelä-Suomen oikeus kansalliseen tukeen on osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Jos seuraavalla kierroksella tämän vuosikymmenen lopulla saamme vielä kannustejärjestelmät sellaiseen kuntoon, että yrittäjillä on suurempi motivaatio yrittää myös maataloudessa, on politiikkamme menossa oikeille raiteille.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório começando por dizer que tanto eu, como todo o Parlamento Europeu, está em consonância com as restantes instituições da União Europeia, e está empenhado em permitir a entrada em vigor da reforma da PAC em 1 de janeiro de 2014. Contudo, parece pouco provável que todos os aspetos da reforma da PAC possam ser implementados em 1 de janeiro de 2014. Por conseguinte, são necessárias disposições transitórias para definir as modalidades técnicas que permitirão uma adaptação harmoniosa às novas condições, assegurando ao mesmo tempo a continuidade das diferentes formas de apoio no âmbito da PAC. No que se refere aos pagamentos diretos, é necessário que os Estados-Membros, os organismos pagadores e os agricultores disponham de tempo suficiente para se prepararem e serem informados, com antecedência suficiente e em pormenor, sobre as novas disposições aplicáveis. Por conseguinte, os principais elementos dos regimes existentes devem ser prorrogados até ao exercício de 2014 e ajustados pelas disposições transitórias.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Susţin propunerile legislative care au în vedere asigurarea unei tranziţii instituţionale eficiente către noul exerciţiu financiar multi-anual. Politica Agricolă Comună şi Dezvoltarea Rurală reprezintă obiective prioritare ale Uniunii Europene, cu valoare legată nu numai de tradiţiile istorice ale Uniunii, ci şi de societăţile din statele membre. În condiţiile în care dezvoltarea rurală este unul dintre principalele instrumente ale UE pentru a promova coeziunea şi incluziunea socială, tratarea cu atenţie a finanţării acestui sector este imperativă. Creşterea flexibilităţii programelor europene demarate la acest nivel este esenţială pentru atingerea obiectivelor asumate de Uniune şi de statele membre. Consider că reducerea birocraţiei şi creşterea flexibilităţii întregului program este imperativă în actualele circumstanţe sociale şi economice. Susţin de asemenea propunerea transferului de sume, de către statele membre, între cele două sectoare prioritare ale PAC, în vederea utilizării eficiente a fondurilor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le paquet de rapports législatifs relatifs à la Politique Agricole Commune (PAC) pour la période 2014-2020 étant en ligne avec mes objectifs d’une politique agricole forte, rémunératrice pour les agriculteurs (notamment des régions Auvergne, Centre et Limousin) permettant de développer des produits de qualité, sûrs pour la santé des citoyens européens et enfin une politique agricole compatible avec les enjeux environnementaux et climatiques, j’ai voté pour chacun de ces rapports. Etant donné que l’accord sur la future PAC est intervenu trop tard au cours de l’année 2013 pour être directement applicable au 1er janvier 2014, le présent rapport prévoit la transition progressive des anciennes aux nouvelles règles.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį reglamentą. Kaimo plėtros politikoje ir ateinančius septynerius metus bus tebesilaikoma dabartinės pagrindinės kaimo plėtros sampratos: valstybės narės arba regionai ir toliau rengs savo daugiametes programas remdamiesi esamomis ES lygmeniu numatytomis priemonėmis, kuriomis būtų tenkinami jų vietovių poreikiai. Naujame reglamente nustatomi šeši prioritetai: žinių perdavimo ir inovacijų skatinimas; visų rūšių žemės ūkio veiklos konkurencingumo didinimas ir tvarus miškų valdymas; maisto grandinės organizavimo, įskaitant perdirbimą bei rinkodarą, ir rizikos valdymo rėmimas; ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir stiprinimas; efektyvaus išteklių naudojimo ir perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinimas; socialinės įtraukties, skurdo mažinimo ir ekonomikos plėtros skatinimas kaimo vietovėse skatinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui Raport, deoarece asigură atât continuitatea finanțării programelor, dar și securitatea juridică pe durata tranziției spre cadrul financiar multianual 2014-2020. În timpul tranziției de la actuala la viitoarea perioadă de programare, trebuie evitată o complexitate inutilă în gestiunea financiară a programelor de dezvoltare rurală, pentru a limita efectele negative apărute în consecință. De asemenea, este importantă includerea dispoziței care permite statelor membre care transferă în prezent fonduri necheltuite din primul pilon în al doilea pilon să continue această practică și în 2014. Nu în ultimul rând, susțin și eu aplicarea noilor norme privind transparența începând cu exercițiul financiar 2015, pentru ca atât autoritățile, cât și fermierii să îndeplinească obiectivul privind o mai bună înțelegere a politicii agricole.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sebbene non abbia sostenuto la Riforma della nuova Politica Agricola che non ha affrontato alcuni importantissimi problemi che toccano da vicino l'Italia, ho votato comunque a favore di questo Regolamento che assicura comunque la continuità del sistema degli aiuti tra i due periodi di programmazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car le texte adopté nous permet de réaffirmer notre attachement à un modèle agricole durable et compétitif

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di regolamento, così come delle altre di questo pacchetto. In realtà il voto a questo provvedimento è complementare a tutti gli altri: in questo caso, nella legislazione come in agricoltura, si è puntato innanzitutto alla qualità dell'output, e questo ha comportato un ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista inizialmente. Quindi si è reso necessario approvare questo regolamento sulle disposizioni transitorie in attesa che entri in vigore l'intero pacchetto, e dopo la scadenza della vecchia programmazione. Gli interventi previsti mi vedono d'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că sunt necesare dispoziții tranzitorii pentru a stabili modalitățile tehnice care să permită o adaptare fără probleme la noile condiții, asigurându-se totodată continuitatea diferitelor posibilități de finanțare în cadrul PAC. Pentru plățile directe, statele membre, agenții plătitori și fermierii trebuie să aibă suficient timp, să se pregătească bine și să fie informați la timp cu privire la detaliile reformei.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Garantir la continuité de la PAC pour l'année 2014 tout en prévoyant une adaptation aux nouvelles conditions définies dans la prochaine période de programmation, c'est l'objectif de ce texte. Il permettra notamment de réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs comme sur les collectivités, pour assurer une mise en place plus efficace des mesures de la politique agricole commune. Il reste encore des efforts à faire pour soutenir nos agriculteurs face aux difficultés qu'ils rencontrent, mais ces mesures vont dans la bonne direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui permet un meilleur échelonnement des paiements à destination du monde agricole. En effet, le secteur agricole est une activité majeure en France, c'est pourquoi je soutiens toute action de l'Union européenne qui vise à renforcer le soutien à ce secteur. La Politique Agricole Commune réformée devrait être mise en application au début de l’année 2014. Néanmoins, afin de favoriser une meilleure transition, il est nécessaire de mettre en place des dispositions transitoires pour permettre au monde agricole de s’adapter en douceur à ces nouvelles mesures. Je suis ainsi notamment favorable à accorder aux Etats membres davantage de flexibilité pour répondre aux besoins de leur secteur en matière de transferts de fonds afin que chaque Etat puisse adopter une stratégie appropriée selon ses circonstances spécifiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Les agriculteurs ne doivent pas payer le prix du jeu de pouvoir et d'influences entre les institutions européennes. Ils ne sont pas des chiffres, des subventions ou des normes, mais bel et bien des hommes et des femmes qui travaillent, souvent durement, pour nourrir la France et l'Europe.

Aujourd'hui, les agriculteurs, spécialement les plus vulnérables d'entre eux, sont en droit d'attendre une protection de l'Europe plutôt que de se voir imposer des règles nouvelles et une prochaine ouverture à la concurrence mondiale. L'idéologie du verdissement, qui jette un soupçon a priori sur l'agriculture, a été fort heureusement quelque peu assouplie, mais reste bien présente.

De plus, la Commission hérite d'un grand pouvoir d'interprétation grâce aux actes délégués et la transition, mal étudiée, fait peser un nouveau fardeau administratif dont la profession n'a nullement besoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because it is part of the whole CAP reform and is of great importance to the Welsh economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater stödjer inte förslagen till EU:s framtida jordbrukspolitik.

Stöd till jordbruket kan bara rättfärdigas om det genererar ett mervärde för samhället i stort och riktas till viktiga insatser som marknaden inte klarar av. EU:s jordbrukspolitik måste göra större nytta för miljön och för samhället i stort. Därför hade vi velat se att mer pengar dirigeras från direktstöd till aktiva åtgärder som gynnar miljön och utvecklar landsbygden. Just den del av jordbrukspolitiken som handlar om landsbygdsutveckling är det enda av förslagen som vi stödjer.

Andra delar av politiken är vi mycket kritiska till. Vad gäller den gemensamma marknadsordningen för jordbruksprodukter hade vi velat se en fortsatt marknadsanpassning. Regleringen av den europeiska livsmedelsproduktionen har en klart negativ inverkan på sektorns utveckling och konkurrenskraft. Därför hade vi önskat att de olika skyddssystem och produktionssubventioner som existerar idag avskaffades. Dels motverkar de produktionseffektiviseringar, dels skapar de orättvisa förutsättningar mellan livsmedelsproducenter i olika medlemsländer.

Vi vill också lyfta fram beslutet att inte helt ta bort EU:s exportbidrag som en stor motgång i utvecklingen mot en politik som också är solidarisk gentemot vår omvärld.

Vi socialdemokrater inser att Sverige och Europa behöver en jordbrukspolitik som är modern och grön. Som klarar av att skapa jobb och garanterar en god djurvälfärd och en levande landsbygd.

Således anser vi att EU:s jordbrukspolitik även fortsättningsvis är ett område i stort behov av genomgripande reformer när EU-samarbetet nu fortsätter in i nästa mandatperiod. Det kommer vi att aktivt arbeta för.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Uma reforma com a dimensão e impacto da Política Agrícola Comum não pode deixar de acarretar a adoção de disposições transitórios tendentes a minorar o efeito das mudanças introduzidas e das alterações impostas. Assim sendo, parece de elementar bom senso adotar legislação nesse sentido que possibilite aos agricultores e associações do setor, nomeadamente, adaptar-se mais adequadamente ao novo quadro jurídico que enforma a sua atividade bem como às instituições comunitárias e estatais respetivas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Considerando a importância da Política Agrícola Comum e a necessidade de garantir um quadro de estabilidade e segurança nesta fase de simultânea de reforma da PAC e de entrada em vigor de um novo quadro financeiro plurianual, é de absoluta importância o estabelecimento de um conjunto de disposições transitórias que permitam assegurar um efetivo apoio ao desenvolvimento rural e um funcionamento adequado dos mecanismos consagrados através dp Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). Nesta fase, sublinho a importância da flexibilidade, que confere aos Estados-Membros a possibilidade de transferirem fundos entre os dois pilares da PAC, ainda que devidamente limitadas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A reforma da Política Agrícola Comum deveria entrar em vigor a 1 de janeiro de 2014. No entanto, afigura-se pouco provável que todos os aspetos da PAC possam ser aplicados na data prevista e, por conseguinte, são necessárias disposições transitórias para definir as modalidades técnicas que permitam uma adaptação harmoniosa às novas condições e que, simultaneamente, assegurem a continuidade das diferentes oportunidades de financiamento no âmbito da PAC. Independentemente de não concordarmos com o conteúdo da reforma em curso, esta necessidade afigura-se como uma evidência e responder a esta necessidade afigura-se razoável. No que diz respeito aos pagamentos diretos, é identificada a necessidade de conceder às agências de pagamento e aos agricultores tempo para se prepararem e se informarem com antecedência sobre os pormenores da reforma. Dada a aprovação do QFP 2014-2020 pelo Parlamento, as disposições transitórias incluem um procedimento de convergência externa e o mecanismo de flexibilidade entre ambos os pilares da PAC. No que se refere ao desenvolvimento rural, a definição de disposições transitórias pretende estabelecer disposições para efetuar a transição entre os dois períodos de programação, assim como determinar a forma como prosseguirão as actividades no âmbito do novo período de programação, incluindo o seu financiamento através de um novo orçamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Aby mohla reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014, je nevyhnutné čo najskôr dospieť k dohode o nej, ako aj k dohode o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2014-2020. To, že od 1.januára 2014 bude možné uplatňovať všetky časti reformy, je však veľmi málo pravdepodobné. Preto je nevyhnutné určiť prechodné opatrenia technického charakteru, ktoré pomôžu bez problémov prekonať preklenovacie obdobie medzi dvoma programovými obdobiami a adaptáciu na nové pravidlá.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма. − Гласувах в подкрепа на този доклад, защото той е необходимата основа за постепенното и плавно преминаване към новата ОСП. Що се отнася до директните плащания, беше важно някои от елементите, договорени като част от цялостната реформа на ОСП, да могат да влязат в сила от 1 януари 2014 г. Това са възможността за държавите членки да прехвърлят средства между двата стълба на ОСП, възможността за предоставяне на преразпределително плащане за дребни производители, и прилагането на новите правила относно преходните национални помощи в държавите членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ. Крачка в правилната посока е предоставянето на възможност за увеличаване на обвързаното с производството подпомагане и освобождаване на малките земеделски производители от прилагане на финансовата дисциплина.

Във връзка с развитието на селските райони беше важно постигането на компромис, който да позволи безпроблемното продължаване на настоящите схеми за развитието на селските райони предвид прехода между съществуващата и новата МФР. Ето защо гласувах за този доклад – защото той е необходимата връзка между старата и новата Обща селскостопанска политика на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat nej till alla betänkanden. EU:s jordbrukspolitik är troligen det mest dyrbara och dysfunktionella som finns inom unionen. Det är uppenbart att storföretag och en välbärgad jordbrukslobby har haft störst inflytande över sjuårsplanen. I en rapport från OECD konstaterades att jordbrukspolitiken i EU haft ”negativa konsekvenser för sysselsättningen på landsbygden”. En expertgrupp för studier i offentlig ekonomi granskade nyligen det EU-stödda svenska landsbygdsprogrammet. De slog fast att det årliga stödet på fem miljarder kronor har ”oklara effekter och tveksam samhällsnytta”. Sjuårsplanen talar om satsningar på ”gröna lösningar”. Efter att ha studerat planen konstaterade den svenska Naturskyddsförening, helt riktigt, att ”den påstådda förgröningen är ett dåligt skämt”. Exportstödet till jordbruksprodukter som säljs till utvecklingsländer ska fortsätta. För de fattigaste bönderna i världen innebär det en fortsatt katastrof. Till exempel har hittills tiotusentals kycklingfarmare i Västafrika blivit arbetslösa. De kan inte konkurrera med EU:s exportstödda billiga kycklingbitar. Sjuårsplanen är ett hinder för alla som vill ha en modern jordbrukspolitik. En sådan politik handlar om livsviktiga frågor som miljö, klimat, landsbygdsutveckling, ekologisk odling, förbättrad djuromsorg och solidaritet med det globala syd. På sikt är det enda riktiga att åternationalisera jordbrukspolitiken. Av dessa skäl röstar jag nej till den föreslagna gemensamma jordbrukspolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − In view of the fact that it will be impossible for the reformed common agricultural policy to come into force on 1 January 2014, it was important that this report be passed today. This report ensures that the CAP can continue to function in the year 2014 and provides a smooth transition to the new system, upon which political agreement has already been reached.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi tampa panašu, kad 2014 m. sausio 1 d. nepavyks įgyvendinti visų reformuotos BŽŪP aspektų. Todėl techninėms priemonėms apibrėžti reikalingos pereinamojo laikotarpio taisyklės, kuriomis bus užtikrintas sklandus prisitaikymas prie naujų sąlygų kartu užtikrinant įvairių formų BŽŪP paramos tęstinumą. Tiesioginių išmokų atveju būtina suteikti pakankamai laiko, kad valstybės narės, jų mokėjimo agentūros ir ūkininkai būtų gerai pasirengę ir išsamiai informuoti apie naujas taisykles gerokai prieš pradedant jas taikyti. Pereinamojo laikotarpio taisyklėmis numatoma išorės konvergencijos ir lankstumo tarp abiejų BŽŪP ramsčių procedūra. Žemės ūkio plėtros srityje pereinamojo laikotarpio taisyklės yra įprastinė praktika, siekiant nustatyti taisykles etape tarp abiejų programavimo laikotarpių ir nustatyti, kaip naujuoju programavimo laikotarpiu bus tęsiamos galiojančios priemonės, įskaitant jų finansavimą iš naujų lėšų. Būtina sukurti ryšį tarp dviejų vienas po kito einančių programavimo laikotarpių. Be to, pereinamojo laikotarpio taisyklės reikalingos siekiant užtikrinti, kad valstybės narės ir toliau 2014 m. prisiimtų naujus įsipareigojimus, net jeigu esamo laikotarpio ištekliai buvo išnaudoti. Šiose pereinamojo laikotarpio taisyklėse yra įtrauktas ir lankstumo mechanizmas, kuriuo valstybės narės gali perkelti lėšas tarp abiejų BŽŪP ramsčių.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Albert Dess qui prévoit des dispositions transitoires pour l'année 2014 en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole. Ce rapport permettra un passage en douceur vers le nouveau système, en autorisant des demandes de financement pour l'année de transition pour un certain nombre de mesures en matière de développement rural. De plus, la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les autorités locales sera réduite, tandis que les États membres pourront commencer dès 2014 à redistribuer des paiements en faveur des plus petits agriculteurs. Je me félicite donc de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Z powodu przedłużających się prac nad reformą wspólnej polityki rolnej nie będzie możliwe jej wdrożenie od 1 stycznia 2014 roku, jak pierwotnie zakładano. Dlatego aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie WPR w przyszłym, „przejściowym” roku, niezbędne są odpowiednie zapisy legislacyjne, czego wynikiem jest to właśnie sprawozdanie. Ma jednocześnie pomóc europejskiemu rolnictwu łatwo i sprawnie wejść w nowy, zreformowany system. Sprawozdawca proponuje poszerzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zaliczanych do obecnych osi I oraz II (konkurencyjność oraz środowisko i zarządzanie gruntami), o które mogą wpłynąć wnioski w roku 2014. Jako że środki z obecnego okresu finansowania zostały wyczerpane, nowe działania będą mogły być finansowane z nowych kopert, przeznaczonych już na następną perspektywę finansową. Działania w ramach osi III (dywersyfikacja gospodarcza i jakość życia) wraz z programem LEADER będą finansowane w ramach obecnego okresu programowania, gdyż według Komisji Europejskiej wystarczy na nie funduszy. W toku negocjacji uzgodniono też, iż niektóre przepisy nowej WPR będą mogły być stosowane już w roku 2014. Można tu wymienić możliwość transferu funduszy między filarami i redystrybucji płatności dla małych gospodarstw, nowe zapisy o przejściowym wsparciu narodowym dla państw stosujących system jednolitej płatności obszarowej, jak również wzrost maksymalnego poziomu krajowego wsparcia powiązanego z produkcją.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. In Anbetracht der Tatsache, dass es unmöglich sein wird, dass die GAP-Reform am 1. Januar 2014 in Kraft tritt, hat die Kommission einen Legislativvorschlag vorgelegt, um sicherzustellen, dass die GAP-Maßnahmen 2014 fortgeführt werden können und ein problemloser Übergang zu dem neuen System gewährleistet ist. Ich unterstütze die Änderungen, die das Parlament zum Vorschlag der Kommission gemacht hat. Insbesondere, weil es darum geht, die Liste der Stützungsmaßnahmen für den ländlichen Raum zu erweitern, für die im Übergangsjahr Anträge eingereicht werden können. Außerdem wird der erforderliche Abbau des Verwaltungsaufwands für Landwirte und örtliche Behörden unterstrichen, und es wird ermöglicht, dass die Mitgliedstaaten schon ab 2014 Zahlungen zugunsten von kleineren landwirtschaftlichen Betrieben übertragen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Voto positivamente la relazione del collega Albert Deß sulla proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie in relazione all'applicazione della nuova PAC, perché sebbene questa entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, è certamente improbabile che tutti gli aspetti contemplati da questa nuova programmazione possano trovare attivazione per questa data. Sono dunque necessarie disposizioni transitorie per consentire un adeguamento armonioso delle condizioni previste dalla nuova PAC, sia per quanto riguarda i pagamenti diretti, sia per quanto riguarda lo sviluppo rurale. Le disposizioni transitorie rappresenteranno infatti una utile modalità per stabilire le regole di transizione tra i due periodi di programmazione, che dovranno sicuramente essere collegati.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport concernant les dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural. Le vote rapide de ce rapport est nécessaire car il couvre la période de transition avant la mise en place des nouvelles règles de la PAC, qui ne seront pas applicables dès le 1er janvier 2014. Ainsi, des demandes de soutien pourront continuer à être introduites au cours de l’année en transition.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport prévoit les modalités transitoires de versement des fonds européens entre la PAC finissante et la nouvelle PAC. Comme je conteste la nouvelle PAC, je ne peux voter pour ces modalités de transition. Mais le rapport du Parlement évite le pire en prévoyant dès 2014 la possibilité pour les Etats de verser la surprime aux petites exploitations. Je m'abstiens pour ne pas empêcher cette légère avancée.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una propuesta para permitir una transición gradual entre la PAC 2007-2013 a la del periodo 2014-2020. La nueva PAC debería comenzar a implementarse a partir del 1 de enero de 2014, pero este informe propone un esquema que suavice el cambio tanto en las políticas relativas al primer pilar, es decir, pagos directos y medidas de mercado, como al segundo, destinado al desarrollo rural. Consideramos una medida positiva que los Estados miembros puedan acogerse a este régimen para poder adaptarse a los cambios que implica el profundo cambio que supone la nueva PAC. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. − Üleminekumäärus on olulise tähtsusega ÜPP reformipaketi rakendamisel. Ettepanek annab põllumajandustootjale selge sõnumi, et 2014. aastal jätkatakse põllumajanduspoliitikaga ning toetustega situatsioonis, kus reformikõneluste venimisest tingituna uus ÜPP esimesel aastal ei käivitu. Samuti võimaldatakse ettepanekuga liikmesriikide administratsioonile sujuv üleminek enne reformipaketi rakendamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − With the adoption of the transitional rules on support for rural development, farmers will have legal certainty. These rules outline technical arrangements which will allow both a smooth transition from the current provisions to the reformed CAP and also a new legal framework. Furthermore, a flexibility mechanism will allow Member States to transfer funds from one CAP pillar to another. The points that need to be highlighted are: the implementation of the new direct payment method from 1 January 2015, including the ‘new greening measures;’ the publication of data of CAP beneficiaries for the financial year 2014; the ability of Member States to increase the maximum rate of certain coupled support schemes. Finally, as regards rural development coherence, a continuous transition is needed between the new and the ongoing commitments so as to interlink these two together.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Atendendo a que não é provável que a reforma da Política Agrícola Comum já aprovada possa vir a ser plenamente implementada a partir de 1 de Janeiro de 2014, tornou-se absolutamente necessário estabelecer disposições transitórias para definir as modalidades técnicas que permitirão uma adaptação harmoniosa às novas condições, assegurando ao mesmo tempo a continuidade das diferentes formas de apoio no âmbito da PAC. Neste contexto votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − An agreement between the EU institutions must be reached in order to enable the reformed CAP’s entry into force by 2014. Specific rules and flexibility instruments need to be established to ensure a smooth transition to the new regulations with minimal losses due to the transition. Therefore, I voted for this proposal that lays down these rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − It is important that the correct provisions are in place so that farmers continue to receive their payments in 2014. However as a result of the overall agreement reached on direct payments I do fear that this regulation will now bring forward many of the measures that I feel do not support competitive and efficient farming.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les deux mots clefs sont "équité" et "flexibilité". La nouvelle PAC est plus équitable car elle répartit mieux les aides agricoles. Elle est également plus flexible et permettra une redistribution des aides vers les secteurs en difficultés, comme l'élevage.

Sans être parfaite, la nouvelle PAC est un plus pour l'agriculture européenne et permettra d'éviter le pire. Nous aurions voulu encore plus d'équité avec un plafonnement plus bas et une dégressivité plus forte, mais nous avons été entre autres isolés lorsqu'il a fallu se battre pour le secteur laitier ou concernant le plafonnement des aides, que j'aurais voulu plus bas.

Mais soyons clairs: voter contre cette nouvelle PAC aurait été irresponsable et aurait été synonyme de grave crise pour l'agriculture européenne. Des denrées alimentaires de bonne qualité et à prix abordables pour une population croissante, des zones rurales vivantes et une agriculture solide et viable: tels sont les objectifs de la politique agricole commune. Il faut préserver l'agriculture afin de garantir que le demi-milliard d'européens puisse encore manger "made in Europe" tout au long de ce siècle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Esta proposta integra-se no pacote legislativo relativo à reforma da Política Agrícola Comum (PAC) a partir de 2014, em cujo procedimento legislativo, o Parlamento Europeu decide, pela primeira vez, em pé de igualdade com o Conselho. Este documento incorpora as propostas da Comissão Europeia com algumas modificações, como as respeitantes aos encargos administrativos e à redistribuição de pagamentos a favor dos mais pequenos agricultores, entre outras. Por estas razões, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru proiectul de regulament de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(FEADR) și de modificare a regulamentului privind resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014. Având în vedere dificultățile cu care încă se confruntă anumite state membre în ceea ce privește stabilitatea lor financiară și pentru a limita efectele negative apărute în timpul tranziției de la actuala la viitoarea perioadă de programare, durata derogării care permite majorarea ratei maxime a contribuției FEADR trebuie să fie prelungită până la data finală de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada de programare 2007-2013, și anume, 31 decembrie 2015. Pentru Bulgaria și România, suprafața agricolă inclusă în schema de plată unică pe suprafață reprezintă partea din suprafața agricolă utilizată a acestor state care este menținută în bune condiții agricole, indiferent dacă se află sau nu în exploatare, ajustată în conformitate cu criteriile obiective și nediscriminatorii care urmează să fie stabilite de Bulgaria, respectiv România, după aprobarea Comisiei. Romania și Bulgaria pot acorda ajutoare naționale tranzitorii în 2014 doar dacă decid, în termen de o lună de la data aplicării prezentului regulament, să nu acorde în 2014 nicio plată directă națională complementară.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Übergangsvorschriften betreffend die Förderung der ländlichen Entwicklung sind aufgrund der neuen Herausforderungen in diesem Bereich, der dadurch gewonnenen Flexibilität und dem verlängerten Anpassungszeitraum für die einzelnen Mitgliedstaaten und Behörden sehr zu befürworten. Die Europäische Union ist nicht nur ein Wirtschafts-, sondern auch ein Agrarwirtschaftsraum, der aus kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Gründen gefördert werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. − Glasoval sem za predlagane zakonodajne predloge s področja skupne kmetijske politike. Ni idealna in ne more rešiti vseh problemov, vendar pa po mojem mnenju prinaša ustrezne in potrebne rešitve za današnje izzive evropskega kmetijstva in podeželja. V ospredje postavlja aktivne kmete in zmanjšuje možnosti za pridobivanje denarja samo z lastništvom. Nadalje spodbuja okolju prijaznejšo kmetovanje, ki je nujno potrebno zaradi našega zdravja in zdravja našega planeta. In končno se bolj osredotoča na mlade. Teh je danes v kmetijstvu premalo in treba jih je privabiti v ta sektor, če želimo na naših mizah jesti lokalno pridelano, varno in zdravo hrano. Evropska skupna kmetijska politika je dober primer učenja z delom, pa tudi dober primer, kako zadostitev enih potreb spodbudi nove. V prvi fazi je bilo treba zagotoviti dovolj hrane. Ko smo dosegli zadostno proizvodnjo hrane, se je izkazalo, da je kmetijstvo bistveno več kot le proizvodnja hrane. Gre tudi za razvoj podeželja in ohranjenost poseljenosti. In temu ustrezno se je prilagodila skupna kmetijska politika in danes jo prilagajamo novim potrebam, kot je denimo okolju prijazno kmetovanje.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia