Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 4.YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto - Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely - YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet - Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset (keskustelu)
 5.Komission työohjelma 2014 (keskustelu)
 6.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Talousarviomenettely 2014: yhteinen teksti (äänestys)
  8.2.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (äänestys)
  8.3.Lisätalousarvio nro 9/2013: EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotto Romanian (kuivuus ja metsäpalot vuonna 2012) sekä Saksan, Itävallan ja Tšekin tasavallan (tulvat touko- ja kesäkuussa 2013) hyväksi (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (äänestys)
  8.4.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  8.5.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen EU:n yleisen talousarvion 2013 täydentämiseksi, jotta voidaan lisätä Euroopan sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle myönnettävää rahoitusta (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (äänestys)
  8.6.Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  8.7.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (äänestys)
  8.8.Huumausaineiden lähtöaineita koskeva EU:n ja Venäjän välinen sopimus (A7-0342/2013 - Franck Proust) (äänestys)
  8.9.Kolmannet valtiot ja organisaatiot, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (äänestys)
  8.10.Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon sovellettava oikeudellinen kehys (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (äänestys)
  8.11.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (äänestys)
  8.12.Euroopan sosiaalirahasto (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (äänestys)
  8.13.Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (äänestys)
  8.14.Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (äänestys)
  8.15.Koheesiorahasto (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (äänestys)
  8.16.Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (äänestys)
  8.17.Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (äänestys)
  8.18.Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (äänestys)
  8.19.YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (äänestys)
  8.20.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  8.21.Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (äänestys)
  8.22.YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  8.23.Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset (A7-0326/2013 - Albert Deß) (äänestys)
  8.24.Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevat tietyt säännökset sekä maksusitoumusten vapauttamissäännöt tietyissä jäsenvaltioissa (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (äänestys)
  8.25.Tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävä määräraha (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (äänestys)
  8.26.EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (äänestys)
  8.27.Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Talousarviomenettely 2014: yhteinen teksti
  9.2.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Lisätalousarvio nro 9/2013: EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotto Romanian (kuivuus ja metsäpalot vuonna 2012) sekä Saksan, Itävallan ja Tšekin tasavallan (tulvat touko- ja kesäkuussa 2013) hyväksi (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - kuivuus ja metsäpalot Romaniassa ja tulvat Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen EU:n yleisen talousarvion 2013 täydentämiseksi, jotta voidaan lisätä Euroopan sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle myönnettävää rahoitusta (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Huumausaineiden lähtöaineita koskeva EU:n ja Venäjän välinen sopimus (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Kolmannet valtiot ja organisaatiot, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon sovellettava oikeudellinen kehys (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Euroopan sosiaalirahasto (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Koheesiorahasto (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevat tietyt säännökset sekä maksusitoumusten vapauttamissäännöt tietyissä jäsenvaltioissa (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävä määräraha (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Horisontti 2020 - Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020) - Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt - Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (keskustelu)
 13.Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (2014–2020) - Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma: Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (keskustelu)
 14.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen - Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta (keskustelu)
 15.Euroopan tilastot (keskustelu)
 16.Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma (keskustelu)
 17.EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2895 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (9497 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö