Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Srijeda, 20. studenog 2013. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 3.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 4.Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda - Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike - Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju
 5.Program rada Komisije za 2014.
 6.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 7.Ispravak (članak 216. Poslovnika)
 8.Glasovanje
  8.1.Proračunski postupak 2014.: zajednički tekst (glasovanje)
  8.2.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti — financiranje programa strukturnih fondova na Cipru (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  8.3.Izmjena proračuna br. 9/2013: mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a za Rumunjsku (suša i šumski požari tijekom 2012.) i za Njemačku, Austriju i Češku Republiku (poplave u svibnju i lipnju 2013.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  8.4.Korištenje Fonda solidarnosti EU-a: suša i šumski požari u Rumunjskoj i poplave u Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  8.5.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za dopunu financijskih sredstava iz općeg proračun EU-a za 2013. za financiranje Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (glasovanje)
  8.6.Europski sustavi za satelitsku navigaciju (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  8.7.Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  8.8.Sporazum između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge (A7-0342/2013 - Franck Proust) (glasovanje)
  8.9.Treće zemlje i organizacije s kojima Europol sklapa sporazume (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (glasovanje)
  8.10.Pravni okvir za Europski konzorcij istraživačke infrastrukture (ERIC) (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  8.11.Zajedničke odredbe o Europskim fondovima (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (glasovanje)
  8.12.Europski socijalni fond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (glasovanje)
  8.13.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (glasovanje)
  8.14.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (glasovanje)
  8.15.Kohezijski fond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (glasovanje)
  8.16.Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (glasovanje)
  8.17.Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (glasovanje)
  8.18.Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  8.19.Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  8.20.Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  8.21.Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  8.22.Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  8.23.Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  8.24.Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  8.25.Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  8.26.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kiribatija (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (glasovanje)
  8.27.Sjedište institucija Europske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Proračunski postupak 2014.: zajednički tekst
  9.2.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti — financiranje programa strukturnih fondova na Cipru (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Izmjena proračuna br. 9/2013: mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a za Rumunjsku (suša i šumski požari tijekom 2012.) i za Njemačku, Austriju i Češku Republiku (poplave u svibnju i lipnju 2013.) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Korištenje Fonda solidarnosti EU-a: suša i šumski požari u Rumunjskoj i poplave u Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za dopunu financijskih sredstava iz općeg proračun EU-a za 2013. za financiranje Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Europski sustavi za satelitsku navigaciju (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Sporazum između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Treće zemlje i organizacije s kojima Europol sklapa sporazume (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Pravni okvir za Europski konzorcij istraživačke infrastrukture (ERIC) (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Zajedničke odredbe o Europskim fondovima (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Europski socijalni fond (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta" (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Kohezijski fond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kiribatija (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Sjedište institucija Europske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) - Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” - Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. - Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) - Europski institut za inovacije i tehnologiju
 13.Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) - Akcijski plan „Poduzetništvo 2020.” - ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi
 14.Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Tehnološka i industrijska baza europskog obrambenog sektora (rasprava)
 15.Europska statistika
 16.Program za socijalne promjene i inovacije
 17.Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 19.Zaključenje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (2895 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (9497 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti