Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 20 noiembrie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC - Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - Organizarea comună a piețelor produselor agricole - Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - Dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală (dezbatere)
 5.Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2014 (dezbatere)
 6.Acordarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)
 7.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Procedura bugetară 2014: text comun (vot)
  8.2.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate - finanțarea programelor cipriote din cadrul fondurilor structurale (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (vot)
  8.3.Bugetul rectificativ nr. 9/2013: Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru România (seceta şi incendiile de pădure din 2012) şi pentru Germania, Austria şi Republica Cehă (inundaţiile din mai şi iunie 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (vot)
  8.4.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - secetă şi incendii forestiere în România, inundaţii în Germania, Austria şi Republica Cehă (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (vot)
  8.5.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a completa finanțarea în cadrul bugetului general al UE pentru 2013 în favoarea Fondului social european în vederea creşterii alocărilor acordate Franţei, Italiei şi Spaniei (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (vot)
  8.6.Sistemele europene de radionavigație prin satelit (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (vot)
  8.7.Asistenţa macrofinanciară acordată Iordaniei (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (vot)
  8.8.Acordul dintre UE și Rusia privind precursorii de droguri (A7-0342/2013 - Franck Proust) (vot)
  8.9.Statele terţe şi organizaţiile cu care Europol încheie acorduri (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (vot)
  8.10.Cadrul juridic aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (vot)
  8.11.Dispoziții comune privind fondurile europene (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (vot)
  8.12.Fondul social european (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (vot)
  8.13.Fondul european de dezvoltare regională şi obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (vot)
  8.14.Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul de cooperare teritorială europeană (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (vot)
  8.15.Fondul de coeziune (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (vot)
  8.16.Gruparea europeană de cooperare teritorială (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (vot)
  8.17.Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vot)
  8.18.Documente cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (vot)
  8.19.Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (vot)
  8.20.Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (vot)
  8.21.Organizarea comună a piețelor produselor agricole (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (vot)
  8.22.Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (vot)
  8.23.Dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală (A7-0326/2013 - Albert Deß) (vot)
  8.24.Dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (vot)
  8.25.Alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (vot)
  8.26.Acordul de parteneriat privind pescuitul dintre CE și Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (vot)
  8.27.Stabilirea sediilor instituţiilor Uniunii Europene (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Procedura bugetară 2014: text comun
  9.2.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate - finanțarea programelor cipriote din cadrul fondurilor structurale (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Bugetul rectificativ nr. 9/2013: Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru România (seceta şi incendiile de pădure din 2012) şi pentru Germania, Austria şi Republica Cehă (inundaţiile din mai şi iunie 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - secetă şi incendii forestiere în România, inundaţii în Germania, Austria şi Republica Cehă (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a completa finanțarea în cadrul bugetului general al UE pentru 2013 în favoarea Fondului social european în vederea creşterii alocărilor acordate Franţei, Italiei şi Spaniei (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Sistemele europene de radionavigație prin satelit (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Asistenţa macrofinanciară acordată Iordaniei (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Acordul dintre UE și Rusia privind precursorii de droguri (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Statele terţe şi organizaţiile cu care Europol încheie acorduri (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Cadrul juridic aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Dispoziții comune privind fondurile europene (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Fondul social european (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Fondul european de dezvoltare regională şi obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Fondul european de dezvoltare regională și obiectivul de cooperare teritorială europeană (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Fondul de coeziune (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Gruparea europeană de cooperare teritorială (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Documente cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Organizarea comună a piețelor produselor agricole (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.Acordul de parteneriat privind pescuitul dintre CE și Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Stabilirea sediilor instituţiilor Uniunii Europene (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) - Normele de participare şi diseminare pentru Programul Orizont 2020 - Programul specific de punere în aplicare a Programului Orizont 2020 - Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie - Institutul European de Inovare și Tehnologie (dezbatere)
 13.Competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020) - Planul de acțiune Antreprenoriat 2020: Relansarea spiritului de întreprindere în Europa (dezbatere)
 14.Punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune - Baza industrială şi tehnologică de apărare europeană (dezbatere)
 15.Statisticile europene (dezbatere)
 16.Programul pentru schimbări sociale și inovare socială (dezbatere)
 17.Consolidarea dimensiunii sociale a UEM (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 19.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2895 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (9497 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate