Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 20. november 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov - Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja (razprava)
 5.Delovni program Komisije za leto 2014 (razprava)
 6.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 7.Popravek (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Proračunski postopek za leto 2014: skupno besedilo (glasovanje)
  8.2.Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  8.3.Sprememba proračuna št. 9/2013: uporaba Solidarnostnega sklada EU za Romunijo (suša in gozdni požari v letu 2012) ter za Nemčijo, Avstrijo in Češko Republiko (poplave v maju in juniju 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  8.4.Uporaba Solidarnostnega sklada EU - suša in gozdni požari v Romuniji, poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  8.5.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo (A7-0370/2013 - Reimer Böge) (glasovanje)
  8.6.Evropski satelitski navigacijski sistemi (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  8.7.Makrofinančna pomoč Jordaniji (A7-0335/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  8.8.Sporazum med EU in Rusijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (A7-0342/2013 - Franck Proust) (glasovanje)
  8.9.Tretje države in organizacije, s katerimi Europol sklene sporazume (A7-0351/2013 - Philip Claeys) (glasovanje)
  8.10.Pravni okvir Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (A7-0331/2013 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  8.11.Splošne določbe o Evropskih skladih (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (glasovanje)
  8.12.Evropski socialni sklad (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier) (glasovanje)
  8.13.Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht) (glasovanje)
  8.14.Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen) (glasovanje)
  8.15.Kohezijski sklad (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru) (glasovanje)
  8.16.Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (A7-0309/2013 - Joachim Zeller) (glasovanje)
  8.17.Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (glasovanje)
  8.18.Dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (glasovanje)
  8.19.Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  8.20.Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (glasovanje)
  8.21.Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov (A7-0366/2013 - Michel Dantin) (glasovanje)
  8.22.Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (glasovanje)
  8.23.Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja (A7-0326/2013 - Albert Deß) (glasovanje)
  8.24.Določbe o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in pravila o prenehanju obveznosti za nekatere države članice (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák) (glasovanje)
  8.25.Finančna sredstva za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht) (glasovanje)
  8.26.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin) (glasovanje)
  8.27.Določitev sedežev institucij Evropske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Proračunski postopek za leto 2014: skupno besedilo
  9.2.Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
  9.3.Sprememba proračuna št. 9/2013: uporaba Solidarnostnega sklada EU za Romunijo (suša in gozdni požari v letu 2012) ter za Nemčijo, Avstrijo in Češko Republiko (poplave v maju in juniju 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
  9.4.Uporaba Solidarnostnega sklada EU - suša in gozdni požari v Romuniji, poplave v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
  9.5.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
  9.6.Evropski satelitski navigacijski sistemi (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  9.7.Makrofinančna pomoč Jordaniji (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
  9.8.Sporazum med EU in Rusijo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (A7-0342/2013 - Franck Proust)
  9.9.Tretje države in organizacije, s katerimi Europol sklene sporazume (A7-0351/2013 - Philip Claeys)
  9.10.Pravni okvir Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (A7-0331/2013 - Amalia Sartori)
  9.11.Splošne določbe o Evropskih skladih (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl)
  9.12.Evropski socialni sklad (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)
  9.13.Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta (A7-0268/2013 - Jan Olbrycht)
  9.14.Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj evropsko teritorialno sodelovanje (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
  9.15.Kohezijski sklad (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
  9.16.Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
  9.17.Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  9.18.Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
  9.19.Dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.20.Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.21.Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
  9.22.Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.23.Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja (A7-0326/2013 - Albert Deß)
  9.24.Določbe o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in pravila o prenehanju obveznosti za nekatere države članice (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.25.Finančna sredstva za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
  9.26.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
  9.27.Določitev sedežev institucij Evropske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Obzorje 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020) - Pravila za sodelovanje v programu Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov - Posebni program za izvajanje programa Obzorje 2020 - Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (razprava)
 13.Konkurenčnost podjetij ter mala in srednje velika podjetja (2014 - 2020) - Akcijski načrt za podjetništvo 2020 - Oživitev podjetniškega duha v Evropi (razprava)
 14.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - Tehnološka in industrijska baza evropske obrambe (razprava)
 15.Evropska statistika (razprava)
 16.Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (razprava)
 17.Krepitev socialne razsežnosti EMU (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 19.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2895 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (9497 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov