Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0270(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0241/2012

Teksty złożone :

A7-0241/2012

Debaty :

PV 20/11/2013 - 16
CRE 20/11/2013 - 16

Głosowanie :

PV 21/11/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0506

Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 21 listopada 2013 r. - Strasburg Wersja poprawiona

9.8. Program na rzecz przemian i innowacji społecznych (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
zapis wideo wystąpień
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ma służyć m.in. rozwojowi polityki zatrudnienia, przeciwdziałać bezrobociu, co jest bardzo ważne także wśród młodych ludzi, zapobiegać różnym formom dyskryminacji, zwiększać wymianę transgraniczną pracowników czy wreszcie poprawiać dostępność finansowania działalności dla mikroprzedsiębiorstw. Wszystkie te elementy i wiele innych opisanych w programie mają służyć aktywnej walce z bezrobociem oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Te cele, w zestawieniu z alarmującymi wskaźnikami wysokiego odsetka Europejczyków pozostających bez pracy, są naszymi priorytetami do osiągnięcia w nowej perspektywie finansowej. Dlatego tworząc nowe narzędzie w postaci programu na rzecz przemian i innowacji społecznych, musimy przede wszystkim szczególnie zadbać o to, by jak najlepiej wykorzystać w przyszłości wszystkie jego możliwości. Bardzo się cieszę, że Parlament Europejski przyjął ten program zdecydowaną większością głosów, a ja osobiście miałam szansę go poprzeć.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. − This programme, soon to be renamed the European Programme for Employment and Social Innovation, finances innovative projects in the field of employment, social inclusion and equal opportunities. It will help to connect job seekers and employers in the EU through EURES, and encourage people who are unemployed or at risk of losing their jobs to set up their own companies. This is very important in times of crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que o Programa para a Mudança e a Inovação Social, proposto pela Comissão Europeia, reúne três programas já existentes – Progress, EURES e Instrumento Europeu de Microfinanciamento – num novo programa. A meu ver, a proposta da Comissão Europeia de fundir os três programas em 2014 errou nas prioridades. Em vez de otimizar os três programas e de os tornar mais eficazes, os objetivos e medidas ficam diluídos na sequência da fusão. Não há uma interligação substantiva entre os três instrumentos. Conquanto sejam formuladas regras comuns na Parte I, também são feitas referências explícitas a três subprogramas distintos. Sou de opinião de que, à exceção de uma simplificação administrativa para a Comissão Europeia, a fusão dos três programas não traz qualquer valor acrescentado direto às cidadãs e aos cidadãos europeus. Refira-se igualmente que a proposta da Comissão é extremamente vaga em muitos pontos, conferindo à Comissão uma grande margem de manobra na implementação e conceção do programa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece, în ciuda eforturilor și inițiativelor recente, Uniunea continuă să se confrunte cu probleme complexe. Un nivel alarmant al șomajului, în special în rândul tinerilor și al lucrătorilor slab calificați, o piață a muncii fragmentată și o creștere a presiunii asupra sistemelor de protecție socială sunt doar câteva dintre acestea.

Principalele noastre obiective în acest moment trebuie să fie creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. Strategia Europa 2020 ne oferă un set de programe bazate pe aceste nevoi, și fiecare dintre noi este responsabil de parcursul acestora la nivel național. În altă ordine de idei, consider că EURES reprezintă un instrument important pentru dezvoltarea unei adevărate piețe europene a forței de muncă, dar doar în condițiile unei îmbunătățiri considerabile a vizibilității și operabilității acestuia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Progress, EURES et l'instrument de micro-financement: ces trois outils sont maintenant regroupés dans un seul programme pour la période 2014-2020. Le programme pour l'emploi et l'innovation sociale s'inscrit dans le contexte de crises que nous connaissons. L'idée est de soutenir les actions visant à accroitre l'innovation sociale, notamment par l'expérimentation de politiques sociales, mais aussi de développer le réseau EURES afin d'en faire un réel service d'emploi européen et d'encourager l'entrepreneuriat social par un accès facilité au financement. Le regroupement de trois instruments sociaux sous un même programme doit permettre une meilleure coordination et donc une plus grande efficacité dans le soutien aux acteurs de terrain et aux personnes en recherche d'emploi ou en création d'entreprise.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale proposto dalla Commissione combina tre programmi esistenti – Progress, EURES e lo strumento di microfinanza – in un unico nuovo programma. A mio avviso, con la proposta di accorpare i tre programmi a decorrere dal 2014, la Commissione manca il vero obiettivo: invece di ottimizzare e organizzare in modo più efficace i tre singoli programmi la fusione rischia di provocare un indebolimento degli obiettivi e degli interventi. Pertanto, la fusione dei tre programmi porterà soltanto a una semplificazione amministrativa per la Commissione europea, senza la creazione di alcun valore aggiunto diretto per i cittadini europei. Inoltre, ritengo che sia necessario colmare alcune lacune presenti nella proposta come il chiarimento sulla destinazione dei fondi, pari a circa 1 miliardo di euro, e il funzionamento dei programmi. Da ultimo, un programma che sostiene l'occupazione e la politica sociale dovrebbe coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni della società civile a tutti i livelli. Concordo con il relatore sull'opportunità di istituire un Consiglio consultivo strategico, composto da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative, che affianchi la Commissione nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma a livello unionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Pur essendo la relazione Steinruck un testo il cui approccio poteva essere inizialmente condivisibile e positivo, gli emendamenti apportati dalla commissione EMPL ne hanno snaturato gli intenti e chiedono ripetutamente di facilitare l'integrazione di immigrati ed appartenenti a minoranze etniche come i Rom, dimenticando il sostegno dovuto ai cittadini europei soprattutto in questa protratta crisi economica che l'UE sta vivendo. Per questo motivo non ho inteso sostenere col mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − „Programul pentru schimbări sociale și inovare socială” propus de Comisia Europeană cuprinde într-un nou program trei programe deja existente - Progress, EURES și Instrumentul de microfinanțare. Prin actualul instrument de finanțare PROGRESS se sprijină dezvoltarea și coordonarea politicii UE în domeniul ocupării forței de muncă, protecției sociale și incluziunii sociale, condițiilor de muncă, combaterii discriminării și egalității de șanse între femei și bărbați. Rolul rețelei EURES este furnizarea de informații, consiliere și servicii de plasare (coordonarea ofertelor și cererilor de muncă) lucrătorilor mobili și angajatorilor, precum și în general tuturor cetățenilor care vor să beneficieze de dreptul de liberă circulație. Instrumentul de microfinanțare PROGRESS a fost instituit în 2010 și facilitează accesul la microcredite, pentru înființarea și promovarea microîntreprinderilor. Instrumentul nu finanțează microîntreprinderile în mod direct, ci permite finanțatorilor de microcredite selecționați să acorde un număr mai mare de credite. Consider că este necesar ca programul trebuie să fie caracterizat de o transparență deplină, astfel încât veniturile și plățile generate de un anumit instrument financiar să fie realocate instrumentului respectiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – En tant que rapporteur pour le groupe PPE sur ce dossier et ayant participé activement à toutes les réunions de négociation avec le Conseil, j'ai voté en faveur de ce premier programme social européen pour la période 2014-2020 Ce programme permettra de soutenir concrètement des actions menées dans le domaine de l'emploi, et de la mobilité des travailleurs. Le Parlement a renforcé le volet partenariat transfrontalier d'Eures pour faciliter les échanges d'informations entre les services publics dédiés à l'emploi de différents États membres et encourager la mobilité des travailleurs et des chercheurs d'emploi. La gestion de ce programme selon les souhaits du Parlement sera simple et bien coordonnée, et un pourcentage du budget sera dédié aux priorités axées vers les jeunes. Enfin il devra permettre la création d'entreprises par le renforcement des possibilités de micro-financement et par un système de financement ouvert aussi aux entreprises sociales, avec une attention particulière aux entreprises identifiées comme socialement vertueuses. Avec ce programme, les États membres et leurs gouvernements ont dans les mains les outils nécessaires pour atténuer les conséquences sociales de la crise économique et pour permettre, par le soutien de projets socialement ambitieux, une relance de l'emploi et de la croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − „Programul pentru schimbări sociale și inovare socială” propus de Comisia Europeană începând cu 2014 cuprinde într-un nou program trei programe deja existente - Progress, EURES și Instrumentul de microfinanțare, ceea ce va duce la slăbirea măsurilor și obiectivelor acestora. Programului îi este alocată suma de 958,10 milioane de euro, dar este important să se măreasca bugetul total cu 5%, deoarece, într-o perioadă de criză economică și de necesitate de consolidare în statele membre, programele sociale și de ocupare a forței de muncă capătă o importanță centrală. Subprogramul Progress ar trebui să ia în continuare măsuri pentru ca cea mai mare parte a finanțării să fie alocată domeniilor incluziunii sociale, protecției sociale și combaterii sărăciei.

Având în vedere problemele din ce în ce mai mari cu care se confruntă tinerii pe piața muncii și șomajul în creștere în rândul tinerilor, este esential ca cel puțin 10% să fie utilizate pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. În ceea ce privește subprogramul EURES, ar trebui să se asigure finanțarea programelor de mobilitate specifice, parteneriatelor transfrontaliere, precum și a formării și calificării personalului EURES. De asemenea, trebuie să se garanteze finanțarea corespunzătoare a subprogramului pentru microfinanțare și antreprenoriat social.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La fusione dei programmi "Progress" (nel campo dell'occupazione, dell'integrazione sociale e della lotta alle discriminazioni), "EURES" (a sostegno dei lavoratori transfrontalieri) e dello Strumento di Microfinanza (per facilitare l'accesso al microcredito) in un unico Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, rischia di non creare alcun valore aggiunto diretto per i cittadini europei. In particolar modo, il sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro nelle regioni di frontiera fornito da EURES verrebbe fortemente ridotto e reso meno efficace. Per queste ragioni, ho espresso il mio voto favorevole a questa risoluzione che invita la Commissione a colmare le lacune del progetto normativo da essa avanzato.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că trebuie să se ofere partenerilor sociali și organizațiilor societății civile la nivelul Uniunii și al statelor membre sprijin financiar pentru proiectele legate de egalitatea de gen și pentru cercetarea în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite de ce que ce nouveau programme va permettre de renforcer l'efficacité de trois programmes existants pour l'emploi et l'inclusion sociale, en renforçant leurs synergies et leurs retombées positives sur les Européens. Je soutiens l'accent mis par ce texte sur l'importance de continuer à porter une attention forte aux questions d'égalité entre les hommes et les femmes, qui seront intégrées dans un nouveau programme séparé.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, qui comble les lacunes de la proposition de la Commission pour la mise en place du nouveau programme pour le changement social et l'innovation sociale. En effet, il y a lieu de donner un cadre clair à l'établissement de ce programme avec des objectifs portant sur des notions clairement définies au préalable. De plus, je suis favorable à améliorer la transparence financière en précisant le mode de répartition des fonds entre les différents axes de ce programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce programme, dont l'objectif est de pouvoir et soutenir les politiques sociales et d'emploi des États membres. Il contribuera à promouvoir la mobilité économique volontaire en Europe, apportera un soutien individuel pour les travailleurs transfrontaliers, promouvra des projets d'initiative afin de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale, et offrira des micro-crédits aux plus vulnérables afin qu'ils puissent mettre en place leurs propres entreprises et soutenir les innovations dans le domaine social.

Je soutiens fortement ces initiatives. Ce programme met en place un cadre clair et cohérent, et il a été ainsi lié à un certain nombre de problèmes plus globaux qui touchent à la qualité de l'emploi, à la réduction de la pauvreté et à l'inclusion sociale. En cette période de crise, il faut mettre toutes les chances de notre côté afin de créer une Europe plus juste et plus solidaire. Je suis confiant dans la capacité des récents instruments adoptés par l'Union européenne pour participer à ces objectifs, et notamment ce programme pour le changement social et l'innovation sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The legislation brings together three instruments dealing with social and employment matters. It will improve the way in which they operate and therefore improve the situation for my constituents in Wales so I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O aumento do desemprego em diversos países e regiões da União tornou ainda mais patente a necessidade de coordenação e coerência transfronteiriça quanto às questões sociais e do emprego. Espero que seja preservada a filosofia dos programas agora fundidos no Programa da União Europeia para a Mudança e a Inovação Social e que esta fusão não tolha a respectiva flexibilidade e capacidade de resposta antes contribua para enriquecer esta resposta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. No quadro atual, este programa pode ser importante, importante se, de facto, como enuncia, pretende a promoção de emprego de qualidade, o que, na nossa perspetiva, são empregos com direitos sociais e laborais. O ceticismo vem-nos do atual retrocesso social em vários países de que a UE é parte activa e responsável. Assim, esperamos que a mobilidade voluntária, como enunciada no relatório, seja de facto isso e não emigração forçada, como acontece hoje em muitos países da UE. Não há nenhum país que se consiga desenvolver sem os seus jovens, sem os quadros qualificados que formou. Desde o início, defendemos um aumento do financiamento para o microcrédito. Ao invés dos 21% propostos, propusemos alocar 30%. Neste momento, é essencial o investimento público na economia real, no investimento produtivo. Por fim, o conceito de empreendedorismo social é enganoso. Encerram-se serviços públicos em vários países, sob a chantagem do corte na despesa. Não aceitaremos que se faça negócio com a venda desses serviços, que deveriam ser públicos e gratuitos. O que é necessário é a sua valorização e diversificação, respondendo a necessidades sociais existentes e emergentes. Não aceitamos a sua destruição para abrir caminho ao tal empreendedorismo social.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Nadväzujúc na oznámenie Komisie Rozpočet stratégie Európa 2020, v ktorom sa odporúča zracionalizovať a zjednodušiť finančné nástroje Únie a spresniť ich zameranie na prínos EÚ, bol zriadený program Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie. Európska rada ešte v júni 2010 schválila návrh Komisie o stratégii Európa 2020 pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, v ktorej sa stanovilo päť hlavných cieľov (vrátane troch – zameraných na zamestnanosť, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a vzdelávanie) a sedem hlavných iniciatív. Je tak vytvorený ucelený politický rámec pre obdobie nastávajúcich desiatich rokov. Európska rada sa zasadila za plnú mobilizáciu príslušných nástrojov EÚ a politík s cieľom podporiť dosahovanie spoločných cieľov a vyzvala členské štáty, aby zvyšovali koordinované opatrenia tak, aby stanovený zámer mohol byť dosiahnutý.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution because it represents a significant improvement on EaSI. Further clarity is brought to contested definitions (such as social enterprise), financial transparency is improved upon, and a cross-border, common governance framework is developed to better implement, monitor and evaluate EaSI programmes across Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. − W kontekście słabych krótkoterminowych prognoz gospodarczych, rosnącego bezrobocia osób młodych w niektórych państwach członkowskich i idących za tym bardzo wysokich kosztów społecznych należy pilnie podjąć kompleksowe działania w tym zakresie. Głosowałam dzisiaj za sprawozdaniem yczącymdotyczącym programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, ponieważ wpisuje się ono w to właśnie kompleksowe podejście do problemu, wspierając państwa członkowskie UE w pracach nad reformami społecznymi na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Innowacje społeczne to narzędzia umożliwiające stawianie czoła takim wyzwaniom jak starzenie się społeczeństwa czy nowe modele zatrudnienia. Połączenie programu Progress, EURES i instrumentu mikrofinansowego w jeden program na rzecz przemian i innowacji społecznych miało swoich zwolenników i przeciwników. Popieram jednak stanowisko, iż zbliżenie tych inicjatyw unijnych wspomoże koordynację działań i ich efektywność. Ostatnie dwa dni obecnej sesji plenarnej pokazały, iż Europa może osiągnąć kompromis w kwestiach, które tak często nas dzielą, przede wszystkim gdy chodzi o pieniądze. W czasach kryzysu najbardziej ryzykujemy, iż to właśnie kwestie zatrudnienia i walka o miejsca pracy może nas od siebie oddalić. Zamiast europejskiego stanowiska przeważają często narodowe interesy. Mam nadzieję, że wyniki obecnych głosowań w Parlamencie Europejskim pociągną za sobą kolejne kompromisy i porozumienia w tak ważnych dla nas obecnie dziedzinach, jak choćby delegowanie pracowników.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − This programme aiming at the promotion of a high level of quality and sustainable employment, as well as improving working conditions and enhancing the employment and educational situation of young people is responding to maybe the greatest challenge facing the EU. I support the amendment of the title and the consequent extension of the regulation so that it covers social progress as well, which is an unmissable prerequisite for sustainable and inclusive growth. I agree that the programme should explicitly refer to the objectives of the fight against poverty and social exclusion, finding a first job, access to a high level of quality employment, guaranteeing adequate social protection and access to health care for vulnerable people as well as improving working conditions, thereby contributing to social progress. The programme may foster the achievement of these goals through an effective and synergic implementation of all its four axes. The Microfinance and Social Entrepreneurship axis, will hopefully not only help the existing microenterprises and social enterprises, but will also promote access to, and increase the availability of, micro-financing for business start-ups, especially with regard to unemployed, socially excluded and other vulnerable people.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Jutta Steinruck. Ce rapport traite du programme pour le changement social et l'innovation sociale qui réunit trois programmes existants : Progress, EURES et l'instrument de micro-financement. Ce nouveau programme est ainsi destiné à soutenir la politique sociale et de l'emploi dans les Etats membres de l'Union. Ce rapport a été adopté avec 527 voix pour, 31 contre et 48 abstentions. Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Pani Jutty Steinruck na temat programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, ponieważ uważam, że propozycja jednego programu łączącego obecne programy Progress, Eures i europejski instrument mikrofinansowy Progress jest ważnym krokiem ku lepszej koordynacji działań Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej, a także ku uproszczeniu i optymalizacji procedur. Ponadto w obliczu trudnej sytuacji na europejskich rynkach pracy szczególnego znaczenia nabiera poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, wspieranie mobilności i zwiększanie dostępu do mikrokredytów. Chciałbym także podkreślić konieczność podejmowania kroków zmierzających do unikania finansowania tych samych działań za pomocą różnych instrumentów, na przykład EFS czy ERDF. Lepsza koordynacja zmniejszy ryzyko nakładania się wsparcia oraz zapewni odpowiednią synergię między instrumentami. Podobnemu celowi służyć też powinna przejrzystość w zakresie podziału środków pomiędzy poszczególne osie programu, a także wprowadzenie jasnych definicji pojęć kluczowych dla wdrażania programu, takich jak innowacje i eksperymenty społeczne.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté le programme pour le changement social et l’innovation sociale, qui fusionne trois programmes existants. Nous avons renforcé la dimension transfrontalière du programme EURES, qui favorise la mobilité des travailleurs en permettant aux services publics dédiés à l'emploi de différents États membres d’échanger des informations sur les demandeurs d’emploi et les postes à pourvoir. Nous avons également renforcé le programme Progress, afin de mieux coordonner les politiques des États membres dans les domaines de l'emploi, de l'inclusion sociale, des conditions de travail, et de la lutte contre les discriminations. Enfin, nous avons maintenu l'instrument européen de micro-financement Progress qui offre des microcrédits de moins de 25 000 euros destinés à la création ou au développement de petites entreprises, en particulier des entreprises à visée sociale. Par ailleurs, je me réjouis que le Parlement ait obtenu la simplification de la gestion de ce programme et que nous ayons pu réserver un pourcentage du budget à l’emploi des jeunes. Bien que l’harmonisation des politiques sociales des États membres demeure encore trop limitée, j’ai voté en faveur de ce programme, qui amorce une meilleure coopération européenne dans le domaine des politiques sociales et de l’emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Europejski program na rzecz przemian i innowacji społecznych (PSCI), który zmieni nazwę na „Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych” (EaSI), dysponuje budżetem w wysokości 815 milionów euro (na lata 2014–2020) i łączy trzy istniejące programy: ułatwianie dostępu do mikrokredytów, wspieranie mobilności geograficznej pracowników w całej UE i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk. Możemy zapewnić wspólną, spójną strukturę programu z jasnymi priorytetami finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć, tak aby zwiększyć zatrudnienie i wspomóc walkę z wykluczeniem społecznym. Program będzie koncentrować się na pomocy młodym osobom poszukującym pracy, zmniejszeniu długotrwałego bezrobocia i wykluczenia społecznego, zwalczaniu dyskryminacji i promowaniu równości płci. Zapewniliśmy ciągłości partnerstw transgranicznych, które były zagrożone w pierwotnym wniosku Komisji. Dzięki kompromisowi osiągniętemu w nieformalnych negocjacjach między Parlamentem, Radą i Komisją mogliśmy dzisiaj poprzeć ten projekt tak ważny dla przyszłości Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of creating the Programme for Social Change and Innovation. By combining the programmes PROGRESS, EURES, and micro-financing, the Programme for Social Change offers a more direct instrument for the Commission to use in its effort to fight poverty and safeguard social protections. Close to 99% of the new businesses opened in the EU are small businesses with a third of the owners formerly unemployed. It is quite clear then that promoting small business growth with tools such a micro-lending and social inclusion can go a long way to addressing the very real issue of the EU’s unemployed youth. With over 20% of young adults currently unemployed and with no sign of a substantial remedy in sight, the institutions must maintain and expand their focus on those methods that have shown results, namely micro-financing and small business development. The collection of administrative activities should provide streamlining and focus for these three programmes, to help them better reach their goals and promote further development throughout the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Das heute beschlossene Programm für sozialen Wandel und Innovation könnte zu einem bedeutenden Baustein für die europäische Sozialpolitik werden. Um die Ziele der Europa-2020-Strategie wirksamer zu erreichen, müssen in vielen europäischen Regionen die Armut deutlich verringert und die Beschäftigungsqualität insgesamt erhöht werden. Dies ist festgelegt in den beschäftigungspolitischen Leitlinien. Allerdings steht die Realisierung noch aus. Weitere Anstrengungen sind nötig, um Arbeitsmärkte effizienter zu machen, Sozialschutz zu verbessern und die Eingliederung in Arbeitsprozesse deutlich zu erleichtern. Entsprechende Ideen sollen mit finanzieller Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds verwirklicht werden. Zu den Prioritäten gehört PROGRESS, für das 60 % der Mittel zur Verfügung stehen sollen, ebenso EURES, für das 18 % geplant sind. Weitere Mittel werden für die Europäische Jugendinitiative bereitgestellt. Diese soll die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation verbessern. Im Fokus stehen Jugendliche, die weder eine Arbeitsstelle finden, noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren konnten. EURES soll die immer wichtiger werdende grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitnehmer verbessern. Durch das Unterprogramm „Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum“ sollen mehr Betriebe gegründet werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen besseren Zugang zu Fördermitteln erhalten. Insgesamt schnüren wir ein Paket, das einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet und zur Sicherung höherer Qualität von Beschäftigung, Bildung und Ausbildung beiträgt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it aims to help the terrible situation of youth and long-term unemployment in the European Union. This was a very good report, led by a Socialist and Democrat rapporteur. The report was substantially amended to make the three sub-programmes more consistent and improve financial transparency by detailing how funds should be spent within them, making the fund work more efficiently.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Il s'agit du Programme de l'UE pour le changement et l'innovation sociale. Il combine trois programmes existants - Progress, EURES et l'instrument de micro-financement. Lors du trilogue, l'équipe de négociation du Parlement européen a cédé face à la Commission et au Conseil sur les positions plus progressistes du rapport Steinrück. Ce texte est donc vidé de toute mesure promouvant réellement le changement social. Par ailleurs, son budget ridiculement faible (131 millions € par an) indique ce qu'est vraiment la volonté d'innovation sociale de l'UE. Je m'abstiens pour ne pas cautionner mais pour ne pas sanctionner ce qui reste de trace de l'idéal social.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I support this report because it provides for a common framework of governance for the implementation, monitoring and evaluation of the Programme for Employment and Social Innovation.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Nombreux citoyens européens sont aujourd’hui dans une situation de vulnérabilité en raison des effets néfastes de la crise économique et financière. La pauvreté, la précarité ainsi que le chômage ne cessent de croître. Il est nécessaire pour l’Union européenne d’accompagner la politique sociale des Etats-membres afin de garantir à l’ensemble de ses citoyens un système social juste qui redistribue équitablement la richesse créée. J’accueille donc très favorablement le programme qui vise notamment à favoriser la mobilité géographique volontaire des travailleurs et à promouvoir l’accès aux micro-financements pour les jeunes entreprises. Le rapport renforce également la politique de l’Union dans les domaines sociaux comme la lutte contre l’exclusion, contre la pauvreté, tout en favorisant la protection et l’insertion sociale. Une attention particulière a également été mise sur la jeunesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − We ensured a common consistent structure for the Programme with clear funding priorities for innovative initiatives to boost employment and combat social exclusion. The programme will focus on helping young job-seekers, reducing long-term unemployment and social exclusion, combating discrimination and promoting gender equality. We secured the continuity of cross-border partnerships which was at risk due to the original proposal by the Commission. Therefore I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Themenbereiche Beschäftigung, Sozialschutz und soziale Eingliederung und Arbeitsbedingungen sind typische nationale Angelegenheiten, bei denen zwar eine gewisse Zusammenarbeit sinnvoll ist, jedoch die grundlegenden Entscheidungen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips indessen sehr wohl bei den Mitgliedstaaten verbleiben sollen. Die vorliegenden Maßnahmen würden die voranschreitende Brüsseler Zentralisierungstendenz nur weiter vorantreiben. Dass etwa auf EU-Ebene ein sozialer Wandel erreicht werden kann, halte ich für mehr als unwahrscheinlich. Deshalb lehne ich das Vorhaben in seiner derzeitigen Ausgestaltung ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Das titelgebende Programm ist eine Zusammenführung dreier älterer Programme, welche eine ganze Reihe von sozialen Aspekten in der EU-Politik koordinieren und fördern sollen. Im Wesentlichen plant die Kommission, dadurch den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Gleichzeitig findet keine inhaltliche Zusammenlegung statt, sondern eine getrennte Kategorisierung in Unterprogramme. So bleibt nach wie vor die mögliche klare Zuordnung zu einem der drei Subprogramme, welche über verschiedene Zielsetzungen verfügen, bestehen. Der Bericht erachtet dies als unzureichend und fordert auch eine inhaltliche Zusammenfassung. Dies erachte ich als unsinnig, da dadurch eine soziale Mischargumentation als Zielsetzung für das Programm vorliegen würde. Dies würde entsprechend unpräzise formulierte Projekte und Förderungsziele unterstützen. Eine klare Zielsetzung und Trennung sozialer Projekte ist eine wichtige Voraussetzung, um nicht wirren und unklar definierten Zielsetzungen zu unterliegen. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Με την παρούσα έκθεση, ενοποιούνται τα προγράμματα PROGRESS, EURES και ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων σε ένα ενιαίο πρόγραμμα «για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία», το οποίο και υποστήριξα. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν πρακτικές εφαρμογές σε μικρές επιχειρήσεις για την πρόσβαση σε μικροπιστωτικούς μηχανισμούς. Η δυνατότητα αυτή δίνεται συγκεκριμένα από το PROGRESS. Παράλληλα, το EURES παρέχει πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες διασυνοριακού χαρακτήρα, γεγονός πολύ σημαντικό για τις παραμεθόριες ελληνικές περιοχές. Στη σημερινή του μορφή, το πρόγραμμα παρέχει τα παραπάνω εργαλεία αντανακλώντας τις ισχύουσες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες που επικρατούν σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και την διασυνοριακή κινητικότητα αλλά στη νέα του μορφή θα ενισχυθεί μέσω της διατύπωσης σαφών στόχων για την κοινωνική πρόοδο και την απασχόληση και θα στηρίξει προτάσεις, ιδέες και δράσεις διεπόμενες από πνεύμα κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικού πειραματισμού. Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας. Προκειμένου να αποδώσει τα μέγιστα στο πλαίσιο του πεδίου δράσης της, η στρατηγική αυτή θα αποκτήσει νέες δυνατότητες, λόγου χάρη, μέσω της εξασφάλισης χρηματοδότησης τόσο για ειδικά προγράμματα κινητικότητας και διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων όσο και για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού του δικτύου EURES. Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος περνά μέσα από έναν καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − It is the Union’s responsibility to identify barriers to necessary reforms in tackling unemployment and promoting social integration. Measures should be adopted to ensure that existing regulations at European level are implemented, and support social innovation across Europe. The Commission proposed to combine the existing instruments together to achieve the necessary simplification implied in the 2014-2020 multiannual financial framework. Therefore, I voted in favour of the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Das Programm für sozialen Wandel und Innovation ist ein wesentlicher Baustein eines sozialen Europas. Ich habe daher natürlich für den Bericht von Jutta Steinruck gestimmt. In den Krisenjahren sind sowohl die Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, als auch die Anzahl von von Armut betroffenen Menschen drastisch angestiegen. Für Unternehmen hingegen - hier vor allem für Klein- und Kleinstunternehmen - ist es sehr schwierig geworden, die nötige Finanzierung bereitzustellen. Genau an diesem Problemen setzt dieses Programm an. Ab Jänner stehen 920 Millionen Euro für die nächsten sieben Jahre zur Verfügung. Damit sollen gute Jobs geschaffen werden. Mobilen ArbeitnehmerInnen sollen bessere Rahmenbedingungen geboten werden. Und schließlich soll mehr Geld für Mikrofinanzierung zur Verfügung stehen, das speziell Kleinstunternehmen, aber auch soziale Unternehmen fördert. Heute war daher ein guter Tag für die Menschen in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − This new funding instrument will bring together, within a single framework, three existing EU programmes which support European Union policies in the field of employment and social affairs. I hope that this programme will prove to be an effective tool in addressing social and employment challenges.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte. En effet, le "programme pour le changement social et l'innovation sociale" proposé par la Commission réunit trois programmes existants – Progress, EURES et l'instrument de microfinancement – en un nouveau programme. L'instrument de financement Progress soutient actuellement la définition et la coordination de la politique de l'Union européenne dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale et de l'insertion sociale, des conditions de travail, de la lutte contre les discriminations et de l'égalité des sexes. Cet instrument finance des activités d'analyse, des activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion, ainsi que des subventions destinées aux principaux acteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Comissão Europeia criou o programa para a Mudança e a Inovação Social, fundindo três programas já existentes: o Instrumento de Financiamento Progress, na área do emprego, protecção e inclusão sociais, condições laborais, combate à discriminação e igualdade de género; o EURES, no domínio da mobilidade de trabalhadores e o Instrumento Europeu de Microfinanciamento Progress, que facilita o acesso ao microcrédito. Apesar de contrária a esta fusão, a relatora e o Conselho chegaram a compromissos que permitem hoje a aprovação deste relatório. Uma governação única para execução, monitorização e avaliação do programa, parcerias horizontais entre os programas, transparência na aplicação de fundos e reforço do princípio de parceria e do diálogo com os parceiros sociais e as organizações não governamentais são alguns dos exemplos. Por estas razões, sou favorável à aprovação deste programa.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială. Programul ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, în special a obiectivelor de reducere a sărăciei și de ocupare a forței de muncă. În acest scop, programul ar trebui să sprijine punerea în aplicare a inițiativelor strategice, acordând o atenție deosebită Platformei europene împotriva sărăciei și excluziunii sociale, Agendei pentru noi competențe și locuri de muncă și inițiativei „Tineretul în mișcare”, precum și Inițiativei privind oportunitățile pentru tineri. În special, programul ar trebui să contribuie la identificarea, analiza și extinderea unor soluții novatoare și la aplicarea practică a acestora prin experimentarea în materie de politici sociale, pentru a furniza asistență statelor membre, dacă este necesar, în vederea creșterii eficienței piețelor muncii ale acestora și a îmbunătățirii în continuare a politicilor lor de protecție și incluziune socială. De asemenea, programul ar trebui să acorde o atenție deosebită dimensiunii teritoriale a șomajului, sărăciei și excluziunii sociale, în special inegalităților tot mai mari care există în interiorul regiunilor și între regiuni, între zonele rurale și orașe, precum și în orașe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za ovaj prijedlog jer smatram da je potrebno učinkovitije raspodjeljivati dostupna sredstva kako bismo ublažili socijalne probleme u članicama koje provode korjenite gospodarske reforme. U potpunosti podupirem dvije pozitivne komponente programa, koje se odnose na osnivanje malih poduzeća putem alociranja određenih manjih svota novca ljudima koji su nezaposleni ili su u opasnosti od gubitka posla te financiranje širokog raspona projekata koje vode organizacije i javne uprave u područjima zapošljavanja, socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti. Međutim, istodobno izražavam zabrinutost dijelom programa koji se odnosi na financiranje projekata mobilnosti, budući da bi inzistiranje na takvim programima moglo dovesti do demografskog, socijalnog i ekonomskog sloma siromašnijih država članica, među koje spada i Hrvatska.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − The European Commission has put forward a proposal to develop a new instrument, the Programme for Social Change and Innovation, which will support employment and social policies throughout the EU. I am in favour of this proposal, as I believe that it will help tackle key EU issues, such as unemployment, poverty and social exclusion. The PSCI will also integrate the programme for employment and social solidarity, the European employment services and the European Progress Micro-finance Facility. I believe that this will increase the effectiveness of these instruments and improve policy cohesion throughout the board. I hope that the Programme for Social Change and Innovation will ensure that employment and social policies will make an even greater contribution to Europe 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Ich kann den Bericht des Parlaments unterstützen. Er verbessert den Vorschlag der Kommission drastisch und ergänzt diesen um wichtige Punkte. Der Schwerpunkt liegt nun auf Sozialschutz und soziale Eingliederung, Arbeitsbedingungen, Antidiskriminierung und Gleichstellung der Geschlechter. Mit der Erhöhung des Gesamtbudgets um fünf Prozent von ursprünglich knapp einer Milliarde Euro, ist auch in Zukunft eine nachhaltige Entwicklung der Sozial- und Beschäftigungsprogramme gegeben. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, in der wir mit steigender Jugendarbeitslosigkeit konfrontiert sind, spielen Beschäftigungsprogramme und Armutsbekämpfung eine wichtige Rolle. Deshalb freut es mich zu sehen, dass die Berichterstatterin einen dezidierten Anteil von 10% nur für die Jugendarbeitslosigkeit vorsieht, ohne dabei die Bereiche soziale Eingliederung und Armutsbekämpfung zu vernachlässigen. Aufgrund der wachsenden Komplexität der Thematik ist auch die Einführung eines strategischen Beratungsgremiums, und dabei vor allem die Einbindung der Sozialpartner und Nichtregierungsorganisationen, gut zu heißen. Zusammengefasst kann ich sagen, die anfängliche Skepsis nach dem Kommissionsvorschlag konnte durch umfassende Änderungen der Berichterstatterin ausgeräumt werden, weshalb ich auch für den Vorschlag gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Unter Berücksichtigung der verstärkten Unterstützung für KMU sowie der verstärkten Förderung für die Gleichstellung der Geschlechter in den Programmen, vor allem im Mikrofinanzierungsprogramm, stellt die Zusammenlegung der drei Programme unter einem Sammelprogramm eine erhebliche Erleichterung für die Verwaltung sowie eine Vereinfachung der Erreichbarkeit der Ziele des mehrjährigen Finanzrahmens dar.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Dziękuję za przedstawienie sprawozdania w sprawie Programu UE na rzecz przemian i innowacji społecznych. Jego kluczowym przedsięwzięciem są działania zmierzające do poprawy zatrudnienia wraz z jego warunkami oraz dążenie do solidarności społecznej. Zważywszy na obecny rynek pracy w Europie, takie działania mają szczególnie ważną rolę. Polityka unijna powinna zmierzać do podjęcia starań w celu poprawy życia obywateli oraz zmniejszyć skalę ubóstwa. Sprawozdanie potwierdza, iż jednym z najważniejszych dążeń jest prowadzenie wspólnej polityki społecznej, zmierzającej do zaspokojenia potrzeb i społecznych wyzwań. Poprawa warunków zatrudnienia, opieki zdrowotnej oraz socjalnej niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia efektywności rynków pracy oraz włączenia społecznego. Poprzez działania programu, który według zamierzeń uwzględni specyfikę terytorialną oraz sytuację gospodarczą każdego z krajów należących do UE, możliwe będzie stopniowe eliminowanie nierówności występujących w poszczególnych regionach.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. No quadro atual, este programa pode ser importante, importante se, de facto, como enuncia, pretende a promoção de emprego de qualidade que, na nossa perspetiva, são empregos com direitos sociais e laborais. O ceticismo vem-nos do atual retrocesso social em vários países de que a UE é parte ativa e responsável. Assim, esperamos que a mobilidade voluntária, como enunciada no relatório, seja de facto isso e não emigração forçada, como acontece hoje em muitos países da UE. Não há nenhum país que se consiga desenvolver sem os seus jovens, sem os quadros qualificados que formou. Desde o início, defendemos um aumento do financiamento para o microcrédito. Ao invés dos 21% alocados, propusemos alocar 30%. Neste momento, é essencial o investimento público na economia real, no desenvolvimento produtivo. Por fim, o conceito de empreendedorismo social é enganoso. Hoje, estão a encerrar-se serviços públicos em vários países, sob a chantagem do corte na despesa. Não aceitaremos que se faça negócio com a venda desses serviços, que deveriam ser públicos e gratuitos, e que estão propositadamente a ser destruídos para beneficiar o tal «empreendedorismo social». Pesando as potencialidades e as fraquezas do relatório, abstivemo-nos.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności