Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 21 ноември 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни средства
 3.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (разискване)
 4.Програма за действие за данъчното облагане (разискване)
 5.Представяне на годишния доклад за 2012 г. на Сметната палата (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (A7-0427/2012 - Riera Madurell) (гласуване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ (A7-0428/2012 - Christian Ehler) (гласуване)
  8.2.Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (A7-0422/2012 - Marisa Matias) (гласуване)
  8.3.Европейски институт за иновации и технологии (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts) (гласуване)
  8.4.Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann) (гласуване)
  8.5.Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho) (гласуване)
  8.6.Европейската статистика (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (гласуване)
  8.7.Програма за социална промяна и социални иновации (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck) (гласуване)
  8.8.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug) (гласуване)
  8.9.Програма за действие за данъчното облагане (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan) (гласуване)
  8.10.Програма за действие за митниците (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre) (гласуване)
  8.11.Застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles) (гласуване)
  8.12.Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013) (гласуване)
  8.13.План за действие „Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух в Европа (B7-0466/2013) (гласуване)
  8.14.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa) (гласуване)
  8.15.Техническа и промишлена база на европейската отбрана (A7-0358/2013 - Michael Gahler) (гласуване)
  8.16.Социално измерение на Икономическия и паричен съюз (B7-0496/2013) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
  9.2.Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
  9.3.Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
  9.4.Европейски институт за иновации и технологии (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
  9.5.Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
  9.6.Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
  9.7.Европейската статистика (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
  9.8.Програма за социална промяна и социални иновации (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
  9.9.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
  9.10.Програма за действие за данъчното облагане (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
  9.11.Програма за действие за митниците (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.12.Застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
  9.13.Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
  9.14.План за действие „Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух в Европа (B7-0466/2013)
  9.15.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
  9.16.Техническа и промишлена база на европейската отбрана (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
  9.17.Социално измерение на Икономическия и паричен съюз (B7-0496/2013)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
 13.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 14.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 15.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  15.1.Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори (разискване)
  15.2.Катар: положението на работниците мигранти (разискване)
  15.3.Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич (разискване)
 16.Време за гласуване
  16.1.Бангладеш: правата на човека и предстоящите избори (RCB7-0497/2013, B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013, B7-0544/2013) (гласуване)
  16.2.Катар: положението на работниците мигранти (RCB7-0498/2013, B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013, B7-0536/2013) (гласуване)
  16.3.Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и Марио Тадич (RCB7-0499/2013, B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013, B7-0543/2013) (гласуване)
 17.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 18.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 19.Внасяне на документи: вж. протоколи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 21.График на следващите заседания: вж. протоколи
 22.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1549 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4863 kb)
Правна информация - Политика за поверителност