Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 21. listopadu 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Převod prostředků: viz zápis
 3.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (rozprava)
 4.Akční program pro oblast daní (rozprava)
 5.Prezentace výroční zprávy Účetního dvora za rok 2012 (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (A7-0427/2012 - Riera Madurell) (hlasování)
 7.Přivítání
 8.Hlasování (pokračování)
  8.1.Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 (A7-0428/2012 - Christian Ehler) (hlasování)
  8.2.Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (A7-0422/2012 - Marisa Matias) (hlasování)
  8.3.Evropský inovační a technologický institut (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts) (hlasování)
  8.4.Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann) (hlasování)
  8.5.Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho) (hlasování)
  8.6.Evropská statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (hlasování)
  8.7.Program pro sociální změny a inovace (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck) (hlasování)
  8.8.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug) (hlasování)
  8.9.Akční program pro oblast daní (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan) (hlasování)
  8.10.Akční program pro oblast cel (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre) (hlasování)
  8.11.Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles) (hlasování)
  8.12.Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013) (hlasování)
  8.13.Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (B7-0466/2013) (hlasování)
  8.14.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa) (hlasování)
  8.15.Evropská technologická a průmyslová základna obrany (A7-0358/2013 - Michael Gahler) (hlasování)
  8.16.Posilování sociálního rozměru HMU (B7-0496/2013) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
  9.2.Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
  9.3.Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
  9.4.Evropský inovační a technologický institut (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
  9.5.Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
  9.6.Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
  9.7.Evropská statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
  9.8.Program pro sociální změny a inovace (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
  9.9.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
  9.10.Akční program pro oblast daní (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
  9.11.Akční program pro oblast cel (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.12.Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
  9.13.Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
  9.14.Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (B7-0466/2013)
  9.15.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
  9.16.Evropská technologická a průmyslová základna obrany (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
  9.17.Posilování sociálního rozměru HMU (B7-0496/2013)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Žádost o ochranu poslanecké imunity: viz zápis
 13.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 14.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 15.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  15.1.Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby (rozprava)
  15.2.Katar: situace migrujících pracovníků (rozprava)
  15.3.Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadice (rozprava)
 16.Hlasování
  16.1.Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby (RCB7-0497/2013, B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013, B7-0544/2013) (hlasování)
  16.2.Katar: situace migrujících pracovníků (RCB7-0498/2013, B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013, B7-0536/2013) (hlasování)
  16.3.Spravedlivá justice v Bolívii, zejména případy Előda Tóásóa and Maria Tadice (RCB7-0499/2013, B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013, B7-0543/2013) (hlasování)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 19.Předložení dokumentů: viz zápis
 20.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 21.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 22.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1549 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4863 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí