Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 21. november 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 3.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (arutelu)
 4.Maksustamisalane tegevusprogramm (arutelu)
 5.Kontrollikoja 2012. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (A7-0427/2012 - Riera Madurell) (hääletus)
 7.Tervitus
 8.Hääletused (jätkamine)
  8.1.Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad (A7-0428/2012 - Christian Ehler) (hääletus)
  8.2.Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava (A7-0422/2012 - Marisa Matias) (hääletus)
  8.3.Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts) (hääletus)
  8.4.Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann) (hääletus)
  8.5.Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho) (hääletus)
  8.6.Euroopa statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (hääletus)
  8.7.Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck) (hääletus)
  8.8.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug) (hääletus)
  8.9.Maksustamisalane tegevusprogramm (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan) (hääletus)
  8.10.Tollialane tegevusprogramm (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre) (hääletus)
  8.11.Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles) (hääletus)
  8.12.Doha arengukava seis (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013) (hääletus)
  8.13.Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (B7-0466/2013) (hääletus)
  8.14.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa) (hääletus)
  8.15.Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (A7-0358/2013 - Michael Gahler) (hääletus)
  8.16.Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine (B7-0496/2013) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
  9.2.Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
  9.3.Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
  9.4.Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
  9.5.Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
  9.6.Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
  9.7.Euroopa statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
  9.8.Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
  9.9.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
  9.10.Maksustamisalane tegevusprogramm (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
  9.11.Tollialane tegevusprogramm (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.12.Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
  9.13.Doha arengukava seis (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
  9.14.Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (B7-0466/2013)
  9.15.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
  9.16.Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
  9.17.Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine (B7-0496/2013)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 13.Parlamentaarse puutumatuse võtmise taotlus (vt protokoll)
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 15.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  15.1.Bangladesh: inimõigused ja eelseisvad valimised (arutelu)
  15.2.Katar: võõrtöötajate olukord (arutelu)
  15.3.Õiglane õigusemõistmine Boliivias, eelkõige Előd Tóásó ja Mario Tadici juhtumid (arutelu)
 16.Hääletused
  16.1.Bangladesh: inimõigused ja eelseisvad valimised (RCB7-0497/2013, B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013, B7-0544/2013) (hääletus)
  16.2.Katar: võõrtöötajate olukord (RCB7-0498/2013, B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013, B7-0536/2013) (hääletus)
  16.3.Õiglane õigusemõistmine Boliivias, eelkõige Előd Tóásó ja Mario Tadici juhtumid (RCB7-0499/2013, B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013, B7-0543/2013) (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1549 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4863 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika